thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 346
Rate :
 2.5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-03-08  
    ทักษะอ่านเขียน ระดับปฐมวัย : การวางพื้นฐาน ตอนที่ 1 - KS1 Literacy : Laying the Foundations 1  
    สมัยนี้ดูเหมือนว่าเด็กที่เข้ารร.ประถมจะได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ครูอ้างว่าไม่มีเวลาคัดแยกเด็กที่จะขึ้นชั้นประถม 1 ซึ่งอ่อนภาษา และอ่อนทักษะด้านสังคม เมื่อการสอบกำลังใกล้เข้ามา รายการตอนนี้ตั้งคำถามว่าทำอย่างไร เราจึงจะเตรียมตัวเด็กให้พร้อมมากขึ้น สำหรับการอ่านออกเขียนได้ในระดับประถม 1 กาลินา โดลยาจากรัสเซียเดินทางมาถึงอังกฤษเมื่อ 10 ปีก่อน เพื่อแนะนำเทคนิคสำหรับการศึกษาเชิงพัฒนา ซึ่งมีพื้นฐานมาจากผลงานของเลฟ ไวโกสกี นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย การละเล่นที่เด็กริเริ่มคิดเอง จัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่เป็นพื้นฐานของการอ่านเขียนและการเรียนรู้ เราจะได้เห็นการเปิดโอกาสเพื่อการเรียนรู้ที่เด็กริเริ่มเอง ตลอดจนได้ชมกิจกรรมกลุ่มที่มีครูเป็นคนนำ ที่เนิร์สเซอรีก่อนวัยเรียน ขั้นแรกที่โรงเรียนในอังกฤษรับโครงการของกาลินามาใช้นั้น ผู้ประสานงานระดับชั้นเตรียมอนุบาล จะนำเทคนิคการใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าไวยากรณ์เชิงนิทาน มาปรับใช้กับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล พอถึงชั้นอนุบาล 2 เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนขั้นพื้นฐานเหล่านี้มาแล้ว ก็ดูจะพร้อมสำหรับชั่วโมงเรียนอ่านเขียนที่เป็นระบบมากขึ้น ประเด็นสำคัญที่นำเสนอคือ เด็กที่เข้าเรียนชั้นประถม มักไม่ใคร่ได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การละเล่นที่เด็กริเริ่มเองช่วยกระตุ้นทักษะการอ่านเขียน นักเรียนที่อ่านออกเขียนได้จะรับมือกับบทเรียนที่เป็นระบบได้ดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม

อักษรสูงกับการผันวรรณยุกต์ด้วยนิ้วมือวิเศษ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
การผันวรรรณยุกต์อักษรกลาง สูง และต่ำ เป็นบทเรียนภาษาไทยที่ค่อนข้างยาก ชมเทคนิคการสอน ด้วยการใช้สื่อ "นิ้วมือวิเศษ" เพิ่มเติม

สอนซ้ำ ย้ำทวน เรื่องสระอา อ. จารุพรรณ ประดับหยิ่ว (ฉบับเต็ม)
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยให้เด็กคิดเป็นภาพ และหยิบแผนภูมิภาพ บัตรคำมาสอนเพื่อ ย้ำและทบทวนความรู้ เพิ่มเติม

ห้องเรียนมีชีวิต อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี (ฉบับเต็ม)
อีกหนึ่งเทคนิคการสอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได เน้นให้เกิดความสนใจ และ เข้าใจบทเรียนกันง่ายๆ เพิ่มเติม

นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม

 
 
สื่อการสอนชุดทฤษฏีของนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย Lev Vygotsky ในการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมกรรมกลุ่มและบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และ
- Story Grammar เช่น การเล่านิทานโดยใช้ตุ๊กตา จากนั้นเปลี่ยนเป็นภาพ แล้วเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้ชินกับการอ่านสัญลักษณ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่าน และการใช้เทคนิคให้ผู้เรียนใส่แหวนที่นิ้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกว่านิ้วที่ใสแหวนนั้นจะต้องวางไว้ด้านบนของปากกา และครูเป็นผู้เริ่มวาดรูปร่างให้ผู้เรียนจินตนาการ แล้วจึงให้ผู้เรียนได้ทดลองวาดด้วยตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึการเขียนอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ นับว่าเป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ดี ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยดี
:tv18: :tv18:
โดย ดวงตา พิพุธวัฒน์ (2012-05-10 01:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการสอนชุดทฤษฏีของนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย Lev Vygotsky ในการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมกรรมกลุ่มและบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และ
- Story Grammar เช่น การเล่านิทานโดยใช้ตุ๊กตา จากนั้นเปลี่ยนเป็นภาพ แล้วเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้ชินกับการอ่านสัญลักษณ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่าน และการใช้เทคนิคให้ผู้เรียนใส่แหวนที่นิ้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกว่านิ้วที่ใสแหวนนั้นจะต้องวางไว้ด้านบนของปากกา และครูเป็นผู้เริ่มวาดรูปร่างให้ผู้เรียนจินตนาการ แล้วจึงให้ผู้เรียนได้ทดลองวาดด้วยตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึการเขียนอ่านอย่างเป็นธรรมชาติ นับว่าเป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ดี ที่ครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยดี :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-14 21:38:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:
โดย นางชาริณี แสงอุทัย (2015-01-04 01:50:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv