thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การออกแบบและเทคโนโลยี ดูทั้งหมด
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม
ผีตาโขน คุณครูสุนทร พรหมดี รร.บ้านโคกงาม
การสอนที่นำเอาประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เข้ากับวิชาการงานอาชีพ โดยนำประเพณีการละเล่นผีตาโขนมาสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติม
สร้างอาชีพกับฮูลาฮูป คุณครูจรัญ ชาวใต้
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียน การสอนทำฮูลาฮูบจากท่อประปาเหลือใช้จากการเกษตรไว้ประกอบการออกกำลังกาย โดยฝึกให้ประดิษฐ์ และออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายตามจินตนาการ เพิ่มเติม
กลไกง่าย ๆ ใช้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ คุณครูกฤษขจร ศรีถาวร รร.บ้านสำราญ
เพราะความใกล้ชิด ทำให้รู้ความสนใจเฉพาะด้านของนักเรียน จนเกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์บังคับมือขึ้น เรื่องรอบตัวสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv