thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) : หลักการใช้ภาษาไทย ดูทั้งหมด
พิธีกรรุ่นเยาว์ คุณครูวรรณศรี ซื่อตรง รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชมการจัดการชั้นเรียนภาษาไทย นำเด็กที่มีทักษะในการพูดที่โดดเด่นมาพัฒนาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มเติมทักษะให้มากขึ้น และโรงเรียนยังสามารถนำศักยภาพของเด็กที่ได้รับการฝึกฝนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนได้อีกด้วย เพิ่มเติม
รู้คำทำเพลง คุณครูผ่องพรรณ์ คำมงคล รร.วัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ชนิดของคำต่างๆ ตามหลักภาษาไทย ผ่านเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ โดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าในเพลงที่นักเรียนเลือกมานั้นผู้แต่งใช้คำชนิดใดจึงทำให้เพลงนั้น ไพเราะน่าฟัง เพิ่มเติม
บันได 5 ขั้น บทประพันธ์แต่งฉันท์ คุณครูกรรณิกา เกิดชูชื่น รร.สิงห์สมุทร
ชมเทคนิคการสอนหลักการ ในการแต่งคำประพันธ์ฉันท์ ผ่านการเล่นเกม และบัตรคำ สื่อที่มีความสนุก และแฝงความรู้ไปในตัว นักเรียนเข้าใจโครงสร้าง และหลักการแต่งคำได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม
เขียนโวหารไทย ไม่ใช่เรื่องยาก คุณครูพุ่มพวง วรสันติวงศ์ รร.ทุ่งช้าง
ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้โวหารในการเขียน เป็นการฝึกทักษะการเขียนโวหารของนักเรียน เพิ่มเติม
ครูระพีร์เว็บบล็อก : ภาษาไทยกับไอซีที ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง
การสอนภาษาไทยต้องปรับวิธีให้เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน จึงนำเทคโนโลยีการสื่อสาร และไอซีทีมาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อภาษาไทยกับนักเรียน ทั้ง Face book Msn แม้แต่โทรศัพท์มือถือ เพิ่มเติม
คาบเรียนที่คุ้มค่า อ.อนุรัตน์ แพนสกุล (ฉบับเต็ม)
ชมการจัดการเรียนการสอน ของครูที่คิดว่า ภาษาไทยไม่ได้เป็นแค่วิชา แต่เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต เพิ่มเติม
ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv