thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1552
Rate :
 4
ความยาว : 15.57 นาที | Online : 2011-02-04  
    วอร์คแรลลี่ หรรษาป่าชายเลน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อ.พงษ์ศักดิ์ แพงคำอ้วน (ฉบับเต็ม)  
    รร.วัดแสมดำ อยู่ในพื้นที่ที่มีป่าชายเลน อ.พงษ์ศักดิ์ แพงคำอ้วน จึงใช้ป่าชายเลนมาเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยทำเป็นวอร์คแรลลี่ 5 ฐาน ทำให้นักเรียนสนุกสนาน และได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ เคยสอนประเภทนำนักเรียนมาศึกษานอกสถานที่ แต่ยังไม่เคยจัดแรลลี่แบบนี้ ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ
โดย ครูชีววิทยา (2011-02-14 14:33:28) [แสดงความคิดเห็น]
ป่าชายเลน
โดย นายไพจิตร โขติกิจภิวาทย์ (2011-02-14 14:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขมาก นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง ครูพงษ์ศักดิ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมค่ะ คุณครูเก่งจริงๆ
โดย ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ (2011-02-26 13:42:57) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดี สอนเก่ง ลดโลกร้อน
โดย ;วันดี ทรัพย์สัมฤทธิ์ (2011-03-19 20:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่ใช้รรมชาติใกล้ตัวดีมาก
โดย สุณีย์ สุพรรณบุรี (2011-03-19 20:48:29) [แสดงความคิดเห็น]
สอนแบบนี้เอกไปเลยรางวัลยอดเยี่ยม
โดย วุฒิพงษ์ โพธิจักร์ ศรีษะเกษ (2011-03-19 20:49:56) [แสดงความคิดเห็น]
บรรยาการศการสอนดีมาก เน้นปฏิบัติดีกว่าเรียนในห้อง
โดย ดวงพร เวฬุจันทน์ (2011-03-19 20:52:38) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งแวดล้อมกำลังแปรเปลี่ยน มีครที่สอนรักธรรมชาติดีมาก
โดย ปัญญา มิ่งแก้ว (2011-03-19 20:54:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยมีธรรมชาติเป็นสื่อจะช่วยให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นดีมากค่ะ
โดย พิมนิภา เพ็งจันทร์ (2011-03-19 20:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป้นการสอนที่เป็ยธรรมชาติมากเหมาะกับสภาพแวดล้อมของไทย ขอชื่นชม
โดย รัตนา เจริญศรี จ.ตาก (2011-03-19 20:58:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูพงษ์ศักดิ์สามารถนำการสอนชีววิทยามาทำเป็นเรื่องง่ายๆสนุกๆนำไปใช้ได้จริง
โดย กาญจนา บุบผา รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กทม. (2011-03-19 21:01:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แหละที่เด็กลงมือทำจริงจะเรียนรู้ได้เร็วกว่านั่งพูดคุยในห้อง ดีจริงๆคะ
โดย รุ่งแสง ธนาภรณ์ (2011-03-19 21:02:49) [แสดงความคิดเห็น]
สอนดีจริงๆครับ อยากเป็นนักเรียนไปเรียนด้วยจริงๆ
โดย ประยูร เมาะราษี (2011-03-19 21:04:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วินี้ดีจริงๆ
โดย ปกาศิต มณีวรรณ (2011-03-20 07:49:22) [แสดงความคิดเห็น]
การออกไอเดียการสอนดีมากคะ
โดย ครูสมวัณน์ ธงชัย (2011-03-20 07:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกระบวนการสอนที่สร้างความสนุกสนานและได้ความรู้ไปในตัว จะนำไปถ่ายทอดต่อไปครับ
โดย ประกีจ จตุราวิชานันท์ (2011-03-20 07:53:40) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เทคนิคง่ายๆ เด็กเข้าใจง่ายดี :tv15:
โดย ครูบุญเลี้ยง เราสูงเนิน (2011-03-20 07:55:45) [แสดงความคิดเห็น]
ครุพงษ์ศํกดิ์ สอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีใหม่ๆดีคะทำให้เด็กสนุกตรงหลักสูตรจะนำไปใช้คะ :tv18:
โดย ทรงพร เวชสันดรพงษ์ (2011-03-20 07:59:07) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่คิดวาสอนวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศจะมีวิธีการสอนที่ดีๆ ง่ายๆ เด็กสนุก นำไปสอนได้ทุกที่ขอชื่นชมคะ :tv15:
โดย ครูจิ๋ม (2011-03-20 08:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
การให้เด็กเรียนรู้ป่าชายเลนจากแหล่งเรียนรู้เป็นเรื่องยากแต่ครูพงษ์ศักดิ์ออกแบบการสอนดีมากที่เดียวทำให้นักเรียกระตือรือร้นสนใจในความรู้ที่จัดกิจกรรม
โดย ธนวรรณ (2011-03-20 08:05:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนดีสนุกประยุกต์ใช้ได้หลายวิชา
โดย อภิชาติ สุวรรณรงค์ (2011-03-20 22:15:21) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียการสอนสนุกดีมากเด็กนักเรียนชอบนำไปใช้ได้ง่าย :tv15:
โดย ชนิกา จืตติ (2011-03-23 21:06:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม ยอดเยี่ยมมากคะ นับถือคะ
โดย อุษา ยอดเมือง (2011-04-13 16:23:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมเรลลี่ที่ดีมากค่ะ เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ได้จริง นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน จัดกิจกรรมได้น่าสนใจ ครูสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย ศศิธร ช่วยสงค์ (2011-06-25 12:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากค่ะ นักเรียนได้ถฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างเร็ว อีกทั้งยังมีความสนุกสนานด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียนและหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป คุณครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ :tv15:
โดย สุชาวดี พูลภักดี (2011-06-29 22:30:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่น่านำไปใช้มากเลยครับ การใช้ฐานปฏิบัติการในสถานที่จริง ทำให้นักเรียนสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนเอง รวมทั้งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทำให้นักเรียนเกิดความรักที่จะดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย ทั้งนี้ครูยังช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นได้ด้วย เพราะบรรยากาศในการเรียนนั้ันเกิดแล้ว ไม่อยากที่จะให้ความรู้กับนักเรียนในลำดับต่อไป สักวันผมจะนำการเรียนการสอนแบบนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ ขอบคุณครับ
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-09 21:56:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แท้จริง โดยใช้สิ่งใกล้ตัว สิ่งที่มีอยู่รอบโรงเรียน รอบตัวผู้เรียนมาใช้จริง เยี่ยมมาก
โดย ธีรศักดิ์ จักษุอภิรักษ์ (2011-09-28 12:57:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง หากในบริบทของโรงเรียนไม่มีป่าชายเลน ก็สามารถเปลี่ยนเป็นระบบนิเวศประเภทอื่นๆ ได้ เพียงนำส่วนของกิจกรรมวอลเรลลี่ไปประยุกต์ใช้ เชื่อว่านักเรียนจะสนุกสนานและได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว อยู่ในท้องถิ่นของเขาจริงๆ จึงนับว่ารูปแบบการสอนที่นำมาเสนอนนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูและวงการการส฿กษาของเราเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายขอบคุณ อ.พงษ์ศักดิ์ แพงคำอ้วน และโทรทัศน์ครูที่นำสิ่งดีๆมานำเสนอต่อพวกเรา :tv17:
โดย สุริยา บัวหอม (2011-10-21 12:45:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นการสอนที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับสภาพแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้สิิ่งรอบตัวและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักทักษะ ความรู้้ ความเข้าใจการประยุกค์ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประโยชน์ของการดูแลรักษาทรัพยากรและช่วยปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ
โดย natthawut charoensuk (2011-12-12 19:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
เสน่ห์ของวิชาวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สามารถพิสูจน์ได้ การใช้วอล์คแรลลี่ เพื่อให้เกิดดิสคัฟเวอร์รี่เลินนิ่ง คือ การเรียนรู้ เพื่อค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง ภายใต้การวางแผนและควบคุมดูแลของครูผู้สอน นับเป็นกระบวนการที่ดีและน่าจะนำมาปรับใช้กับหลาย ๆ กลุ่มสาระ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระบวนการศึกษาของไทยที่สร้างให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้มากกว่ารู้เพียงแค่ว่าความรู้เป็นอย่างไร นั่นคือ เรากำลังสอนวิธีการตกปลา แต่มิได้จับปลามาให้เขาไปปรุงอาหาร ... :tv15: :tv18:
โดย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2012-04-01 20:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานท่ี ไม่ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้จากสถานท่ีหรือประสบการณ์จากเรียนเรียนรู้จริง การใช้วอล์แรลลลี่ เป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้ผุ้เรียนเกิดการเรียนรู้ ค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ภายใต้การควบคุมดูแลของครู อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย :tv15:
โดย จารุวรรณ นิธิธนานันต์ (2012-05-19 13:11:46) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากตัวอย่างที่ได้ดูครูผู้สอนจะมุ่งเน้นไปที่แหล่งเรียนรู้ อย่างเช่นป่าชายเลนโดยจะนำนักเรียนไปศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ป่าชายเลนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กได้เชื่อมโยงไปสู่ระบบนิเวศ เด็กได้เห็นคุณค่าของป่าชายเลน การเรียนแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ฐานที่ 1 ระบบนิเวศป่าชายเลน ให้ทุกคนช่วยกันทำ ฐานที่ 2 กลุ่มสิ่งมีชีวิต ฐานที่ 3 กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต ฐานที่ 4 ห่วงโซอาหาร ฐานที่ 5 สร้างจิตสำนึก
โดย พยน เงินเศษ (2012-05-20 16:25:06) [แสดงความคิดเห็น]
-เป็นการสอนที่ดีทากค่ะ เพราะทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มีความเข้าใจ รักและหวงแหน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง :tv18:
โดย บงกชกาล อุ่นนันกาศ (2012-06-04 19:11:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากเลยค่ะ
โดย พัชรี หับเผย (2012-07-20 09:47:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และดีมากๆ เลยค่ะ เพราะทำให้เด็กเรียนรุ้ได้จากสถานที่ตริง และทำให้เด็กไม่เบื่อ ทำให้เด็กสนใจมากขึ้นค่ะ
โดย รัตนา นาคผ่อง (2012-08-03 20:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:17:04) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:จากการที่ได้รับชมวิธีการสอนของคุณครูพงษ์ศักดิ์แล้ว เป็นเทคนิคที่ดีมากเน้นกระบวนการอย่างมีระบบและยังใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสจริงได้พบสิ่งใหม่ มีประสบการณ์โดยตรงเป็นการเปิดโลกของการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เด็กก็เกิดความสนใจไม่เบื่อ และการทำวอกแรลรี่ก็ยังทำให้เเหิดความสามัคคีในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่สำหรับตัวดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดีมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ จันทร์เรือง (2014-02-18 09:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv