thaiteachers.tv
 
 
 
 
  แจกซีดีแผนการสอนอนุบาล-ประถม วิจัยอนุบาล
ร้านสบายใจค้าส่ง สระบุรี แจกซีดีแผนการสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และซีดีงานวิจัยระดับปฐมวัย ฟรี ! !

ขอเชิญ ร.ร. ต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี และเขตใกล้เคียง แวะรับได้ที่ร้านค่ะ...มีจำนวนจำกัดค่ะ

สงวนสิทธิ์ ให้รับได้ ร.ร. ละ 1 ชุด (3 แผ่น) ค่ะ

1 ชุด ประกอบด้วย
1.ซีดีแผนการสอนระดับปฐมวัย
2.ซีดีแผนการสอนระดับประถมศึกษา
3.ซีดีองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมงานวิจัย
โดย ศศิธร สุทัดณ์วานิช (2013-01-05 15:37:18)
ทีวีครูดีทำให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาและนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดีทีเดียว
อรพินท์ สุวรรณรัตน์ (2013-01-05 20:38:07)
อยากได้รับแจกบ้างทำอย่างไรบ้างคะ
อรพินท์ สุวรรณรัตน์ (2013-01-05 20:39:35)
:tv17:
อรพินท์ สุวรรณรัตน์ (2013-01-05 20:40:08)
แวะรับที่ร้านได้เลยค่ะ
ศศิธร สุทัดณ์วานิช (2013-01-06 20:30:15)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv