thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดูทั้งหมด
การดำรงชีวิตและครอบครัว
เปลี่ยนวิชาสิ่งทอให้เป็นวิชายอดฮิต - Inspirations : Transforming Textiles
ชมเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำให้ห้องเรียนสิ่งทอ เป็นที่นิยมของนักเรียน พร้อมการขอความร่วมมือการซื้อเศษผ้าจากโรงงานท้องถิ่น เพิ่มเติม
ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การออกแบบและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์
ชมวิธีการของอ.สมปอง ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนุกกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
โคลน...สร้างอาชีพ ครูอาลัย จันทร์กระจ่าง รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา
การจัดการสอน เรื่องการย้อมผ้าด้วยโคลน เน้นกระบวนการปฎิบัติ และศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจทุกกระบวนการจนสำเร็จเป็นผ้าผืน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การอาชีพ
ธุรกิจศึกษา ระดับมัธยมศึกษา : การบริหารการสอน - KS3/4 Business Studies : Managing Delivery
ชมโครงการ การบริหารการสอน ที่โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนตั้งกิจการขนาดเล็กของตนเองขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอก เข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน เพื่อจะได้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เพิ่มเติม
หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv