thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1027
Rate :
 5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-19  
    วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : แรง - มวล น้ำหนัก และแรงโน้มถ่วง - KS2 Science : Forces: Mass, Weight and Gravity  
    โซอี โลว์ ครูชั้นป.6 สอนบทเรียนแรกของวิชาวิทยาศาสตร์ให้ชั้นเรียนของเธอ เธอพูดถึงเรื่องมวล น้ำหนัก และแรงโน้มถ่วง โดยใช้ลูกบอลแทนที่โลกและดวงจันทร์ และใช้ตุ๊กตาหมีอวกาศแอสโตรแบร์แทนสิ่งมีชีวิต โซอีเริ่มการสอนด้วยเรื่องแรงโน้มถ่วง โดยใช้สื่อการสอนเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจออกมาเป็นภาพที่เห็นได้ รวมถึงสิ่งที่นักเรียนเข้าใจมาผิด ๆ ด้วย จากการฝึกแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นคู่ นักเรียนเริ่มเข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงคือกำลังอย่างหนึ่ง โซอีแนะนำศัพท์ “แรงโน้มถ่วง” และอ้างย้อนกลับไปถึงงานของชั้นป.5 เธอแยกความแตกต่างของการใช้คำว่า “น้ำหนัก” ในชีวิตประจำวัน กับในทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาพ และแสดงให้นักเรียนเห็นว่าแรงโน้มถ่วงส่งผลอย่างไรต่อน้ำหนัก เมื่อเด็ก ๆ เขียนคำศัพท์สำคัญ ๆ ของบทเรียนนี้เสร็จแล้ว ต่อไปจะเป็นชั่วโมงฝึกวัดหน่วยนิวตันเมตร ประเด็นสำคัญคือ การแยกความต่างระหว่างน้ำหนักกับแรงโน้มถ่วง การใช้หน่วยนิวตันเมตร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
ครูมีสื่อการสอนที่น่ารักเช่น ตุ๊กตามนุษย์อวกาศ ลูกบอลสีน้ำเงินแทนโลก มีดวงจันทร์ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ไกลตัวผ่านสิ้่งที่เด็กๆ ชอบ ครูตั้งคำถามที่ไม่ยากเกินไปเด็กสนใจกระตืนรือร้นที่จะตอบ เป็นตัวอย่างครูวิทยาศาสตร์ในดวงใจเลยค่ะ หากเด็กรักวิทยาศาสตร์ เมื่อมาถึงมัธยมศึกษาการเรียนการสอนก็ง่ายขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
โดย รุจิดา สุขใส (2011-06-02 17:46:12) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ทองหล่อ ทองสุข (2011-06-05 12:45:01) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแล้วสื่อการสอนของครูน่ารักมาก และเป็นการสอนที่น่าสนใจ แม้แต่ตัวเราซึ่งเป็นครูเองยังอยากดูและติดตาม ถ้าได้ใช้กับเด็กที่เรียนเรื่อง แรง และการเคลื่อนที่ เช่น ป.3 คงจะทำให้นักเรียนสนุกและเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น ชอบมากเลยค่ะ
โดย สุประวีณ์ มกรพันธ์ (2011-08-19 15:38:28) [แสดงความคิดเห็น]
การอธิบายโดยใช้สื่อ ทำให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของการใช้คำว่า โ€œน้ำหนักโ€ ในชีวิตประจำวัน กับในทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนที่เป็นภาพ และแสดงให้นักเรียนเห็นว่าแรงโน้มถ่วงส่งผลอย่างไรต่อน้ำหนัก ซึ่งนำไปสู่คำศัพท์สำคัญ ๆ เช่นวัดหน่วยนิวตันเมตร และประเด็นสำคัญคือ การแยกความต่างระหว่างน้ำหนักกับแรงโน้มถ่วง การใช้หน่วยนิวตันเมตร
โดย เอกรักษ์ ชัยวงค์ (2011-11-02 03:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:44:12) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:44:39) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:44:55) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:44:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:44:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:45:10) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย นัดดา ลือหาร (2012-02-11 16:45:40) [แสดงความคิดเห็น]
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจเรียนไม่ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์น่าเบื่อและสอดแทรกคำถามที่ช่วยสร้างความคิดให้กับเด็กได้มากและเป็นคำถามที่นักเรียนตอบได้ไม่ยากมาก สอนให้นักเรียนรู้จักแยกหน่วยของน้ำหนักกับแรงวึ่งเป็นผลดีกับนักเรียนที่จะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องของแรง และน้ำหนัก ในชั้นเรียนของตนเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์อย่างอื่นมาประยุกต์ใช้สอนได้
โดย กรุณา ละประโคน (2012-04-16 15:52:52) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv