thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2415
Rate :
 3
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2011-02-05  
    นาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธุ์ อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน (Think2Do)  
    จากความคิดของเด็ก ม.ปลาย ริเริ่มการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อป้องกันผลผลิตจากการเป็นเชื้อรา และนั้นก็กลายเป็นที่มาของรางวัลระดับประเทศที่ได้รับจากสถาบันนาโน ชมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของ อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน รร.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
     
Share |
 

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
มีการนำเอาปัญหาที่เกิดในท้องถิ่นนำมาทำการทดลองจนทำให้ได้ผลการทดลองเพื่อที่จะนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจนทำให้เกิดประโชยน์ในชุมชน
โดย นายธนกฤต ศรีมหันต์ (2011-02-20 23:36:56) [แสดงความคิดเห็น]
ลงมือทำ ตั้งใจ เริ่มจากจุดเล็กๆ จนกลายเป็นความสำเร็จ ทุกคนทำได้
โดย ครูกุ้ง (2011-03-02 21:51:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับคุณครูและนักเรียนค่ะ อยากให้เด็กไทยทำอย่างนี้ได้เยอะๆค่ะ
โดย ชไมพร งามยิ่งยวด (2011-03-06 18:13:54) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้ครูและนักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ต่อยอดนะคับ
โดย อชิรวิชญ์ เทนโสภา (2011-03-30 09:42:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ยินดีกับความคิดของเด็กไทย อยากให้มีผลงานออกมาให้มากๆๆ...ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กไทยและครู อาจารย์ทุกท่านในการผลิตผลงานดีๆเช่นนี้ออกมาเพื่อพัฒนาเด็กไทย และประเทศชาติต่อไป :tv03: :tv15:
โดย ธิภารัตน์ ศรีอุบล (2011-07-15 09:08:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจกับคุณครูและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จนะคะ ขอให้พัฒนานักเรียนต่อไนนะคะ
โดย ปิยะดา สมคำ (2011-07-16 22:47:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจกับนักเรียนที่มีคุณครูเก่ง และชื่นชมผลงานนี้ อยากจะนำไปปรับใช้กับเด็กให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ให้มาก ชื่นชมจากใจขอให้ครูสร้างผลงานดี ๆ แบบนี้อีกนะคะ
โดย สุประวีณ์ มกรพันธ์ (2011-08-27 17:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งจังเลยครับ สมกับเป็นครูมืออาชีพจริงๆ ขอชื่นชมและจะยึดเป็นไอดอลในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อลูกหลานต่อไปครับ และอีกอย่างคือเด็กเราแต่ละคนมีพื้นฐานการเรียนรู้และทุนความรู้ในสองที่ต่างกัน จำเป็นที่ครูเราต้องนำสิ่งที่เป็นรูปธรรมมานำเสนอให้เด็กได้เห็นกันจริงๆความคิดการต่อยอดจึงจะเกิด
โดย สุรินทร์ สิมศิริวัฒน์ (2011-10-14 13:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเด็กไทย รู้จักประมวลปัญหานำมาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่ายกย่อง ขอให้ทดลองให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป
โดย สำเริง วัชรบัณฑูร (2011-12-05 14:24:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมสำหรับโครงการนี้และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการศึกษาทดลองเกี่ยวการนำเอานาโนซิงก์ออกไซด์มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องควบคุมกับการกระทำ และจะทำให้ความรู้นั้นสามารถที่จะต่อยอดเป็นผลงานระดับชาติหรือระดับประเทศต่อไป ถ้าคุณครูทั่วประเทศได้นำเอาวิธีการสอนและความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาก็จะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งและขอให้่พัฒนาต่อไป
โดย ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ (2011-12-12 13:30:20) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หากมีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่มากขึ้น ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับนักเรียน ครู และชุมชน ในการรนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถบอกกับชุมชนได้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัวทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
โดย ลำเพา ลาพันธ์ (2011-12-17 09:44:19) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หากมีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่มากขึ้น ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับนักเรียน ครู และชุมชน ในการรนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถบอกกับชุมชนได้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัวทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และคุณครูที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดยการนำวิทยาศาสตร์มาใช้กับอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนได้อีกด้วย
โดย ลำเพา ลาพันธ์ (2011-12-17 09:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หากมีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่มากขึ้น ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับนักเรียน ครู และชุมชน ในการรนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถบอกกับชุมชนได้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัวทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และคุณครูที่สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดยการนำวิทยาศาสตร์มาใช้กับอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนได้อีกด้วย
โดย ลำเพา ลาพันธ์ (2011-12-17 09:51:30) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้เว็บไซดีดีแบบนี้ ไปอยู่ในใจของคนทุกคนจัง มีสาระความรู้มากค่ะ :tv02:
โดย สุวรรณา เพชรศรี (2011-12-20 18:31:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เยี่ยมยอดอีกแบบหนึ่ง
โดย อำนาจ จู่คำสี (2012-02-02 21:00:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความสามารถของอาจารย์
อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน
ชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ที่ส่งเสริมความคิดนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายในการนำสารนาโนมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นคือ การทำยางพาราให้มีคุณภาพโดยใช้สารต้านเชื้อราโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมูลค่าได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมาเป็นเวลานานคือ อาชีพของพ่อแม่และปัญหาในการประกอบอาชีพของพ่อแม่ ทำให้ผลที่ได้น่าภาคภูมิใจมากค่ะ ขอชื่นชม :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2012-02-14 17:47:17) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มาก ขอแสดงความชื่นชมเก่งมากค่ะ ชื่นชมในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ที่ส่งเสริมความคิดนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายในการนำสารนาโนมาซิงออกไซด์มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตเกี่ยวกับอาชีพของครอบครัว ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โดย นุชนาถ ประสงค์ผล (2012-02-21 14:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หากมีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่มากขึ้น ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับนักเรียน ครู และชุมชน เป็นการริเริ่มการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพของครอบครัวได้ การการทดลองการนำสารนาโนมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นคือ การทำยางพาราให้มีคุณภาพโดยใช้สารต้านเชื้อราโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของครอบครัวพวกเขา อาจเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถบูรณาการความรู้ คู่กับอาชีพในท้องถิ่น :tv15:
โดย กรรณิกา ลาพันธ์ (2012-02-29 02:49:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมนักเรียนและคุณครูครับ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำได้เนอะ แต่นักเรียนและครูเก่งมากๆ ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์คิดตามกระบวนการจนเกิดความรู้ใหม่ เก่งจริงๆครับ ที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างก็คือเรามองจากสิ่งรอบตัวเรา มองไม่ไกลเลย แต่สามารถนำมาต่อยอดจนประสบผลสำเร็จ ทำให้ผมได้ทราบถึงเรื่องนาโนวิงค์ออกไซด์ ครูเก่งด้วย เก่งตรงที่นำมาใช้กับยางพาราเพราะสามารถต้านเชื้อราได้ .....เก่งมากเลยทีเดียว ขอชื่นชมนะครับ จริงๆไม่ยากจริงๆด้วย เพราะสารตัวนี้มีอยู่แล้ว เพียงแค่เหมาะพอดีกับปัญหาของท้องถิ่น เยี่ยมมากครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-01 03:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า..นาโนซิงค์ออกไซค์..มีบทบาทและเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน..และนาโนซิงค์ออกไซค์มีขนาดเล็กมาก..การทำโครงการเรื่องนาโนซิงค์ออกไซค์บวกับภูมิปัญญาชาวบ้านนับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มาก ขอชื่นชมในความเก่งของนักเรียนและครูมากๆค่ะ ถือว่าเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียว น่าจะมีส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนาโนซิงค์ออกไซค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นต่อไป :tv07:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-04-02 13:05:49) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจทำการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและราคาให้กับผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น และการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงานสาขาใด ๆ ก็ตาม เป็นการฝึกให้เด็กมีการคิดที่เป็นกระบวนการ คิดสร้างสรรค์ และรู้จักขวานขวายหาความรู้มากขึ้น ซึ่งทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้เหล่านี้ จะติดตัวเด็ก ๆ ไปจนโต ทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป จากการรับชมรายการ ทำให้เห็นวิธีการที่คุณครูกนกพรใช้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ให้แนวทาง ให้คำปรึกษา รวมถึงการให้กำลังใจ และกระตุ้นนักเรียนในการทำงาน รวมทั้งการที่สถาบันวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับครูนับเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อครูนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนสิ่งเหล่านี้จะลงไปถึงชุมชนได้ต่อไป
โดย สิโรตม์ บุญเลิศ (2012-04-08 10:30:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นผลงานของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีที่ดีมากครับที่มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูอาจารย์ และนำไปต่อยอดกับนักเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ (แต่ตอนนี้ผมยังหาโครงการปัจจุบันไม่เจอครับ เจอแต่โครงการเก่า) และโครงงานนี้น่าจะเป็นตัวจุดประกายให้นักเรียนที่มีความฝันและมุ่งมั่นในวิชาวิทยาศาสตร์ได้สนใจในภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ไม่ได้หวังเพียงคะแนนเพื่อส่งโ๕รงงานแค่นั้น... :tv15:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-04-08 20:09:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูชีรี่ย์ดังกล่าว แล้วทำให้เกิดแรงบันดาลใจทีอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกับครูและนักเรียนได้ค้นพบเป็นโครงงานของนักเรียนซึ่งมีประโยชน์กับส่วนรวม และชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนและนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรา ขอชื่นชมเลยครับว่าครูและนักเรียนมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก และนักเรียนก็เก่งมากครับที่สามารถชนะเลิศในการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ครู และตัวนักเรียนเป็นอย่างมากครับขอเป็นกำลังใจให้ครู และนักเรียนร่วมกันสร้างผลงานที่ดีๆแบบนี้ต่อไปครับ
โดย ถวัลย์ สองสี (2012-04-22 14:13:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมสำหรับโครงการนี้และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการศึกษาทดลองเกี่ยวการนำเอานาโนซิงก์ออกไซด์มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องควบคุมกับการกระทำ และจะทำให้ความรู้นั้นสามารถที่จะต่อยอดเป็นผลงานระดับชาติหรือระดับประเทศต่อไป ถ้าคุณครูทั่วประเทศได้นำเอาวิธีการสอนและความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาก็จะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งและขอให้่พัฒนาต่อไป
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 22:05:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมสำหรับโครงการนี้และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการศึกษาทดลองเกี่ยวการนำเอานาโนซิงก์ออกไซด์มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องควบคุมกับการกระทำ และจะทำให้ความรู้นั้นสามารถที่จะต่อยอดเป็นผลงานระดับชาติหรือระดับประเทศต่อไป ถ้าคุณครูทั่วประเทศได้นำเอาวิธีการสอนและความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาก็จะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งและขอให้่พัฒนาต่อไป :tv15:
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 22:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความยินดีกับผลงานความสำเร็จของครูอาจารย์ผู้บริหารนักเรียนที่สามารถนำเอาวิธีการความรู้ของภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จสมควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ก้าวต่อไปสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยิ่ง :tv15:
โดย ณัฐว้ตร วิจิตร์ (2012-06-23 21:02:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยคะ กำลังทำวิจัยเอกเรื่องแนวนี้อยู่เลยคะ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอีก
โดย จารุวรรณ สุขขัง (2012-07-02 12:54:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพของครอบครัวได้ การการทดลองการนำสารนาโนมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น เพราะว่านาโนซิงค์ออกไซค์ นั้นเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกวัน บางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นั้นมีส่วนประกอบของนาโนซิงค์ออกไซค์
:tv02:
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-06 09:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
จาการรับชมนาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธุ์ อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน จากความคิดของเด็ก ม.ปลาย ริเริ่มการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อป้องกันผลผลิตจากการเป็นเชื้อรา และนั้นก็กลายเป็นที่มาของรางวัลระดับประเทศที่ได้รับจากสถาบันนาโน ชมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของ อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน รร.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หากมีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่มากขึ้น ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับนักเรียน ครู และชุมชน เป็นการริเริ่มการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพของครอบครัวได้ การการทดลองการนำสารนาโนมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นคือ การทำยางพาราให้มีคุณภาพโดยใช้สารต้านเชื้อราโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของครอบครัวพวกเขา อาจเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถบูรณาการความรู้ คู่กับอาชีพในท้องถิ่น
ขอชมนะคะ เก่งมากๆ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุวิมล ตั๋นโน (2012-09-04 21:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
เริ่มจากการสังเกตแล้วได้ข้อมูลที่ต้องนำมาแก้ปัญหาแล้วเกิดประโยชน์กับคนทั้งโลก
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-28 12:11:58) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวเวภา สังข์คีรี นักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ชนะสิทธ์ สิทธิสูงเนิน
จากที่ได้ศึกษาดู คลิปวีดิโอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอนเรื่องนาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธ์ ของอาจารย์ กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ดิฉันขอชื่นชม อ.กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ที่ส่งเสริมความคิดนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายในการนำสารนาโนมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นคือ การทำยางพาราให้มีคุณภาพโดยใช้สารต้านเชื้อราโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมูลค่าได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมาเป็นเวลานานคือ อาชีพของพ่อแม่และปัญหาในการประกอบอาชีพของพ่อแม่ ทำให้ผลที่ได้น่าภาคภูมิใจมากค่ะ :tv15:
โดย เสาวภา สังข์คีรี (2012-11-28 10:56:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันขอชื่นชมสำหรับโครงการนี้และขอยอมรับว่า อาจารย์กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน เก่งและมีความสามารถมาก ที่ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จจากการศึกษาทดลองเกี่ยวการนำเอานาโนซิงก์ออกไซด์มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องควบคุมกับการกระทำ และจะทำให้ความรู้นั้นสามารถที่จะต่อยอดเป็นผลงานระดับชาติหรือระดับประเทศต่อไป ถ้าคุณครูทั่วประเทศได้นำเอาวิธีการสอนและความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาก็จะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติแบบนี้ และก็ขอชื่นชมนักเรียนก็เก่งมากค่ะที่สามารถชนะเลิศในการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ครู และตัวนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะขอเป็นกำลังใจให้ครู และนักเรียนร่วมกันสร้างผลงานที่ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ :tv15: :tv15:
โดย อลิษา ศรีดาพันธ์ (2014-02-21 05:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ศึกษาดู คลิปวีดิโอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอนเรื่องนาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธ์ุ ของอาจารย์ กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ผมขอชื่อชมนะครับว่านักเรียน และอาจารย์ กนกพร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเอาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ซึ่งนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในไทยได้ 10 กว่าปีแล้วแต่เรายังพัฒนาได้ไม่เท่าเมืองนอก ถ้ามีครูไทยช่วยกันพัฒนาการสอนโดยมีเนื้อหานาโนเทคโนโลยีมาสอนและประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จจะดีมาก และเราจะก้าวทันโลก สุดท้ายครับขอเป็นกำลังใจให้ครู และนักเรียนร่วมกันสร้างผลงานที่ดีๆแบบนี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
โดย นิเวศน์ แสงหิรัญ (2014-07-14 03:42:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ศึกษาดู คลิปวีดิโอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอนเรื่องนาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธ์ุ ของอาจารย์ กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ผมขอชื่อชมนะครับว่านักเรียน และอาจารย์ กนกพร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเอาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ซึ่งนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในไทยได้ 10 กว่าปีแล้วแต่เรายังพัฒนาได้ไม่เท่าเมืองนอก ถ้ามีครูไทยช่วยกันพัฒนาการสอนโดยมีเนื้อหานาโนเทคโนโลยีมาสอนและประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จจะดีมาก และเราจะก้าวทันโลก สุดท้ายครับขอเป็นกำลังใจให้ครู และนักเรียนร่วมกันสร้างผลงานที่ดีๆแบบนี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
โดย นิเวศน์ แสงหิรัญ (2014-07-14 03:43:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ศึกษาดู คลิปวีดิโอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอนเรื่องนาโนซิงค์ออกไซด์...พิชิตเชื้อราในพืชพันธ์ุ ของอาจารย์ กนกพร เพิ่มทรัพย์สิน ผมขอชื่อชมนะครับว่านักเรียน และอาจารย์ กนกพร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเอาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ซึ่งนาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในไทยได้ 10 กว่าปีแล้วแต่เรายังพัฒนาได้ไม่เท่าเมืองนอก ถ้ามีครูไทยช่วยกันพัฒนาการสอนโดยมีเนื้อหานาโนเทคโนโลยีมาสอนและประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นผลสำเร็จจะดีมาก และเราจะก้าวทันโลก สุดท้ายครับขอเป็นกำลังใจให้ครู และนักเรียนร่วมกันสร้างผลงานที่ดีๆแบบนี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
โดย นิเวศน์ แสงหิรัญ (2014-07-14 03:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv