thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > คณิตศาสตร์ : จำนวนและการดำเนินการ ดูทั้งหมด
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 1 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 3 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 4 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ทำความเข้าใจค่าประจำหลัก - KS1 Numeracy : Understanding Place Value
การสอนเรื่องการทำความเข้าใจค่าประจำหลัก และความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อการเรียนรู้เรื่องเลขหลักสิบ และหลักร้อย ด้วยการใช้ภาษาในทางตรรกะ รวมทั้งการเรียนเรื่อง การบวก การลบ ด้วยถ้วยกระดาษ เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
ชมโครงการสปริงบอร์ด โครงการที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มเติม
เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว โดยการถอดรหัสตัวเลข จากฤกษ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนบูรณาการคณิตศาสตร์ จะได้เห็นมิติใหม่ๆในการสอนทั้งคณิตศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม
ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv