thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ศิลปะ ดูทั้งหมด
ทัศนศิลป์
ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม
คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ดนตรี
เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม
ตีกลองสู่ความสำเร็จ - Inspirations : Drumming Up Success
ชมการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกดนตรี และได้ปรับปรุงพฤติกรรม และความสำเร็จทั้งโรงเรียนด้วยการนำเสนอการตีกลองแบบแอฟริกา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
นาฏศิลป์
รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv