thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 51
Rate :
 4
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2011-03-17  
    นิเทศการสอนกับคาว์ลีย์ : การเริ่มต้นใหม่ - Teaching With Cowley : Starting Over  
    ซู คาว์ลีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพฤติกรรมทำงาน ร่วมกับคุณครูในโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ความเครียด และกฎระเบียบของโรงเรียน คาว์ลีย์ บอกว่า"การสอนเปรียบเสมือนสนามรบ ศัตรูไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาขวางทางการเรียนรู้ของพวกเขา" เธอได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า การทะเลาะกันของเด็ก ๆ ในสนามเด็กเล่น สามารถสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้ทั้งวันอย่างไร ด้วยการช่วยเหลือของคุณครูมาร์ค เฮอร์ริเทจ ราจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นและไปผิดท่าผิดทางได้อย่างไร กุญแจสำคัญ : ข้อควรจำ และกลยุทธ์ที่จะช่วยควบคุมในช่วงสถานการณ์ที่ลำบาก คุณจะควบคุมสถานการณ์ในช่วง 15 นาทีแรกของเวลาเรียนทุกวันได้อย่างไร และคุณจะหยุดพฤติกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการทะเลาะกันในสนามเด็กเล่น ไม่ให้แพร่กระจายเข้ามาในห้องเรียนได้อย่างไร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

 
- ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น -
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv