thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > การใช้ไอซีที
ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 1 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 1
เสนอแนะเรื่องเครือข่ายระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรในการจัดการแผนการเรียน ระบบการจัดการข้อมูล และรูปแบบของการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม
ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 2 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 2
(ตอนต่อ) เสนอแนะเรื่องการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้ สร้างความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูล และขยายโอกาสการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนในอนาคตได้ เพิ่มเติม
ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade
เราสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน โดยการนำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบรรเทาภาระการสอน เพิ่มเติม
ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม
ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons
การวางแผนสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที เพิ่มเติม
ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม
ไอซีที ระดับประถมศึกษา : การใช้ไอซีทีเพื่อการสอนภาษา - Primary ICT : ICT and Literacy Issues
ยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้สอนในชั้นเรียน การใช้กระดานอัจฉริยะเพื่อสอนทักษะทางด้านภาษา เพิ่มเติม
ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv