thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 646
Rate :
 3
ความยาว : 14.00 นาที | Online : 2011-03-17  
    ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line  
    ด้วยการนำของเอียน รัวเซลล์ หัวหน้าอาจารย์ และไมร่า วิลสัน ผู้ช่วยประสานงาน เราได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียน เพื่อสังเกตดูว่าคณะทำงานของโรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร เอียนและไมร่า เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบของโรงเรียนเซ็นท์ ฟิลลิปปส์ รวมทั้งยังได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า ไอซีที สามารถเข้ามามีส่วนช่วย ทำให้การเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนานแ ละเต็มไปด้วยประสิทธิภาพได้อย่างไร รวมทั้งยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน สารคดีชุดนี้ จะสาธิตให้เห็นถึงพัฒนาการยุทธศาสตร์การสอนของโรงเรียน หลังจากการนำระบบไอซีทีเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคณะทำงานในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และนำไปสู่การนำเอาระบบไอซีที เข้าไปเสริมในหลักสูตรทั่วทั้งโรงเรียน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป - Primary ICT : Laptop Pros and Cons
การวางแผนสำหรับผู้อำนวยการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่กำลังมองหาวิธีการพัฒนาแหล่งสื่อการเรียนการสอนในด้านไอซีที เพิ่มเติม

ไอซีที ประถมศึกษา : คำแนะนำการใช้กระดานไวท์บอร์ด - Primary ICT : Whiteboard Top Tips
การเอาชนะโรคกลัวกระดานไวท์บอร์ด ชมเคล็ดลับสุดยอดสำหรับผู้ใช้กระดานไวท์บอร์ดมือใหม่ ทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในชั่วโมงเรียน ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดอย่างได้ผล เพิ่มเติม

ปลดภาระ: เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยสอน - Ease The Load : New Tools of the Trade
เราสามารถรับมือกับงานหนัก และช่วยพัฒนาเรื่องการสร้างสมดุลย์ให้กับชีวิตการทำงาน โดยการนำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยบรรเทาภาระการสอน เพิ่มเติม

ไอซีที ระดับประถมศึกษา : ทักษะอ่านเขียน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสอนภาษา - Primary ICT : Literacy - Working with Words
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ พร้อมกับให้คำแนะนำว่าจะทำให้การเรียนในวิชานั้น ๆ พัฒนาไปได้อย่างไร เพิ่มเติม

ไอซีที มัธยมศึกษา : การเรียนรู้เฉพาะตัวด้วยไอซีที ตอน 1 - Secondary ICT : Personalised Learning with ICT 1
เสนอแนะเรื่องเครือข่ายระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรในการจัดการแผนการเรียน ระบบการจัดการข้อมูล และรูปแบบของการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม

 
 
ขอขอบคุณมากครับ จะได้นำไปพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปครับ
โดย นายจงกล บุญคำ (2011-04-02 19:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะค่ะ เป็นรายการที่ดีมากค่ะ มีประโยชน์และจะนำไปไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย ภัทราวดี มณีดำ (2011-10-11 07:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณในการแนะนำ จะพยายามหามาให้มีใช้ภายในโรงเรียน
โดย นายวิชัย จันทร์สม (2011-12-08 10:54:41) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนโดยส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีมีประโยชน์กับนักเรียนในการที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการเรียนโดยให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้แต่บางครั้งการเรียนรู้ที่เกิดผลกับนักเรียนนั้นอาจจะไม่เต็มศกยภาพถ้าหากการดูแลของครูไม่ทั่วถึงนักเรียนบางคนอาจจะได้เรียนควบคู่กับเพือนโดยไม่ได้ปฏิบัติด้วยตนเองการนั่งกันเป็นคู่มีส่วนทั้งดีและผลที่จะเกิดกับเด็กได้ถ้าคนหนึ่งสามารถทำได้แล้วอีกคนทำไม่ได้ก็จะทำให้คนที่ทำได้ไม่แบ่งบันหรือสอนเพือนครูต้องคอยดูแลและให้นักเรียนได้เรียนรู้จริ้งโดยการปฏิบัติจริงและจะเกิดผลจริงกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย จุฬาภรณ์ ละหุกาญ (2012-04-30 17:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณนะค่ะ เป็นรายการที่ดีมากค่ะ มีประโยชน์และจะนำไปไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-05-27 20:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-05 21:21:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv