thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การดำรงชีวิตและครอบครัว ดูทั้งหมด
สานสุ่มไก่ สิบตำรวจเอกอัครชัย ดาวหิรัญกร รร.ตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต
การสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะบริเวณชุมชนในหมู่บ้านมีชาวบ้านจำนวนมากที่เลี้ยงไก่ และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมี คือสุ่มไก่ การแปรรูปวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องจักรสาน จึงได้มีการสอนสานสุ่มไก่ให้กับนักเรียนสืบต่อมา เพิ่มเติม
ดักแด้ดุ๊กดิ๊ก ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม
ชมกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการปะ ตัด ฉีก ร้อยการฝึกกล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดึงเอาหลักการทาง วิทยาศาสตร์คือเรื่อง จุดศูนย์ถ่วง มาใช้สอนอีกด้วย เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv