thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดูทั้งหมด
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
เพราะกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ชมเทคนิคการใช้กรรมวิธรทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เพิ่มเติม
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 2 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
(ตอนต่อ) เพราะกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ชมเทคนิคการใช้กรรมวิธรทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ประเมินผล เพิ่มเติม
สร้างเสียงจากขยะ อ.สุรัตน์ ถิรพันธุ์เมธี รร.บ้านดอนแพง (Think2Do)
นักเรียนชั้น ป.6 คิดค้นการนำขยะที่เหลือใช้ นำมาทำเป็นของเล่นให้เกิดเสียง สร้างความสนุกสนานในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เพิ่มเติม
วอร์คแรลลี่ หรรษาป่าชายเลน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อ.พงษ์ศักดิ์ แพงคำอ้วน (ฉบับเต็ม)
เทคนิคการวางแผนการสอน จากพื้นที่รอบโรงเรียน ที่มีป่าชายเลน จึงใช้ป่าชายเลนมาเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv