thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ดูทั้งหมด
6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพดี คุณครูพรพรรณกมล ผู้ปรารถนาสิทธิ์
ชมทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสุขศึกษา เรื่อง 6 อ. พอเพียงสู่การมีสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ และความสนุกในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา : แก้ง่วงช่วงบ่าย - KS2 PE : The Afternoon: Staying Awake
ชมวิธีพัฒนาแนวทางสอนแบบใหม่ เกม และกิจกรรมการออกกำลังกายทำในช่วงพักหลังอาหารกลางวัน และระหว่างชั่วโมงเรียน ทำให้เด็ก ๆ ไม่ง่วงนอนตอนบ่าย พร้อมนำเสนอวิธีการออกกำลังกายง่าย ๆให้ชมด้วย เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา : ตื่นตัวแต่เช้า - KS2 PE : The Morning: Waking Up
ติดตามชมโรงเรียนที่บรรจุกิจกรรมการออกกำลังร่างกายและสมอง ไว้ในกิจกรรมประจำวัน และตามดูผล เน้นที่การออกกำลังกายสมอง และกลยุทธ์เรื่อง การเรียนรู้ด้วยสมองแบบองค์รวม เพิ่มเติม
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา : อาหารและการออกกำลังกาย ตอนที่ 2 - KS1/2 PSHE : Food and Fitness 2
(ตอนต่อ) เพิ่มมิติพิเศษให้กับการเรียนสาระฯ สุขศึกษา วิธีการทำให้เรื่องอาหาร และความแข็งแรงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตในโรงเรียน เพิ่มเติม
สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม
สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv