thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 908
Rate :
 4
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-19  
    วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ไฟฟ้า - วงจร - KS2 Science : Electricity: Circuits  
    โซอี โลว์ ครูชั้นป.6 สอนให้นักเรียนรู้จักกับวงจรไฟฟ้า โดยใช้การสมมติบทบาท เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากแผนภาพเชิงสัญลักษณ์ มาสู่แผงวงจร บทเรียนของโซอีเริ่มด้วยการฝึกจับคู่บัตรภาพ เพื่อประเมินสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้า การสมมติบทบาทถูกนำมาใช้เพื่อสาธิตให้เห็นการไหลของกระแสไฟ และหลอดไฟได้รับกระแสไฟฟ้าอย่างไร จากนั้นเด็ก ๆ จะวาดรูปสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าเพื่อย้ำความเข้าใจ ขั้นต่อไปนักเรียนจะจับคู่เรียนเรื่องแผงวงจรวูร์สเตอร์ แบตเตอรี และโคมไฟ เพื่อนำความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ ประเด็นสำคัญที่นำเสนอคือ การจับคู่แผนภาพวงจรเข้ากับส่วนประกอบจริงมักเป็นเรื่องที่สับสน การใช้กระดานไวท์บอร์ดวาดแผนภาพวงจร ช่วยให้ครูประเมินความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว การเล่นบทบาทสมมติได้ผลดีมาก ในการสาธิตให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรปิดเท่านั้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นวิธีการสอนที่คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไฟฟ้าได้ดีกว่าการอธิบายตามหนังสือเรียนเพราะนักเรียนได้ร่วมคิดและปฏิบัติไปด้วยนักเรียนสนใจตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมกับคุณครูแต่คุณครูดูจะเครียดไปหน่อยแต่ก็ใช้วิธีการสอนที่หาอุปกรณ์ได้ง่ายและปลอดภัยจากไฟฟ้าซึ่งดิฉันสอนเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันแต่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในชั้นเรียนเช่นหลอดไฟสายไฟสวิตซ์และก็สาธิตให้นักเรียนดูซึ่งนักเรียนได้แต่ดูและตอบคำถามตามที่ครูถามนักเรียนก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง
โดย พิมลศรี กวีวุฒิพันธุ์ (2012-03-06 00:57:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งคะ
โดย พวงน้อย แสงจันทร์ (2012-05-30 10:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็ฯการสอนที่ทำให้เด็กๆ เห็นภาพและจำได้มากขึ้นค่ะ :tv15:
โดย สราภรณ์ ปานพิมพ์ (2012-09-12 11:45:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:01:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:02:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:03:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:04:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:05:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:05:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:05:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:06:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และการนำรูปภาพมาให้นักเรียนดูจะทำให้นักเรียนเข้าใจวงจรไฟฟ้าได้มากขึ้น
โดย จันทร์ทิพย์ มีแสงพันธ์ (2012-10-15 21:06:08) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากๆเลยค่ะ^^ จะใช้เทคนิคแบบนี้บ้างในการทดลองสอน ครั้งนี้ (เป็นงานชิ้นหนึ่งของวิชาเรียนน่ะค่ะ) ขอบคุณนะค่ะ สำหรับรายการดีๆ
โดย ธนพร แสนกล้า (2013-02-03 14:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv