thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ภูมิศาสตร์ ดูทั้งหมด
คุยเฟื่องเรื่องสื่อการสอน : ใช้สื่อการสอนภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา - Resource Review : Primary Geography (Claire Benjamin)
แนะนำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในห้องเรียน โดยทดลองใช้จริง พร้อมคำแนะนำเมื่อต้องใช้สื่อการสอนเหล่านี้ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ เพื่อการสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ เพิ่มเติม
คุ้มค่าทัศนาจร : ทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ - Worth the Trip : Westonbirt National Arboretum
ชมประโยชน์จากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการทัศนศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ และ ภูมิศาสตร์โดยไปยังถ้ำบลู จอห์น ซึ่งเป็นแหล่งฟลูออร์สปาร์ เพิ่มเติม
ภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา : ผู้บุกรุกและผู้ตั้งรกราก ตอน 1 - KS2 Geography : Invaders and Settlers 1
บทเรียนการสอนภูมิศาสตร์ที่สร้างสรรค์ จากพื้นที่แถวๆโรงเรียน เรื่อง ผู้บุกรุก ผู้ตั้งถิ่นฐาน และการตั้งถิ่นฐาน จากการพานักเรียนไปสำรวจภาคสนาม พร้อมความเห็นเกี่ยวกับการจัดการ และเนื้อหาในบทเรียนครั้งนี้ จากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม
ภูมิศาสตร์ ประถมศึกษา : ผู้บุกรุกและผู้ตั้งรกราก ตอน 2 - KS2 Geography : Invaders and Settlers 2
(ตอนต่อ) ชมคำแนะนำของครูในการนำทักษะ และข้อสงสัยด้านภูมิศาสตร์ จากการออกภาคสนาม มาใช้ต่อยอดในห้องเรียน รวมทั้งการแบ่งกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มเติม
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv