thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > คณิตศาสตร์ : เรขาคณิต ดูทั้งหมด
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
(ตอนต่อ) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ คุณครูธิดารัตน์ จันทร์ไพสนธิ์ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
การสอนเรื่อง 2 มิติและ 3 มิติ โดยสื่อการสอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสมุมมองที่แตกต่างกันหลาย ๆ มุม เรียนรู้รูปทรงโดยนำบล็อกมาให้นักเรียนจัดเรียงด้วยตนเอง เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ อ.สมกมล ปุณณโกศล รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
การเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติ ปัญหาคือ นักเรียนมองภาพไม่ออกว่ารูปทรงแต่ละรูป เมื่อคลี่ออกมาจะได้ภาพอย่างไร พบสื่อการสอนเรื่องรูปทรงสามมิติ ของคุณครูสมกมล ที่ทำให้เข้าใจได้ เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : เริ่มเรียนรู้เรื่อง "Pi" - KS3 Maths : Introducing Pi
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างเส้นรอบวง และเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ชมแนวคิดที่จะแนะนำให้นักเรียนรู้จักค่าพาย เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : สืบค้นเรื่อง "Pi" - KS3 Maths : Investigating Pi
จำลองเทคนิคประมาณค่าพาย (Pi) ของ ยอร์จ-หลุยส์ เลอเคลร์ คอมต์ เดอ บุฟฟง ผู้ทำการทดลองครั้งแรกของโลก ให้นักเรียนชม และสาธิตวิธีประมาณค่าพาย โดยใช้รูปหลายเหลี่ยม เพิ่มเติม
สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม
เรียนคณิตให้สนุก : การ์ตูนคณิตศาสตร์ อ.สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ รร.รัตนาธิเบศร์
การนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ อาจารย์ สุขจิตต์ สินสมบูรณ์ โรงเรียน รัตนาธิเบศร์ เพิ่มเติม
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv