thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) ดูทั้งหมด
การอ่าน
น้ำ(ไม่)เต็มแก้ว อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
หลังจากชมรายการของโครงการโทรทัศน์ครู ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ คุณครูยุวดี พัฒนาการเรียนการสอนใหม่ บุคลิกที่ปรับเข้าหาเด็ก ๆ การเตรียมการสอนล่วงหน้า การออกแบบสื่อการสอน ตลอดจนหาความรู้เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน (ป.6) อ.ศรีอัมพร ประทุมนันท์
"มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือดสุพรรณเอย" ชมแนวคิด และวิธีการสอนให้เด็กนักเรียนสนุกสนานกับการร้องรำทำเพลง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การเขียน
ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ส่งเสริมทักษะอ่านเขียน - Primary TAs : Literacy Support
ครูผู้ช่วยกับการสนับสนุนโครงการเสริมทักษะการอ่านเขียน ชมตัวอย่าง 3 บทเรียน จากโครงการ และอภิปรายถึงความต้องการ และข้อดีของการเสริมทักษะการอ่านเขียน เพิ่มเติม
ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การฟัง การดู และการพูด
ครัวภาษาไทย ตอน 2 : ลูกเต๋าพยัญชนะ และบุฟเฟต์คำ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ
(ตอนต่อ) นำเสนอเทคนิคในการสอนภาษาไทย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ด้วย ลูกเต๋าพยัญชนะ และ บุฟเฟต์คำ เพิ่มเติม
นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หลักการใช้ภาษาไทย
กิจกรรมหรรษา คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
การใช้กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้การเรียนมีสีสันมากขึ้น ชมการจัดกิจกรรมในคาบเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ร้องรำทำเพลง เล่นเกมบัตรคำ ปริศนาคำทาย เพิ่มเติม
สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน
ชมแนวทางการสอนเรื่องกลอนแปด ฉันทลักษณ์ ที่ทำให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv