thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รูปแบบของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ช้วยยกตัวอย่างรูปแบบการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการทำผลงานทางวิชาการให้ด้วยค่ะ
โดย สำเนียง ชูชีพ (2012-09-03 14:28:30)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv