thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1037
Rate :
 2
ความยาว : 14.16 นาที | Online : 2011-03-09  
    คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย : สอนการแทนค่า - KS1 Numeracy :Teaching Place Value  
    ในช่วงเทอมแรกของชั้นป.1 นักเรียนหลายคนมีปัญหากับการนับเลข รร.สปริงฟิลด์ที่เมืองเจอร์ซีจึงทดลองใช้วิธีการสอนแบบใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ครูกำหนดให้ 2,000 เป็นเลขสองตามด้วยคำว่าพัน นักเรียนเพิ่มเติมเทคนิคนี้เข้าไปใน “เรื่องของเลขคณิต” พวกเขาทำอย่างเดียวกันกับเลขหลักร้อย ไปถึงหลักสิบ โดยใช้คำ “ty” ในการนับเลขหลักสิบ มีการปรับคำบ้างเพื่อไม่ให้บดบังระบบของตัวเลข ยี่สิบเอ็ดคือ “two-ty-one” (21 มี 2 กับ 1) สามสิบสองคือ “three-ty-two” (32 มี 3 กับ 2) นักเรียนสามารถเติมคำ “two-ty” และ “three-ty” ได้ ครูแนะนำให้เด็กรู้จักตัวเลขที่มากขึ้น เช่น “four-ty-six” โดยใช้บัตรภาพ บัตรภาพเลขหกวางทับลงบนเลขศูนย์ของเลข 40 เพื่อบังเลขศูนย์ (0) ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพว่า อันที่จริงแล้ว 46 คือ 40 กับ 6  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
เคยมีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ จากการสัมผัสเด็กและเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า ประสบการณ์ในวัยเด็กทำให้เค้าไม่ชอบเรียนวิชานี้ และปัญหาต่างๆเหล่านั้น สะสมมาเป็นเวลาหลายปี โดยที่ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจเด็กด้วย ...นี่เป็นเพียงปัญหาหนึ่งของเด็กไทย ที่ได้รับวิธีการเรียนที่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับเด็ก และได้รับการจัดประสบการณ์ที่ไม่เหมาะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก คลิบนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับครูปฐมวัย ที่ต้องการให้ลูกศิษย์ รักการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ผู้เขียนกล่าวไว้ข้างต้นได้
โดย อรฤทัย พึ่งกัน (2011-10-02 11:08:26) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv