thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > คณิตศาสตร์ : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 1 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 3 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
เหรียญสองหน้ากับการบวกจำนวนเต็ม คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
เปตองเลขยกกำลังกับ Shopping Free คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
ชมการใช้ "เกม" ในการฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ และการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยฝึกฝนทักษะการคำนวณเลขยกกำลังในสนามเปตอง และ ฝึกการประมาณค่าด้วยสินค้าจากห้างสรรพสินค้าที่ยกมาไว้ในห้องเรียน เพิ่มเติม
ตังเตเรขาคณิต คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้าน "ตังเต" มาประยุกต์กับโจทย์การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต โดยมีการประเมินผ่านการแข่งขันกันเองในหมู่นักเรียน ยิ่งทำให้การเรียนสนุกสนานยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
เพื่อนช่วยเพื่อน คุณครูสายสุนีย์ สมยศ รร.แม่แจ่ม
ชมการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เด็กเก่งมาเป็นติวเตอร์ให้เด็กอ่อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ทั้งเด็กเก่ง และเด็กอ่อน เพิ่มเติม
สับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต และวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน โดยใช้สื่อการสอนใกล้ตัว อย่างกระดุม บัตรคำ เพิ่มเติม
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
(ตอนต่อ) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv