thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > วิทยาศาสตร์ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดูทั้งหมด
ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อน คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร
สอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันของน้ำ โดยหยิบยกสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทย มาเป็นตัวอย่าง และประดิษฐ์อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยอธิบายเรื่องแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมาทดลองให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
การเรียงตัวของอนุภาคของของแข็ง คุณครูปัญญา อัครพุทธพงศ์ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ชมการนำประสบการณ์ตรงจากการที่ได้ไปเห็นพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ รวมถึงทะเลทรายขาว และดำ มาประยุกต์ใช้กับบทเรียนเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 1 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 1
ชมโครงการนำร่อง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก้าวสู่ศตวรรณที่ 21 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจเรื่อง แก่นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ต่างกัน เพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา : วิทยาศาสตร์ศตวรรษที่ 21 ภาค 2 - KS4 Science : Twenty-First Century Science 2
(ตอนต่อ) ชมโครงการนำร่อง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก้าวสู่ศตวรรณที่ 21 พร้อมการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เพิ่มเติม
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา คุณครูแสงอรุณ ธาตุเสถียร รร.ราชวินิต มัธยม
เทคนิคการสอนเรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก และภายในโลก การเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เพิ่มเติม
นาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธุ์ อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน (Think2Do)
จากความคิดของเด็ก ม.ปลาย ริเริ่มการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อป้องกันผลผลิตจากการเป็นเชื้อรา จนได้รางวัลระดับประเทศ เพิ่มเติม
สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv