thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ดูทั้งหมด
ระบำพืชแม่ครัว อ.สถาพร เจริญผ่อง
การแสดงบทบาทสมมติแทนการสอนแบบท่องจำ ชมเทคนิคการสอน การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต ผ่านกิจกรรม "ระบำพืชแม่ครัว" เพิ่มเติม
เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี (ฉบับเต็ม) ตอน 1 ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน
เมื่อคุณครูโรงเรียนปทุมวัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการชมซีรีย์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ของโทรทัศน์ครู และนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียน เพิ่มเติม
เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี (ฉบับเต็ม) ตอน 2 ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน
(ตอนต่อ) เมื่อคุณครูโรงเรียนปทุมวัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการชมซีรีย์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ของโทรทัศน์ครู และนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียน เพิ่มเติม
เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านคดี (ฉบับเต็ม) ตอน 3 ผอ.จุฑาภัค มีฉลาด , อ.ประกายแก้ว เงินกร รร.ปทุมวัน
(ตอนต่อ) เมื่อคุณครูโรงเรียนปทุมวัน ได้รับแรงบันดาลใจจากการชมซีรีย์การสอนวิทยาศาสตร์ตอน Crime Scene Investigation ของโทรทัศน์ครู และนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน มาปรับใช้กับนักเรียน เพิ่มเติม
ไฟฟ้าและพันธุ์พืช อ.สมาน เลิศทหาร รร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม (Think2Do)
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช แล้วให้นักเรียนทดลองใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv