thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : ดาราศาสตร์และอวกาศ ดูทั้งหมด
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 1 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 1
ชมโครงการนำร่อง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก้าวสู่ศตวรรณที่ 21 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจเรื่อง แก่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ต่างกัน เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 2 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 2
(ตอนต่อ) ชมโครงการนำร่อง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก้าวสู่ศตวรรณที่ 21 พร้อมการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เพิ่มเติม
นาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธุ์ อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน (Think2Do)
จากความคิดของเด็ก ม.ปลาย ริเริ่มการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อป้องกันผลผลิตจากการเป็นเชื้อรา จนได้รางวัลระดับประเทศ เพิ่มเติม
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv