thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ตัวอย่าง...กำหนดการวันแม่
โรงเรียนหลายแห่ง...ได้นำรูปแบบการจัดงานวันแม่...ตามข้อเสนอของผมไปปฏิบัติ... โดยทั่วไป...โรงเรียนมักเชิญคุณแม่ และผู้ปกครองมาร่วมพิธีวันแม่... เมื่อถึงเวลาก็ให้นักเรียน.. นำดอกไม้ ธูป เทียน เข้าไปกราบแม่..... ผมขอเสนอครับ...ให้เชิญแม่ทุกคนบนเวที.... แล้วให้นักเรียนทุกคนกราบแม่พร้อมกันครับ .....แก้ปัญหาเด็กน้อยใจและอาย....ที่แม่ไม่มาร่วมพิธี และเด็กที่ไม่มีแม่จะได้ไม่รู้สึกเสียใจด้วยครับ...อีกทั้งการจัดการก็ง่าย........(ถ้าต้องการกำหนดการละเอียดติดต่อมานะครับ) กำหนดการแบ่งเป็น 3 ช่วง(ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม) ช่วงที่ 1 ช่วงถวายพระพร....สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยให้ผู้แทนแม่อ่านคำถวายพระพรที่โรงเรียนเตรียมให้จบแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี...หลังจากนี้อาจมอบประกาศแม่ดีเด่นก็ได้(ถ้ามี) ช่วงที่ 2 ช่วงสำนึกพระคุณแม่.... ให้ตัวแทนนักเรียนนำพวงมาลัยมาวางบนพานต่อหน้าแม่ทุกคนที่นั่งบนเวที แล้วยืนกล่าวคำสำนึกพระคุณแม่...จบแล้วให้นักเรียนกราบแม่พร้อมกัน 3 ครั้งแบบกราบพระ ตามเนื้อเพลงแม่ที่ลงไว้ในเวปนี้...หลังจากนั้น ให้ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึกตอบลูกๆและอวยพรลูกทุกคน ช่วงที่ 3 ช่วงการแสดงของนักเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแม่.ช่วงนี้อาจมอบรางวัลต่างๆ เช่น เรียงความวันแม่ เป็นต้น ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ เทิด ทูน เทอด พระคุณแม่ครับ
โดย กล้วยน้ำว้า (2010-08-03 17:00:02)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv