thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > คณิตศาสตร์ : เรขาคณิต ดูทั้งหมด
เรขาคณิตใกล้ชิดตัวเรา คุณครูวันทนีย์ กะตะศิลา รร.วัดน้ำดิบ
ชมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียน โดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ขนมประจำท้องถิ่นมาสอนเรื่องรูปเรขาคณิต เรียนรู้ว่ารูปเรขาคณิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์มีคุณค่า เพิ่มเติม
ภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
การสอนคณิตศาสตร์ ในเรื่องของเรขาคณิต นักเรียนบางคนมักมีปัญหาในเรื่องการมองภาพ และ ภาพตัดขวาง อ.พิมพ์พรจึงใช้วิธีการง่าย ๆ เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็จะเกิดการเรียนรู้ที่จดจำไปตลอด เพิ่มเติม
ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
สอนเรื่องเรขาคณิต เกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ด้วยการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ในสวน อ.สุรัช อินทสังข์ ตอน 1 (ฉบับเต็ม)
เลขหมุนรอบตัวเรา กับ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ นักคณิตศาสตร์ศึกษา วันนี้พาไปเที่ยวสวนสาธารณะ เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ในสวน อ.สุรัช อินทสังข์ ตอน 2 (ฉบับเต็ม)
เลขในสวน ตอน 2 อ.สุรัชน์ อินทสังข์ พาไปดู เทคนิคการหาส่วนสูงจากสุ่มไม้โค้ง เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ตอน 3
พบโจทย์เลขรอบตัวเรา ตอนใหม่ ไปดูคณิตศาสตร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำให้เด็กๆได้สนุกกับโจทย์เลขมากมาย เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv