thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1151
Rate :
 3
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-17  
    ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons  
    ผู้อำนวยการ และคณะทำงานจากโรงเรียนประถมศึกษาฟาวเวอร์รี่ ในคอมวอลล์ อภิปรายถึงข้อดี และข้อเสียระหว่างการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีแบบติดตั้งจำนวน 15 เครื่อง กับการใช้เครื่องแล็ปท็อปแบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 16 เครื่อง สารคดีชุดนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม

ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade
เราสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน โดยการนำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบรรเทาภาระการสอน เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม

ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 1 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 1
เสนอแนะเรื่องเครือข่ายระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรในการจัดการแผนการเรียน ระบบการจัดการข้อมูล และรูปแบบของการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม

 
 
ขอคำแนะนำ เครื่องโปรเจกเตอร์ มีงบ ประมาณ 20000 บาทเพื่อนำมาใช้สอนเด็กค่ะ
โดย สหัทยา บัวบาน (2011-04-02 17:15:58) [แสดงความคิดเห็น]
แนะนำ sumsung sp L221 เพราะว่าความละเอียดมากกว่า 800x600 เวลาใช้กับคอมพิวเตอร์ จะได้ไม่มีปํญหากับ การแสดงผลบนหน้าจอ คอม และระยะจอภาพสั้น แต่ราคาเกินงบนิดหนึ่งครับ ประมาณ 20900
โดย บุญเติบ ไชยราช (2011-08-06 23:21:14) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้า ที่โรงเรียนมีใช้บ้าง คงจะดีทีเดียว
โดย yu_nakawet@hotmail.com (2011-09-08 00:47:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะอาจารย์นามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและย้งสามารถนำความรู้ที่ได้ร้บจากฌทรทัศน์ครูไปเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนทำให้น้กเรียนมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นเพื่อิพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแเพืทอพัฬนาการเรรยนการสอนให้เปลี่ยนทันโลกปัจจุบันและครูก็จะนำเว็ปไซจ์โทรทัศน์ครูๆปเผยแพร่ใป้นักเรียนสามารถเข้ๅเว็ปไโ€ต์นี้เดื่อศึแษาหาความรู้ที่นักเรียนต้องการเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างดีเลิศประเสริฐศรีจริงๆ
โดย สุธาทิพย์ เจียรสถิต (2011-10-12 12:20:09) [แสดงความคิดเห็น]
laptop ในความเป็นครูต้องดูนะคะ
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วดีใจแทนเด็กๆคะ....
หากครูได้อ่านคำแนะนำในการประยุกต์ใช้
ข้อดีข้อเสีย..ได้ความรู้มีประโยชน์มากๆคะ
ขอบคุณทีมงานนะคะที่อุตส่าห์ไป
เสาะหามาให้ชม
ดีใจที่มีโทรทัศน์ครูคะ
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-02-15 19:27:53) [แสดงความคิดเห็น]
ในอนาคตต้องมีใช้อย่างทั่วถึง ต้องปรับตัวให้เท่าทันเหตุการณ์
โดย ประไพ แป้นดวงเนตร (2012-03-31 23:26:21) [แสดงความคิดเห็น]
laptop เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่กำลังมีบทบาทเขามาในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนมากขึ้น ทุกวันๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ มีการประยุกต์ใช้ให้สออดคล้องกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งจำเป็นก้อคือ จะทำอย่างไรให้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เหล่ามีประโยชน์มาที่สุด และจะทำอย่างให้เด็กเกิดกดารเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และไม่ลืม ระบบ กระบ
วนการคิด การอ่าน การพูด การเขียน ให้กับเด็ก โดยสิ่งสำคัญคือ สื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ครูจะมีบทบาทอย่างไรที่ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ ถูกประมวลออกมาอยู่ในรูปของคุณภาพมากหที่สุด และดึที่สุด นั่นแหละคือสิ่งที่ครูจะต้องรู้ และประเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย และทันสมัยอยู่เสมอๆ...
โดย ดาวรุ่ง หาญใจไทย (2012-04-03 17:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการทำให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้นในการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน ชอบที่คุณจูดิทกล่าวว่าเราควรให้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมการจัดการเรียนรู้อ่านเขียนแบบเดิมที่ใช้เพียงกระดาษและดินสอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่นำเทคโนโลยีมาแทนกระดาษและดินสอ จึงควรระมัดระวังในการเตรียมการสอนที่จะนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสอน และคำกล่าวที่ว่าเราได้เลยข้ามการจัดการสอนที่เตรียมไว้ให้นักเรียนทุกกลุ่มสามารถเรียนได้เหมือน ๆ กันไปแล้ว การจัดการเรียนการสอนควรคำนึงถึงศักยภาพ ความแตกต่างของนักเรียนด้วย
โดย สิโรตม์ บุญเลิศ (2012-04-08 12:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
สารคดีชุดนี้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบการสอน ๒ รูป ซึ่งมีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกัน การใช้แล็ปท็อป ตัวครูต้องเป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หากใช้แล็ปท็อปเป็นเพียงตัวนำเสนอเนื้อหาหรือให้ข้อมูล นักเรียนก็เบื่อได้ การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นหัวใจสำคัญ ต้องให้นักเรียนเดา คาดการณ์ ว่าคำต่อไปคืออะไร ครูจะให้ทำอะไร นักเรียนต้องมีส่วนร่วม มีโอกาสลุกขึ้น เคลื่อนที่ ได้สัมผัส จุดอ่อนของการใช้แล็ปท็อป คือจำนวนนักเรียน โรงเรียนในเมืองไทยเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ เป็นการยากที่จะให้นักเรียนสัมผัสได้อย่างทั่วถึง และถ้าหากครูนั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปกับที่ไม่เคลื่อนไปหานักเรียน นักเรียนอีกครึ่งห้องก็จะเบื่อเกิดปัญหาในการควบคุมชั้น ...
โดย ภาทิพ ศรีสุทธิ์ (2012-04-08 15:26:38) [แสดงความคิดเห็น]
ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป นั้นผู้วิจารณ์ขอเน้นว่า ถ้าการจัดการชั้นเรียนของครูผู้สอนมีการวางแผนรองรับ ในกรณที่นักเรียนใช้ labtob ไม่ถูกวิธี หรือ ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่เกี่ยวกับการเรียนขณะนั้น ครูผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนให้ทั่วถึง วิธีการสำคัญ คือ ท้ายชัวโมงนักเรียนต้องมีงานเขียนที่ได้จากการใช้labtop เช่น คำศัพท์ ประโยค หรือข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งส่วนนี้จะสะท้อนว่านักเรียนรับรู้ หรือ มีส่วนร่วมหรือไม่ และจะตอบโจทย์ภาพรวมได้ว่า แต่ละครั้งของการเรียนมีร้อยละความสำเร็จของนักเรียนจากชิ้นงาน การมีส่วนร่วมจากการที่ครูสังเกต และผลการทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วย หรือ ทดสอบย่อย อย่าลืม ครูต้องสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้ labtop ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
โดย เอกราช รักเมือง (2012-04-12 19:53:02) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แล็ปท็อป ตัวครูต้องเป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ใช่ใช้แล็ปท็อปเป็นเพียงตัวนำเสนอเนื้อหาหรือให้ข้อมูล นักเรียนก็เบื่อได้ การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นหัวใจ โดยเฉพาะนักเรียนเล็กๆ ต้องให้นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วย การร่วมกิจกรรมมีความสำคัญ นักเรียนต้องมีส่วนร่วม เคลื่อนที่ ได้สัมผัส จุดอ่อนของการใช้แล็ปท็อป คือจำนวนนักเรียน โรงเรียนในเมืองไทยเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ เป็นการยากที่จะให้นักเรียนสัมผัสได้อย่างทั่วถึง และถ้าหากครูนั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปกับที่ไม่เคลื่อนไปหานักเรียน นักเรียนอีกครึ่งห้องก็จะเบื่อเกิดปัญหาในการควบคุมชั้น และที่สำคัญเมื่อเรียนจบชั่ว
โมงนักเรียนต้องมีงานที่ได้จากการร่วมกิจกรรมส่ง
โดย สมพล เจริญ (2012-04-18 21:10:16) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons เรื่องนี้เป็นเรื่องทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังมีแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้จะเกิดประโยชน์มากก็ต่อเมื่อ ครูมีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนการสอน มีเทคนิควิธีการสอน แต่หากครูนำมาใช้ไม่ถูกต้อง เมื่อเด็กนำมาใช้แล้วเด็กเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ เพราะเทคโนโลยีมันเปรียบเสมือนดาบ 2 คมเหมือนกับเรื่องที่ชมที่กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นเด็ก เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เพิ่มทักษะด้านการอ่าน แต่ต้องระวังเพราะมันอาจจะทำให้เด็กไม่โต้ตอบ ดังนั้นการสร้างและออกแบบกระบวนการสอนต้องดี ตอบสนองความต้องการของเด็ก สอนเด็กให้ทั่วถึง คำนึงมีส่วนร่วมในการผู้เรียนให้มาก และที่สำคัญก็คือมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการฝึกด้านการเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์นำไปใช้และฝึกทักษะชีวิต สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับเด็กก็คือครู
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-04-29 21:05:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv