thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : การจัดการใช้โทรทัศน์ครูในโรงเรียน พรรณี สหเสวียนต์ (ผู้อำนวยการ) และคณะครู รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
ชมการนำนวัตกรรมการสอนตอนต่างๆ ของทั้งครูไทย และต่างประเทศจากโทรทัศน์ครูมาเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนได้ชม และส่งเสริมให้มีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการสอนภายในโรงเรียน เพิ่มเติม
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : เชียงใหม่เมืองงาม คุณครูวีระ คำดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คุณครูเกษศิรินทร์ ปัญญาเยาว์ (วิทยาศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ) รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
เมื่อได้แรงบันดาลใจจากโครงการ คณะครูก็ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนของตนขึ้นมา เกิดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ "เชียงใหม่เมืองงาม เรียนรู้ในสถานที่สำคัญผ่านกิจกรรมเล่นเกมเป็นกลุ่ม เพิ่มเติม
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 2 : การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
(ตอนต่อ) การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำแป้งเปียก การทำแพนเค้ก สามารถเป็นแนวทางนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่หลากหลาย เพิ่มเติม
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 3 : การทำรายงานโครงงาน การแสดงผลงาน ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
(ตอนต่อ) สรุปความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประเมินผลผู้อบรมจากการเขียนรายงานโครงการ เพิ่มเติม
สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม
โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ
เพราะโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น "บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม
การออกแบบ และเทคโนโลยี มัธยมศึกษา : ยกระดับมาตรฐาน - KS3 Design and Technology : Raising Standards
ชมการอภิปรายในการออกแบบกลยุทธ์ทางการศึกษาใหม่ๆ ในการสอนการออกแบบ และเทคโนโลยี เน้นเรื่องการเรียนการสอน มันยังเสนอให้มีการพัฒนาโอกาสสำหรับครูที่สอนวิชาต่าง ๆ การให้คำปรึกษา และวัสดุการสอน เพิ่มเติม
ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv