thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1798
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2011-02-10  
    พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์  
    เพราะรักความเป็นลูกเสือมาตั้งแต่เด็ก และมีประสบการณ์ตรงในการทำวิชาลูกเสือมาพัฒนาตนเอง ทำให้ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์ รร.สุเหร่าทรายกองดิน นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือ  
     
Share |
 

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
การนำเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เพิ่มเติม

ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. นำไปต่อยอดโดยผู้อำนวยการ ที่คิดว่าถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน เพิ่มเติม

 
 
ลูกเสือ กิจกรรม และกิจการที่ยิ่งใหญ่
โดย มาโนช กนกวัฒนะพนธุ์ (2011-02-17 12:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: :tv03: :tv03:
โดย phetrin (2011-03-06 19:45:57) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมลูกเสือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดย ตีอาส๊ะ ยูโซะ (2011-04-10 05:47:44) [แสดงความคิดเห็น]
ลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณค่าและช่วยปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน อยากให้ทุกๆโรงเรียนเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้มากขึ้น เพราะลูกเสือช่วยให้ ดี เก่ง สุขได้ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามกระบวนการของลูกเสือ ดั่งที่ผอ.ในวิดีโอชุดนี้ได้กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะการอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ มีวินัย ถ้านักเรียนมีลักษณะดังกล่าวนี้จะทำการใดๆก็สำเร็จ ชื่นชมคุณครูท่านนี้ที่มีความปรารถนาดี มุ่งมั่นและเห็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีใจรักในกิจกรรมลูกเสือและไม่ได้นำมาใช้แค่ในชั่วโมงเรียนปกติเท่านั้น แต่ยังนำมาปรับเสริมเพิ่มเติมในกิจกรรมชุมนุม และทุกส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ทำให้นักเรียนเห็นว่า ลูกเสือสำคัญ และจะช่วยพัฒนาคุณธรรมและพฤติกรรมของพวกเขาได้ จากการชมทำให้ได้ข้อคิดเรื่องการใช้ระบบหมู่ไปดูแลชั้นเรียน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในลำดับต่อไปแน่นอน :tv17: :tv15:
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-06-17 02:19:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ เข้าสายเลือดเช่นกัน ครั้งแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร แต่เวลาเข้าค่ายพวกสามัญจะใช้จนเดี๋ยวนี้เก่งเลย เวลาเขาใช้อะไรเราก็จะทำและพยายามจดจำ เมื่อลองทำใหม่ ๆก็มีผิดพลาดบ้าง แต่มีเพื่อนมักพูดว่าลูกเสือไม่มีผิดก็ทำให้เราค่อยเรียนรู้อย่างมั่นใจ แต่เมื่อเราต้องวางแผนเองก็ทำให้เราต้องค้นคว้ามากขึ้น และลองปฏิบัติดู คนที่ไม่ค่อยสนใจเขาจะว่าเราเก่ง แต่ที่จริงเราก็เหมือนเขานั่นแหละ ขอเอาใจช่วยคนที่ไม่กล้าแสดงออกลองดูนะคะ สักวันท่านจะเก่งเองค่ะ
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-06-17 20:14:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ดีมากเลยครับ จากการได้พูดคุยกับเพื่อนๆครูหลายๆโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนี้ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนสักเท่าไหร่ ยังไงก็ขอเป้นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะครับ
โดย เอกสิทธิ เอื้ออาดลย์กูล (2011-06-27 11:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
ใครสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เด็กร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขถือว่าสุดยอด คุณคือคนเก่ง
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-07-07 21:36:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบและประทับใจลูกเสือตอนเรียนวิทยาลัยครูพอมาเป็นครูได้นำกระบวนการของลูกเสือมาใช้บูรณาการในการเรียนวิชาอื่นด้วยซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะทำไม่ต่อเนื่อง กำลังสนุกกับงานสอนก็ต้องมาเตรียมการประเมินนั่น นี่ หรือไม่ก็มีกิจกรรมอื่นที่เร่งด่วนกว่า ทำให้ทั้งครูแนกเรียนสะดุด ครูส่วนใหญ่ไม่ขี้เกียจแต่ขาดความเป็นเอกภาพ ถึงอย่างไรก็ไม่ยอมแพ้ (แม้สุขภาพจะไม่เอื้ออำนวย)
โดย ฐิติพร ศรีถาพร (2011-07-28 16:30:21) [แสดงความคิดเห็น]
ก็ขอชื่นชมอาจารย์สุเมธ ที่มีแนวคิดดีๆเป็นแนวทางให้กับครูได้มีกิจกรรมในการฝึกอบรมลูกเสือในอีกแนวทางหนึ่ง นอกเหนือจากการฝึกอบรมตามปกติ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่บูรณาการได้กับกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ มาปรับเปลี่ยนแนวการฝึกอบรมและเทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้ลูกเสือเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติดนี้ก็เป็นประโยชน์มาก ให้ทั้งประโยชน์ในด้านลูกเสือได้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด หลีกหนีให้ไกลไม่ยุ่งเกี่ยว และสามารถชี้แนะแนวทางสิ่งที่ดีให้เพื่อนๆและรุ่นน้องได้
โดย อดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์ (2011-08-06 10:26:24) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมพระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้เป็นกิจกรรมที่ใช้พัฒนา จิตใจ ร่างกาย สติปัญญา ของเยาวชน โรงเรียนนี้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ ครูทุกคนร่วมมือ จะเห็นจากการแต่งเครื่องแบบลูกเสืออย่างพร้อมเพียง มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสุเมธเป็นแกนนำ ที่มีทั้งใจ ทั้งกาย สติปัญญา ทุ่มเทให้กับกิจกรรมลูกเสือ ผลที่ปรากฎ ดูจากภาพจะเห็นถึงความพร้อมเพียงของครู ความมีระเบียบวินัยของลูกเสือ กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มีเฉพาะวันบันทึกรายการ ใช้กิจกรรมลูกเสือแก้ปัญหา ทำอย่างไรถึงจะให้รายการตอนนี้ให้ผู้บริหารและผู้ใหญ่ในวงการศึกษาได้ดู ว่าขบวนการ วิธีการ ลูกเสือ สามารถสร้างคุณธรรม การสร้างทักษะชีวิต การเรียนแบบบูรณาการ และให้มาส่งเสริมกิจกรรมลูกเสืออย่างจริงจัง อย่ามองข้ามกิจกรรมลูกเสือไป ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสร้างทีมลูกเสือของโรงเรียน เพราะลูกเสือต้องทำงานเป็นทีม ถ้าทำอยู่คนเดียวจะไปไม่รอด สุดท้ายกิจกรรมลูกเสือก็จะไม่มีใครเหลียวแล ฝากรายการโทรทัศน์ครูได้พิจารณาด้วยว่ากิจกรรมลูกเสือนั้นเป็นกิจกรรมรวมเทคนิคการสอน ใช้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการกลุ่ม ประเมินผลตามสภาพจริง ช่วยหามาเผยแพร่ด้วย
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-08-12 01:43:58) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่เน้นในด้านการฝึกระเบียบวินัย การดำรงชีวิต การช่วยเหลือ เก็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นการรวมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเข้ามา แต่ในปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือเหมือนไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไร ครูไม่ค่อยให้ความสำคัญ :tv18: :tv17: :tv10:
โดย วิวรรณ แซ่จิว (2011-08-16 14:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
รักความเป็นลูกเสือมาตั้งแต่เด็ก และมีประสบการณ์ตรงในการนำวิชาลูกเสือมาพัฒนาตนเอง ทำให้ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์ รร.สุเหร่าทรายกองดิน นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือก็ขอชื่นชมอาจารย์สุเมธ ที่มีแนวคิดดีๆเป็นแนวทางให้กับครูได้มีกิจกรรมในการฝึกอบรมลูกเสือในอีกแนวทางหนึ่ง
โดย มะลิ กันหา (2011-08-26 11:16:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ฝึกระเบียบวินัย การส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีภาวะผู้นำ และยังได้พัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนได้จริง ๆ
โดย ฐิตินันท์ หึงขุนทศ (2011-08-30 19:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาระเบียบวินย ส่งเสริมการเป็นผู้นำให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
:tv15:
โดย ภรณี จำเริญนุสิต (2011-09-25 10:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี วิธีหนึ่งเลยทีเดียว โดยการให้เด็กทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และการฝึกแบบเพื่อนฝึกเพื่อน เพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนน่าจะอธิบายกันได้เข้าใจมากกว่า ไม่เกร็งกัน กล้าที่จะถามกันและกัน และทำให้เกิดมิตรภาพและความใกล้ชิด สนิทกันมากขึ้น และการทำบัตรคำถาม ทำให้เด็กได้ใช้จิตนาการในการออกแบบ และมีอิสระในการสร้างบัตรคำถาม รวมไปถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างที่เพื่อนถามเพื่อนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น
โดย ฟาอีซะห์ จารู (2011-10-12 10:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาลูกเสือนั้นเข้ามามีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งสพฐ.นั้นเน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากซึ่งทุกคนนั้นจะต้องเน้นย้ำถึงความถูกต้องและเรียนรู้ถึงการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย ซึ่งทีวีครูนั้นยังช่วยสอนวิธีการแก้ปัญหา และแนะนำวิธีแก้ ซึ่งลูกเสือโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือก็ขอชื่นชมอาจารย์สุเมธ ที่มีแนวคิดดีๆเป็นแนวทางให้กับครูได้มีกิจกรรมในการฝึกอบรมลูกเสือในอีกแนวทางหนึ่ง
โดย อดิศักดิ์ ถูกคะเนย์ (2011-10-12 10:49:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ครบถ้วน และชื่นชมคุณครูสุเมธ ท่านผู้อำนวยการของท่าน ที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนครูและโรงเรียนอื่นให้นำไปใช้ในโรงเรียนของตนเองได้ ดิฉันสอนลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แนวคิดและวิธีสอนที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากคุณครูสุเมธ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อให้ผูเรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณมากคะ
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-12 16:58:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายการแล้วพบว่ากิจกรรมลูกเสือให้มากกว่าการฝึกระเบียบวินัยและการมาทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ความรู้ที่ได้รับจากการชมเรื่องนี้คือทำให้เห็นว่าความรัก ความเอาใจใส่ของครูต่อเด็กที่นำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มพัฒนาตนเอง ทำให้สามารถลดปัญหาหรือแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ จากการสังเกตพบว่าอาจารย์จะให้นักเรียนจับกลุ่มและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเองทำให้นักเรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเองและนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่แก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้อย่างแนบเนียน
โดย สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ์ (2011-10-13 13:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมลูกเสือช่วพัฒนาคน พัฒนาชาติ
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-13 13:42:06) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมลูกเสือช่วยพัฒนาคน พัฒนาชาติ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ครูทุกคนหันมาเอาใจใส่ต่อกิจกรรมลูกเสือ หลายคนกลัวร้อน อาย และไม่กล้า แต่มีวธีการที่หลากหลายอันจะช่วยให้สิ่งเหล่านี้หมดไปจากใจของครู ลองศึกษาค้นคว้าวิธีการเหล่านั้น ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคทางใจให้หมดไป ก็จะช่วยให้เด็กนักเรียนของเราเกิดความชอบ ความรู้สึกที่ดี และหันมาเป็นคนดีโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารนี ผมเชื่อว่า กิจกรรมนี้จะทำให้สังคมมีแต่ความสุขอย่างแน่นอน
โดย ธนรัชน์ สุขโข (2011-10-13 13:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยอย่างมากมายกับอ.สุเมธ ที่เคยร่วมงานกันทางวงการลูกเสือ กระบวนการลุกเสือเป็นกระบวนการที่พัฒนานักเรียนได้ดีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัย สังคม การบ้ันเทิง การจัดการดูแลตัวเอง การช่วยเหลือผู้อื่น กิจกรรมแต่ละกิจกรรมของอ.สุเมธ ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน น่าสนใจ และประสบความสำเร็จ ทั้งการแสดงออก และการสื่อสาร เพราะอ.สุเมธ..เป็นผูู้ที่พุดและออกเสียง ร ล คำควบกล้ำ ได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง...
โดย จุฑามาศ สวนอุดม (2012-03-31 21:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมลูกเสือ ถือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านพฤติกรรมที่ช่วยให้เป็นผู้ที่มีวินัย อดทน อดกลั้น เสียสละ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเริมให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคมโดยรวม นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พฤติกรรมผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ด้านอื่นๆ ดีด้วย เช่นด้านการเรียนที่ผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ^^ :tv17:
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 03:09:30) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ทำให้นักเรียนกลุ่มดีได้ช่วยเหลือเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยการใช้กิจกรรมลูกเสือมาเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ชอบมากที่อาจารย์บอกว่า นักเรียนอยากรู้ อยากโชว์ อยากช่วย โดยการใช้ชุมนุมมาต่อต้านการใช้ยาเสพติด จากการใช้เพลงและเกมส์มาช่วยในการดำเนินการจัดกิจกรรม เล่นให้สนุกและปลุกให้คิด เน้นการซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2012-04-03 18:49:31) [แสดงความคิดเห็น]
ลูกเสือไทยกำเนิดขึ้นมาแล้ว 99 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรีได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่1 กรกฎาคม พ.ศ.2454นับเป็นประเทศที่3ของโลก
บางคนอาจจะจำภาพที่ต้องมานั่งแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ที่ดูพะรุงพะรัง มีผ้าพันคอ หมวก เข็มขัด ฯลฯ รวมถึงเครื่องหมายต่างๆ ที่ต้องติดโชว์ในเครื่องแบบ ถ้าหากวันไหนแต่งตัวพลาดไปอาจจะถูกลงโทษในวิชาเรียนก็เป็นไปได้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะวิชาลูกเสือการพัฒนาผูเรียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้องใช้เทคนิคกิจกรรมมาใช้ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
โดย มนตรี ศีลคุณ (2012-04-04 07:46:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมการเป็นคนดี ปีการศึกษาต่อไปจะนำไปใช้อย่างจริงจัง ขอบคุณมาก
โดย สุลักษณ์ สุขแก้ว (2012-04-12 10:40:52) [แสดงความคิดเห็น]
ลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่เน้นในด้านการฝึกระเบียบวินัย การดำรงชีวิต การช่วยเหลือ เก็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เน้นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นการรวมกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเข้ามา แต่ในปัจจุบันกิจกรรมลูกเสือเหมือนไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไร ครูไม่ค่อยให้ความสำคัญ แรงกระเพื่อมมันอ่อนแรงลงไปทุกที ปลุกๆ มาช่วยกันหน่อยครับ
โดย ประกิจ ผสมทรัพย์ (2012-04-15 13:11:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดี สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง ๆ สามารถพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ โดยความมุ่งมั่นของ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์ ที่มีใจรักความเป็นลูกเสือมาตั้งแต่เด็ก และมีประสบการณ์ตรงในการทำวิชาลูกเสือมาพัฒนาตนเอง ทำให้ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์ รร.สุเหร่าทรายกองดิน นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือ ขอแสดงความนับถือจากใจจริงค่ะ หากทุกดรงเรียนมีการนำเอากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างวิชาลูกเสือเข้าปรับใช้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็จะทำให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และตามมาด้วยพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นคนดีของสังคมค่ะ
:tv03: :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-17 15:13:01) [แสดงความคิดเห็น]
อดทน อดกลั้น เสียสละ มีวินัย ถ้าปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนได้ ปัญหาต่าง ๆ ก็หมดไป
อยากรู้ อยากโชว์ อยากโต อยากช่วย เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนทุกคนชอบ
ทั้งหมดนี้สามารถสร้างผ่านทางกิจกรรมลูกเสือได้ แนวคิดเกิดขึ้นได้จากการชมวิดีทัศน์นี้ ของคุณจริง ๆ ครับ แล้วจะนำไปปฏิบัติบ้างนะ
โดย สมชาย แรมไธสง (2012-04-19 18:30:17) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกสนานมากๆๆพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
เพราะรักความเป็นลูกเสือมาตั้งแต่เด็ก และมีประสบการณ์ตรงในการทำวิชาลูกเสือมาพัฒนาตนเอง ทำให้ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์ รร.สุเหร่าทรายกองดิน นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะด้วย เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสารถ และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดี และผู้ตามที่ดี ตลอดจนเป็นการฝึกความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง อดทน ชอบมากๆๆค่ะ
:tv06:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-28 19:05:15) [แสดงความคิดเห็น]
พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ คุณครูสุเมธ สุจริยวงศ์ เพราะรักความเป็นลูกเสือมาตั้งแต่เด็ก และมีประสบการณ์ตรงในการนำวิชาลูกเสือมาพัฒนาตนเอง ทำให้โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสียง ที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้พบวิชาลูกเสือ กิจกรรมทุกกิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจ เด็กกล้าแสดงออก เป็นการรวมเทคนิคการสอน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ
โดย วิรุณ วงษ์แหวน (2012-05-29 22:26:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณความรู้ดีดีที่บางครั้งเรามองข้ามไป
กิจกกรมลูกเสือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะช่วยเยียวยาและพัฒนากลุ่มเสี่ยงได้
อาจารย์สุดยอดจริงๆค่ะ :tv15:
โดย สุนิษา จำปาศรี (2012-07-18 11:56:09) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่าเป็นตอนที่มีประโยชน์ และคุณค่ามาก ผมได้แนวคิดใหม่ๆ หลายอย่างที่จะนำไปใช้ในการสอนลูกเสือหรือการนำไปประยุกต์พัฒนานักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผมคิดว่าถ้าครูส่วนใหญ่เข้าใจและมีความตั้งใจที่จะใช้แนวทางของลูกเสือในการพัฒนานักเรียนจะทำให้นักเรียนมีความพัฒนาอย่างรวดเร็ว และกิจกรรมลูกเสือคงจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าปัจจุบันไปอีกมาก อาจจะต้องรวมไปถึงสถาบันการศึกษา ผู้อวยการด้วย ถ้าทุกฝ่ายไปในทางเดียวกัน สิ่งที่ฝันก็จะเป็นจริงครับ :tv02:
โดย วิฑูรย์ ทั้งสนธิ์ (2012-07-22 11:16:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย กนกพร นวมนาค (2012-08-18 18:10:24)
เยี่ยม มาก ๆ คะ วีดิทัศน์ชุดนนี้เยี่ยมจริง ๆ คะ โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าวิชาลูกเสือสามารถที่จะสร้างระเบียบวินัย ความรักสามัคคี ให้กับเยาวชนของชาติ ชุมนุมนี้เยี่ยมจริงๆ คะ หากจะขอนำแนวคิดไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้างนะคะ หากทุกโรงเรียนทุกฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เชื่อว่าเยาวชนของชาติจะเป็นคนที่มีคุณภาพ :tv15:
โดย กนกพร นวมนาค (2012-08-18 18:10:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv