thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 391
Rate :
 0
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-19  
    วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : แรง - วิจารณ์บทเรียน - KS2 Science : Forces: Lesson Review  
    สตีฟ เดวีส์ ผู้ตรวจการวิชาวิทยาศาสตร์ พูดคุยเรื่องบทเรียนของครูโซอี โลว์ ว่าด้วยเรื่องน้ำหนัก มวล และแรงโน้มถ่วง นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อเหล่านี้อีกครั้งเมื่ออยู่ชั้นประถม 3 และ 4 และสตีฟก็รู้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนชั้นประถม เนื่องจากธรรมชาติทางเทคนิคของภาษาวิทยาศาสตร์ ชั้นเรียนเปิดประเด็นโดยการเน้นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจมาแบบผิด ๆ โซอี และสตีฟยอมรับว่านี่เป็นเรื่องสำคัญ แต่หลังจากพูดคุยกันแล้วก็ตระหนักว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ที่ต้องวางเรื่องนี้ลงก่อน พวกเขายังเน้นย้ำความสำคัญของการตั้งคำถามแบบปลายเปิด และการใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องด้วย สตีฟชี้ให้เห็นว่าเมื่อโซอีแนะนำให้นักเรียนรู้จักการวัดกำลังไฟฟ้า โดยใช้หน่วยนิวตันเมตรนั้น นักเรียนบางคนอ่านค่าไม่ตรง เพราะไม่ทราบว่าอุปกรณ์ของตนอ่านค่าเป็นมาตราอื่น ประเด็นสำคัญคือ การตั้งคำถามแบบปลายเปิด จำกัดจำนวนคำถามของนักเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจอุปกรณ์อย่างถ่องแท้  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
น่าสนใจ เพราะในการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นักเรียนบางส่วนยังไม่รู้จักอุปกรณ์การวัด และไม่รู้หน่วยของการวัดเลย ครูควรใส่ใจ และหาข้อมูลให้กับเด็กให้ได้ความรู้หลากหลกายและชัดเจนมากขึ้น ยิ่งวิทยาศาสตร์แล้วต้องเน้นกระบวนการทักษะที่ต้องเรียนรู้จากสื่อที่เป้นจริง และเรียนรู้จากตนเองด้วยการปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจมากขึ้น และจากที่ได้ดูแล้วครูหาสื่อได้น่ารัก และทำให้เด็กสนใจมาก
โดย สุประวีณ์ มกรพันธ์ (2011-08-28 10:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
เน้นการอธิบายคำศัพท์ เช่น น้ำหนัก มวล และแรงโน้มถ่วง และ หน่วยของการวัดด้วยสีที่แตกต่าง เช่น การใช้สีแดง ซึ่งเรามักพบว่าเรื่องพวกคำศัพท์นี้เป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนชั้นประถม เนื่องจากธรรมชาติทางเทคนิคของภาษาวิทยาศาสตร์
โดย เอกรักษ์ ชัยวงค์ (2011-11-02 04:01:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นการอธิบายคำศัพท๋ ทำให้น่าสนใจ เพราะสำหรับนักเรียนประถมคำศีพท์จะเป็นเรื่องยาก เพราะในการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้นักเรียนบางส่วนยังไม่รู้จักอุปกรณ์การวัด และไม่รู้หน่วยของการวัดเลย ครูควรใส่ใจ และหาข้อมูลให้กับเด็กให้ได้ความรู้หลากหลกายและชัดเจนมากขึ้น ยิ่งวิทยาศาสตร์แล้วต้องเน้นกระบวนการทักษะที่ต้องเรียนรู้จากสื่อที่เป้นจริง และเรียนรู้จากตนเองด้วยการปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจมากขึ้น และจากที่ได้ดูแล้วครูหาสื่อได้น่ารัก และทำให้เด็กสนใจมาก
โดย จันทร์ทิพย์ บัวเคน (2012-03-30 20:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ มีการเชื่อมโยงเนื้อหาและการใช้คำถามปลายเปิดอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนได้อธิบายความรู้ต่างๆด้วยตนเอง มีการใช้สื่อ แบบจำลองต่างๆเพื่อมาอธิบายเกี่ยวกับมวล น้ำหนัก และแรงโน้มถ่วง เด็กๆจะเกิดการเรียนรู้และคิดตามในเรื่องที่ครูตั้งประเด็นคำถามให้ และที่สำคัญคือมีการทดลองให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เด็กๆมีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง สามารถอ่านค่าจากเครื่องมือได้ และคุณครูยังได้เปรียบเทียบการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย และสุดท้ายนักเรียนจะสามารถสรุปความรู้ได้เอง..คุณครูจะนำไปเป็นแนวทางในการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2012-04-03 20:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
ตัวอย่างการสอนของครู โซอี โลว์ เป็นการสอนที่เน้นการใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการดีสำหรับการสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนระดับสูงต่อไป มวล น้ำหนักเป็นสิ่งที่นักเรียนมักเข้าใจและใช้กันผิด นักเรียนมักจะชินกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าใจผิดและมักใช้ผิดในวิชาวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนโดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิด การจับคู่ช่วยกัน และการทดลองด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กเข้าใจดีขึ้นและนำไปใช้ได่้อย่างถูกต้อง
โดย อรพินท์ ชื่นชอบ (2012-04-09 14:16:05) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้สอนมีการใช้สื่อ แบบจำลองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาอธิบายผู้เรียนในเรื่องของมวล น้ำหนัก และแรงโน้มถ่วง โดยผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิดผ่านทางการตั้งประเด็นคำถามของครูผู้สอน นอกจากนี้แล้วผู้เรียได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทดลอง ตลอดจนสรุปความรู้ที่ได้รับ
โดย อนุสรณ์ คงเจริญเมือง (2012-12-13 22:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv