thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 513
Rate :
 1.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-11  
    สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา : อาหารและการออกกำลังกาย ตอนที่ 1 - KS1/2 PSHE : Food and Fitness 1  
    รายการนี้นำเสนอเมนูเพื่อความสำเร็จ เช่น ในกรณีของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ส ได้คัดเลือกเมนูจากแผนการจัดอาหารของสภาเขต และไปสำรวจว่า ผู้อำนวยการ เดวิด แมดดิสัน และจีนเน็ต จัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ และองค์ประกอบหลักด้านความแข็งแรงของชีวิตในโรงเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ไปไกลยิ่งกว่าแค่ในครัวของโรงเรียน มีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าอาหารของพวกเขาได้มาจากไหน ด้วยการไปเยี่ยมชมฟาร์มท้องถิ่น และสำรวจประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการรับประทานอาหารที่ดี เป็นการเพิ่มมิติพิเศษให้กับการเรียนสาระฯ สุขศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมือง รายการวันนี้ จะพูดถึง วิธีการทำให้เรื่องอาหาร และความแข็งแรงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตในโรงเรียน อาหารที่มีประโยชน์ในโรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์กับในหลาย ๆ ภาคส่วนของหลักสูตร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
โรงเรียนนี้ มีรูปแบบและแนวคิดในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี และรักการออกกำลังกาย ซึ่งผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการจัดการทางด้านโภชนาการที่ดี และเน้นให้นักเรียนเล่นกีฬา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกัน รูปแบบจะคล้ายๆ กับโรงเรียนที่ผมอยู่ครับ โดยเน้นด้านโภชการที่ดี ไม่มีน้ำอัดลม ไม่มีของหวาน ขายที่โรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเด็กอ้วนไปได้ในระดับนึง และเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย โดยมีสถานที่ และเครื่องเล่นที่ปลอดภัยเช่นกันครับ
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-08-16 14:41:23) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมีรูปแบบมุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและออกกำลังกายโรงเรียนก็ควรมีจุดที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและเน้นให้ผู้เรียนเล่นกีฬาออกกำลังกายย่างสม่ำเสมอนักเรียนควรได้ลงมือปฏิบัติจริงควรเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นโภชนาการในโรงเรียนและควรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือเเละเบ่งปันมีสุ๘ภาพที่สมบูณร์แข่งเเรงชอบออกกำลังกาย
โดย อาทร อันโน (2011-10-14 14:50:01) [แสดงความคิดเห็น]
ผมดีที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอาหารและการออกกำลังกาย โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีการออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เด็กๆมีความกระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรม ผมหวังว่าความรู้ที่จากการศึกษาโดยการดูวีดีโอ จะทำให้ผมเกิดแนวคิคและวิธีปฎิบัติเพื่อจัดอยู่ในการเรียนของผม :tv04: :tv17:
โดย อนุสรณ์ คำวัน (2011-11-24 10:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเด็กอ้วนไปได้ในระดับนึง และเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย โดยมีสถานที่ และเครื่องเล่นที่ปลอดภัย นักเรียนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือเเละเเบ่งปัน ร่างกายสมบูณร์แข่งเเรงชอบออกกำลังกาย :tv15: :tv17: :tv18: :tv02:
โดย อนุสรณ์ คำวัน (2011-11-24 10:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนทำให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม การสอนนี้ช่วยให้เด็กอ้วนลดระดับนึง
โดย นิราบิฮะห์ นิเด (2012-01-11 20:49:44) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนทำให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย
โดย นูรไอนี สมาแล (2012-01-11 22:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
มีแนวการสอนให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและออกกำลังกาย
โดย ซูรายา หะมิ (2012-01-14 13:48:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบนี้จะช่วยให้เด็กรักในการรับประทานอาหารที่ทมีประโยชน์และรักในการออกกำลังกายอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
โดย ซารูวี เจะฮี (2012-01-19 18:50:48) [แสดงความคิดเห็น]
ซึ่งผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการจัดการทางด้านโภชนาการที่ดี และเน้นให้นักเรียนเล่นกีฬา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกัน รูปแบบจะคล้ายๆ กับโรงเรียนที่ผมอยู่ครับ
โดย แพนดี บาฮา (2012-01-22 12:03:20) [แสดงความคิดเห็น]
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเด็กอ้วนไปได้ในระดับนึง และเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย โดยมีสถานที่ และเครื่องเล่นที่ปลอดภัย
โดย แพนดี บาฮา (2012-01-22 12:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
การวางแผนของทางโรงเรียนถือว่าเป็นผลดีกับเด็กๆและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับทางโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆมีศักยภาพที่ดี และการรู้การให้ การแบ่งปัน
โดย ฮาซัน สะมะแม็ง (2012-01-23 22:18:37) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กๆมีความกระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรม ผมหวังว่าความรู้ที่จากการศึกษาโดยการดูวีดีโอ
โดย รุสดี สาแม (2012-01-25 12:36:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนทำให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม และเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย อีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ
โดย ไพซอ สะอะ (2012-01-26 22:17:16) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-27 03:45:32) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-27 03:46:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-27 03:46:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-27 03:46:12) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ
โดย อับดุลฮากิม กาโบะ (2012-01-27 03:46:14) [แสดงความคิดเห็น]
การดูแลสุขภาพเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ดึ การทำให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กก็จะมีความสุข และทำให้ชีวิตของเขาดีไปด้วย ซึ่งการสอนและวิธีการสอนแบบนี้ดี ทำให้เด้กมีชีวิตชีวา และทำให้เด็กสามารถรู้ทันถึงโรคต่างๆที่มาจากการกินอาหาร เด็กสามารถแยกยแะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และมีโรงเรียนที่รณรงค์การกินของเด็กและสุขภาพอนามัยของเด็ก เด็กทราบว่าเมื่อเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชนืจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ครูจึงได้มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและรู้วิธีการกินและการอกกำลังกาย
โดย ธนวรรณ เปรมปรีด์ (2012-03-12 13:19:10) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของครูนั้นได้ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำกิจกรรมที่มุ้งเน้นให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี และรักในการออกกำลังกายและยังเน้นเรื่องโภชนาการให้เด็กนักเรียนและปลูกฝังให้เด็กรับประทานอาหารครบอ 5 หมู่และยังเน้นให้เด็กนักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการออกกำลังกาย ในการสอนทำให้เด็กนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้เด็กลดปัญหาความอ้วนได้ในระดับหนึ่ง การดูแลสุขภาะเด็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิงที่ดีจะทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาะอนามัยที่ดีและมำให้เกิดความสนุกสนามและทำให้เด็กนักเรียนกินอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ผมหวังว่าควารู้ที่ไก้จากการที่ผมได้ดูวีดีโอในเรืองนี้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับในการเรียนและการสอนเด็ก :tv18:
โดย นิโซ๊ะ สาเมาะ (2012-12-06 00:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับรายการนี้ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านกายภาพ สังคม และสุขภาพ โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้แล้ว เป้าหมายหลักของการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือ เด็กเรียนรู้ที่จะผลัดเปลี่ยนและแบ่งปันกัน สอนให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและรู้สึกสนุกที่จะมาโรงเรียน พร้อมทั้งมีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆทั้งในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการต่างๆที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะสอนให้เด็กเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีชั่วโมงการออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและรู้สึกสนุกกับกีฬาระหว่างวันได้ เมื่อถึงเวลาพักเที่ยง ทางโรงเรียนก็จะมีอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพทุกสัปดาห์ เช่น อาหารจำพวก ผักผลไม้ และสลัดผัก ซึ่งอาหารจำพวกที่ห้ามรับประทานก็ได้แก่ อาหารประเภทของหวาน น้ำอัดลม เป็นต้น เพื่อต้องการให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ไม่ชอบทานผัก ผลไม้ เด็กก็จะชอบมากขึ้น กลับบ้านไปเด็กก็จะทานผัก ผลไม้มากขึ้น และเกิดการเคยชินกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆโรงเรียนได้ครับ
โดย ฮาฟีซี รอนิง (2012-12-06 01:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนนี้ มีรูปแบบและแนวคิดในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี และรักการออกกำลังกาย ซึ่งผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการจัดการทางด้านโภชนาการที่ดี และเน้นให้นักเรียนเล่นกีฬา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกัน และเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย โดยมีสถานที่ และเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีการออกกำลังกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เด็กๆมีความกระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆทั้งในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการต่างๆที่ดีขึ้น ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะสอนให้เด็กเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนอยู่เสมอ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและรู้สึกสนุกกับกีฬาในโรงเรียนได้ โดยเน้น ในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดย อิสมาแอ มะแซ (2012-12-06 10:23:26) [แสดงความคิดเห็น]
การดูแลสุขภาพเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ดึ การทำให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กก็จะมีความสุข และทำให้ชีวิตของเขาดีไปด้วย ซึ่งการสอนและวิธีการสอนแบบนี้ดี ทำให้เด้กมีชีวิตชีวา และทำให้เด็กสามารถรู้ทันถึงโรคต่างๆที่มาจากการกินอาหาร เด็กสามารถแยกยแะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และมีโรงเรียนที่รณรงค์การกินของเด็กและสุขภาพอนามัยของเด็ก เด็กทราบว่าเมื่อเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชนืจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ครูจึงได้มีวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่ายและรู้วิธีการกินและการอกกำลังกายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและรู้สึกสนุกกับการเลนกีฬาทุกชนิดเมื่อถึงเวลาพักเที่ยง ทางโรงเรียนก็จะมีอาหารและผลไม้เช่น อาหารจำพวก ผักผลไม้ และสลัดผัก ซึ่งอาหารประเภทนี้มีประโยชน์ เป็นต้น เพื่อต้องการให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ไม่ชอบทานผัก ผลไม้ เด็กก็จะชอบมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆโรงเรียนได้ครับ
โดย ซู เจ๊ะกา (2012-12-06 10:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมทีวีครูเรื่องอาหารและการออกกำลังกายนั้นกระผมคิดว่าได้เนื้อหาสาระมากพอสมควร จากที่ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนนี้มีรูปแบบและแนวคิดในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีแข็งแรงกินอาหารครบ5หมู่ ซึ่งเน้นให้เด็กได้ร่วมกันทำกิจกรรมและออกกำลังกายโดยทางโรงเรียนก็ควรมีจุดที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและเน้นให้ผู้เรียนเล่นกีฬาออกกำลังกายย่างสม่ำเสมอ การดูแลสุขภาพเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพื่อทำให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กก็จะมีความสุข และทำให้ชีวิตของเขาดีไปด้วย ซึ่งการสอนและวิธีการสอนแบบนี้ดี ทำให้เด็กมีชีวิตชีวา และทำให้เด็กสามารถรู้ทันถึงโรคต่างๆที่มาจากการกินอาหารทำให้เด็กสามารถแยกแยะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ผมหวังว่าความรู้ที่จากการศึกษาโดยการดูวีดีโอหรือดูทีวีครู จะทำให้ผมเกิดแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อใช้ในอนาคต....
โดย รุสตัน ยูโซ๊ะ (2012-12-06 10:30:14) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้นำเสนอเมนูเพื่อความสำเร็จ เช่น ในกรณีของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ส ได้คัดเลือกเมนูจากแผนการจัดอาหารของสภาเขต และไปสำรวจว่า ผู้อำนวยการ เดวิด แมดดิสัน และจีนเน็ต จัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ และองค์ประกอบหลักด้านความแข็งแรงของชีวิตในโรงเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ไปไกลยิ่งกว่าแค่ในครัวของโรงเรียน มีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าอาหารของพวกเขาได้มาจากไหน ด้วยการไปเยี่ยมชมฟาร์มท้องถิ่น และสำรวจประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการรับประทานอาหารที่ดี มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ไม่ชอบทานผัก ผลไม้ เด็กก็จะชอบมากขึ้น กลับบ้านไปเด็กก็จะทานผัก ผลไม้มากขึ้น และเกิดการเคยชินกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆโรงเรียนได้ครับ
โดย อามีน ฮารีหม๊ะ (2012-12-06 10:48:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมีรูปแบบมุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและออกกำลังกายโรงเรียนก็ควรมีจุดที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและเน้นให้ผู้เรียนเล่นกีฬาออกกำลังกายย่างสม่ำเสมอนักเรียนควรได้ลงมือปฏิบัติจริงควรเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นโภชนาการในโรงเรียนและควรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือเเละเบ่งปันมีสุ๘ภาพที่สมบูณร์แข่งเเรงชอบออกกำลังกาย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อต้องการให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ไม่ชอบทานผัก ผลไม้ เด็กก็จะชอบมากขึ้น กลับบ้านไปเด็กก็จะทานผัก ผลไม้มากขึ้น และเกิดการเคยชินกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆโรงเรียนได้ครับ
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-12-06 11:16:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ทำให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมีรูปแบบมุ้งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและออกกำลังกายโรงเรียนก็ควรมีจุดที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและเน้นให้ผู้เรียนเล่นกีฬาออกกำลังกายย่างสม่ำเสมอนักเรียนควรได้ลงมือปฏิบัติจริงควรเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นโภชนาการในโรงเรียนและควรปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือเเละเบ่งปันมีสุ๘ภาพที่สมบูณร์แข่งเเรงชอบออกกำลังกาย ได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายซึ่งเป็นที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อต้องการให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่ไม่ชอบทานผัก ผลไม้ เด็กก็จะชอบมากขึ้น กลับบ้านไปเด็กก็จะทานผัก ผลไม้มากขึ้น และเกิดการเคยชินกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆโรงเรียนได้ครับ
โดย บดินทร์ เบนดาโอะ (2012-12-06 11:16:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv