thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 237
Rate :
 1.5
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-03-17  
    ไอซีที ระดับประถมศึกษา : การใช้ไอซีทีเพื่อการสอนภาษา - Primary ICT : ICT and Literacy Issues  
    รูธ สมิธ อาจารย์สอนนักเรียนชั้นเกรดที่ 3 และ 4 จากแวร็กซ์ซอล และเมโลดี้ กิ๊บสัน คุณครูสอนเกรด 4 จากบริสทอล กำลังอภิปรายหารือร่วมกับจูดิธ เธอได้ยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้สอนในชั้นเรียน จูดิธได้ใช้กระดานอัจฉริยะ ในการสาธิต และแบ่งปันเทคนิคอื่น ๆ มากมายเพื่อให้วิชาที่เธอสอนเป็นสุข สารคดีตอนนี้อภิปรายในหัวข้อ : การใช้กระดานอัจฉริยะเพื่อสอนทักษะทางด้านภาษา และวิธีที่จะใช้ทรัพยากรทางด้านไอซีที ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้การสอนราบรื่น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons
การวางแผนสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที เพิ่มเติม

ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม

ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade
เราสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน โดยการนำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบรรเทาภาระการสอน เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv