thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > คณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
จำนวนและการดำเนินการ
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การวัด
ชนิดของมุม ตอน 1 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดขนาดของมุม การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม
การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
การคำนวณการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ ปัญหาสำคัญคือ นักเรียนจำสูตรไม่ได้ สับสนในการใช้สูตร เรามีเทคนิคแก้ปัญหานี้ได้ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เรขาคณิต
คณิตศาสตร์ในสวน อ.สุรัช อินทสังข์ ตอน 1 (ฉบับเต็ม)
เลขหมุนรอบตัวเรา กับ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ นักคณิตศาสตร์ศึกษา วันนี้พาไปเที่ยวสวนสาธารณะ เพิ่มเติม
ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
สอนเรื่องเรขาคณิต เกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ด้วยการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
พีชคณิต
ตาชั่งสมการ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แนะนำนวัตกรรมการสอน เรื่อง สมการ ผ่านเครื่องมือที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน อย่าง ตาชั่ง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
คณิตคิดสนุก อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี (ฉบับเต็ม) - Active learning
ดูการสอน "ความเป็นไปได้" ให้นักเรียนเชื่อมโยงได้กับชีวิตประจำวัน และสนุกสนานในการเรียน เพิ่มเติม
แผนภูมิกับการพรางตัว ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ของ อ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ได้นำการเก็บข้อมูล และตาราง 100 ช่องมาเป็นส่วนสำคัญในการสอน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว โดยการถอดรหัสตัวเลข จากฤกษ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนบูรณาการคณิตศาสตร์ จะได้เห็นมิติใหม่ๆในการสอนทั้งคณิตศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม
บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv