thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 497
Rate :
 1
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-11  
    สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา : อาหารและการออกกำลังกาย ตอนที่ 2 - KS1/2 PSHE : Food and Fitness 2  
    (ตอนต่อ) รายการนี้นำเสนอเมนูเพื่อความสำเร็จ เช่น ในกรณีของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ส ได้คัดเลือกเมนูจากแผนการจัดอาหารของสภาเขต และไปสำรวจว่า ผู้อำนวยการ เดวิด แมดดิสัน และจีนเน็ต จัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ และองค์ประกอบหลักด้านความแข็งแรงของชีวิตในโรงเรียน ความสำเร็จของโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ไปไกลยิ่งกว่าแค่ในครัวของโรงเรียน มีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าอาหารของพวกเขาได้มาจากไหน ด้วยการไปเยี่ยมชมฟาร์มท้องถิ่น และสำรวจประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการรับประทานอาหารที่ดี เป็นการเพิ่มมิติพิเศษให้กับการเรียนสาระฯ สุขศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมือง รายการวันนี้ จะพูดถึง วิธีการทำให้เรื่องอาหาร และความแข็งแรงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ชีวิตในโรงเรียน อาหารที่มีประโยชน์ในโรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์กับในหลาย ๆ ภาคส่วนของหลักสูตร  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
เทคนิคการสอนไม่ให้น่าเบื่อ การสอนให้นักเรียนเข้าใจว่าลักษณะใด เป็นการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ ผ่านกิจกรรมเกมฝ่าด่านต่าง ๆ สนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม

สุขศึกษา ขาแดนซ์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 1
เทคนิคการสอนเรื่องอวัยวะภายใน โดยใช้เพลงสมัยใหม่ ของ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ร.ร.พิชญศึกษา เพิ่มเติม

สุขศึกษา รูปแบบจิกซอว์ อ.ธนพร บุญประสิทธิ์ ตอน 2
หลังจากที่นำเข้าสู่บทเรียนอย่างสนุกสนานแล้ว ครูจะสอนเรื่องอวัยวะภายใน ให้ช่วยกันคิด หาข้อมูล แล้วนำมาเสนอหน้าห้อง เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน ตอน การจัดการชั้นเรียนด้วยเพลง และบทบาทสมมติ คุณครูนุจรินทร์ ทองกันทม
การจัดชั้นเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ เกม เพลง ผสมผสานกับแนวคิดการเสริมแรงทางบวก สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 อ.สุขุม เทศกรณ์ รร.ดาราคาม
(ตอนต่อ) การเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนไหว และการเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงเป็นกิจกรรม "เกมทักษะการทรงตัว" และ "เกมทักษะการเปลี่ยนป้าย" โดยมีรางวัลเป็นตัวกระตุ้น เพิ่มเติม

 
 
อาหารและการออกกำลังกายนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต พร้อมกับร่างกายที่แข็งแรง สติปัญญาที่ดี นอกจากจะมีโครงสร้างในการทำอาหารที่ดีแล้ว สิ่งที่จะสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนคือ ความรู้จากอาหารที่ได้รับ และแหล่งที่มาของอาหารเหล่านั้น ว่ามีที่มาจากใด มีประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งในวิชาสุขศึกษา และพลศึกษานั้น จะต้องสอนควบคู่กันไป เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ และการดูแลตนเองของนักเรียนในทุกๆ เรื่อง ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับ
โดย ศิริชัย โฉมวัฒนา (2011-08-25 13:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กรู้ถึงแหล่งที่มาของอาหารเพื่อสุขภาพ และรู้ถึงประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง :tv08:
โดย ซูไฮลา ยามา (2012-01-08 19:29:09) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายได้ดีและรู้จักประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย แพนดี บาฮา (2012-01-10 21:22:14) [แสดงความคิดเห็น]
จะเน้นให้นักเรียนรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายช่วยพัฒนาให้เจริญเติบโตเน้นให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง :tv02: :tv10: :tv08: :tv07: :tv05: :tv04: :tv15: :tv18:
โดย ซูไรนา ยูโซะ (2012-01-11 20:54:38) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กรู้จักออกกำลังกายและควบคู่อาหารไปด้วย
โดย ไซหนับ หะยีมูซอ (2012-01-11 21:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้เด็กรู้จักประโยชน์ของอาหารและอาหารเป็นที่สำคัญมากต่อการใช้ชีวิต :tv06:
โดย มาโซ สาและ (2012-01-23 17:00:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถทำให้เด็กได้รู้จักกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พร้อมกับการออกกำลังกายไปด้วย :tv15:
โดย สาวานี ลิแจ (2012-05-11 15:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กรู้ถึงแหล่งที่มาของอาหารเพื่อสุขภาพ และรู้ถึงประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีมากๆเลยครับ
โดย อัศวิน บุตรดี (2012-07-04 14:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเด็กในเรื่องอาหารและการออกกำลังกายนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต พร้อมกับร่างกายที่แข็งแรง สติปัญญาที่ดี นอกจากจะมีโครงสร้างในการทำอาหารที่ดีแล้ว สิ่งที่จะสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนคือ ความรู้จากอาหารที่ได้รับ และแหล่งที่มาของอาหารเหล่านั้น ว่ามีที่มาจากใด มีประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งในวิชาสุขศึกษา และพลศึกษานั้น จะต้องสอนควบคู่กันไป เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ และการดูแลตนเองของนักเรียนในทุกๆ เรื่องและสามารถสอนให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายมากขึ้น นอกจากนี้ครูยังได้สักถามเด็กว่าในวันนี้เราจะกินผักอะไรดีเด็กก็ได้คิดแล้วบอกกับครูจากนั้นครูก็ให้เด๊กได้ฝึกเล่นกีฬาเพราะเด็กในโรงเรียนนี้ไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาสักเท่าไรจากนั้นครูบอกว่าเด็กจะมีสมาธิมากขึ้นในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป เด็กๆก็จะมีความรู้ในเรื่องการรัปประทานผักมากขึ้นและรักในการออกกำลังกายเพื่อดีต่อสุขภาพของพวกเขานั้นเองและมีความสุขเวลาได้ออกกำลังกายเป็นประจำ
โดย มูฮาหมัดอาฟิ เจ๊ะอูมา (2012-12-04 20:43:34) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมและควบคู่ในการทำอาหารแล้วให้เพื่อนๆได้ชิมฝีมือในการทำอาหารของตัวเอง
โดย มูฮาหมัดอาฟิ เจ๊ะอูมา (2012-12-04 20:46:50) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด้กได้สัมผัสกับของจริงและยังสอนให้เด็กรูจักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาทิเช่นการรับประทานผักต่างๆๆๆๆและยังส่งเสริให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายถือว่าดีที่สุดคือกินอาหารดีพร้อมออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง :tv16 :tv15: :tv15:
โดย อิสมาแอ กามา (2012-12-05 22:33:21) [แสดงความคิดเห็น]
อาหารและการออกกำลังกายนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต พร้อมกับร่างกายที่แข็งแรง สติปัญญาที่ดี นอกจากจะมีโครงสร้างในการทำอาหารที่ดีแล้ว สิ่งที่จะสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนคือ ความรู้จากอาหารที่ได้รับ และแหล่งที่มาของอาหารเหล่านั้น ว่ามีที่มาจากใด มีประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งในวิชาสุขศึกษา และพลศึกษานั้น จะต้องสอนควบคู่กันไป เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ และการดูแลตนเองของนักเรียนในทุกๆ เรื่องนอกจากนี้ครูยังได้สักถามเด็กว่าในวันนี้เราจะกินผักอะไรดีเด็กก็ได้คิดแล้วบอกกับครูจากนั้นครูก็ให้เด๊กได้ฝึกเล่นกีฬาเพราะเด็กในโรงเรียนนี้ไม่มีทักษะในการเล่นกีฬาสักเท่าไรจากนั้นครูบอกว่าเด็กจะมีสมาธิมากขึ้นในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป เด็กๆก็จะมีความรู้ในเรื่องการรัปประทานผักมากขึ้นและรักในการออกกำลังกายเพื่อดีต่อสุขภาพของพวกเขานั้นเองและมีความสุขเวลาได้ออกกำลังกายเป็นประจำ
โดย รุสดี สาแม (2012-12-06 09:51:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็กการสอนให้เด็กได้ลองทำเองและคิดเองอาหารและแหล่งที่มาของอาหารและพลังงานของอาหารมีเท่าไรการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และการออกกำลังกายทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดี
โดย อารง สาอุ (2012-12-06 18:41:19) [แสดงความคิดเห็น]
อาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กวัยเรียนดังนั้นการสอนเรื่องอาหารกับสุภาพควรปลูกฝังให้เด็กได้มีการเรียนรู้ในทุกช่วงของวัยเด็กให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงแหล่งที่มาของสารอาหารแต่ละประเภทโทษของการไม่ออกกำลังกายโทษของการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะดังนั้นควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและออกกำลังกายเป็นประจำพูดได้ว่าทำเป็นกิจวัฒน์ประจำวันและสม่ำเสมอขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้เรื่องนี้ครับ
โดย ภาณุวัฒน์ อินต๊ะถา (2012-12-24 11:41:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv