thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) ดูทั้งหมด
การอ่าน
น้ำ(ไม่)เต็มแก้ว อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
หลังจากชมรายการของโครงการโทรทัศน์ครู ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ คุณครูยุวดี พัฒนาการเรียนการสอนใหม่ บุคลิกที่ปรับเข้าหาเด็ก ๆ การเตรียมการสอนล่วงหน้า การออกแบบสื่อการสอน ตลอดจนหาความรู้เพิ่มเติม เพิ่มเติม
พัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือ อ.สมพร พันธุมจินดา รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
วิชาคัดลายมือเป็นวิชาที่สำคัญมาก ในชั้นประถมศึกษา เพราะถือว่าเป็นรากฐานที่จะนำไปใช้กับวิชาอื่นๆด้วย แต่วิชาคัดลายมือจะไม่ใช่แค่การฝึกเขียนเพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนควรที่จะได้รับทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ไปพร้อมกันด้วย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การเขียน
การเขียนจดหมายส่วนตัว อ.ศรีอัมพร ประทุมนันท์
เพราะเราไม่เขียนจดหมายหากันแล้ว แต่อ.ศรีอัมพร มีเทคนิคการสอนให้เด็กๆรู้การเขียนจดหมายจากนายไปรษณีย์ เพิ่มเติม
สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การฟัง การดู และการพูด
ขนมไทยกับการเรียนรู้ คุณครูเคียงเพ็ญ พรมพล
เทคนิคการกระตุ้นการเขียน การอ่านของนักเรียน ผ่านขนมไทยพื้นบ้าน หรือขนมท้องถิ่น มีการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด ให้ได้ฝึกฝนการเขียนนเรื่องเล่า เรียงความ สอดแทรกการอ่านเข้าไปด้วย เพิ่มเติม
กะลาหรรษา คุณครูปทุมรัตน์ สีธูป รร.บ้านโป่งเก้ง
ชมเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการอ่าน โดยการแต่งนิทาน ผูกเรื่องราวใกล้ตัวผสมผสานธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่การทำกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสมตามวัย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หลักการใช้ภาษาไทย
นิทานสระเอาะ และบัตรคำสร้างสรรค์ Uncut Classrooms ตอน 2 อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
(ตอนต่อ) ติดตามการสอนแบบเต็มคาบเรียน ของครูยุวดี นุชทรัพย์ ในการสอนนักเรียนชั้นป.1ให้รู้จักสระเอาะกับนิทานเรื่อง "วัวสามตัวกับเจ้าเงาะ" ด้วยสื่อชุด “นิทานสระ” เพิ่มเติม
อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ รร.วัดสวนส้ม
ชมการสอนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ตลอด 1 ชั่วโมงแบบไม่ตัดต่อ ของ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ การวางแผนการสอน กิจกรรมที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาง่ายๆ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน
ชมแนวทางการสอนเรื่องกลอนแปด ฉันทลักษณ์ ที่ทำให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv