thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > คณิตศาสตร์ : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
ชมโครงการสปริงบอร์ด โครงการที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มเติม
เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว โดยการถอดรหัสตัวเลข จากฤกษ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนบูรณาการคณิตศาสตร์ จะได้เห็นมิติใหม่ๆในการสอนทั้งคณิตศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม
ภาพตัดขวางในเรขาคณิต ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
การสอนคณิตศาสตร์ ในเรื่องของเรขาคณิต นักเรียนบางคนมักมีปัญหาในเรื่องการมองภาพ และ ภาพตัดขวาง อ.พิมพ์พรจึงใช้วิธีการง่าย ๆ เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็จะเกิดการเรียนรู้ที่จดจำไปตลอด เพิ่มเติม
ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ
สอนเรื่องเรขาคณิต เกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ด้วยการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ เพิ่มเติม
เรียนรู้ยกห้องกับวิชาคณิตศาสตร์ (ป.6) รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
เด็กนักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเด็กทุกคนเข้าใจเนื้อหาที่เราสอน ชมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ยกห้องกัน เพิ่มเติม
บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม
คิดจริง ทำจริง กับโครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 อ.บุญส่ง ใหญ่โต
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้แก่เด็ก ให้เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะรู้จักการหาคำตอบด้วยตนเอง รู้จักการหาแหล่งเรียนรู้ การวางแผน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพิ่มเติม
คิดจริง ทำจริง กับโครงงานคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 อ.บุญส่ง ใหญ่โต
(ตอนต่อ) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้แก่เด็ก ติดตามดูโครงงาน 3 ชิ้นของนักเรียน 3 กลุ่ม เพิ่มเติม
ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv