thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 71
Rate :
 0
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-17  
    นิเทศการสอนกับลาโนวี-เทย์เลอร์ : การทำให้นักเรียนสนใจ - Teaching With Lanovy-Taylor: Getting Their Attention  
    แมรี่ ลาโนวี-เทย์เลอร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน ในสำนักงานด้านการศึกษาของแบรดฟอร์ด เธอมีความชำนาญพิเศษในเรื่องพฤติกรรม และความตั้งใจ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษากับบรรดาอาจารย์ทั่วทั้งประเทศ เกี่ยวกับการฝึกทักษะที่ดีในเรื่องการจัดการด้านพฤติกรรม แมรี่ทำงานร่วมกับแพดดี้ ไรอัน คุณครูจบใหม่จากโรงเรียนมัธยมชายล้วน เซ้นท์ เบดจ์ โรมันคาทอลิก จากอดีตที่เคยประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปัจจุบัน แพดดี้ กลายมาเป็นครูสอนวิชาไอที และเขาพบว่า ยุทธศาสตร์ที่เคยใช้ในสายอาชีพตำรวจ ไม่สามารถนำมาใช้ในชั้นเรียนได้เสมอไป หลังจากการสังเกตชั้นเรียนครั้งแรกของแมรี่ มันก็เห็นได้ชัดว่านอกจากจะเรื่องมากจากการสอนแบบไร้ทิศทางแล้ว มันยังเกี่ยวข้องกับความสนใจในระดับต่ำต่อวิชาที่เรียนด้วย ดังนั้นแมรี่ จึงให้คำแนะนำง่าย ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นนักเรียน พยายามดึงความสนใจของนักเรียน การใช้คำชมและการให้รางวัล อย่างไรก็ตาม เมื่อแพดดี้ พยายามใช้กลยุทธ์ใหม่ไปใช้ ก็ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งจะประสบผลเสมอไป ต้องลองติดตามดูว่าท้ายที่สุดแล้ว แพดดี้จะสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเขาได้หรือไม่  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv