thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5309
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.50 นาที | Online : 2011-01-29  
    ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย  
    ชมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ของ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบ 5E มีดังนี้ กระตุ้น สำรวจ สรุป ขยายความรู้ ประเมินผล เน้นการเปิดโอกาสให้เด็กถาม เพื่อเป็นนักแสวงหาความรู้ต่อไป  
     
Share |
 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 2 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก เรื่องขวดประดาน้ำ แรงดันอากาศ และบอลลูน อากาศร้อน เพิ่มเติม

 
 
มีการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กได้..
โดย นางสาวนัทธกานต์ คชินทร 53035208 คอมพิวเตอร์1 (2011-02-13 13:00:06) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่า เป็นเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วในการเรียน เปิดโอกาสเด็กได้ถามในเรื่องที่ตนสงสัยมากขึ้น ช่วยเสริมให้เด็กๆ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ
โดย นางสาวเบญญาภา สอนสุทธิ์ (2011-02-13 20:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบ 5E เป็นวิธีการ พัฒนาศักยภาพของเด็กได้เป็นอย่าง ซึ่งการให้เด็กดรียนรู้ด้วยตัวเองจะเป็นการพัฒนาการกระบวนการคิดของตัวเด็กเอง ทำให้วิทยาศาสตร์ ไม่ใช้เรื่องอยากสำหรับเด็กเลย
โดย มนตรี กิติวงศ์อิ่น (2011-02-17 03:49:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เร้าความสนใจผู้เรียนได้ดีมากค่ะ ดิฉันนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ปรากฏว่านักเรียนดิฉันชอบมากค่ะ เพราะเขาได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเขามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
โดย นางสาวชโลธร วิยะรส (2011-02-23 10:32:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ครบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนให้ความสนใจดีมากค่ะ จะลองเอาไปใช้กับมัธยมดูบ้างนะคะ
โดย นางกาญจนา พญาวัง (2011-02-23 14:37:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณครับ...เข้าใจ 5E แล้วครับ :tv03:
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-04-01 08:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีจัดการเรียนรู้ 5 E ..
เด็นสนใจ ตั้งใจ สนุกกับการเรียน
ขอบคุณที่ทำให้เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้
จะได้นำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ :tv03:
โดย ฐานิตา ไชยกาล (2011-04-01 09:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้แบบ 5E เป็นวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กสนุก สนใจเรียนรู้ สรุปบทเรียนได้ด้วยตนเอง
โดย อำไพ อุบลวรรณ (2011-04-01 13:28:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้
โดย นคร ท้าวเพชร (2011-04-01 21:36:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้
โดย นคร ท้าวเพชร (2011-04-01 21:36:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้
โดย นคร ท้าวเพชร (2011-04-01 21:36:38) [แสดงความคิดเห็น]
อิจฉาเด็กราชวินิตจัง....ดร. นะคะที่สอน ประถมต่างจังหวัด ไม่มีครูวิทย์ ส่วนใหญเอกประถม...นร.แทบไม่เคยทดลองเลย จะนำแนวการสอนคุณครูมาใช้นะคะ...ขอบคุณคะ ถ้าคุณครูสมัครสมาชิกและดูรายการตลอดครูไทย ก่งแน่นอนคะ
โดย อุษณีษ์ (2011-04-02 22:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ
โดย ครูวิทย์ (2011-04-03 08:46:01) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นจากนามธรรมเป็นรูปธรรม
โดย นางสุบิน ณ อัมพร (2011-04-03 12:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีมาก นี่แหละคือตัวอย่างการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง :tv15:
โดย แม่น้องไอซ์ (2011-04-04 18:38:59) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน เด็กเข้าใจเพราะได้หาคำตอบด้วยตัวเอง แต่บางครั้งเวลา และอุปกรณ์ก็ไม่เอื้อค่ะ
โดย ศรีวารุนี (2011-04-04 18:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก บางครั้งก็มองข้าม ขอบคุณค่ะคิดว่าจะนำไปใช้กับเด็กบ้าง
โดย ยุพิน ครูกำแพง (2011-04-05 09:39:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดี จะลองนำไปประยุกต์ใช้ดูค่ะ
โดย ชลลดา ติยะวิสุทธิ์สรี (2011-04-05 22:15:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก คุณครูน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กที่ด้อยโอกาสบ้าง
โดย วนิดา อุปธารปรีชา (2011-04-08 16:35:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่เยี่ยมมากๆเป็นประโยชน์ต่อครู
โดย ประสงค์ อุทธา (2011-04-09 18:28:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ดีมาก ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด เกิดจินตนาการในการเรียนรู้
โดย จุฑาทิพ เมฆเมืองทอง (2011-04-11 08:24:00) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้ดีมากคะ
โดย จุฑาทิพ เมฆเมืองทอง (2011-04-11 08:24:43) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดีมาก เป็นการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิทักษ์ ภูหลักถิน (2011-04-13 18:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนแสวงหาความร้ด้วยตนเอง ควรนำไปใช้ในการสอนบ้าง
โดย อัจฉรา เกิดแก่น (2011-04-14 11:37:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ขอโหลดไว้เป็นตัวอย่างค่ะ
โดย อมร ใกล้โพธิ์ (2011-05-30 12:34:57) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูท่านมีวิธีสอน 5 E ได้ดีมาก ขอนำวิธีการสอนไปใช้นะค่ะ
โดย นลินี พิมพกัณต์ (2011-08-03 23:00:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้คลิปการสอนของอาจารย์ พรทิพย์ ท่านมีเทคนิคการสอนที่สนุกมากก ท่านสามารถสอนให้เด็ก ป.3 มีความคิดเชิงวิยาศาสตร์ คือ การที่อาจารย์นำเทคนิคการสอน 5E ซึ่งเป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด เพื่อที่จะได้คำตอบ นอกจากนี้อาจารย์ยังเน้นการถามตอบระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถตรวจสอบนักเรียนของเราไปในตัว

วิธีการสอนของอาจารย์นั้นถือว่ายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางจริง (เราก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ด้วย) :tv15:
โดย ราดียะห์ สาเระบอกอ (2011-12-06 14:51:28) [แสดงความคิดเห็น]
สอนอนุบาล แต่ก็จะนำมาใช้บ้าง ชอบค่ะ
โดย ครูแอ๊ด วิชญานันท์ (2012-02-02 23:21:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนแบบต่างๆของคุณครูที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากค่ะ ขอบพระคุณที่แบ่งปันวิธีการดีๆให้ครูวิทย์และคุณครูที่สนใจชมตัวอย่างการสอนค่ะ
โดย ศรีนวล มีศรีสว้สดิ์ (2012-02-05 14:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูวิดีโอทางการศึกษา เรื่องชีวิตทดลองได้ จากการที่ได้ศึกษาและรับชมวีดีโอชมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ของ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิต มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบ 5E มีดังนี้ กระตุ้น สำรวจ สรุป ขยายความรู้ ประเมินผล เน้นการเปิดโอกาสให้เด็กถาม เพื่อเป็นนักแสวงหาความรู้ต่อไป และกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนแบบต่างๆของคุณครูที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก และเป็นแนวทางในการสอน การให้ข้อคิดในการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน และสรุป ในเนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีกระบวนการคิดและจินตนาการในการเรียนรู้ให้เกิดการกระตุ้นผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ขอขอบพระคุณที่แบ่งปันวิธีการดีๆให้กับนักศึกษาที่จะฝึกสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคุณครูที่สนใจชมตัวอย่างการสอนในวีดีโอนี้
โดย คธาวุฒิ สมทรง (2012-03-09 20:32:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูวิดีโอทางการศึกษา เรื่องชีวิตทดลองได้ จากการที่ได้ศึกษาและรับชมวีดีโอชมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ของ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิต มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบ 5E มีดังนี้ กระตุ้น สำรวจ สรุป ขยายความรู้ ประเมินผล เน้นการเปิดโอกาสให้เด็กถาม เพื่อเป็นนักแสวงหาความรู้ต่อไป และกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนแบบต่างๆของคุณครูที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก และเป็นแนวทางในการสอน การให้ข้อคิดในการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน และสรุป ในเนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีกระบวนการคิดและจินตนาการในการเรียนรู้ให้เกิดการกระตุ้นผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ขอขอบพระคุณที่แบ่งปันวิธีการดีๆให้กับนักศึกษาที่จะฝึกสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคุณครูที่สนใจชมตัวอย่างการสอนในวีดีโอนี้
โดย คธาวุฒิ สมทรง (2012-03-09 20:32:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นป.1-6 ก็พยายามศึกษาและค้นคว้าหาวิธีการสอนที่น่าสนใจ เพราะต้องการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้โดยไที่เราไม่ต้องไปบอกนักเรียนว่า เธอต้องสนใจนะ เธอจะได้มีความรู้ เมื่อดูคลิปนี้แล้ว ดิฉันก็ได้นำไปทดลองสอนและพบว่าได้รับความสนใจจากนักเรียน น่าจะเป็นเพราะว่าเทคนิคนี้ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากทดลอง ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็กๆ อยู่แล้ว นับว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากคลิปหนึ่งค่ะ
โดย ปนัดดา ปรัชญาเดชากุล (2012-03-31 23:29:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ครู ตอน ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าในในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือวิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง เนื่องจากวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยความรู้ กับวิธีการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5E นอกจากผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสต์อีกด้วย
โดย ปัญญาวัชร์ พงษะพัง (2012-04-01 15:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่เร้าความสนใจผู้เรียนได้ดีมากค่ะ ดิฉันนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ปรากฏว่านักเรียนดิฉันชอบมากค่ะ เพราะเขาได้สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเขามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
โดย จินตนา ทนงศักดิ์วิเศษ (2012-04-29 21:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนควรนำวิธีการสอนแบบ 5E ไปใช้บ่อยๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักการหาคำตอบ ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับกิจกรรมหรือเนือหาที่มีการทดลอง
โดย วิรัตน์ ขุนราช (2012-05-07 11:01:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชมโทรทัศน์ครู ชีวิตทดลองได้ อากาศ ดร .พรทิพย์ ศิริภัทราชัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) ฝ่ายประถม ขอชื่นชมอาจารย์มากๆกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้นักเรียนเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ คือ การกระตุ้น การสำรวจตรวจสอบให้นักเรียนคิดเอง การสรุปด้วยคำพูดของตัวเอง การขยายความรู้ การประเมินผล เน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนถาม เพื่อเป็นนักแสวงหาความรู้ต่อไป ขอบคุณอาจารย์มากๆที่แบ่งปันวิธีสอนดีๆให้กับเพื่อนครูด้วยกัน ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-09 09:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูดีมากค่ะ มีการนำเอา 5E มาใช้ และให้นักเรียนได้ทดลอง และสัมผัสด้วยของจริง
โดย ฟาริดา เจริญเระ (2012-06-04 20:49:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดูวิดีโอทางการศึกษา เรื่องชีวิตทดลองได้ จากการที่ได้ศึกษาและรับชมวีดีโอชมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ของ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิต มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบ 5E มีดังนี้ กระตุ้น สำรวจ สรุป ขยายความรู้ ประเมินผล เน้นการเปิดโอกาสให้เด็กถาม เพื่อเป็นนักแสวงหาความรู้ต่อไป และกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสอนแบบต่างๆของคุณครูที่นำเสนอผ่านโทรทัศน์ครูเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก และเป็นแนวทางในการสอน การให้ข้อคิดในการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน และสรุป ในเนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีกระบวนการคิดและจินตนาการในการเรียนรู้ให้เกิดการกระตุ้นผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ขอขอบพระคุณที่แบ่งปันวิธีการดีๆให้กับนักศึกษาที่จะฝึกสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคุณครูที่สนใจชมตัวอย่างการสอนในวีดีโอนี้ :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-24 21:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ศึกษาและรับชมวีดีโอชมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ของ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิต มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบ 5E มีดังนี้ กระตุ้น สำรวจ สรุป ขยายความรู้ ประเมินผล
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-06 20:28:57) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ของ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย รร.สาธิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ฝ่ายประถม ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจด้วยการทดลองให้เกิดการเรียนรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แบบ 5E มีดังนี้ กระตุ้น สำรวจ สรุป ขยายความรู้ ประเมินผล เน้นการเปิดโอกาสให้เด็กถาม เพื่อเป็นนักแสวงหาความรู้ต่อไป ทำมให้ผมมีแนวทางที่จะนำไปสอนลูกศิษย์นักเรียนของผม ชื่นชมครับ
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-08 20:45:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนดีๆ เข้าใจการสอนแบบ 5E มากขึ้น
โดย รัตนา ไชยศรี (2013-04-17 16:46:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv