thaiteachers.tv
 
 
 
 
การบริหารการศึกษา > ผู้ปกครองและชุมชน
ครูแห่งชีวิต : พระ เด็ก วัด ชุมชน พระครูสมุห์วิเชียร
ที่วัดแห่งนี้สร้างโอกาส สร้างกิจกรรมให้กับเด็ก พระครูสมุห์วิเชียรไม่ได้สอนหนังสือใด แต่สอนการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี สอนจริยธรรม คุณธรรมที่ดีให้กับเด็ก เพิ่มเติม
การจัดการระดับประถมศึกษา : ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม - Primary Management : Involving Parents
ชมผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบการศึกษา มีผลสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน เสนอการสร้างแรงบันดาลใจ และกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพิ่มเติม
รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 1 - School Matters : Including Parents 1
สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม
รอบรั้วโรงเรียน : ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ตอน 2- School Matters : Including Parents 2
(ตอนต่อ) สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ที่ทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหา กับการเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา มาชมวิธีแก้ไขของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับครอบครัว เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv