thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) : การอ่าน ดูทั้งหมด
กิจกรรมรักการอ่าน เปิดท้ายอ่านหนังสือ คุณครูทวีศิลป์ อสิพงษ์ รร.ขุขันธ์
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้วิธีการเดียวกับการเปิดท้ายขายของ แต่เปลี่ยนเป็นเปิดท้ายขายหนังสือแทน ให้นักเรียนขาย(เล่า)ให้คนซื้อ(ผู้ฟัง)ฟังได้ เป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านด้วย เพิ่มเติม
ฝึกเขียนเรียงความจากเรื่องง่ายใกล้ตัว คุณครูออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์ รร.หนองขามวิทยา
การเรียนการสอนเรียงความแก่นักเรียนที่อ่อนทักษะด้านภาษาไทย โดยนำเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สนุกสนาน และสร้างความสนใจให้เด็ก เพิ่มเติม
8 ขั้นตอนก่อนเป็นกลอนแปด คุณครูประภีร์ อังสุวร รร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจัดกระบวนการต่างๆ ออกเป็น 8 ขั้นตอน โดยใช้แนวทาง วิธีการ และสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถ และนิสัยของเด็กแต่ละคน เรียนรู้เรื่องการแต่งกลอนแปด เพิ่มเติม
กระบวนการเรียนรู้แบบมุ่งพัฒนาทักษะ ครูระพีร์ ปิยจันทร์ รร.สตรีอ่างทอง
ภาษาไทย ต้องหมั่นฝึกฝน และใช้จริงในชีวิต ชมการมุ่งเน้นการสอน ทั้งกิจกรรม และกระบวนการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะ เข้มข้นกว่าเนื้อหาวิชาการ ทั้งการกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอ เพิ่มเติม
ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)
สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv