thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1908
Rate :
 4
ความยาว : 13.46 นาที | Online : 2011-01-23  
    ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม  
    ชมเทคนิคการสอนของ อ.อุทุมพร มุลพรหม ร.ร.วัดทุ่งมน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คิดและประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาเอง โดยทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนพุทธชาดก ในพระพุทธศาสนา โดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

 
 
คุณครูอุทุมพร เก่งทั้งความคิดสร้างสรรค์ มีฝีมือการผลิตสื่อ การออกแบบที่เก่ง หาตัวจับยากมากต้องฝึกฝนอีกนาน จะพยายามนำวิธีการของครูไปใช้บ้างเด็กคงสนใจเรียนมากขึ้น
โดย อุทวน สุนิพันธ์ (2011-05-18 21:01:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอุทุมพร มุลพรม ถือว่าเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง น่ายกย่อง และสมควรเอาแบบอย่าง ท่านมีความเสียสละ จากวิชาพุทธศาสนาที่น่าเบื่อของเด็กๆ กลายเป็นวิชาที่น่าสนใจ ทำให้เห็นว่าการผลิตสื่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การผลิตสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาวิชามีส่วนในการเรียนรู้ของเด็กๆ นอกจากสื่อภาพหนังกระดาษแล้ว การสร้างภาพป๊อบอัพ การสร้าง E-Book ก็น่าสนใจซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ หากเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มันย่อมเกิดผลดีต่อลูกศิษย์ของเราเอง
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2011-06-23 20:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอุทุมพรแล้ว ขอยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่างของคุณครูยุคใหม่ที่มีความตั้งใจจริงในการหาเทคนิคและสื่อการสอนที่น่าสนใจ วัยไม่ใช่อุปสรรคในการสอน ครูอย่างดิฉันเห็นแล้วซาบซึ้งมาก ขอนำเทคนิคและการผลิตสื่อ ข้อคิดที่ดีในการทำงานของคุณครูอุทุมพรมาใช้ในการทำงานของตนเอง ดิฉันถือเป็นต้นแบบโดยเฉพาะการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิดสื่อการสอนเป็นสิ่งที่ดี ถึงแม้ยุคนี้จะเป็นยุคไอทีก็ตาม บางครั้งบริบทของโรงเรียนอาจไม่พร้อมไม่เหมาะสมกับไอที คุณธรรมจริยธรรมที่นักเยนได้รับจากุณครูคือสุดยอดแล้วคะ
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-14 21:40:21) [แสดงความคิดเห็น]
จริงๆ มีโอกาสได้พบตัวจริง เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์อุทุมพร มุลพรหม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เห็นพี่ ๆ คนอื่น ๆ ได้รางวัลเป็นภาพหนังกระดาษของอาจารย์อุทุมพร มุลพรหม ยังแอบอิจฉาเลยค่ะ พอมาดูคลิป ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม แล้วยิ่งประทับใจและคิดว่านี่แหละครูที่ฉันจะเอาเป็นแบบอย่าง เพราะวิธีการสอนนั้นไม่น่าเบื่อแมยังสนุกสนาน เหมาะกัยวัยมากค่ะ จนมีความคิดว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง จะได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนากับอ.อุทุมพร มุลพรหม
โดย โยษิตา ลีวรรณ (2012-01-17 20:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิคการสอนของ อ.อุทุมพร มุลพรหม ร.ร.วัดทุ่งมน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คิดและประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาเอง โดยทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนพุทธชาดก ในพระพุทธศาสนา โดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน เพราะเป็นสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน ขอชื่นชมและยกย่องในการเป็นแบบอย่างของคุณครูยุคใหม่ โดยจะขอนำเทคนิคและการผลิตสื่อ ข้อคิดที่ดีในการทำงานของคุณครูอุทุมพรมาใช้ในการทำงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-02-05 09:15:49) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนของอาจารย์อุทุมพร มุลพรม ถือว่าเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง น่ายกย่อง และสมควรเอาแบบอย่าง จากวิชาพุทธศาสนาที่น่าเบื่อของเด็กๆ กลายเป็นวิชาที่น่าสนใจ ทำให้เห็นว่าการผลิตสื่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป การผลิตสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาวิชามีส่วนในการเรียนรู้ของเด็กๆ สื่อภาพหนังกระดาษ เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก เพราะมีขั้นตอนในการทำไม่ยากนัก และลงทุนน้อย แต่ใช้ได้นาน นับได้ว่าเป็นสื่อที่คุ้มมาก ในการใช้ประกอบการเรียนการสอน เลยทีเดียว และในการสอนของอาจารย์ อาจารย์มีการใส่ลุกเล่นเล็กๆ น้อยๆ ให้เด็กเกิดความสนใจ มีเทคนิคในการสอนได้ดี ถือว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งมากเลย หนึ่งคน ซึ่งอาจารย์จากที่ต่างๆ หรือนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิชาชีพครูยังสามารถที่จะประดิษฐ์สื่อนี้ได้เองอีกด้วย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ หากใช้เทคโนโลยีที่ทำมาแล้วให้เกิดประโยชน์ ย่อมเกิดผลดีต่อเด็กที่เราสอนเองได้
โดย สิริจันทร์ ยิ้มใย (2012-02-24 01:26:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้กับวีดีโอ ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม ขอชื่นชมครับ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เยี่ยมยอดมาก เด็กเข้าใจง่าย การผลิตสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาวิชามีส่วนในการเรียนรู้ของเด็กๆ สื่อภาพหนังกระดาษ เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก เพราะมีขั้นตอนในการทำไม่ยากนัก และลงทุนน้อย แต่ใช้ได้นาน นับได้ว่าเป็นสื่อที่คุ้มมาก ในการใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ หากใช้เทคโนโลยีที่ทำมาแล้วให้เกิดประโยชน์ ย่อมเกิดผลดีต่อเด็กที่เราสอนเองได้
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:19:05) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิคการสอนของ อ.อุทุมพร มุลพรหม ร.ร.วัดทุ่งมน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คิดและประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาเอง โดยทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนพุทธชาดก ในพระพุทธศาสนา โดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน เพราะเป็นสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน ขอชื่นชมและยกย่องในการเป็นแบบอย่างของคุณครูยุคใหม่ โดยจะขอนำเทคนิคและการผลิตสื่อ ข้อคิดที่ดีในการทำงานของคุณครูอุทุมพรมาใช้ในการทำงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม ขอปรบมือให้กับวีดีโอ ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม ขอชื่นชมครับ
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-30 12:45:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกนิ้วให้อ.อุทุมพร มุลพรหม ร.ร.วัดทุ่งมน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คิดและประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาเอง น่าสนใจมากปกติวิชาพุทธศาสนาที่น่าเบื่อมากๆๆๆๆๆสำหรับเด็กอาจารย์ได้จุดประกายความคิดให้เพื่อนครูได้เห็นแวการสออีกแบบหนึ่งที่เด็กเกิดความสนใจสื่อภาพหนังกระดาษ เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก เพราะมีขั้นตอนในการทำไม่ยากนัก และลงทุนน้อยและที่สำคัญใช้กับเด็กได้ผลคุ้มค่ามาก น่าลองนำมาให้ที่โรงเรียนของเราบ้างนะค่ะเพือนครู
โดย jinda songsee (2012-03-30 21:55:43) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบคำว่า "เตรียมตัวเองไม่ใ่ชเตรียมนักเรียน สิ่งนี่เป็นสิ่งที่ครูทุกคนที่ทำการสอนควรทำเป็นอย่างยิ่ง ซื้องปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ครู หลายๆ คนก็ไม่ได้ใส่ใจในตรงนี้ บางคนก็ไม่ได้เตรียมการสอนแต่อย่างไร บางคนอาจจะคิดว่า ก็สอนเหมือนเก่าก็ได้ ซึ่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะโลกมันหมุนทุกวัน ฉะนั้น ครูจึงต้องเตรียมตัวการสอนก่อนทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล หรือแม้กระทั้งสื่อการสอนต่างๆ ที่จะนำมาประกอบการสอน ซึ่งจะทำให้น่าสนใจเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมครูผู้นี้ครับ เยี่ยมมากเลยครับ ครูตัวอย่าง
โดย ณัฐพล แสงทอง (2012-04-02 07:17:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือให้กับวีดีโอ ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม ขอชื่นชมครับ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เยี่ยมยอดมาก เด็กเข้าใจง่าย การผลิตสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาวิชามีส่วนในการเรียนรู้ของเด็กๆ สื่อภาพหนังกระดาษ เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก เพราะมีขั้นตอนในการทำไม่ยากนัก และลงทุนน้อย แต่ใช้ได้นาน นับได้ว่าเป็นสื่อที่คุ้มมาก ในการใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ หากใช้เทคโนโลยีที่ทำมาแล้วให้เกิดประโยชน์ ย่อมเกิดผลดีต่อเด็กที่เราสอนเองได้
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 15:33:41) [แสดงความคิดเห็น]
ประหยัด มีประโยชน์ คุ้มค่ามากกับสื่อการเรียนการสอนของคุณครูอุทุมพร ดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็สนุกไม่น่าเบื่อเลยแถมลูกๆที่บ้านก็ชอบด้วยได้รับความรู้จากโทรทัศน์ครูพร้อมคุณแม่ สื่อการสอนไม่จำเป็นต้องราคาแพง หรือต้องการความสะดวกสบายจากการสั่งซื้อสำเร็จรูป การจัดทำสื่อด้วยตนเองโดยหาสิ่งที่ง่าย สะดวก ราคาไม่แพง แต่แฝงประโยชน์มหาศาล เราเตรียมสื่อการสอนถือว่าเราเตรียมการสอนพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้ทั้งความรู้ ความสนุก น่าสนใจ ไม่เบื่อด้วย คุณครูอุทุมพรเยี่ยมมากในการผลิตสื่อการสอน เทคนิคการ
สอน ถือเป็นต้นแบบของครูที่ทุ่มเทและมีไฟตลอดเวลา อายุไม่สำคัญ ขอบคุณสิ่งดีๆจากคุณครูและโทรทัศน์ครูคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-06 16:38:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอยกนิ้วให้เลยครับ จากวิชาที่สอนยาก บางครั้งน่าเบื่อแต่สามารถกลับทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสื่อที่นำมาให้เด็กนักเรียนดู เหมาะกับเนื้อหาวิชามีส่วนในการเรียนรู้ของเด็กๆ นอกจากสื่อภาพหนังกระดาษแล้ว การสร้างภาพป๊อบอัพ ก็น่าสนใจซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ หากเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ กอาจารย์ได้จุดประกายความคิดให้เพื่อนครูได้เห็นแวการสออีกแบบหนึ่งที่เด็กเกิดความสนใจสื่อภาพหนังกระดาษ เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก เพราะมีขั้นตอนในการทำไม่ยากนัก และลงทุนน้อยและที่สำคัญใช้กับเด็กได้ผลคุ้มค่ามากครับ
โดย ศราวุฒิ ศรีอนันต์ (2012-04-09 10:27:40) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมาๆคะ สำหรับการสอนโดยใช้ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก อ.อุทุมพร มุลพรหม
ชมเทคนิคการสอนของ อ.อุทุมพร มุลพรหม ร.ร.วัดทุ่งมน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คิดและประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาเอง โดยทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนพุทธชาดก ในพระพุทธศาสนา โดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน หลังจากชมจบแล้วดิฉันต้องทบทวนชมซ้ำ เพราะรู้สึกสนุกตามไปด้วยมันเป็นสีสาเร้าใจอย่างที่อาจารย์บอกไว้จริงๆท่สำคัญคือครูมีความคิสร้างสรรค์และมีความพยายามอย่างมากตั้งแต่ผลิตสื่อจนกระทั่งนำมาสอน อยากตามไปดูงานจริงๆคะขอบคุณมากๆนะคะ
โดย โสภาวรรณ จันทร์ฉาย (2012-04-17 17:19:17) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์อุทุมพร มุลพรม ถือว่าเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง น่ายกย่อง และสมควรเอาแบบอย่าง เก่งมาๆคะ สำหรับการสอนโดยใช้ภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก ประหยัด มีประโยชน์ คุ้มค่ามาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เยี่ยมยอดมาก เด็กเข้าใจง่าย ขอนำเทคนิคและการผลิตสื่อ ข้อคิดที่ดีในการทำงานของคุณครูอุทุมพรมาใช้ในการทำงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงค่ะ :tv15:
โดย ขนิษฐา ทานธรรม (2012-05-27 00:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูอุมพร ท่านสอนเก่งมากเลยค่ะ มีการดำเนินเรื่องราวไปเรื่อย ๆ เชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน สื่อก็มีความสวยงาม สะดุดตา เด็ก ๆ นั่งฟังครูอย่างตั้งใจ และสามารถตอบคำถามได้ ประทับใจมาก นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เรียนด้วยรอยยิ้ม ดีกว่าน้ันอีกยังมีมะม่วงผลจริงมาให้ชิมด้วย เด็ก ๆเลยอิ่มไปตามกัน และจะขอนำรูปแบบการสอนของคุณครูไปใช้สอนเด็ก ๆ บ้างนะคะ
โดย สากิยา ศิริวงษ์ (2012-06-01 00:08:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมเทคนิคการสอนของ อ.อุทุมพร มุลพรหม ร.ร.วัดทุ่งมน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่คิดและประดิษฐ์สื่อการสอนขึ้นมาเอง โดยทำเป็นภาพชักกระดาษ และสอนพุทธชาดก ในพระพุทธศาสนา โดยการเล่าเป็นนิทานอย่างสนุกสนาน เพราะเป็นสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน ขอชื่นชมและยกย่องในการเป็นแบบอย่างของคุณครูยุคใหม่ โดยจะขอนำเทคนิคและการผลิตสื่อ ข้อคิดที่ดีในการทำงานของคุณครูอุทุมพรมาใช้ในการทำงานของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-08-14 21:36:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนของคุณครูแล้วคุณครูเป็นบุคคลคุณภาพจริงๆทั้งเทคนิคการที่เก่งสามารถสยบนักเรียนในชั้นที่เป็นเด็กประถมให้มาสนใจเรื่องที่ส่วนใหญ่แล้วคำว่าพุพธศาสนา เป็นเรื่องน่าเบื่อ และคุณครยังเป็นนักประดิษฐ์สื่อที่เก่งมากยอมรับและการเล่าเรื่องก็ดำเนินได้อย่างสอดคล้องและเสมือนหนึ่งเป็นจริง และสามารถให้นักเรียนได้สัมผัสลิ้มรสก็เป็นที่สนุกสนาน ทำให้เด็กไม่เบื่อจะนำแนวการสอนของคุณครูมาเป็นตัวอย่างค่ะ
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-08-20 10:06:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอาจารย์อุทุมพร มุลพรหม โรงเรียนวัดทุ่งมนจังหวัดพระนครศรีอยุุธยานั้นเป็นการสอนที่ใช้สื่อประดิษฐ์เคลื่อนไหวได้ทำให้การสอนพุทธชาดกสนุกและนักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่ายและนักเรียนจะมีสมาธิในการเรียนและตั้งใจเรียนเมื่ออาจารย์เล่าเรื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในบทเรียนมากขึ้นและสนุกสนานและยังปลูกฝังให้นักเรียนร้จักในการทำความดีและสิ่งไหนควรปฏิบัติสิ่งไหนไม่ควรปฎิบัติและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
โดย กชมน สถาปิตานนท์ (2012-09-05 11:53:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนอาจารย์อุทุมพร มุลพรหม โรงเรียนวัดทุ่งมนจังหวัดพระนครศรีอยุุธยานั้นเป็นการสอนที่ใช้สื่อประดิษฐ์เคลื่อนไหวได้ทำให้การสอนพุทธชาดกสนุกและนักเรียนเข้าใจในเรื่องที่สอนได้ง่ายและนักเรียนจะมีสมาธิในการเรียนและตั้งใจเรียนเมื่ออาจารย์เล่าเรื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในบทเรียนมากขึ้นและสนุกสนานและยังปลูกฝังให้นักเรียนร้จักในการทำความดีและสิ่งไหนควรปฏิบัติสิ่งไหนไม่ควรปฎิบัติและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
โดย กชมน สถาปิตานนท์ (2012-09-05 11:53:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูประดิษฐ์สื่อการสอน มีการเตรียมสื่อที่ดีมากๆ ช่วยสร้างความสนใจให้กับนักเรียน ทำให้การเรียนพุทธชาดกไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ มีการเตรียมการสอนที่ดี ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ :tv15: :tv17: :tv18: :tv07:
โดย พิณรัตน์ อุดหนุน (2012-09-05 12:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักดี
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 17:47:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบสื่อของครูอุทุมพรค่ะ ง่ายและทำได้จริง โทรทัศน์ครูให้วิธี เทคนิคการสอนที่ดีๆ แก่ครูที่ต้องการสอนดีเสมอ ดิฉันเคยนำวิธีการสอนไปใช้ แล้วนักเรียนสนใจมาก โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากสอนมัธยม ทำให้ต้องประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย เจียรนัย สังสุทธิพงศ์ (2012-09-10 22:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบสื่อของครูอุทุมพรค่ะ ง่ายและทำได้จริง โทรทัศน์ครูให้วิธี เทคนิคการสอนที่ดีๆ แก่ครูที่ต้องการสอนดีเสมอ ดิฉันเคยนำวิธีการสอนไปใช้ แล้วนักเรียนสนใจมาก โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากสอนมัธยม ทำให้ต้องประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย เจียรนัย สังสุทธิพงศ์ (2012-09-10 22:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูอุทุมพร เก่งทั้งความคิดสร้างสรรค์ มีฝีมือการผลิตสื่อ การออกแบบที่เก่ง
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-25 10:45:28) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ติดตามชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนภาพหนังกระดาษ พุทธชาดก ของอาจารย์อุทุมพร มุลพรหม โรงเรียนวัดทุ่งมน ความจริงแล้วการสอนพระพุทธศาสนามันเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง โดยเฉพาะจะสอนอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ และสอนอย่างไรให้ผู้เรียนสนใจและสนุกสนาน ตลอดจนเกิดความรู้ที่คงทน ไม่ใช่พอหมดคาบแล้วผู้เรียนก็ลืม ผมว่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลย สำหรับครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจารย์อุทุมพร มุลพรหม ตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างสบายๆๆ เลยครับ อาจารย์สุดยอดมากครับ ทำเนื้อหาที่ยากให้มีความง่ายขึ้น มีสิ่งเร้าที่เป็นสื่อมากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนเองสนุกสนาน และที่สำคัญอาจารย์เตรียมตัวทำการบ้านมาเป็นอย่างดี ไม่ใช่เปิดหนังสือแล้วยืนสอนผู้เรียน ตามองหนังสือลูกเดียว อาจารย์เก่งมากครับ :tv15: :tv10: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย คมสันต์ พรหมศร (2012-10-13 19:31:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv