thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ขอความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้และตัวอย่างแผนด้วยได้ไหมค่ะ
ขอความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้และตัวอย่างแผนด้วยได้ไหมค่ะ เพราะตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องการเขียนแผนกาารเรียนรู้อยู่ค่ะ
โดย สุพิชชา คีรีมา (2012-11-25 13:04:28)
จะเริ่มตรงไหนดีละครับ จะต้องเริ่มตั้งแต่เขียนคำอธิบายรายวิชา แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ก็ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลก็ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดอีกทั้งตัวชี้วัดด้วย ต้องการช่วยก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร อย่างน้อยลองถามครูที่รู้จักเพราะตอนนี้ครูได้วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษกันมาก คงจะอธิบายให้น้องได้
สายันต์ ขันธนิยม (2012-12-01 23:43:49)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv