thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : พลังงาน ดูทั้งหมด
เสียง และการได้ยิน ตอน 1 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม
เสียงเป็นส่วนหนึ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเสียงจากธรรมชาติ และเสียงสังเคราะห์ เรามีเทคนิคการสอน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง เสียง และการได้ยิน เพิ่มเติม
เสียง และการได้ยิน ตอน 2 ครูปิยะพร ศรีพลาวงษ์ รร.วัดบ้านแหลม
(ตอนต่อ) เสียงเป็นส่วนหนึ่งที่คนใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเสียงจากธรรมชาติ และเสียงสังเคราะห์ เรามีเทคนิคการสอน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่อง เสียง และการได้ยิน เพิ่มเติม
สร้างเสียงจากขยะ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี รร.บ้านดอนแพง (Think2Do)
นักเรียนชั้น ป.6 คิดค้นการนำขยะที่เหลือใช้ นำมาทำเป็นของเล่นให้เกิดเสียง สร้างความสนุกสนานในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม
ตะบันไฟกับการเรียนความร้อน อ.พิสูจน์ แสงศรี รร.วัดวังเย็น (รัฐราชฎร์ประสาทวิทยา)
การเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับชีวิตสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้การเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพิ่มเติม
สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม
สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 2 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ไฟฟ้า - วงจร - KS2 Science : Electricity: Circuits
สอนให้นักเรียนรู้จักกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้การสมมติบทบาท เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากแผนภาพเชิงสัญลักษณ์ มาสู่แผงวงจร เพิ่มเติม
สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม
จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv