thaiteachers.tv
 
 
 
 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการพัฒนาเว็บไซด์ Dreamweaver รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ง 20204 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการพัฒนาเว็บไซด์ Dreamweaver รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ง 20204
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
พัฒนาโดย นางพิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนรมย์พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
เข้าสู่บทเรียนตามลิ้งนี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1x-n97pcUshdKZ7O2HUbvKOQceekj1jY4
โดย พิลาศลัษณ์ อาคมศิลป์ (2018-09-27 04:45:41)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv