thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > บูรณาการ
เมื่อภาษาไทยเจอกับศิลปะ คุณครูพรทิพย์ มายุศิริ รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
การเรียนการสอนภาษาไทยที่นำศิลปะเข้ามาช่วยในการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ ทำให้นักเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
เรียนรู้วิทย์และศิลป์จากการทำ "ผ้าบาติก" คุณครูวัลลภา มัจฉากิจ รร.เกาะปันหยี
ผ้าบาติกเป็นสินค้าพื้นเมืองของเกาะปันหยีมาตั้งแต่โบราณ ชมการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ และศิลปศึกษาไปในตัว เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถผลิตผ้าบาติกได้ เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาด้วยเทคนิค "บูรณาการ" คุณครูณิชาอร บุญบุตร
ชมเทคนิคจากโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน การสอนบูรณาการเข้ากับรายวิชา 7 กลุ่มสาระ เพิ่มเติม
สอนคหกรรมโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
การสอนวิชา “คหกรรม” มักเป็นการสอนทำอาหารแบบท่องจำ แต่เราสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างดี ส่งผลให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้มากมาย เพิ่มเติม
ผลิบานผ่านมือครู : บูรณาการละครสอนชีวิต ครูอัญชนา สุนทรพิทักษ์ ห้องเรียนต้นรัก
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสรีระ อารมณ์ในช่วงวัยรุ่น ส่งผลเป็นทวีคูณสำหรับเด็กพิเศษที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร ชมเทคนิคการเปลี่ยนพลังภายในเหล่านั้นไปสู่การทำงานสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
ส้มตำบูรณาการ อ.นงนุช ศรีละออ รร.ประชาสามัคคี
ชมการวิเคราะห์ และปรับเนื้อหาที่ใช้เรียนกันปกติ ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีทักษะ และความรู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับการงานอาชีพพื้นฐาน ด้วยการทำส้มตำ เพิ่มเติม
บูรณาการการศึกษา สืบสานมรดกท้องถิ่น ดินแดนพระองค์ดำ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
วิธีที่จะทำให้บทเรียนที่มีอยู่นั้น เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น ร่วมมือกับเพื่อนอาจารย์ 5 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพ จัดทำโครงการบูรณาการการศึกษา เพิ่มเติม
อาหารค่ำของคุณยาย - Inspirations : Dinner Granny
การรวมเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ของโรงเรียน กับความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่ง การปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษให้มากขึ้น และเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้น้อยลง เพิ่มเติม
คีรีวง ดินแดนสหวิชา รร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวงษ์)
ชมการวางแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของรร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนักเรียน กับธรรมชาติของท้องถิ่น เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv