thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 11678
Rate :
 4
ความยาว : 14.04 นาที | Online : 2011-01-21  
    แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์  
    ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันอย่างสนุกสนาน แนะแนวครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนา จากวิชาธรรมดา มาเป็นการเรียนการสอนที่สนุกและน่าติดตาม  
     
Share |
 

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม
ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม

 
 
เป็นเรื่องธรรมดามากๆๆ มีมาก่อนเป็น30ที่แล้วครับ
โดย ครูไทย (2011-02-07 19:00:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องเก่า แล้วคุณทำไหม ชื่นชมคุณครูวรรณิภานะคะที่เอาใจใส่ ตั้งใจและมุ่งมั่นในการสอน
โดย ครูเหมือนกัน (2011-02-08 12:49:16)
ไม่สร้างสรรคืเลยนะครับ ความเห็นของครูไทย
แสดงว่าครูไทยคนนี้ สมัยเป็นเด็ก ก็ไม่ยอมรับความดี ความเก่งของคนอื่น ๆ ท่านมีอะไรดี ดี ๓๐ ปีก่อน ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันซิครับ KM ไงละท่านมีไหม และต้องไปศึกษา เรื่อง Empowerment เสียบ้างนะ
โดย ศน.ไทย (2011-03-21 12:36:39)
การให้นักเรียนใช้คำถามในการถามตอบ ถือเป็นการวัดความเข้าใจ นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ฝึกทักษะการตั้งคำถาม หลังเรียนจบสามารถนำมาเป็นสื่อเพ่อเป็นการทบทวนบทเรียนได้ดี
โดย ครูเทศบาล (2011-07-14 19:27:46)
ความคิดเห็นของผมนะครับว่า "ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่เก่ามากว่า 30 ปีมาแล้ว แต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นใครนำมาใช้เลย ถือว่าเป็นโชคร้ายของผมละกันที่ไม่ได้สัมผัสกับเทคนิคการสอนอย่างนี้ แต่ที่ผมเห็นความแตกต่าง ถือเป็นลักษณะเด่นที่เทคนิคการสอนทุกอย่างต้องมีจุดร่วมเหมือนกันคือ ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้กับสิ่งที่ผู้สอนมอบให้ และเทคนิคการสอนนี้ก็ทำได้ดีเสียด้วย เมื่อ 30 ปีก่อน ผมและคนหลาย ๆ คน อาจยังไม่รู้จัก เพราะใครไม่ทำให้โดดเด่น แต่มา ปีนี้ มีคนทำได้ดี ก็ต้องยอมรับละครับ ว่าเป็นเทคนิคใหม่ (สำหรับผม) ที่ได้เรียนรู้ หากมีความคิด หรือเทคนิคดี ๆ เกิดขึ้น ก็ต้องพึ่งพาคนเก่า ๆ อย่างท่านละครับ" แต่...ไม่รู้จะยากเกินไปหรือเปล่า เพราะท่านยังไม่มีใจยอมรับความรู้ความสามารถของใคร... ขอบคุณครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2011-07-15 19:43:11)
แม้จะเป็นเรื่องเก่า วิธีการเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ก็ตาม แต่การนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น และสนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่องคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการนี้อย่างตั้งใจก็จะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ทำงาน ตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่เด็กไทยด้อยความสามารถที่สุด และงานนี้คุณครูท่านทำได้อย่างดี ขอชื่นชมค่ะ
โดย พลนุช พุ่มไสว (2011-07-24 10:23:50)
ถึงแม้เป็นวิธีที่เก่ามาก..แต่ไม่ค่อยมีคนทำ.. เป็นประโยชน์มากเลย ครูในประเทศไทยน่าจะทำวิธีนี้มาจูงความสนใจกับนักเรียนเยอะ.. สุดยอดมากครับ
โดย วงศ์ระวี วิทยเขตปภา (2011-02-08 09:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดี เก่าใหม่ไม่เกี่ยวขอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้คิด
โดย คมสันต์ พรหมศร (2011-02-08 11:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของอ.วรรณิภาค่ะ ขอบคุณสำหรับแนวคิด จะได้นำไปปรับใช้ในเรื่องอื่นๆด้วย เพราะผู้เรียนจะได้คิดวิเคราะห็จากเรื่องรอบๆตัว
โดย ครูรัสรินทร์ (2011-02-11 19:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์มากๆครับ ทำให้อยากเรียนสังคมกับอาจารย์ขึ้นเลยครับ เป็นเทคนิคการสอนที่สนุกกับเนื้อ และชิ้นงาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ยอดเยี่ยมมากๆครับอาจารย์ :tv09: :tv09:
โดย นพดล บุญภา (2011-03-05 12:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดี เก่าใหม่ไม่เกี่ยวขอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้คิด เพราะว่าผู้เรียนไม่เก่าเลย
โดย ครู บ้าน (2011-03-14 22:17:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ สามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชานะคะ สุดยอดค่ะ
โดย ภริดา มาทานี (2011-03-16 15:07:12) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดเลยค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้ในการสอนนักเรียนนะคะ
โดย นางวัชรี กมลเสรีรัตน์ (2011-04-01 17:56:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันจะลองนำไปใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษ คิดว่าเด็กๆคงสนุก
โดย อารีย์ หุนตระณี (2011-04-01 23:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับ 9 ช่อง สามารถนำไปต่อยอดใช้กับกลุ่มสาระอื่นได้อีกมากมาย ดีจัง
โดย นายเถลิง องอาจ (2011-04-02 01:32:10) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับ 9 ช่อง สามารถนำไปต่อยอดใช้กับกลุ่มสาระอื่นได้อีกมากมาย :tv09: ครับถูกต้อง ผมขอนำไปใช้เปิดเทอมนี้นะครับ
โดย ประวิช สินธุศิริ (2011-04-04 20:47:56)
ขอบคุณ คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ไว้ ณ ที่นี้และขออนุญาตนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
โดย สุธี่รา คันศร (2011-04-02 08:00:42) [แสดงความคิดเห็น]
เคยทำสมุดเล่มเล็กแบบอื่นๆวันนี้ได้ดูวิธีการสอนของคุณครูได้แนวคิดการทำสมุดเล่มเล็กแบบใหม่ ขอบคุณค่ะที่ทำให้ดิฉันได้แนวคิด
โดย แม่น้องไอซ์ (2011-04-04 18:12:14) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดคุณครูวิถีพุทธในอุดมคติที่พึงประสงค์ :tv09:
โดย ประวิช สินธุศิริ (2011-04-04 20:46:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบจะนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ
โดย ธรินทร์ภัสสร์ นิติวรภัทร (2011-04-10 16:00:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนหลักธรรมของครูวรรณิภาดีมากจะนำไปใช้ในการสอนขอขอบคุณมาก
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-04-25 12:23:35) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทำได้ตามที่ท่านว.วชิรเมธีบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุด เก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัด เพียงแต่ว่าเราทำหรือยัง ขอชื่นชมครูครับเก่งมาก ทำให้ครูและผู้สนใจได้ความคิดต่อยอดมากมาย
โดย อุทวน สุนิพันธ์ (2011-05-03 05:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีสอนที่ดี ใครมีวิธีที่ดี ๆ แบบนี้อีก นำเสนอหน่อยครับ
โดย สาคร สิงหเดช (2011-06-03 22:29:02) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
การเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมมากค่ะ
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุลทอง เปล่งศิริ (2011-06-05 12:52:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจทำให้เด็กเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นโดยใช้อุบายทางละครหรือเหตุการณ์เด่น ๆ ในปัจจุบันมาใช้สอน เด็กรู้จักการคิด วิเคราะห์ จะนำไปปรับใช้ในวิชาพุทธศาสนา ม.1 คิดว่าเด็กจะสนุกในการทำแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง แน่นอนขอบคุณมากคะ :tv15: ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบคะ
โดย ศรีสุดา ชื่นบุญเพิ่ม (2011-06-05 20:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ผมเคยทำมาแล้วตอนที่เรียนประถมเมือ 20 ปีก่อน แต่ผมเชื่อว่า สื่อถ้ารู้จักนำมาใช้ให้ทันโลกทันสมัย สื่อเก่าแค่ไหนก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียนได้ โดยเฉพาะเมื่อนำเรื่องใหม่ มาใช้กับสื่อแบบเก่า สื่อนั้นก็ทันสมัยขึ้นมาทันใด
โดย อับดุลรอฮิม สาเม๊าะ (2011-06-09 14:08:47) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอด idea ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที ไม่ใช่ว่า จะเป็นคำถาม คำตอบ อย่างเดียวอย่างที่เห็นในตัวอย่าง จาก idea นี้ เราสามารถ ประยุกต์ ขอเรียกว่า "ความรู้เล่มเล็ก" นี้ ไปเป็นความรู้ในทุก ๆ วิชาได้ทันที โดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆ ซึ่งถ้ามองกันจริง ๆ แล้ว "ความรู้เล่มเล็ก" นี้ มีมากถึง 18 หน้าที่เดียว ความสุกสนุกสนาน ต่าง ๆ จะเป็นเทคนิค ของผู้จัดทำ "ความรู้เล่มเล็ก" ว่าจะทำให้น่าสนใจ ได้ดี มากน้อยแค่ไหน ....
โดย Suwaj Vipattipumiprathet (2011-07-14 00:16:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันจะลองนำตาราง 9 ช่องไปประยุกต์ใช้ในการทำ Flow Chart เพื่อวาดภาพประกอบการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Storytelling)โดยผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่มว่าจะวางแนวของนิทานเพื่อวาดภาพอย่างไรตอนต้นเรือง จุดสำคัญและตอนจบแล้วทำเป็นสมุดนิทานเล่มเล็ก แต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับการที่ท่าน ว วัชรเมธีกล่าวว่าเราจะเป็นครูไทยที่พึงประสงค์ได้อย่างไรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใกล้ เข้าใจ และเข้าถึง ขอบคุณค่ะ
โดย นิรมล อ้วนไตร (2011-07-14 02:50:48) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ ความรู้สึกเหมือนการ์ตูนช่องค่ะ เข้ากับวัยของผู้เรียนเหมือนได้อ่านการ์ตูน ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อ ดูแล้ว ชอบค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้กับวิชาที่ดิฉันสอนนะคะ ดิฉันสอนวชิา คอมพิวเตอร์ ค่ะ และก็วิชา ภาษาจีน ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็หาง่าย กระดาษ A4 แล้วมีการวาดรูป ระบายสีสัน ดูสวยงาม น่าสนใจ ถ้านำไปใช้กับการเป็นสมุดโน๊ตพกพา ไว้จดคำศัพท์ภาษาจีน การ์ตูนสนทนาภาษาจีน คิดว่าคงจะทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นอีกแน่ ๆ เลยค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ ชอบมากค่ะ หลักการต้องยึดไว้ให้มั่นและวิธีการต้องประยุกต์ .จะนำไปใช้และขยายผลต่อค่ะ
โดย อัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ (2011-07-14 03:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการอาจจะเก่าสำหรับเพื่อนครูหลายๆท่าน แต่สำหรับนักศึกษาปฎิบัติการสอนอย่างผม ค่อนข้างเป็นวิธีที่แปลกใหม่ มากๆเลยครับ :tv01:
ผมมองว่าการทำสื่อแผ่นพับนั้น
1.เป็นวิธีการที่สนุก จูงใจผู้เรียนได้ เนื่องจากผู้เรียนนั้นจะสนใจในตัวผู้เรียนด้วยกันมากกว่าผู้สอน
2.การที่ผู้เรียนประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์รอบๆตัว จึงทำให้วิชาพุทธศาสนา ดูเป็นเรื่องที่ทันสมัย ไม่ได้เฉยอย่างที่คิด
3.สื่อแผ่นพับที่ได้นั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้อีกหลายๆครั้ง และหลายๆโอกาส เช่นอาจมอบต่อให้นักเรียนในชั้นอื่น เป็นต้น

แต่สิ่งที่สงสัยคือ กระบวนการสอนครับ คุณครูวรรณิภา สอนเนื้อหาในชั่วโมงนั้น แล้วให้นักเรียนทำแผ่นพับเลยรึเปล่า แล้วมีการทำแผ่นพับในทุกชั่วโมงที่มีการสอนหรือไม่ ? :tv14:
โดย สุรพงษ์ พันธ์แก้ว (2011-07-14 07:32:33) [แสดงความคิดเห็น]
อีกนิดนึงครับ ผมชอบหลัก "เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง" ของท่าน ว.วชิรเมธี ด้วยครับ คิดว่าใช้เป็นหัวใจหลักในการสอนได้เลย :tv10:
โดย สุรพงษ์ พันธ์แก้ว (2011-07-14 07:38:12)
เป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยค่ะ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย วิธีการเก่าใหม่ ไม่สำคัญหรอกค่ะ ดิฉันว่ามันอยู่ที่เราจะทำอย่างไรให้เด็ดเกิดการเรียนรู้แลัสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อาจจะยังมีคุณครูอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบวิธีการนี้ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ :tv15:
โดย ปัญญดา ทำมา (2011-07-14 09:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ดูแล้วเป็นสื่อง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาง่าย ทำง่าย บางครั้งการคิดรูปแบบสื่อที่แปลกๆออกไป ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วม แทนที่จะเป็นครูอธิบายอย่างเดียว อย่างน้อยก็ได้รู้ถึงความเข้าใจ ความคิดของนักเรียนในเรื่องที่เราสอน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บรรยากาศการเรียนก็ไม่น่าเบื่อ ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ให้กับคุณครูท่านอื่นๆในโรงเรียน เพื่อได้นำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆที่คุณครูสอน ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย รัมภา แซ่ตัน (2011-07-14 11:12:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ดิฉันมองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ไม่น่าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันทุกคน มองดูแล้วเป็นห้องเรียนที่น่าเรียน สื่อที่คุณครูใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่สิ้นเปลืองหาได้ในท้องถิ่น อาจจะเป็นครูสร้างเองหรือนักเรียนช่วยกันก็ได้ เมื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วนักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้เอง เป็นกิจกรรมที่ควรเผยแพร่ วิชาอื่นน่าจะลองนำไปใช้ ถ้าดีก็ลองเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะดิฉันก็จะลองนำไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกัน ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆนี้นะคะ
โดย สุภาวดี เพชรอุบล (2011-07-14 11:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการยากจริง ๆครับ สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดีได้ สมดังคำท่าน ว.วชิรเมธี ว่า "หลักการพระพุทธศาสนาต้องยึดให้มั่น แต่วิธีการต้องประยุกต์" ส่วนตัว คิอว่า "วิธีการพับกระดาษ 9 ช่อง" สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เช่น การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน องค์ความรู้ก็ยังคงอยู่ ความสุขก็มีเกิดขึ้นกับนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องการ "เข้าใกล้หลักธรรม" โดยอาศัย "ความเข้าใจ" เนื้อหา ธรรมชาติวิชา ของครู ท้ายสุดผลก็บังเกิดขึ้น คือ นักเรียนได้ "เข้าถึง" หลักธรรม ขอชื่นชมคุณครูวรรณิภาสำหรับเทคนิคดี ๆ นี้ครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2011-07-14 13:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาให้ผู้เรียนเข้าใจนั้น อาจาย์มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้โดยการใช้วิธีพับกระดาษ9ช่องถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ดี และครูเราสามารถนำไปปรับใช้ในกรจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในวิชาอื่นๆก้ได้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เด็กเกิดความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยการอาศัยเรียนรู้ผ่านสื่อ การพับกระดาษ ขอบคุณคุณครูที่นำสิ่งแนวคิดแบ่งปันเพื่อนครูค่ะ :tv18:
โดย เตือนใจ บุตรโต (2011-07-14 14:55:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสรุปความรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อและสนุกสนานในการทำ ใครจะว่าเป็นเรื่องเก่าหรืออย่างไรก็แล้วแต่ทำต่อไปนะคะ เราทำแล้วเด็กเราเข้าใจ เด็กเรารู้เรื่อง เด็กเราสนุกสนานก็พอใจแล้วค่ะ
โดย วรรณณี อินทศรีมา (2011-07-14 15:02:45) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องเรียกได้ว่าเป็น "วิชาพุทธนวตกรรมใหม่" เลยทีเดียวเลยค่ะ..เพราะเป็นการสอนพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เด็กนักเรียนจะได้คือ การหาข้อมูลข่าวสารๆใหม่ๆทุกวัน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความจำ งานศิลปะ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ ซึมซับ และมีจิตสำนึกที่ดีในวิชาพระพุทธศาสนา และที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลทำให้ตนเองมีความสุขและสังคมและประเทศชาติก็จะสงบสุขร่มเย็นด้วย อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ เก่งมากเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณเทคนิคดีที่นำมาเสนอนะคะขอบคุณมากเลย :tv15:
โดย สุกัญญา กิตติญาณขจร (2011-07-14 15:16:28) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณิภาเป็นผู้ที่สามารถสอนเรื่องที่น่าเบื่อให้เด็กๆมีความสนุกสนานได้ ขอชื่นชมคะ การสอนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่เด็กยุคใหม่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ คุณครูเก่งนะคะที่มีวิธีการให้เด็กนำเอาสถานการณ์ที่เขาสนใจ เช่นละคร มาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจดีคะ
โดย ศิริวรรณ (2011-07-14 17:48:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณิภาเป็นผู้ที่สามารถสอนเรื่องที่น่าเบื่อให้เด็กๆมีความสนุกสนานได้ ขอชื่นชมคะ การสอนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่เด็กยุคใหม่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ คุณครูเก่งนะคะที่มีวิธีการให้เด็กนำเอาสถานการณ์ที่เขาสนใจ เช่นละคร มาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจดีคะ
โดย ศิริวรรณ (2011-07-14 17:50:39) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณิภาเป็นผู้ที่สามารถสอนเรื่องที่น่าเบื่อให้เด็กๆมีความสนุกสนานได้ ขอชื่นชมคะ การสอนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่เด็กยุคใหม่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ คุณครูเก่งนะคะที่มีวิธีการให้เด็กนำเอาสถานการณ์ที่เขาสนใจ เช่นละคร มาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจดีคะ
โดย ศิริวรรณ (2011-07-14 17:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูวรรณิภา ที่ทำให้บทเรียนที่น่าเบื่อเป็นเรื่องที่สนุกสนานเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาความรู้แก่ตนเองตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆและเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบคำตอบของเพื่อน การพับกระดาษดิฉันขอนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ เช่นการสำรวจคำศัพท์ การเขียนเรื่องเล่าสั้นๆ การสรุปบทเรียน แล้วแลกเปลี่ยนกันโดยให้เพื่อนๆนักเรียนมีส่วนในการประเมินชิ้นงานของเพื่อน
โดย สุชาดา ยอดสุรางค์ (2011-07-14 18:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
ปกติแล้วในกาารเรี่ยนในวิชาพระพุทธศาสนาจะเป็นวิชาที่น่าเบื่อ บางครั้งมีภาษาบาลีที่อ่านยากและจดจำได้ยาก บางครั้งนั้เรียนเรียนไปแล้วก็ลืมได้อย่างง่ายดาย แต่การที่อาจารย์วรรณิภา พูลสวัสดิ์ได้นำมาใช้คือแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื่อเรื่อง สามารถคิดคำถามคำตอบ และนำความรู้มาเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เช่นละคร ตัวละคร นักร้องที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทำให้นักเรียนมีความตื่นตัวและสามารถจดจำความรู้ที่ได้รับ ได้ออกแบบสวยงามและจากการดูวีดีทัศน์นักเรียนมีความสุขมาก ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการพัฒนารูปแบบการสอนและแบ่งปันกับครูทั่วประเทศต่อไปนะครับ
โดย นิรันดร์ ปันที (2011-07-14 20:09:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เทคนิคการสอนที่มีการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย คือนอกจากจะเป็นการใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามที่ครูผู้สอนกล่าวไว้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์เป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งให้นักเรียนได้นำความสามารถในด้านการตกผลึกความรู้โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ประสบในชีวิตจริงมาเป็นสิ่งเทียบเคียงกับความรู้เรื่องหลักธรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ และที่สำคัญคือนักเรียนได้ต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์และใช้การผสมผสานกับวิชาศิลปะโดยผ่านกระบวนการประเมินค่าตั้งแต่การเลือกเรื่องและนำเสนอผลงานของตนเอง จึงนับว่าเป็นกระบวนการเรียนที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าผู้สอนได้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
โดย บัวทิพย์ บุ้งทอง (2011-07-14 20:11:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ดิฉันมองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ไม่น่าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันทุกคน มองดูแล้วเป็นห้องเรียนที่น่าเรียน สื่อที่คุณครูใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่สิ้นเปลืองหาได้ในท้องถิ่นและก็ทำได้ไม่ยากและสามารถนำไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้ด้วยดิฉันก็จะนำไปปรับใช้กับวิชาภาษาอังกฤษที่ดิฉันสอนคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อย่างสูงเพราะว่านักเรียนคงสนุกสนานกับการเรียนเป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย วิลัย เพ็ญแจ้ง (2011-07-14 20:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
ในขณะที่ชมวิธีการสอนของคุณครูวรรณิภา ก็หยิบกระดานมาลองพับดูว่าขั้นตอนการพับเป็นอย่างไร คำถามอยู่หน้าใด คำตอบอยู่หน้าใด จากนั้นก็ลองตั้งถามจากข่าวบทความ โดยใช้การคิดวิเคราะห์ และก็ลองทำให้หนังสือเล่มเล็กนี้สวยงาม ได้ผลจริงๆ ลูกเขาสนุกสนานกับการเรียน ดิฉันสอนวิชาภาษาไทยในชั้น ๖ จะนำวิธีนี้ไปลองใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน คาดว่า การอ่าน การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีจะมีค่าพัฒนาขึ้น
โดย ลดาวัลย์ เพ็ชรเรือนทอง (2011-07-14 21:20:59) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นเทคนิคที่ดีและน่าสนใจค่ะ เพราะนักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้นักเรียนตืนตัวตลอดเวลา ดิฉันคิดว่าจะนำเทคนิคนี้ใปปรับใช้กับวิชาภาษาไทยบ้างในเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถาม และขอชื่นชมคุณครูวรรณิภา ที่ได้นำเสนอเทคนิคที่ง่าย ๆ แต่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ :tv18:
โดย ดีอร เชื้ออินทร์ (2011-07-14 21:32:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชอบนะ แค่น้ำเสียงอาจารย์ก็ทำให้น่าเรียนได้แล้ว สื่อแม้จะดูเหมือนธรรมดา แต่บางครั้งสื่อที่เว่อร์มากๆ ใช้กับกระดานอัจฉริยะก็ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจได้ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจารย์ใช้สื่อธรรมดาๆ แต่ว่าใช้ถูกวิธี ผมรู้สึกว่าโอเคนะ (เด็กๆช่วยกันดีจัง แสดงว่าเด็กรักอาจารย์มาก) ที่เขาว่าบางคนทำผลงานวิชาการเลิศเลอแต่ตกชำนาญการพิเศษ คนที่ทำผลงานธรรมดาๆ แต่ตอบโจทย์ได้ก็ผ่าน คงเป็นจริงตามนี้ ... :tv15: :tv18: :tv18: :tv18:

น่าลองเอาไปเล่นในวิชาวิทยาศาสตร์ในส่วนเนื้อหาเรื่องโลก ตอนสรุปท้ายเรื่องท่าจะดีนะครับ... :tv03:
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2011-07-14 22:08:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่ดีมาก ๆ เพราะให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ ในกิจกรรมนี้คงปรับมาใช้ได้กับหลายวิชา เช่น ภาษาไทย การเขียนคำ แต่งประโยค แล้ววาดภาพประกอบ หรือ จะเขียนคำถาม-ตอบจากเรื่องที่ครูกำหนดให้อ่าน ถ้าเขียนนิทานสั้น ๆ ที่จบเรื่องภายใน ๙ หน้า แล้ววาดภาพประกอบระบายสีสวยงาม เด็ก ๆ คงชอบและสนุก ได้เขียน อ่าน และแลกเปลี่ยนกันอ่านด้วย เด็กจะชอบมาก
โดย สุวารี พาพะหม (2011-07-14 22:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ยินดีกับอาจารย์ที่สามารถทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนแต่ละชั่วโมง ดิฉันก็นำการพับกระดาษไปใช้กับนักเรียนเหมือนกันค่ะแต่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นการพับกระดาบแบบ 6 ช่อง ใช้เกือบทุกวิชาเป็นการให้นักเรียนทำงานซึ่งเป็นการสรุปความคิดของนักเรียนจากเรี่องที่เรียน นักเรียนมีความสุขเพราะได้วาดรูประบายสี แต่ครูต้องคอยชี้แนะเพราะนักเรียนยังเล็กจะเน้นให้วาดภาพ แล้วค่อย ๆ เพิ่มตัวหนังสือ สนุกกว่ากระดาษขาวเปล่า ๆ จริง ๆ ค่ะ :tv09: :tv15:
โดย เอื้อสุภา ส่องสว่าง (2011-07-15 07:24:09) [แสดงความคิดเห็น]
นับเป็นบุญจัดสรรที่ได้ดูโทรทัศน์ครูในวันนี้ พบคุณครู
คนดี คนเก่งที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วนักเรียน
มีความสุข สนุกสนานตลอดคาบเรียน จะลองไปทำบ้าง สนใจการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ แล้วนำมาตั้งคำถาม สอบถามเพื่อนในห้องเรียน เพื่อนๆมีส่วนร่วมในตอบคำถาม เชื่อมั่นว่าเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับอีกหลายสาระการเรียนรู้ ควรนำไปประยุกต์ใช้
ครูไทยดี ๆยังมีอีกมาก ชื่นชมและเป็นกำลังใจกันเสมอ มีเทคนิคดีๆ นำมาเผยแพร่อีกนะคะจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานไทยต่อไป...สวัสดีค่ะ
โดย สิงห์ทอง ชาวคำเขต (2011-07-15 08:23:10) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนไ้ด้เข้าใจนั้น ครูท่านมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชวยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนคือ.การใช้วิธีพับกระดาษ9ช่องถือเป็นนวัตกรรมการสอนว่าที่เป็นเทคนิคที่ดีอีีวิธีหนึ่ง วิธีสอนวิธีนีสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในวิชาอื่นได้อย่างมีประโยชน์เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เด็กเกิดความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น โดยการอาศัยหลักเรียนรู้ผ่านสื่อ การพับกระดาษ เป็นความรู้ใหม่ที่ดีมากค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่แนะนำความรูใหม่ และเทกนิคใหม่ๆๆ
โดย ทัดดาว ปัญญาอุดม (2011-07-15 10:38:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีครับ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ดิฉันมองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ไม่น่าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ ผมเลยคิดว่าถ้าเราใช้เทคนิคการตั้งคำถามรวมกับการตกแต่งด้วยสีลงไปด้วย น่าจะทำให้เด็กสนุกและดึงดูดใจมากขึ้นตั้งชื่อว่า"พุทธศาสนาจานเดียว" โดยใช้จานกระดาษมาเล่าทศชาติหรือชาดก......
โดย อดิเรก เสมามอญ (2011-07-15 10:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหา ครูสามารถนำไปใช้ การให้นักเรียนสรุปความรู้ในสมุดธรรมดา จะไม่น่าสนใจ แต่หากนักเรียนได้ชิ้นงานจากกระดาษ 9 ช่อง นักเรียนจะภาคภูมิใจ ทั้งยังบูรณาการกับศิลปะได้ด้วย ครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ว่าหลังจากการเรียนแล้วนักเรียนเข้าใจหรือไม่ คิดวิเคราะห์ได้เพียงใด จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอวิธีที่เรารู้แต่หลงลืมไป นำมาใช้ใหม่
โดย ธนพร สินคุ่ย (2011-07-15 11:20:30) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่มีความสนุกสนานสำหรับนักเรียน หน้าที่ของครูจึงต้องใช้รูปแบบที่ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เทคนิคของอาจารย์วรรณิภา ด้วยการพับกระดาษ 9 ช่องและตั้งคำถาม ถามตอบนั้นเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ทั้งได้ฝึกการคิด วิเคราะห์โดยนำข่าว เหตุการณ์ ละครมาเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ตั้งคำถามสอดแทรกด้วยความรู้ที่เป็นนามธรรม น่าเป็นแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆได้เช่นกัน แม้ว่าหนังสือเล่มเล็กจะเคยเป็นสิ่งที่ใช้กันมานาน แต่อาจารย์นำมาปรับใช้ได้ในรูปแบบใหม่ ครูทุกคนควรศึกษาและนำไปใช้ได้
โดย สุรีย์พร รักษาพร (2011-07-15 12:20:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่ดีมาก จะนำไปปรับใช้กับภาษาไทย เด็ก ๆ คงชอบมาก
โดย กัญญา จันทราภิรมย์ (2011-07-15 12:22:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จัดให้มีเว็บไซต์ที่ดีสำหรับคุณครูผู้สอนทุกท่านได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครูที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการสร้างอนาคต เยาวชนของชาติ เป็นการสร้างชาติไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนพระพุทธศาสนา ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเทคนิค วิธีการสอนของคุณครู อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โดยใช้แผ่นพับกระดาษ ๙ ช่อง ขอชื่นชมความตั้งใจของคุณครู อ.วรรณิภา จากประสบการณ์การสอนของคุณครูได้มองเห็นปัญหาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และคุณครูได้คิดวิเคราะห์หาเทคนิควิธีที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสาน สมดังที่พระมหาวุฒิชัย ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวว่า ถ้าครูสอนให้นักเรียนได้ เข้าใกล้ เข้าใจ และเข้าถึง สิ่งที่ครูสอน ถือว่าประสบความสำเร็จในการสอนของครู เป็นครูมืออาชีพ
โดย เชาวนะ อินทโอภาส (2011-07-15 12:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จัดให้มีเว็บไซต์ที่ดีสำหรับคุณครูผู้สอนทุกท่านได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครูที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการสร้างอนาคต เยาวชนของชาติ เป็นการสร้างชาติไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนพระพุทธศาสนา ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเทคนิค วิธีการสอนของคุณครู อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โดยใช้แผ่นพับกระดาษ ๙ ช่อง ขอชื่นชมความตั้งใจของคุณครู อ.วรรณิภา จากประสบการณ์การสอนของคุณครูได้มองเห็นปัญหาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และคุณครูได้คิดวิเคราะห์หาเทคนิควิธีที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสาน สมดังที่พระมหาวุฒิชัย ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวว่า ถ้าครูสอนให้นักเรียนได้ เข้าใกล้ เข้าใจ และเข้าถึง สิ่งที่ครูสอน ถือว่าประสบความสำเร็จในการสอนของครู เป็นครูมืออาชีพ
โดย เชาวนะ อินทโอภาส (2011-07-15 12:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
จะลองนำไปใช้กับภาษาอังกฤษ ม 3 ค่ะ :tv15:
โดย ทัศนีย์ นันติชัย (2011-07-15 12:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
หน้าที่ของครูจึงต้องใช้รูปแบบที่ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เทคนิคของอาจารย์วรรณิภา ด้วยการพับกระดาษ 9 ช่องและตั้งคำถาม ถามตอบนั้นเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ทั้งได้ฝึกการคิด วิเคราะห์โดยนำข่าว เหตุการณ์ ละครมาเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ตั้งคำถามสอดแทรกด้วยความรู้ที่เป็นนามธรรม น่าเป็นแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
โดย กองสิน ชื่นชม (2011-07-15 12:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบ เป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาที่เรียนและเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ ถึงแม้จะเป็นเทคนิคการสอนที่มีมานานแล้วแต่ก็ยังใช้ได้ดีมากเพราะในปัจจุบันนักเรียนจะขาดเทคนิคการคิดวิเคราะห์ และมาสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ประกายดาว เครือเขื่อนเพชร (2011-07-15 13:15:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ เพิ่งทราบว่าเป็นวิธีที่มีมานานแล้ว แต่เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยค่ะ เป็นวิธีที่ทำให้เด็กๆ ได้คิดและนำเรื่องรอบตัวมาเชื่อมโยงกับเรื่องการเรียน เป็นวิธีที่ทำให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดิฉันจะนำวิธีนี้ไปสอนในวิชาคณิตศาสตร์บ้างน่าจะดี เปลี่ยนเป็นให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหา และหาคำตอบ น่าจะดีมากๆ นอกจากนี้จะลองนำไปใช้กับสาระอื่นๆ นอกจากพระพุทธศาสนา ขอบคุณมากสำหรับเทคนิคการสอนดีๆ อย่างนี้ ขอบคุณ อ.วรรณิภา ที่ได้แบ่งปันความรู้ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เผยแพร่การสอนดีๆอย่างนี้ หากมีการเรียนการสอนที่ดีเช่นนี้รับรองได้เลยว่าเด็กไทยของเราจะพัฒนายิ่งๆ ขึ้นแน่นอน
โดย สำนวน คุณพล (2011-07-15 19:15:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีค่ะจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ
โดย กนกวรี เอี่ยมไรวัลย์ (2011-07-15 20:31:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
การเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมมากค่ะ จะพยายามนำไปใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของอนุบาล เด็กๆคงจะสนใจในการใช้กระดาษ 9 ช่อง อยากให้มีรายการธรรมะของเด็กอนุบาล น่าจะดีน่ะค่ะขอบคุณ อ.วรรณิภา ที่ได้แบ่งปันความรู้ ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เผยแพร่การสอนดีๆอย่างนี้ หากมีการเรียนการสอนที่ดีเช่นนี้รับรองได้เลยว่าเด็กไทยของเราจะพัฒนายิ่งๆ ขึ้นแน่นอน
โดย ยุภาพร แสงสว่าง (2011-07-15 21:26:19) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่องสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ขอบคุณมาก ดิฉันเห็นว่าครูทุกคนควรศึกษาและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรุ้
โดย ประไพ สาติยะ (2011-07-15 22:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ ขอชื่นชมอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดีมากค่ะ สำคัญที่ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม เด็กได้คิดวิเคราะห์ หลักการแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ส่วนเทคนิค/รูปแบบ ก็นำไปดัดแปลง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับจิตนาการเด็กได้หลากหลาย จะนำไปใช้สอนกับเด็กจริงค่ะ ชื่นชมไม่เก่าเลยคะ มีคุณค่าเสมอ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กันดีกว่า เกิดประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรานำไปปฏิบัติจริงจังและเข้าใจในจุดหมายของการสอนแท้จริง "สอนแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก" เยี่ยมค่ะ
โดย ปราณี โชติศรี (2011-07-16 01:08:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ในการสอนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน และการจำจึงทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย แต่ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ใช้การสอนที่สามารถทำให้นักเรียนสนใจ พัฒนาการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อาจารย์เก่งมากคะ เป็นความโชคดีของนักเรียน ที่มีครูได้กระตุ้นให้นักเรียนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจ
โดย สุชัญญา เปมกิตติ (2011-07-16 01:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิดวิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสนใจเรียนดี ขอชื่นชมอ.วรรณิภา ที่นำเทคนิคนี้มาใช้ ซึ่งปกติวิชานี้นักเรียนมักจะเบื่อถ้าการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใช้วิธีบรรยาย เข้ากลุ่มรายงาน ที่มีมาแต่เก่าก่อน เทคนิคนี้สามารถเป็นแบบอย่างให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้แล้วยังคงเหลือเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใช้ในโอกาสอื่น ๆด้วย
โดย วาสนา สวนสีดา (2011-07-16 01:34:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิดวิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสนใจเรียนดี ขอชื่นชมอ.วรรณิภา ที่นำเทคนิคนี้มาใช้ ซึ่งปกติวิชานี้นักเรียนมักจะเบื่อถ้าการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใช้วิธีบรรยาย เข้ากลุ่มรายงาน ที่มีมาแต่เก่าก่อน เทคนิคนี้สามารถเป็นแบบอย่างให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้แล้วยังคงเหลือเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใช้ในโอกาสอื่น ๆด้วย
โดย วาสนา สวนสีดา (2011-07-16 01:34:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ดิฉันได้ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิดวิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสนใจเรียนดี ขอชื่นชมอ.วรรณิภา ที่นำเทคนิคนี้มาใช้ ซึ่งปกติวิชานี้นักเรียนมักจะเบื่อถ้าการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใช้วิธีบรรยาย เข้ากลุ่มรายงาน ที่มีมาแต่เก่าก่อน เทคนิคนี้สามารถเป็นแบบอย่างให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้แล้วยังคงเหลือเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใช้ในโอกาสอื่น ๆด้วย
โดย วาสนา สวนสีดา (2011-07-16 01:35:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีครับ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ดิฉันมองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ไม่น่าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ ผมเลยคิดว่าถ้าเราใช้เทคนิคการตั้งคำถามรวมกับการตกแต่งด้วยสีลงไปด้วย น่าจะทำให้เด็กสนุกและดึงดูดใจมากขึ้นตั้งชื่อว่า"พุทธศาสนาจานเดียว" โดยใช้จานกระดาษมาเล่าทศชาติหรือชาดก......จะทำให้เด็กมีความสนใจมากขึ้นและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งเด็กๆจะจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ด้วยครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2011-07-16 06:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชม กระดาษ9ช่องของ ครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ นับเป็นการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ โดยมีพระอาจารย์ ว.วัชรเมธีได้แนวทางว่า"หลักการให้ยึดมั่น แต่วิธีการต้องประยุกต์" การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้มากมายเช่นคณิตศาสตร์ สามารถใช้กระดาษ 9 ช่องกับการฝึกแก้โจทย์ปัญหา แต่เห็นว่าการนำเสนอหน้าชั้นของนักเรียนทุกกลุ่มอาจไม่มีเวลาเพียงพอ ควรใช้เทคนิค ม้าหมุนช่วยก็จำทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย ไพวรรณ เอี่ยมสะอาด (2011-07-16 08:06:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิดวิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดี ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนสนใจเรียนดี มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ดิฉันขอชื่นชมอ.วรรณิภา ที่นำเทคนิคนี้มาใช้ ซึ่งปกติวิชานี้นักเรียนมักจะเบื่อเพราะเป็นเรื่องไกลตัว ถ้าการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใช้วิธีบรรยาย เข้ากลุ่มรายงาน ที่มีมาแต่เก่าก่อน เทคนิคนี้สามารถเป็นแบบอย่างให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้แล้วยังคงเหลือเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ใช้ในโอกาสต่อไปได้ด้วย
โดย เสาวนี มรกตเขียว (2011-07-16 10:58:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจที่พบครูสอนพุทธศาสนาที่น่าสนใจเทคนิคการสอนกระตุ้นให้เด็กสนใจไม่เบื่อหน่ายนับว่าเป็นบุญของเด็กไทยที่มีครูดีอีกท่านหนึ่งคือ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม การพับกระดาษเราได้รู้จักมานานแล้ว แต่กลับลืมเลือนไปไม่นำมาใช้ ดิฉันได้ดูการสาธิตแล้วรู้สึกอืมนะทำไมเราลืมไปเลย การพับกระดาษ 9 ส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อย่างดี นับว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ขอบคุณที่ดีๆที่ตั้งใจมอบให้นะคะ
โดย จิราพร ประสันศาสตร์ (2011-07-16 11:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมาก ๆ เลยค่ะ ตอนเป็นเด็กก็คิดว่าเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่จดจำได้ยากและน่าเบื่อ เพราะส่วนใหญ่คุณครูจะสอนบนกระดาน หรือในหนังสือ ถึงแม้จะมีการยกตัวอย่างแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว การเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จก็ควรจะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งในเทคนิคการสอนของอาจารย์วรรณิภา ก็ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดี แล้วยิ่งให้นักเรียนได้ใช้เรื่องราวหรือสิ่งที่นักเรียนชอบมาผูกเรื่องให้เกิดความเข้าใจด้วยแล้ว ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ดิฉันก็ชอบด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเก่าหรือไม่ แต่ดิฉันก็ไม่เคยทราบมาก่อน ถือว่าเทคนิคนี้ดีมาก ๆ ค่ะ ถ้ายังไม่มีการนำเสนอ และมีผู้ทราบเกี่ยวกับเทคนิคนี้ยังไม่ครบทุกคนก็ควรนำมาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุก ๆ คน ก็สมควรมากค่ะ
โดย สุรีย์ลักษณ์ สาระฤทธิ์ (2011-07-16 13:06:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคเก่า แต่ก็เป็นวิธีสอนที่ดีวิธีหนึ่ง ช่วยกันเถอะ ขอให้ศีลธรรมกลับมาสังคมจะได้เป็นสุข
โดย วิเศษ สารสัย (2011-07-16 13:07:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนอีกแบบหนึ่ง คือ ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้กับผู้สอน และเทคนิคการสอนนี้ก็ทำได้ดี
โดย สุพรรณ สุริยะ (2011-07-16 13:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการทางอ้อมในการให้นักเรีบนแบ่งปันประสบการณ์ของตนกับเพื่อน เพราะในการตั้งคำถามบางข้อ นักเรียนนำเอาประสบการณ์ของตนมาตั้งเป็นคำถาม คิดว่าถ้าครูเสนอตัวอย่างคำถามหลากหลายรูปแบบ เช่น คำถามที่ถามความจำ ความเข้าใจ การนำไปประยุกต์ใช้ การคิดวิเคราะห์ การประเมินค่าหรือคุณค่า และคำถามกระตุ้นให้เกิดแนวคิดแนวทางใหม่ๆ ตัวอย่างคำถามเหล่านี้จะกระตุ้นให้คำถามของนักเรียนมีความหลากหลาย ทำให้นักเรียนคิดเป็นด้วย การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแผ่นพับกระดาษ 9 ช่องนี้ น่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สนใจในบทเรียนมากขึ้น นักเรียนอยากรู้ว่าคำถามของเพื่อนจะเป็นอย่างไร การที่จะตั้งคำถามได้ นักเรียนจะต้องศึกษาบทเรียนด้วยตนเองไปด้วย ถือเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่ง ครูอาจคัดเลือกคำถามที่ดี ที่น่าสนใจไปเป็นส่วนหนึ่งของแบบทดสอบของครูด้วยก็ได้ นอกจากนี้แผ่นพับกระดาษ 9 ช่องนี้ยังใช้ในการทบทวนบทเรียนได้ดีอีกด้วย ดิฉันคิดว่าสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์กับการสอนหรือการฝึกเขียนภาษาอ้งกฤษได้ โดยนักเรียนกลุ่มละ 9 คน เขียนเล่าเรื่องเดียวกันคนละ 1 ประโยคต่อๆกันไป(ให้เป็น 1 เรื่องเดียวกัน)
ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องดีๆค่ะ
เกษรา กำภูมิประเสริฐ
โดย เกษรา กำภูมิประเสริฐ (2011-07-16 16:43:40) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อ.วรรณิภา พูนสวัสดิ์ ถ้าสังเกตให้ดี ในการตั้งคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน รู้สึกว่าไม่น่าเร้าใจ แต่พอเสนอแนะหลักและวิธีการในการตั้งคำถามและให้จับกลุ่ม ช่วยกันคิด ให้มีการนำเสนอไปถามเพื่อนๆหน้าชั้นเรียน นักเรียนก็จะเกิดความกระตือรือร้น เร้าใจให้อยากร่วม อยากคิดอยากทำ และต่างกลุ่มต่างก็ออกไปตั้งคำถามเพื่อนๆ หน้าชั้นอย่างมีความสุข
พอชั่วโมงถัดไปให้พับกระดาษ 9 ช่องทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก เด็กก็ได้ผ่อนคลายในการเรียนและได้ทำงาน ทุกคนมีความสุข
การสอนของครูไม่ว่าจะเป็นเด็กระดับชั้นประถมหรือมัธยม ถ้าครูผู้สอนได้คิดค้นวิธีการสอน เตรียมการมาก่อน รับรองว่าทั้งเด็กและครูก็จะสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างที่เห็น
แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในความจริงคุุณครูส่วนใหญ่ขาดการเตรียมการมาก่อน เพราะคิดว่าสอนอย่างไรก็ผ่านล่วงวันไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะเด็กชั้นประถม ครูขาดความตระหนักในเรื่องการจัดทำแผนการสอน และเตรียมการมาก่อน เมื่อถึงเวลาสอนทั้งครูและนักเรียนจึงไม่ค่อยมีความสุข และเด็กก็ไม่ค่อยสนใจในการสอนที่เท่าที่ควร จึงหันมาเล่น และหยอกกันเป็นส่วนใหญ่ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ เด็กจึงทำข้อสอบไม่ได้ และอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออก ก็เพราะเหตุนี้นะครับ การบริหารจัดการของผอ.โรงเรียน จะเป็นปัญหาใหญ่มากในเรืองนี้ ฝากเพื่อนครูและผู้บริหารและนักการศึกษาทั้งหลายได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับ.
โดย สด ไพรบึง (2011-07-16 19:22:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับการสอนของคุณครูวรรณิภา ทำให้ดิฉันสามารถนำกลับไปสอนในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาวิชาสุขศึกษาเพราะการพับกระดาษ9ช่องนี้ดิฉันสอนทำแต่หนังสือเล่มเล็กเท่านั้น แต่ไอเดียของคุณครูวรรณิภาท่านสามารถทำอีกแบบหนึ่งของหนังสือเล่มเล็กซึ่งดิฉันยังไม่เคยทำและคิดไม่ถึงด้วยว่าจะมีวิธีทำหนังสือเล่มเล็กได้อีกหนึ่งวิธี ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนที่ดิฉันสอนและดิฉันคิดว่าการพับกระดาษ 9ช่องนี้สามารถทำได้ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของดิฉันเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนสามารถเขียน คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ :tv02:
โดย ธนพร ธโนศวรรย์ (2011-07-16 19:28:57) [แสดงความคิดเห็น]
ผมว่าของเก่าปัดฝุ่นสุคยอดครับ ชอบการใช้เทคนิค ไม่เหมือนใคร ขอชม ขอชม
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-07-16 22:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
สมัยที่เราเป็นเด็กนักเรียน วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เรียนแล้วไม่ค่อยสนุกเลย แต่เมื่อชมกิจกรรมที่คุณครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และนอกจากนั้นเนื้อหาในบทเรียน คุณครูก็ให้เด็กเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ หรือข่าวสารหรือแม้กระทั่งละครทีวีที่เด็กให้ความสนใจ นำมาวิเคราะห์และตั้งคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา รวมถึงการทำแผ่นพับ 9 ช่อง ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
โดย มะลิไพ นามแสง (2011-07-17 07:57:25) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับกระดาษเก้าช่อง ทำให้เกิดแนวคิด ไอเดียที่จะพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีความสนุก น่าสนใจ กระตุ้นให้เด็กคิดและเกิดความรู้สึกชอบในวิชาพระพุทธศาสนา มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด คิดที่จะตั้งคำถาม การเรียนการสอนรูปแบบนี้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้ ปัจจุบันเด็กบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการเรียนพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ พูดถึงแต่เรื่องสมาธิ สวดมนต์ นั่งพับเพียบ แต่พอได้รู้จักกับโทรทัศน์ครูทำให้เห็นการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนได้หลายวิชา
โดย สิริวรรณ มีรอด (2011-07-17 12:16:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนพระพุทธศาสนาที่นำเอาเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนสนใจมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครูที่ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ไม่ต้องท่องจำ นักเรียนได้ฝึกทักษะในการคิด การเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกับเพื่อนๆ เป็นการสอนที่บูรณาการได้ทั้งวิชาสังคมศึกษา ศิลปะ และภาษาไทย และครูได้เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้เสพความรู้ เป็นครูผู้สร้างความรู้อย่างแท้จริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ
โดย ยุพาพรรณ วรรณสาย (2011-07-17 21:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบูรณาการข้ามวิชา ส่วนใหญ่เด็ก ๆจะชอบวิชาศิลปะกันมากเขาจะมีความสุขสนุกสนานกับการวาดภาพ และตกแต่งแผ่นพับของเขา ข้อสำคัญการตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจารย์สามารถนำเอาวิธีการเก่า ๆมาประยุกต์ใช้กับการสอนแนวใหม่ น่ารักมากค่ะ วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุกวิชา ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันคนหนึ่งที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระของตนเอง :tv02:
โดย ยุวดี ไชยมงคล (2011-07-17 22:28:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนวัตกรรมการสอนที่ง่าย ลงทุนน้อย ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เพราะปัจจุบันผลการประเมิน สมศ. พบว่าเด็กไทยนอกจากมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนต่ำแล้ว การคิดวิเคราะห์ก็ยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ เด็กไทยคิดไม่เป็น สื่อของคุณครูวรรณิภาแม้จะไม่ใช่สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ก็เป็นสื่อที่บูรณาการได้กับกลุ่มสาระอื่นได้ด้วย เช่น ศิลปะ (การออกแบบ การใช้สี การวาดภาพ การตัดกระดาษ) ภาษาไทย (การฝึกให้นักเรียนได้พูด ได้เขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่อง) ส่วนวิชาสังคมฯไม่ต้องพูดถึงได้เต็มๆ ขอบคุณแนวทางการนำเสนอ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆวิชา
โดย นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร (2011-07-17 23:45:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ ประหยัดสูง ประโยชน์สุด เห็นด้วยที่บอกว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อ แต่ถ้ามีสื่อเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำก็ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนมากขึ้น และยังเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับวิชาอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ศิลปะ ทำให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น ขอบคุณโครงการโทรทัศน์ครูที่ช่วยนำเสนอเทคนิคการสอนดี ๆ แบบนี้ แล้วจะเอาไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย ธิดารัตน์ พลละคร (2011-07-18 00:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:ดีค่ะ ที่ทำให้นักเรียนสนใจและจำได้ดี ถึงจะเป็นเทคนิคเดิม ๆ แต่นักเรียนสนุกค่ะ ขอ :tv15:
โดย เกษณี ไทยจรรยา (2011-07-18 09:16:44) [แสดงความคิดเห็น]
ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการสอนที่น่าสนใจเนื่องจากประหยัดใช้วัสดุที่หาง่ายใกล้ตัว ได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ซึ่งมีผลต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่การคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ แล้วสามารถบูรณาการวิชาอื่นๆเข้ามาประยุกต์ใช้และนักเรียนไม่เบื่อ ดูแล้วนักเรียนน่าจะมีความสุขกับการเรียนซึ่งจะนำไปปรับใช้กับวิชาภาษาไทยที่ทำการสอนอยูพบว่านักเรียนไม่ชอบคิดหรือคิดแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างแคบ
โดย อัมพาพรรณ ดวงกุลสา (2011-07-18 09:59:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดูง่าย และนักเรียนปฏิบัติได้จริง การสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ขยับร่างกายบ้าง จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นและจดจำได้นานขึ้นด้วย โดยส่วนตัวคิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นม.1 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพราะกำลังประสบกับปัญหาสอนเรื่องการใช้คำคุณศัพท์( adjective)ขยายคำนาม( noun) แล้วนักเรียนยังคงเรียงลำดับประโยคไม่ถูกอยู่ เกิดแนวคิดแล้วค่ะ หลังทดลองใช้แล้วจะนำมาบอก อ.วรรณิภา พูนสวัสดิ์ นะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย นิตยา โมกขเสน (2011-07-18 11:06:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก จะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ดูบ้าง ขอบคุณมากครับ
โดย วราเสฏฐ์ เกษีสังข์ (2011-07-18 19:52:29) [แสดงความคิดเห็น]
เคยพานักเรียนพับเป็นสมุดเล่มเล็กเหมือนกันแต่พับคนละแบบ เลยได้เทคนิคการทำเล่มเล็กได้อีกแบบหนึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกลุ่มสาระ ขอบคุณมากๆคะ
โดย สำราญ บุญสันเทียะ (2011-07-18 21:19:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นธรรมนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ได้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้สื่อเป็นเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะวิชาพุทธศาสนาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็ก หากครูไมมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ จะทำให้เด็กเกิดทัศคติที่ไม่มีต่อวิชานี้ ขอขอบคุณ และชื่นชมอาจารย์ที่คิด ธรรมนวัตกรรมขึ้นมาทำให้การเรียนการสอนวิชานี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย วิมลพร เทพศักดิ์ (2011-07-18 22:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะให้นักเรียนเกิดความสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากมีศัพท์เฉพาะมากมาย จึงทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร การที่ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชมเชยมากดังในวิดีโอชุดนี้ ครูได้นำสื่อการสอนแบบง่ายๆที่นักเรียนสามารถหาเองได้และราคาไม่แพง มาประยุกต์ใช้ในการสอนศาสนาหรือธรรมมะ พร้อมกับฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเชิงวิเคราะหื รู้จักตั้งปัญาตั้งคำถามและหาคำตอบเอง ผมว่าการเรียนการสอหนแบบนี้ตรงกับหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วย
โดย อันวา สะอุ (2011-07-18 22:59:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบถาม - ตอบ เชื่อว่าอาจารย์หรือครูผู้สอนเกือบทุกท่านคงจะทำอยู่แล้ว แต่การถามตอบนั้นจะทำอย่างไรให้น่าสนใจ เป็นสิ่งที่น่าท้าทายกว่า การสอนของอาจารย์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้การถามตอบไม่ใช่เรื่องธรรมดา ทุกกลุ่มสาระสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ เป็นการบูรณาการที่ยอดเยี่ยม สอนทั้งกระบวนการคิด วิเคราะห์ การนำเสนอข้อมูล และฝึกทักษะการออกแบบนวัตกรรมของนักเรียนให้น่าสนใจตามจินตนาการที่สร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย เยี่ยมมากค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้บ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ ชอบหลัการของพระเป็นพิเศษเรื่อง เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง ขอนมัสการด้วยความเคารพ
โดย พิชญา สุวรรณโน (2011-07-18 23:06:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณสำหรับความรู้และเทคนิคในการจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้พุทธศาสนาเป็นการบูรณาการข้ามวิชาได้ทุกวิชา โดยส่วนตัวชอบศิลปะการพับกระดาษอยุ่แล้วและ ส่วนใหญ่เด็ก ๆจะชอบวิชาศิลปะกันมากเขาจะมีความสุขสนุกสนานกับการวาดภาพ และตกแต่งแผ่นพับของเขา ข้อสำคัญการตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจารย์สามารถนำเอาวิธีการเก่า ๆมาประยุกต์ใช้กับการสอนแนวใหม่ น่ารักมากค่ะ วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุกวิชา คนดี คนเก่งที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วนักเรียน
มีความสุข สนุกสนานตลอดคาบเรียน จะลองไปทำบ้างขอบคุณมากค่ะ
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2011-07-18 23:15:56) [แสดงความคิดเห็น]
ความคิดสร้างสรรค์ของคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ น่าสนใจมากค่ะ การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของคุณครูดิฉันคิดว่า น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระและทุกชั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดี โดยเฉพาะวิชาที่เด็กนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เขาจะสนใจสื่อใหม่ๆและพวกเขาได้ร่วมทำเองกับมือของเขา เขาจะภาคภูมิใจงานของเขาและเรียนอย่างมีความสุขค่ะ ยอดเยี่ยมมากค่ะขอชมเชยค่ะ
โดย สุพิชชา แก้วสวรรค์ (2011-07-18 23:18:21) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วถูกใจมากเลยค่ะ แต่ดิฉันสอนวิชาภาษาไทย คิดว่าจะประยุกต์ใช้ อีกไม่นานจะสอนวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน ยังคิดอยู่ว่าจะให้งานเด็กอย่างไรดีที่จะให้เด็กรู้สึกไม่เบื่อ ได้แนวคิดว่าทำรายบุคคลก็ดี เพราะเขาได้ค้นคว้าเอง ถ้าทำเป็นกลุ่มก็ดีอีกแบบ แต่ทำบ่อยๆ รู้สึกว่าเด็กๆไม่ค่อยสนใจการทำงาน คงรู้ว่ามีเพื่อนช่วยทำ ความตั้งใจจึงลดลงไปหลายเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เสนอความรู้ให้ ดิฉันได้เปิดเรื่องนี้ให้ครูสังคมดู เขาก็บอกว่าดีค่ะ ต้องขอบคุณอีกท่านคือคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ค่ะ
โดย ดวงเดือน นันทพฤทธิ์ (2011-07-19 08:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่คุณครู ควรนำไปเป็นตัวอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนเช่นนี้แม้จะไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ราคาสูงแต่ก็มีคุณค่า เพราะนักเรียนได้ปฏิบัติจริง ถือเป็นการกระตุ้นให้เด็กคิดและเกิดความรู้สึกชอบในวิชาพระพุทธศาสนา มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม รวมทั้งครูผู้สอนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้
โดย รุ่งนภา ฤทธิ์มังกร (2011-07-19 09:37:04)
ดิฉันชอบมากที่นักเรียนสามารถเขียนคำถามคำตอบได้ด้วยตนเอง เพราะตอนนี้นักเรียนของเรามีปัญหาในการเขียน การคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมาก ซึ่งเด็กของดิฉันก็เป็นเช่นกัน มีนักเรียนหลายคนในชั้นเรียนที่ไม่สามารถคิด วิเคราะห์เขียนได้ด้วยตนเอง เพราะอย่างแรกคือ ขี้เกียจ ไม่สนใจทำงานที่ครูให้ อย่างที่สองคือ ไม่คิดชอบรอที่จะลอกเลียนแบบคนอื่นๆ นิสัยเหล่านี้ของนักเรียน ดิฉันยังแก้ไม่ตก ซึ่งในชั้นเรียนมีนักเรียน ๔๐ คน แต่งานที่ส่งตามกำหนดมีไม่ถึง๓๐ คนเลย เฮ้อ!
โดย อารีย์วัล จิตต์สว่าง (2011-07-19 10:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งจังค่ะ วิชาพระพุทธศาสนากลายเป็นวิชาน่าเรียนในทันใด เด็กๆดูสนุกกสนานในการเรียนมากและเข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี เรียนแบบนี้ไม่เบื่อและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การนำไปเปรียบเทียบกับละครกับดาราที่พวกเขารู้จักทำให้เห็นเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงสิ่งที่พุดลอยๆ คุณครูเก่งจังที่ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ได้ใช้ความคิด ได้วิเคราะห์และยังได้แสดงออกเพราะจะทำให้เขาจำได้ในสิ่งที่เขาพูดเขาเขียนเป็นการเรียนที่น่าสนุกจริงๆค่ะขอชื่นชม
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2011-07-19 11:06:38) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ทำให้วิชาพระพุทธศาสนาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนสนใจเรียนไม่เบื่อ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานของนักเรียน ที่สำคัญดิฉันสามารถนำหลักการสร้างนวัตกรรมทางการเรียน นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้กับวิชาภาษาอังกฤษที่สอนได้อย่างเหมาะสม ตั้งใจว่าจะนำรูปแบบตาราง 9 ช่องไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หากได้ผลอย่างไรจะส่งให้ชาวโทรทัศน์ครูทราบทั่วกันค่ะ
โดย สมพร ช่วยแท่น (2011-07-19 14:43:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าประทับใจมากค่ะ สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้กับวิชาอื่นได้ ขอชื่นชม อ.วรรณิภา พูนสวัสดิ์ ด้วยความจริงใจนะคะที่เอาใจใส่และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้ง นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับครูท่านอื่นๆ ให้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราได้ทุ่มเทมากพอแล้วหรือยังกับการสอนเด็ก ดิฉันคิดว่าจะนำแนวคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้เหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะใช้แนวการสอนที่เก่าหรือใหม่ ขอแค่ให้นักเรียนได้รับความรู้ พร้อมกับความสนุกสนาน และทำให้เค้าได้ปลูกฝังในสิ่งที่ดีก็นับว่าประสบความสำเร็จและเป็นการสอนที่เยี่ยมยอดแล้วล่ะค่ะ ขอขอบคุณสำหรับเรื่องดีๆ นะคะ
โดย พรทิพย์ รินไธสง (2011-07-19 17:44:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ และนำไปปรับใช้กับหลากหลายสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียน ไม่เบื่อที่จะเรียน นักเรียนทุกคนได้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนองานของตนเอง มีความภูมิใจในผลงานที่ตนเองทำขึ้น เพราะเป็นงานที่ไม่ยาก สามารถทำเองได้
และยังทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน จำได้แม่นยำขึ้น
ผลงานชิ้นแรกๆ อาจไม่สวยงาม พอทำไปได้หลายชิ้นสามารถนำมาเปรียบเทียบดูพัฒนาการ หรืออาจจะยังตั้งคำถามที่ใช้ภาษายังไม่สละสลวย ก็ให้เพื่อน ๆ กันปรับแต่งแก้ไข ก็จะได้วิชาภาษาไทยไปในตัวเช่นกัน
โดย ลำพรวน บัวเผียน (2011-07-19 19:43:08) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงจะเป็นวิธีเก่า แต่เป็นก็เป็นวิธีใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำ ยังไม่เคยปฏิบัติ ยังไม่เคยนำไปลองสอน เด็กใหม่ๆก็ควรศึกษาไว้ อาจนำไปปรับได้หลายวิชา อยู่ที่ว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ครูยังคาดหวังให้นักเรียนเรียนแล้วประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วครูที่ได้ดูแล้ว ก็น่าจะคิดได้ว่าจะประยุกต์ใช้ในการสอนอย่างไร ดิฉันสอนภาษาอังกฤษ ดูแล้วก็ยังคิดว่าจะนำไปปรับและประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษด้วย ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่ให้แนวคิดดีๆ หลายๆเทคนิคการสอน โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ คนที่ได้ดู ได้ชมแล้วนำไปทดลองสอน ก็น่าจะถือว่าเป็นครูมืออาชีพได้บ้างนะคะ
โดย จินดา บุญคง (2011-07-19 19:55:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการและเทคนิคที่ท่านคุณครูนำมาใช้มาก
เป็นสิ่งง่าย ๆ แต่ก็ทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน ไม่เบื่อในการเรียน
จะขออนุญาตเอาไปใช้กับเด็ก ๆ ดิฉันบ้างนะคะ เพราะสอนในวิชาพระพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่ยังไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจเหมือนคุณครูเลย หากมีวิธีการที่น่าสนใจที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนครูในลักษณะนี้อีก ขอความอนุเคราะห์กับท่านคุณครู วรรณิภา อีกนะคะ
เด็กนักเรียนของคุณครูกล้าแสดงออกมาก
ขอชื่นชมจากใจริงค่ะ
โดย พิศมร สุทธิสาร (2011-07-19 20:08:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูวรรณิภาที่ทำให้การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเรียนการใช้วิธีการสอนของคุณครูโดยใช้สื่อแผ่นพับ 9 ช่อง น่าสนใจดี สามารถนำรูปแบบการสอนของคุณครูไปปรับใช้ได้กับทุกรายวิชา รวมทั้งวิชาเคมีของดิฉัน ขอนำไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการสอน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สอนไปมากน้อยแค่ไหน คิดว่าเป็นวิธีการที่น่าจะได้ผลดีวิธีหนึ่ง เพราะปกติตรวจสอบจากกการใช้คำถามการทำแผนผังความคิด ถ้ามีวิธีการใหม่เด็กๆจะสนใจแน่นอนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สำหรับการเผยแพร่เป็นวิทยาทาน วิธีการใดที่ใช้ได้ผลดีไม่ว่าเก่าหรือใหม่ ก็คิดว่าเป็นวิธีการสอนที่ดี และมีคุณค่าสำหรับนักเรียน และเพื่อนครูมืออาชีพทุกท่าน ดิฉันยังเป็นแก้วที่พร้อมเติมน้ำเสมอค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนครูคนเก่งทุกท่านค่ะ
โดย สุรัชนี ภัทรเบญจพล เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี (2011-07-19 20:20:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากค่ะ สำหรับครูใหม่แบบดิฉันที่กำลังหาเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอน นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชาค่ะ นอกจากจะเป็นการเรียนรู้จากกระดาษ 9 ช่องแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก คิด วิเคราะห์ โดยการตั้งคำถาม คำตอบ การสรุปประเด็น และกระดาษ 9 ช่องนี้ยังกลายเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนคนอื่นต่อไป ดิฉันจะนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้สอนแบบบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ต้องขอขอบคุณคุณครูวรรณิภาที่เผยแพร่เทคนิคดี ๆ ค่ะ :tv02:
โดย วนิดา สัมฤทธิ์นอก (2011-07-19 22:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูวรรณิภามีความสามารถทำให้วิชาพุทธศาสนาที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนซึ่งในบางครั้งหลักธรรมคำสอนที่นักเรียนเรียนแล้วอาจจะจำไม่ได้แต่เมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมโดยทำสื่อแผ่นพับ 9 ช่องยิ่งเป็นการย้ำความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ให้จดจำได้ดีขึ้น และสื่อที่นักเรียนทำขึ้นมาเมื่อนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นก็เป็นสื่อที่น่าสนใจมีสีสรรน่าหยิบขึ้นมาอ่าน ดิฉันชอบมาเลยคะและคิดว่าสื่อแผ่นพับ 9 ช่องนี้สามารถที่จะนำไปใช้กับกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อีก ทำเป็นหนังสือเล่มเล็กอีกแบบหนึ่งก็ได้คะ ดิฉันขออนุญาตนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการสอนหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย วันเพ็ญ เสือคำ (2011-07-19 22:05:19) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของครูน่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เพราะวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเรียนที่น่าเบื่อที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเรียน แต่การสอนของครูทำให้นักเรียนสนใจในบทเรียน เรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง มีความภูมิใจในผลงานที่ตนเองทำขึ้น เพราะเป็นงานที่ไม่ยาก สามารถทำเองได้และยังทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน จำได้แม่นยำขึ้น นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของสื่อแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระและทุกชั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดี โดยเฉพาะวิชาที่เด็กนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ อย่างชั้น ป.2 ดิฉันเคยให้นักเรียนชั้น ป.2 ทำหนังสือเล่มเล็กด้วยกระดาษ 1 แผ่น แต่ตัดและพับไม่เหมือนกับของครู ทำในวิชาภาษาไทย กำหนดหัวข้อให้ นักเรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่ครูกำหนดให้ และจะต้องออกแบบชิ้นงานนักเรียนสนใจที่จะทำมาก ๆ เพราะบูรณาการวิชาศิลปะเข้าไป นักเรียนชอบที่จะวาดรูปและระบายสีภาพให้สวยงามและชื่นชมผลงานที่ตนเองทำ ชิ้นงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร ต้องขอขอบคุณคุณครูวรรณิภาเป็นอย่างมากที่ได้นำเทคนิคการสร้างการเรียนการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครู และหวังว่าคงได้รับการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ดี ๆ ในโอกาสต่อไปนะค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อรวรรณ แย้มเพียร (2011-07-19 22:51:47) [แสดงความคิดเห็น]
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์บ้างก็ดีกว่านั่งฟังครูอย่างเดียวแนนอน
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-07-20 00:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
กระดาษเปล่า มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที ไม่ใช่ว่า จะเป็นคำถาม คำตอบ อย่างเดียวอย่างที่เห็นในตัวอย่างวิธีการสอนของคุณครูโดยใช้สื่อแผ่นพับ 9 ช่อง น่าสนใจดี สามารถนำรูปแบบการสอนของคุณครูไปปรับใช้ได้กับทุกรายวิชา สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระและทุกชั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดี โดยเฉพาะวิชาที่เด็กนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เขาจะสนใจสื่อใหม่ๆและพวกเขาได้ร่วมทำเองกับมือของเขาเอง
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-07-20 00:33:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยเพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต็ใช้กับสาระอื่นๆได้ และไม่ต้องวัสดุอุปกรณ์มากมาย
โดย วรรณา ประชานันท์ (2011-07-20 05:42:47) [แสดงความคิดเห็น]
โอกาสที่สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง ครั้งแรกได้มีโอกาสชมรู็สึกประทับใจวิธีการสอนโดยผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ชอบตรงที่แนวคิดที่ให้ผู้เรียนได้เลือกความสนใจจากการใส่ตัวละครที่ผู้เรียนสนใจ วัยรุ่นมักสนใจละคร ดารา เพิ่มความสนุกสนานกับผู้เรียนไปได้ไม่น้อย ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ครูท่านอื่นๆได้เรียนรู้วิธีการที่น่าสนใจเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2011-07-20 07:20:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สร้างสรรค์อย่างมาก เพราะปัจจุบันเด็กดูละครโทรทัศน์ทุกวัน แล้วไม่ได้คิดวิเคราะห์ ทำให้จำแต่ตัวอย่างที่ไม่ดี ในละครยุคปัจจุบันมีแต่เมียหลวงเมียน้อย ตบตีแย่งสมบัติกันบ้าง ด่าทอหยาบๆตายๆ แสดงกริยาที่ไม่ดี แต่งตัวสายเดี่ยว นุ่งสั้นแบบที่ในชีวิตจริงไม่เคยเห็นใครนุ่งแบบนั้น ละครบ้านเราไม่คิดสร้างสรรค์กับ้าง กลับคิดว่าชาวบ้านชอบการแสดงที่หยาบคาย ส่งเสียงกรี๊ดๆ จีบปากจีบคอตะโกนใส่กัน ควรดูตัวอย่างหนังชาติอื่นที่แม้คิดไม่ดีต่อกัน ไม่เห็นเขาต้องแสดงกริยาโจ่งแจ้งอย่างละครไทยเลย
โดย ปราโมทย์ จิตต์สว่าง (2011-07-20 09:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบพับกระดาษช่วยให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ของตนเอง ส่งเสริมความคิดสร้่างสรรค์ในการเขียนนิทานให้ตรงกับหลักธรรม และการนำเสนอผลงานช่วยให้นักเรียนเกิดความกล้า ความมั่นใจในตนเองและการสร้างผู้นำ สำหรับการเขียนปก ก็ต้องใช้จิตวิทยาในการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษธการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจค่ะ ดิฉันจะนำบทเรียนนี้ไปใช้ค่ะ
โดย ดวงเดือน วิลเล็มส์ (2011-07-21 12:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ เก่งทั้งคุณครูและนักเรียนค่ะ ขอนำแผ่นพับ 9 ช่อง ไปประยุกต์ใช้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-07-21 20:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูวรรณิภา มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอนค่ะ เพราะการจะสอนพุทธศาสนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ไม่ง่ายนัก ประกอบกับการที่จะทำให้เด็กสนใจในเนื้อหาบทเรียน จนสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ยิ่งไม่ง่ายเลย การที่คุณครูสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยการบูรณาการและประยุกต์เอาเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาเข้ากับละครดังต่าง ๆ ถือเป็นศิลปะการสอนที่ดี ประกอบกับชื่นชอบคำกล่าวของครูที่ว่า "เป็นเอกสารเล่มเล็ก ๆ" แต่ดิฉันมองเห็นว่า ถึงแม้จะเป็นเอกสารเล่มเล็ก แต่มีคุณค่าทางการเรียนรู้ค่อนข้างมาก และเป็นการศึกษาที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก แต่กลับได้ผลคุ้มค่าดีเยี่ยม เพราะเด็กสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ ขอชื่นชมในความพยายามสร้างคนและองค์ความรู้ของครูค่ะ
ชื่นชมและชื่นชอบในวาทศิลป์ของพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี มาก ว่า "พุทธศาสนาไม่ใช่วิชาปราบเซียน แต่ต้องใช้เซียนมาสอน" คุณครูเป็นเหมือนดังคำกล่าวที่ว่านี้ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูวรรณิภา สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ต่อไปค่ะ :tv15: :tv17:
โดย จันทนี พวงแก้ว (2011-07-22 20:34:03) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ เหมาะกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเลือกองค์ความรู้เ ง่ายต่อการจำและได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครู
โดย วัฒนา เดชดำรง (2011-07-22 23:47:15) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกวิชา มีวิการที่ครูจะให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนั้นนำไปคิดวิเคราะห์ ออกมาว่าจะนำเสนอเพื่อนอย่างไรให้เข้าใจ หรือมีการตั้งคำถามกันภายในกลุ่มของตัวเองเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มด้วย ตัวอย่าง หลักการเรียน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ อาจารย์วรรณิภา ใช้วิธีแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม มีการปรึกษากัน มีการตั้งคำถาม และเรื่องที่จะนำมายกตัวอย่างนั้น ก็ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเองตามความถนัดหรือสนใจในเรื่องราวต่างๆรอบตัวเรา นำมาสมมุติขึ้น ในอีกนัยหนึงเราก็จะได้รู้ด้วยว่านักเรียนมีความสนใจเรื่องราวต่างๆอะไรรอบตัวเรา มันดีหรือไม่ดี เราจะได้ให้คำปรึกษาได้ด้วย
โดย อดิศักดิ์ ศิริวรศิลป์ (2011-07-23 10:11:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะ ได้ประโยชน์หลายสถาน ตั้งแต่ได้ใช้สื่อจูงใจให้นักเรียนหันมาสนใจเรียนค่ะ ใช้สถานการณ์ที่นักเรียนพบเห็นในละคร ข่าว หรือชีวิตประจำวันมาเป็นโจทย์คำถาม เมื่อนักเรียนตอบได้ก็ประมาณได้ว่าเขาจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน อีกทั้งยังได้ฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง และคิดประยุกต์อีกด้วยค่ะ คิดว่าโดยส่วนตัวจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆได้ค่ะ ขอบคุณอ.วรรณวิภาและ โทรทัศน์ครูที่มีสิ่งดีๆให้คุณครูค่ะ
โดย สายสมร บุญยม (2011-07-23 11:06:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการการสอนที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ดี ครูวรรณิภา ใช้บูรณาการสร้างสรรค์ทั้งศาสตร์และศิลป์ สอดแทรกความสนุกสนาน กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ด้านหลักธรรม ศีลธรรม นำพุทธศาสนามาสร้างปัญญาให้นักเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้หลักธรรมนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การตามความเหมาะสม กิจกรรมต่าง ๆ สร้างแรงจูงในให้เกิดกับนักเรียน เกิดการใฝ่รู้ พอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติ สามารถพัฒนาสมองทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไปพร้อม ๆ กัน ครูทุกคนสามารถทำได้โดยพยายามหาแนวคิดแปลก ๆ เข้าใกล้ เข้าใจ และเข้าถึง เหมือนคำที่ท่าน ว. วชิรเมธีข้อคิดไว้ มาพัฒนาเด็กไทย
โดย สุวดี บุญราศรี (2011-07-23 14:28:39) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับกระดาษ 9ช่องอาจจะดูว่าเป็นชิ้นงานเด็กๆแต่่ก่อนที่จะมาเป็นผลงานตรงนั้นคิดว่ามีความสำัคัญคือการที่ได้ฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และประยุกต์กับการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการบูรณาการกับวิชาอื่นและมีการฝึกกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนตลอดจนการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นงานที่ออกมาถ้าสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้ตั้งแต่ต้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเมื่อชมกิจกรรมของท่านแล้วเราก็นำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ขอขอบคุณค่ะ
โดย ราณี แก้วเนิน (2011-07-23 20:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในเทคนิคการสอนของอาจารย์วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่พยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรนักเรียนจึงจะได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ ความสนุกสนาน และพร้อมกันนั้นก็เป็นการฝึกลักษณะนิสัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกการคิด ผลัดกันถามผลัดกันตอบ เป็นการฝึกรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เรียนรู้การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เข้าใจที่จะนำวิธีการซึ่งบางท่านบอกว่าธรรมดา มีมานานแล้ว แต่สิ่งเก่าๆ นั้นก็มีข้อดีอยู่ ถ้าเรานำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ดังเช่นที่อาจารย์ได้นำละคร หรือเหตุการณ์ปัจจุบันผนวกเข้าไปด้วย ซึ่งละครก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจ จึงทำให้เทคนิคการสอนดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น อาจารย์สามารถทำให้ผู้เรียนตกผลึกความรู้ได้อย่างน่าสนใจ ท่าน ว. วชิรเมธี บอกว่า วิชาศาสนาไม่ใช่วิชาปราบเซียน แต่ต้องใช้เซียนมาสอน เทคนิคของอาจารย์ก็น่าจะเข้าข่ายเซียนแล้ว ขอให้อาจารย์พัฒนายิ่งขึ้น แล้วมาเผยแพร่แก่ผู้ร่วมอาชีพเช่นนี้อีกนะคะ ขอบคุณอาจารย์วรรณิภา และทีมงานโทรทัศน์ครูค่ะ
โดย อุทัยวรรณ อนันตชัย (2011-07-23 20:41:19) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ น่าสนใจค่ะ ขอชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ค่ะ คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองฯของตนบ้าง เป็นการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ดี ง่ายๆ แต่น่าสนใจ เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ซึ่งเป็นสื่อง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาง่าย ทำง่าย ทำให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสรุปความรู้มาเป็นคำถาม-คำตอบ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันและเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจโดยการผลัดกันถาม-ตอบ ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วม แทนที่จะเป็นครูอธิบายอย่างเดียว โดยเฉพาะนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชอบมากค่ะ โดยเฉพาะการสอนพระพุทธศาสนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสนใจในเนื้อหาบทเรียน จนสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ขอขอบคุณคุณครูวรรณิภาและคณะทำงานโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมากที่ได้นำเทคนิคการสร้างการเรียนการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูมาเผยแพร่
โดย กนกวรรณ ชนะถาวร (2011-07-26 14:42:38) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อโดยแผ่นกระดาษ เพียงแผ่นเดียว ทำให้นักเรียนสนใจ สนุกสนานในการเรียนรู้ โดยเฉพาะในวิชาพระพุทธศาสนา ถือเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร แต่การรู้จักนำสื่อมาใช้ให้นักเรียนเกิดความสนใจถือเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก ทำให้เห็นว่าบางครั้งการใช้สื่อในการสอนให้นักเรียนสนใจและเกิดการเข้าใจในการเรียนรู้นั้นก็สามารถใช้สื่อง่ายๆได้ เช่นกระดาษแผ่นเดียว เป็นต้น การสอนวิชาพระพุทธศาสนา ถ้าครูมีสื่อหรือเทคนิคในการสอนที่ดี นักเรียนก็จะสนใจและเกิดความเข้าใจในเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาถือเป็นเนื้อหาที่มีสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องหลักธรรมถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้นักเรียนจะมีความสุขในการดำรงชึวิต
โดย ครูอาภาพร (2011-08-02 20:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
เจ๋งอ่ะ! ดูแว๊บแรกก็รู้สึกแบบนี้เลยครับ เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลายๆวิชา ไม่จำเป็นเฉพาะแค่วิชาสังคม วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ฯลฯ สามรถนำไปปรับใช้ได้ทันที นับเป็นนวัตกรรมง่ายๆอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูไทย :tv15:
โดย จักรวุธ สุขผลิน (2011-08-03 00:10:03) [แสดงความคิดเห็น]
ทุกเทคนิคเป็นสิ่งดีเสมอ เราต้องไม่เป็นนำที่ล้นแก้วจะใหม่หรือเก่าล้วนดีเสมอ ทุกวันนี้ ขึ้นชื่อว่าโบ..........ย่อมดีเสมอ ....... กาแฟโบราณ อะไรๆๆๆกว๋ยเตี๋ยวโบราณ ขอชื่นชมคะ เด็กไทยต้องไม่ฉลาดลึกแต่โง่กว้างคะ
โดย อุ่นใจ ปฏิมาประกร (2011-08-10 20:41:02) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์วรรณิภามากเลยค่ะ
จะนำเอาไปใช้แน่นอนค่ะ
โดย นพวรรณ วชิรวัฒก์ (2011-08-13 17:49:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นขมคุณครูวรณิภา พูลสวัสดิ์มากค่ะ ดิฉันจะนำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ในวิชาชัววิทยา จัดเป็นเทคนิคการสอนที่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ เพราะต้องคิดว่าจะถามอย่างไร และคำตอบของคำถามนั้นๆคืออะไร ทำให้ผู้เรียนต้องอ่านเรื่องที่เรียน เพื่อหาคำตอบ และฝึกการใช้ทักษะการสื่อสาร เพราะต้องตั้งคำถาม และบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญจริงๆ
โดย สุมาลี ภัทรเบญจพล (2011-08-14 12:21:09) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีมาก ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความสุขในการเรียน ทำให้วิชาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาที่น่าเบื่อนักเรียนไม่สนใจ ให้เป็นวิชาที่นักเรียนเรียนรู้จากเรื่องราวที่ใกล้ตัว บรรยากาศในการเรียนจึงช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อย่างเรื่องที่สอนเป็นเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่เวลาสอนยากมากเป็นนามธรรม แต่คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ทำให้เป็นเรื่องง่าย น่าสนใจ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อไปนะครับ
โดย สมคิด บานเย้น (2011-08-20 11:16:14) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นถึงความตั้งใจการพัฒนาผู้เรียน ดีกว่าให้อ่านเองหรือคัดจากหนังสือส่งครู เป็นกำลังใจให้คนขยันคะ
โดย อรไท มะลิแก้ว (2011-08-24 22:09:05) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับ สื่อ ที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และมีความภาคภูมิใจ ที่ตนเองได้สร้าง ได้ทำหนังสือ เล่นหนึ่งขึ้นมา และเด็กจะสนใจ กับเนื้อหา ในหนังสือของตัวเอง โดยไม่รู้ตัว เป็นการได้ความรู้ของเด็กที่ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นาฎยา คิดสำราญ (2011-08-26 02:04:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้แผ่นพับกระดาษ 9 ช่องของอาจารย์ วรรณิภา พูลสวัสดิ์ จากโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูควรนำไปเป็นต้นแบบ เพื่อปรับปรุงใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ด้วย ที่กล่าวว่าควรเป็นต้นแบบนั้นอยากอ้างอิงเหตุผลเพื่อประกอบ ดังน้
1. เป็นเรื่องง่าย ๆ คิดว่าครูทุกคนสามารถทำได้ กิจกรรมลักษณะนี้น่าจะสื่อความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดความคงทนในตัวผู้เรียน ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ไม่เบื่อ การได้ยืนหน้าชั้นเรียนสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
3. การกำหนดให้ตั้ง 7 คำถาม ตอบ 7 คำตอบ เป็นการกำหนดกรอบให้ผู้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการสังเคราะห์ วิเคราะห์คำถามที่จำเป็นจึงจะได้เนื้อหาที่ครอบคลุม
4. การฝึกทักษะกระบวนการวิเคราะห์โดยการให้ผู้เรียนตั้งคำถามถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะคนเราถ้าตั้งคำถามได้เก่งจะได้เนื้อหาที่ครอบคลุม ได้ผลสรุปที่ชัดเจนและถูกต้อง
*** ท้ายน้ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะได้นำรายการทีวีครู ไปเป็นเครื่องมือ สื่อ ช่วยในการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้ครูได้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเองต่อไป ครูมีวิธีการจัดการชั้นเรียนที่ดี จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ย่อมส่งผลให้มีห้องเรียนคุณภาพ ท้ายสุดก็จะได้โรงเรียนที่มีคุณภาพด้วย ตามเจตนารมย์ของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง คือ การปฏิรูปโรงเรียนนั่นเอง
โดย นพรัตน์ สายลุน (2011-09-05 22:03:25) [แสดงความคิดเห็น]
อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ใช่ครับอาจารย์ผมนำไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาระ หน้าที่พลเมือง สนุกและมันมากมาก เด็กให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมทุกคน แม้แต่เด็กที่ไม่เอาใจใส่กับการเรียนยังทำชิ้นงานตัวนี้และมีการตกแต่ง ไอเดีย ลงไปด้ว เด็กๆๆชอบมาก ขอชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ครับ คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนสาระการเรียนรู้อื่นอีก เป็นการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ดี ง่ายๆ แต่น่าสนใจ เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ซึ่งเป็นสื่อง่ายๆ วัสดุที่ใช้ก็หาง่าย ทำง่าย ทำให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสรุปความรู้มาเป็นคำถาม-คำตอบ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันและเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจโดยการผลัดกันถาม-ตอบ ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วม แทนที่จะเป็นครูอธิบายอย่างเดียว โดยเฉพาะนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชอบมากครับ เด็กเกิดการเรียนรู้ และสนใจในเนื้อหาบทเรียน จนสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ขอขอบคุณคุณครูวรรณิภาและคณะทำงานโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมากที่ได้นำเทคนิคการสร้างการเรียนการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูมาเผยแพร่
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-06 16:25:19) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมาก นำไปประยุกต์ใช้แล้วดีมากมากมาก ขอบคุณครับ
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-08 15:18:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ง่าย ใกล้ตัว และการสร้างสื่อการเรียนการสอนก็ไม่ได้ได้ยากเกินกำลังความสามารถของนักเรียน ใช้เวลาในการเรียนการสอน และทำกิจกรรมไม่มาก...เป็นไอเดียที่ดีสามารถทำได้จริง....จะเอารูปแบบและแนวคิดนี้ไปทดลองใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์หน้านี้นะคะ...ได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน จะมารายงานให้ทราบค่ะ
โดย อุดมศิลป์ สักลอ (2011-09-11 15:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีครับ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มองแล้วน่าเบื่อทำให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และสรุปความรู้มาเป็นคำถาม-คำตอบ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันและเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจโดยการผลัดกันถาม-ตอบ ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วม แทนที่จะเป็นครูอธิบายอย่างเดียว จะได้นำรายการทีวีครู ไปเป็นเครื่องมือ สื่อ ช่วยในการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้ครูได้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนของตนเองต่อไป
โดย วีระวัฒน์ พัชนี (2011-09-11 20:02:04) [แสดงความคิดเห็น]
เคยสัมมานาที่ ม.จุฬาลงกรณฯที่ท่าพระจันทร์ ดีมากรวมทั้งวันนั้น อ.แม่ อ.สุนีย์มาร่วมด้วยประโยคคำสอนดีมากสามารถนำมาประยุกต์มากมายดีเยี่ยมครับ....รหัส006620 ครับ
โดย ปานเทพ สว่างบุญธรรม (2011-09-13 13:36:18) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมเลยค่ะ แค่ขั้นตอนการพับกระดาษเด็กๆก็ตื่นเต้นไม่น้อยเลยค่ะ บางคนพับผิดพับถูกแต่ในที่สุดนักเรียนทุกคนก็ทำได้...นำไปประยุกต์ใช้กับการสอนสาระหน้าที่พลเมืองค่ะ...เด็กๆ สนุก ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงก็ได้ผลงานของเด็กสวยงามมากน้อยแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักเรียน ตอนแรกแอบกังวลว่าเด็กๆ อาจจะบอกว่าเป็นวิธีการธรรมดา และไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ แต่ไม่น่าเชื่อค่ะ...เด็กๆสนใจและตั้งใจกับกิจกรรมมากเลยค่ะ....
โดย อุดมศิลป์ สักลอ (2011-09-13 18:20:08) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนวิธีนี้เคยใช้ในการเรียนการสอนในการทำสมุดเล่มเล็กแต่วิธีการทำแตกต่างกัน เมื่อได้รับชมวีดีโอแล้วได้วิธีการทำสมุดเล่มเล็กแบบใหม่แปลกไปจากเดิมสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ด้วย ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนการสอนเพิ่มสูงขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ในทุกรายวิชาค่ะ
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2011-09-18 20:59:02) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับวัยของนักเรียนมัธยมแล้ววิชาพระพุทธศาสนาเป็นที่ไม่อยากเรียนเอาเสียเลย ได้รับเทคนิคการสอนแบบนี้เชือว่านักเรียนจะได้สนใจหรือสนุกกับการเรียนได้มากขึ้น ขอบคุณจริงๆ
โดย ทิพาพร เมืองครอง (2011-10-10 23:27:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเทคนิคเทคนิคการสอนของอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์แล้วเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาซึ่งนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและได้สรุปความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทำให้นักรียนได้ฝึกทักษะการถาม-ตอบ ฝึกการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรพื่อน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สิ้นเปลือง และ สามารถปรับใช้ในวิชาต่างๆได้ เป็นการสอนที่มีประโยชน์ต่อครูกลุ่มสาระต่างๆ
โดย จุรี อักษรศรี (2011-10-12 13:39:01) [แสดงความคิดเห็น]
พระพุทธศานาสอนให้ดีเป็นคนดี สอนให้เด็กรู้จักขนบประเพณีของไทยยังสามารถนําไปใข้ในชีวิตประจําวันเราได้อีกด้วย นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังทําให้คนเราจิตใจสงบอีกด้วย พระพุทธศาสนาสอนให้คนมีคุณธรรมมีกฎเกณฑ์ข้อระเบียบต่างๆที่เราจะต้องนําไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและทําให้เด็กมีจิตใจที่ดีมีกาย วาจว ใจ มีสติปัญญาที่คีอีกด้วยพระพุทธศาสนาสอนให้คนยึดมั่นในหลักธรรมประจําใจในตนเอง ศาสนาสอนให้เด็กได้นําพระพุทธศาสนานําไปปฏิบัติที่บ้านได้ในเรื่องการดําเนินชีวิตของตนเองศาสนายังนําไปสู่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองได้ ศาสนายังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราไว้ตลอดไป
โดย จันดี นามณี (2011-10-13 08:56:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี ที่ใช้สื่อการสอนที่หาวัสดุง่ายๆนำมาใช้ในการเรียน ทำให้เด็กเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไม่เบื่อ รู้จักวิเคราะห์ ใช้ความคิด น่าสนใจดีครับ
โดย ภาสกร เรืองธารา (2011-10-13 22:27:00) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูวรรณิภาแล้ว คุณครูมีเทคนิคการผลิตสื่อการสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น ความตั้งใจอย่างมากในการปฏิบัติ ฝึกทักษะทุกด้านแก่นักเรียน และการนำเสนอผลงานของตนเองผ่านสื่อที่ผลิต โดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้บรรยากาศในการเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ น่าสนใจ ประหยัด หาง่าย ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า นำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นได้ ดิฉันได้ชมแล้วได้ข้อคิดและความคิดแปลกใหม่ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้นักเรียนชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา เป็นแบบแย่งที่ดีของคุณครูคะ :tv17: :tv17: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-14 22:06:24) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาสังคมศึกษามีวิชาแตกย่อย 5 สาระย่อยล้วนแต่เน้นท่องจำบูรณาการแล้วบันทึกลงรายงานวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาคู่บ้านคู่เมืองคล้ายกับวิชาภาษาไทยแต่คนละมิติจึงต้องมีเคื่องกระตุ้นเร้าใจให้เกิดการสนใจมากขึ้น มองทุกอย่างเป็นเชิงบวกเกิดการสบายกับคนที่พบที่อ่าน มีคำพูดที่ว่ามองละครย้อนมองตัวเรา มีประโยชน์มากๆครับเป็นแนวทางอีกแนวหนึ่งครับ
โดย ปานเทพ สว่างบุญธรรม (2011-10-18 14:44:53) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงแม้จะเป็นวิธีการที่เก่ามากว่า 30 ปีมาแล้ว แต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นใครนำมาใช้เลย ถือว่าเป็นโชคร้ายของผมละกันที่ไม่ได้สัมผัสกับเทคนิคการสอนอย่างนี้ แต่ที่ผมเห็นความแตกต่าง ถือเป็นลักษณะเด่นที่เทคนิคการสอนทุกอย่างต้องมีจุดร่วมเหมือนกันคือ ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้กับสิ่งที่ผู้สอนมอบให้ และเทคนิคการสอนนี้ก็ทำได้ดีเสียด้วย เมื่อ 30 ปีก่อน ผมและคนหลาย ๆ คน อาจยังไม่รู้จัก เพราะใครไม่ทำให้โดดเด่น แต่มา ปีนี้ มีคนทำได้ดี ก็ต้องยอมรับละครับ ว่าเป็นเทคนิคใหม่ (สำหรับผม) ที่ได้เรียนรู้ หากมีความคิด หรือเทคนิคดี ๆ เกิดขึ้น ก็ต้องพึ่งพาคนเก่า ๆ อย่างท่านละครับ" แต่...ไม่รู้จะยากเกินไปหรือเปล่า เพราะท่านยังไม่มีใจยอมรับความรู้ความสามารถของใคร... ขอบคุณครับ
โดย สมศักดิ์ ศรีอดุลยพันธ์ (2011-11-30 13:01:59) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ว่าจะเป็นวิธีใด ๆ ก็ตาม ทั้งเก่า และใหม่ ถ้ามีการกระต้นให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ฝึกกระบวนการคิด มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ดีกว่าไม่คิดจะทำอะไรเลย....ขอให้กำลังใจคุณครูวรรณิภา นะคะ...
โดย รัมภา กุณพันธนาภา (2011-12-04 16:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมครูวรรณิภาแล้ว คุณครูมีเทคนิคในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียน โดยครุูได้บอกวิธีการทำแผ่นพับ ในวิชาพระพุทธศาสนา ท่ีให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ เป็นการฝัีึกทักษะ บูรณาการกับศิลป และเ็กได้เรียนรู้หลักศิีลธรรม ทุกครมีส่วนร่วม ทำให้บรรยาการไม่่น่า ทำให้สนใรเรียนและเด็กก็มีส่วนร่วมนำไปประยุกต์ในวิชาอื่นได้ด้วย ดิฉันได้ชมก็ยังสนุกไปกับยนักเรียนด้วย พระมหาวุฒิชัย ยังแนะนำ การสอน ท่ีดีมาด้วย :tv18: :tv18:
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2011-12-08 15:24:18) [แสดงความคิดเห็น]
เจตนา และแนวทางในการบูรณาการ ของคุณครูเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับผม :tv15:
โดย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร (2011-12-08 15:35:30) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเป็นครูคณิตศาสตร์ได้ชมวิธีการสอนของคุณครูเยี่ยมมากครับคุณครูวรรณิภา ผมคิดว่าสามารถประยุกต์ได้หลายๆวิชาครับ แค่พับกระดาษ 9 ช่องแล้วเปิดออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สื่อ ICT (e-book)แต่อย่างใดเลย ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
โดย ลือชัย ทิพรังศรี (2011-12-08 19:15:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจ..เคยแต่ให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็ก..แบบ9ช่องยังไม่เคยทำ..จะลองไปปรับใช้สอนนักเรียนดู คิดว่านำไปใช้ได้หลายวิชาเด็กจะได้ฝึกเขียนตัวหนังสือสวยๆด้วย.
โดย ประไพ ฤทธิ์ปัญจะ (2011-12-09 15:24:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุรที่นำวิดีโอที่สำคัญต่อชีวติประจำวันมาให้ชมเจ้าค่ะ ดีมาก ขอเชิญนักศึกษา ครุ และคนอื่น ๆ ที่มีโลกไซเบอร์ร่วมชมและร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ
โดย วราวุธ ธรรมราช (2011-12-14 19:07:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม โดยใช้แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันอย่างสนุกสนาน แนะแนวครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนา จากวิชาธรรมดา มาเป็นการเรียนการสอนที่สนุกและน่าติดตาม ฝึกให้ผู้เรียนได้คิด + วิเคราะห์ รวมทั้งสร้างสรรค์ผนวกความรู้กับการนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง ชื่นชอบนวัตกรรมชิ้นนี้มากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์สอนในวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย กด
:tv15: และให้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2011-12-14 19:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแผ่นพับกระดาษ 9 ช่องของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ เป็นประโยช์แก่คุณครูมากเลยค่ะเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีประโยช์และยังสนุกสนานไปในชั่วโมงเรียนด้วย แถมยังได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปในตัวเรียนรูความเป็นมาของพระพทุธเจ้า การทำความดีทำความชั้ว วันสำคัญ แล้วแผ่นกระดาษ 9 ช่องยังมีประโยช์ให้นักเรียนได้เขียนคำถามลงไปในแต่ละช่องปกแต่ให้สวยงามแล้วแลกกันถามตอบหน้าห้องเรียนอีกด้วยแล้วแผ่นกระดาษ 9 ช่อง ยังเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย
โดย อุมา ยศอินทร์ (2011-12-15 14:47:48) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้ได้ทุกสาระ ได้คิดและนำเรื่องรอบตัวมาเชื่อมโยงกับเรื่งการเรียน เป็นวิทีที่ทำให้เราได้คิดวิเคราะห์และสังเคาะห์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตรประจำวันำด้ และเป็นการสอนที่นำเอาเรื่องใกล้ตัวเรามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราเรียน ทำให้เรียนไม่เบื่อ ไมต้องท่องจำ และได้ฝึกทักษะในการคิด การเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี เป็นธรรมนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ได้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้สื่อเป็นเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ
โดย วิวรรณ คูนหลักชัย (2011-12-16 14:56:07) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปใช้ได้ทุกสาระ ได้คิดและนำเรื่องรอบตัวมาเชื่อมโยงกับเรื่งการเรียน เป็นวิทีที่ทำให้เราได้คิดวิเคราะห์และสังเคาะห์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตรประจำวันำด้ และเป็นการสอนที่นำเอาเรื่องใกล้ตัวเรามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เราเรียน ทำให้เรียนไม่เบื่อ ไมต้องท่องจำ และได้ฝึกทักษะในการคิด การเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี เป็นธรรมนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ได้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้สื่อเป็นเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ
โดย วิวรรณ คูนหลักชัย (2011-12-16 14:56:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีที่ดีมากเลยอ่ะครับ ทำให้การเรียนพระพุทธศาสนาไม่น่าเบื่ออ่ะและกายเป็นการเรียนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนทุกๆๆคนอยากที่จะเรียนและสนใจในการสอนอ่ะครับและวิธีที่นำมาสอน คือ พับกระดาษ 9 ช่อง ทำให้เราไม่เบื่อในการเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยและทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนวิชานี้ด้วยจึงทำให้ไม่เบื่อและเป็นการฝึกการพูดหน้าชั้นเรียนด้วยพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าใช้วิธีสอนที่สนุกสนานแบบนี้จึงทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นและทำให้สนใจเรียนมากขึ้นคือการเรียนแบบสนุกสนานไม่เบื่อนั่นเอง :tv18: :tv18:
โดย โอภาส ปานสวัสดิ์ (2011-12-16 15:28:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ในวิชาารทางด้านการศึกษาในวิธีการเรียนการรสอนในวิชาควาวามรู้ในด้นการผัเก็บกระดาษเป็นการเรียนณู้และได้ในการผับเก็บบกระดาษและมีความณู้ตวามเข้าใจในการดูคลิบวีดีโอนี้และยังมีการเรียนการสอนในอาจานย์ใและมีวิสัยทัสนคติที่ดีในด้านความรู้ในากรปพติและประฎิบัติในทางพระพุทธศาสนามีแยคิดในทางที่และได้นำไปประกอบอาชีพและได้นำไปประติบัติตามคำสอนในทางด้านพระพุทธศาสนาและได้ประจากการได้ฟังจากวีดีโอนี้อย่างสมบูรณ
โดย สมบัติ หงษ์ศรี (2011-12-16 18:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ในวิชาารทางด้านการศึกษาในวิธีการเรียนการรสอนในวิชาควาวามรู้ในด้นการผัเก็บกระดาษเป็นการเรียนณู้และได้ในการผับเก็บบกระดาษและมีความณู้ตวามเข้าใจในการดูคลิบวีดีโอนี้และยังมีการเรียนการสอนในอาจานย์ใและมีวิสัยทัสนคติที่ดีในด้านความรู้ในากรปพติและประฎิบัติในทางพระพุทธศาสนามีแยคิดในทางที่และได้นำไปประกอบอาชีพและได้นำไปประติบัติตามคำสอนในทางด้านพระพุทธศาสนาและได้ประจากการได้ฟังจากวีดีโอนี้อย่างสมบูรณ
โดย สมบัติ หงษ์ศรี (2011-12-16 18:09:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เข้าใจยากระหว่างเด็กต้องถามเขาว่าหลักธรรมคืออะไรคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้น.รวัดกระดาษA4และตัดกระดาษ9ช่องพับเสร็จจะได้กระดาษ9ช่องตั้งชื่อเรื่องใส่กระดาษแต่ละช่องต้องตกแต่งเอกสารที่เราทำหน้าแรกเป็นหน้าปกถัดไปเปิดประเด็นถัดไปเปิดประเด็นคำถามที่1ถัดไปคำถามที่2ถัดไปคำถามที่3ถัดไปคำถามที่4ถัดไปคำถามที่4ถัดไปคำถามที่5ถัดไปคำถามที่6ถัดไปคำถามที่7ถัดไปคำถามที่8ถัดไปคำถามที่9คำถามต้องอยู่ทับคำตอบอยู่เสมอและทำกันเสร็จแล้วให้แต่ละคนออกมาพีเซ็นหน้าห้องเรียน เช่น หลักธรรมคืออะไรและก็ให้เขียนตอบถัดไป อาจารย์บอกว่าจะมองเห็นว่าน.ร.มีความรู้ความเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นที่ทำกระดาษ9ช่องทำเป็นเอกสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
โดย ณิชากร โมระกรานต์ (2011-12-16 19:57:19) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเน้นการเรียนการสอนทางด้านพุทธศาสนาและการปฏิบัติตามวิถีชิวิตของชาวพุทธโดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและซึมซับของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่จึงนำประวัติหรือพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพระเจ้า500ชาติมาสอดแทรกกับการเรียนรู้การสอนคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนและตรงกับหัวข้อที่เรียนอยู่นำมาให้นักเรียนคิดและวิเคราะห์ว่าในแต่ละเรื่องเหมาะกับหลักธรรมข้อใด
โดย จิตนภา พิมพ์เวิน (2011-12-16 20:03:30) [แสดงความคิดเห็น]
"สื่อประกอบการสอนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว"เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจที่นำมาใช้กับการสอนพระพุทธศาสนาเพราะการที่คุณครูแสวงหาเทคนิควิธีการมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งจะต้องใช้ทั้งประสบการณ์เข้าหาสาระใหม่ซึ่งคุณครูใช้หลักธรรม เป็นการบูรณาการที่เยี่ยมยอดเห็นด้วยกับหลาย ๆ ท่านที่บอกว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ได้ ท่านว.วชิรเมธีก็สรุปให้เราเห็นอีกว่าจะเป็นครูมืออาชีพผู้เรียนต้องมีคุณภาพชีวิต ในสังคมปัจจุบันต้องการที่สุด
โดย จินตนา จิตนารินทร์ (2011-12-19 17:00:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีแบบอย่างของคุณครูที่สอนวิชาพทุธศาสนาหรือจะนำไปประยุคใช้กับวิชาอื่นได้เรียนแบบสนุกสนานไม่ทำให้นักเรียนเบื่อและทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนและค้นหาความรู้ที่การให้นักเรียนทำทำงานแต่เป็นการทำงานที่สนุกสนานทำเป็นแผ่นพัดกระดาษ 9 ช่องมีการเขียนคำถามลงไปในการ 9 ช่อง ตกแต่งให้สวยมากแล้วแลกเปลี่ยนกันถามตอบหน้าห้องเรียนให้นักเรียนรวมกิจกรรมได้ทุกคนไม่เกี่ยงความสามารถทำให้หน้าเรียนขึ้นเป็นแบบอย่างที่มากของคุณครู อาจารย์
โดย จีรพันธ์ ศรีเชียงสา (2011-12-19 17:21:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เพราะสามารถนำมาใช้บูรณาการหลายๆวิชา โดยกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอคำถามที่กลุ่มของตนเองคิดเอาไว้ พร้อมกันคำตอบท่ีเฉลยเอาไว้ แล้วเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆ นักเรียนก็จะเกิดความสนุกสนานและอยากจะเรียนในวิชานั้นๆมากขึ้น ทำให้นักเรียนมีบทเรียนที่น่าสนใจ และมีชื่อเรื่องที่น่าสนใจ เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วก็จะเห็นคำถามท่ีหลากหลาย ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งท่ีีมีความน่าสนใจ เพราะนักเรียนได้คิด วิเคาระห์และการทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้น
โดย อุธร แหล่งสุข (2011-12-20 16:07:07) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงแม้ว่าจะเป็นเทคนิคที่ท่านคุณครูหลาย ๆ ท่าน ต่างก็เคยใช้มาแล้ว แต่ท่านอ.วรรณิภา ได้เพิ่มเทคนิคมากขึ้นคือ มีการถาม-ตอบ ทำให้เด็กเกิดกระบวนการคิด และเราสามารถที่จะนำไปบูรณาการโดยการแผ่นพับชิ้นเดียวสามารถสืบค้นและนำส่งเป็นคะแนนเก็บในวิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย ศิลปะ ขอเป็นกำลังใจให้กับอ.วรรณิภา คิดว่าท่านคงจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและคงหาเทคนิคใหม่มานำเสนออีก
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2011-12-22 19:39:54) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนได้ดีมากเลยครับดูแล้วเกิดแรงบรรดาลใจเลยกับการใช้แค่กระดาษแผ่นเดียวแต่ผู้เรียนสามารถใช้ในการคิดวิเคราะห์ทั้งในด้านการตั้งคำถามและการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบในการนำมาตอบคำถามและเกิดความสนุกสนานขึ้นมาได้ เยี่ยมจริงๆ ครับ แค่กระดาษแผ่นเดียว
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2011-12-27 14:11:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี เทคนิคดีทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ได้อย่างสนุกสนาน และยังทำให้ นักเรียน มีการวิเคราะห์ มีการถาม ตอบ ทำให้เกิดความคิด โดยใช้กระดาษมาประยุกต์ใช้ทำเป็นกระดาษ 9 ช่อง และแต่งเติมสีสัน ให้ดูสวยงาม ซึ่งการสอนแบบนี้ ทำได้ง่าย แค่ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ทำง่าย การสอนแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี ไม่น่าเบื่อ สามารถทำให้เรียนรู้หลักธรรม ได้อย่างสร้างสรรค์ และจนจำได้ง่าย การใช้เทคนิคนี้ในการสอนทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกด้วย
โดย นิพันธ์ มีเดชชัย (2011-12-27 21:00:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่ยาก ทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อและไม่ยากเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีวิธีการบูรณาการกับผู้เรียนให้เหมาะสมคือ การทำสมุดเล่มเล็กเป็นแผ่นพับ 9 ช่อง โดยให้นักเรียนนำหลักธรรมมาประยุกต์กับละครดังๆที่เล่นไป เด็กจะมีความสนุก เป็นการฝึกความมีเหตุผลและใช้ความคิดของผู้เรียน ดีมาก :tv17:
โดย สุจินดา โพธิ์น้อย (2011-12-29 22:39:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนอีกแบบหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อสำหรับการเรียนวิชาธรรมทางศาสนาไดรู้ถึงหลักธรรมของศาสนาของพระพุทธเจ้าและคำศักพ์ต่างๆทางศาสนาได้เกิดความคิดสร้างสรรได้แลกเปลี่ยนความรู้ของเราและผู้อื่นได้ด้วย การทำสื่อการเรียนการสอนแบบนี้ดีสำหรัยฃบนักเรียนอย่างมากเพราะจะทำให้ได้จำมากกว่าที่จะเรียนแบบก่อนๆเพราะทำให้เราจำและได้รู้ได้เร็วกว่าปกติ เพราะส่วนใหญ่วิชาพุทธศาสนาจะเป็นวิชาที่น่าเบื่อสำหรับนักเรียนหลายๆคน การสอนแบบนี้ทำให้สนุกและยังเกิดความสามัคคีแก่เพื่อนๆในห้องได้อีกด้วย :tv15:
โดย กนกวรรณ นิพขันธ์ (2012-01-04 16:35:06) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการเรียนการสนของ อาจารย์วรรนิภา เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อเกี่ยวกับวิชาเรียน แล้วยังมีการสอนทำสื่อการเรียนของ ให้เด็กคิดวิเคราะห์ ถาม-ตอบ นำเสนอหน้าชั้นเรียน
เป็นวิธีการที่ดีมากคับ ได้ทั้งความรู้ ความมีสาระ :tv09: ดีมากคับ
โดย วิศว ตันวรา (2012-01-04 17:03:29) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของอาจารย์วรรณิภา เป็นการเรียนการสอนแบบประยุกต์ ให้วิชาที่น่าเบื่ออย่างพระพุทธศาสนา ดูสนุกสนานโดยผ่านแผ่นพับกระดาษ9ช่อง ที่มีเนื้อหา คำถามและคำตอบ ในเชิงการคิดวิเคราะห์ และยังมีสรุปแถมสอดแทรก คุณธรรมและหลักธรรมของเรื่องนั้นๆ เป็นกระบวนการสอนที่น่าสนใจ สามารภนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้และยังสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วยครับ
โดย ดนุภัทร ชื่นสำราญ (2012-01-04 19:15:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของอาจารย์วรรณิภา ในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อแต่สอดแทรก เนื้อหาความสนุกทำให้นักเรียนอยากเรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยการใช้เทคนิคกระดาษ 9 ช่อง ใช้เนื้อหาพระพุทธศาสนาเข้าไปใส้ในกระดาษแผ่นนั้นโดยการนำมาพับเป็นกระดาษ 9 ช่อง สอนให้นักเรียนใส่เนื้อหา และคำถาม-คำตอบ สรุปใจความและนำมาวิเคราะห์ ทำให้เรา เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง ในสิ่งที่พระอาจารย์พูดคุยกับเรา และอาจารย์ใช้วิธีการสอนทำให้เราไม่น่าเบื่อ
โดย วรรณี ปัญญาสมบัติ (2012-01-05 16:14:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของอาจารย์วรรณิภาเป็นการสอนที่ดี ใช้เทคนิคการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ที่ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อ และยังทำให้นักเรียนชอบในการเรียนวิชานี้อีกด้วย และอาจารย์ ยังสอนให้นักเรียนทำกระดาษแผ่นผับ 9 ช่อง เพื่อที่จะให้นักเรียนใส่เนื้อหาข้อความที่น่าสนใจลงไปในกระดาษ 9 ช่อง และยังมีเนื่อหาสาระที่เราสามารถนำมาเป็นเกม ตั้งคำถาม-ตอบ กันเองกับเพื่อนในห้องเรียนได้ และยังทำให้เราสนุกไปในอีกแบบหนึ่งไม่ทำให้เรา ง่วงนอน ในเวลาเรียน
โดย พัชรี ชิณวงษ์ (2012-01-05 16:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากคำสอนที่ อาจารย์ วรรณิภา ได้สอนในวิชาพระพุทธศาสนา สุดยอดคุณครูวิถีพุทธในอุดมคติที่พึงประสงค์ และยังสามารถนำไปใช้ในวิชาอืนได้อีก ในการทำกระดาษ 9 ช่อง มันทำให้เราสนุกไปกับการเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาทำให้เราไม่น่าเบื่อแล้วอย่ากจะเรียนวิชานี้อีกด้วย และเนื่อหาสาระที่อาจารย์สอนให้เราทำกระดาษ9 ช่อง ยังช่วยให้เราคิดตั้งคำถามและคำตอบ ลงในกระดาษ มันยังทำให้เราใช้สมองในการคิดอีกด้วย และวิชาพระพุทธศาสนา ยังทำให้เราสนุกไปกับมันในการสอนของอาจารย์ ถ้าอาจารย์วิเทคนิคการสอนแบบนี้ ผม เชื่อว่าการสอนวิชาพระพุทธศาสนา มันไม่ได้น่าเบื่อมากไปกว่าที่นักเรียนทุกคนคิด ^^
โดย มนัส ขำแก้ว (2012-01-05 16:36:39) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่คุณครูนำมาใช้กับเด็กนั้น เด็กรู้สึกสนุกสนาน ได้ความรู้และที่สำคัญยังได้ลงมือปฏิบัติเองด้วยคะ :tv15:
โดย ชิดชนก แก้วมณี (2012-01-05 18:28:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่ทำให้รู้"สื่อประกอบการสอนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยกระดาษแผ่นเดียว"เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจที่นำมาใช้กับการสอนพระพุทธศาสนาเพราะการที่คุณครูแสวงหาเทคนิควิธีการมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งจะต้องใช้ทั้งประสบการณ์เข้าหาสาระใหม่ซึ่งคุณครูใช้หลักธรรม เป็นการบูรณาการที่เยี่ยมยอดเห็นด้วยกับหลาย ๆ ท่านที่บอกว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ และเอาไปใช้ในหลักธรรมและชีวิตประจำวันได้ แล้วนำมาใช้ประโยชได้หลายอย่างและใช้ความสามารถในรุปแบบกลุ่มทำให้เด็กมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
:tv12: :tv14: :tv15:
ขอขอบคุณอาจารย์ วรรณิภา พูลสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่งคะ
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2012-01-08 00:55:52) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องแผ่นพับกระดาษ 9 ช่องนี้ มีประโยชน์มาก ตั้งแต่การสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่เมื่อ อาจารย์ สอนไปแล้วนั้นทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อ กลับยิ่งทำให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น การที่นักเรียนได้ตั้งคำถาม โดยที่ไม่ใช่คำถามโดยตรง แต่เป็นคำถามจากในชีวิตจริง ละคร หรือนิทานก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่ทำให้นักเรียนสนใจที่จะทำและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น แผ่นพับกระดาษ 9 ช่องที่ได้ชมนั้น ทำให้เราคิดอะไรได้หลายๆ อย่าง เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ว่าการกระทำแบบนี้นะ ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาข้อใดบ้าง อย่างไร ทำให้เข้าใจศัพท์ของทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นด้วยค่พ
โดย จรีรัตน์ สุทธิสุคนธ์ (2012-01-08 01:23:47) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ อาจรย์ วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ครูสอนดีมากมีวิธีคิดส้รางสรรค์ ที่จะสอนนักเรียนให้สนใจวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น เพราะครูนำวิธีทำหนังสือเล่มเล็กๆ หรืกระดาษ 9 ช่อง นักเรียนสามารถ นำเนื้อหาที่ได้ทำนั้นนำมาเขียนลงในแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ตกแต่งเนื้อหาตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง และเมื่อเสร็จก็นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน วิธีการสอนของครูดีมากอยากให้มีแบบนี้อีกต่อไปคงดีมากสำหรับนักเรียน
โดย ระพีพรรณ กำเนิดพรม (2012-01-08 13:02:11) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่อง แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นเรื่องที่สนุกมาก เป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อ เพราะอาจารย์ได้ นำวิธีของหลักธรรมพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้นักเรียน เรียนง่าย และได้เรียนรู้เรื่องหลักธรรมไปด้วย อาจารย์ วรรณิภา ทูลสวัสดิ์ ท่าน สอนดีมาก มีวิธีคิดสร้งสรรค์ ในการเรียน การสอนเด็ก ๆ ทำห้เด็กไม่เบื่อ ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น และสนใจเรื่อง " พระพุทธศาสนา " มากขึ้น ทำให้นักเรียนมีความคิดใหม่ ๆ ในการเรียน สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้
โดย สุพัตรา (2012-01-08 16:11:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่นำวีดีโอดีๆมาให้ดูครับ เป็นวีดีโอที่ให้ความรู้มากๆและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยครับ :tv15:
โดย ไมตรี อุดมอิทธิเสถียร (2012-01-08 18:52:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการและเทคนิคที่ท่านคุณครูนำมาใช้มาก
เป็นสิ่งง่าย ๆ แต่ก็ทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน ไม่เบื่อในการเรียน :tv03: :tv05:
โดย ทัช อันพาพรม (2012-01-09 13:06:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอของคุณอาจารย์วรรณิภา พูลสวัสดิ์มากนะครับ
ถึงแม้จะเป็นเรื่องเก่า วิธีการเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ก็ตาม แต่การนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น และสนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก กระผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่องคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการนี้อย่างตั้งใจก็จะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ทำงาน ตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่เด็กไทยด้อยความสามารถที่สุด และงานนี้คุณครูท่านทำได้อย่างดี ขอชื่นชมมากๆครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-01-11 03:52:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากค่ะที่ได้ชมรายการแผ่นพับกระดาษ 9 ช่องของคุณครูวรรณวิภา ขอชื่นชมค่ะคุณครูจัดกิจกรรมได้ดีจริงๆเพราะวิชาพุทธศาสนากับนักเรียนรุ่นใหม่ต้องพัฒนาการสอนจากวิธีเก่าที่ใช้วิธีเล่าและบรรยายมาเป็นวิธีใหม่ๆดังที่คุณครูวรรณวิภาสอนยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยแล้วถ้าไม่ใช้วิธีที่เขามีส่วนร่วมในการเรียนด้วยแล้วเขาจะเบื่อหน่าย ประสบการณืของดิฉันในการทำหน้าที่คุณครูที่ปรึกษานักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ผ่านในรายวิชาพุทธศาสนาเพราะเขาบอกว่าต้องทำรายงานมากมายมีชิ้นงานให้เขาไปทำทุกสัปดาห์บางคนนำรายงานของเพื่อนไปอัดสำเนาแล้วนำมาส่งโดยไม่เคยอ่านเมื่อถึงตอนสอบเขาจึงสอบไม่ผ่านเป็นปัญหามากดิฉันจึงชื่นชมคุณครูวรรณวิภามากและจะนำวิธีสอนนี้ไปประยุกต์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่หลายรายวิชาคาดว่านักเรียนจะสนใจและมีความรู้ที่ตกผลึกในใจพวกเขาจะได้นำไปใช้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้อย่างดี :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-01-11 06:38:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดี เทคนิคดีทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างสนุกสนานและยังทำให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ มีการ ถาม-ตอบ ทำให้เกิดความคิดโดยใช้กระดาษมาประยุกต์ใช้ทำเป็นแผ่นพับ 9 ช่อง โดยให้นักเรียนเขียน ชื่อเรื่องที่น่าสนใจ และเขียน คำถาม-คำตอบ ลงไป 7ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา และตกแต่งด้วยสีสัน ต่างๆๆ เพื่อให้เป็นที่น่าอ่าน น่าสนใจ จึกทำให้นักเรียนทุกๆๆคนที่เรียน พระพุทธศาสนาไม่น่าเบื่อกับการเรียนการสอนครั้งนี้นั่นเอง :tv18: :tv18: :tv18:
โดย เมธิกร ศตะกูรมะ (2012-01-11 11:59:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเพราะเวลาเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทุกคนมักจะคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่น่าเบื่อมากแต่ถ้านำวิธีการสอนนี้มาใช้ก็จะสามารถทำให้การเรียนนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นครับ.
โดย ธนกิจ คำแก้ว (2012-01-11 14:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
ป็นการยากจริง ๆครับ สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก เพราะเป็นการสอนพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เด็กนักเรียนจะได้คือ การหาข้อมูลข่าวสารๆใหม่ๆทุกวัน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความจำ งานศิลปะ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ ซึมซับ และมีจิตสำนึกที่ดีในวิชาพระพุทธศาสนา และที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ สังคม และประเทศชาติ
โดย นาย สรรเสริญ มงคลไวย์ (2012-01-11 15:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
ึคลิป วีดีโอ นี้ เป็นการใช้เทคนิคการสอนที่มีการผสมผสาน วิธีสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนโดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์ตามที่ ครูสอนกล่าวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน ได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์เป็นความคิด ในเชิงสร้างสรรค์พร้อมพร้อมทั้งให้นักเรียนได้นำความคิดสามารถ นำความรู้ โด้ยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่ ประสบในชีวิต จริงมาเป็นการ เทีบยเคียงกับความรู้ เรื่องหลักธรรม ที่นักเรียน ได้เรียนรู้ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ เ้ป็น อย่าง ดี
โดย นางสาวทัตชญา แฝงสาคู่ (2012-01-11 16:52:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากคำสอนที่ อาจารย์ วรรณิภา ได้สอนในวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเรียนการสอนแบบประยุกต์โดยใช้การนำแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ๆ เป็นการสอนที่ดี เทคนิคดีทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างสนุกสนานและยังทำให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ มีการ ถาม-ตอบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ ซึมซับ และมีจิตสำนึกที่ดีในวิชาพระพุทธศาสนา ทำให้ไม่เบื่อ
โดย ภูมิสันต์ อนันต์กิตติคุณ (2012-01-11 17:12:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวการเรียนการสอนที่ดีคับ และเป็นการสอนที่อยาก สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก เพราะเป็นการสอนพุทธศาสนาเป็น แนวใหม่ที่เด็กนักเรียนจะได้คือ การหาข้อมูลข่าวสารๆใหม่ๆทุกวัน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความจำ งานศิลปะ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และทำให้เด็กๆ จะได้ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ไม่น่าเบื่อ :tv15: :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-01-11 18:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีๆ มากๆๆๆ คับ นำเรื่องหลังธรรมมาสอนจากคำว่า น่าเบื่อ กลายเป็น สนุกสนาน สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ (อาจารย์ ) เข้าใจเด็ก ทำให้ได้รับประโยชน์ในรูป แบบที่ไม่น่าเบื่อ ทั้งฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน ความจำ งานศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ และทำให้เด็กๆ จะได้ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในการเรียนรู้ ใจเย็น คิดวิเคราะห์รอบคอบขึ้น ไม่ใจร้อน และพัดกันตอบ-ถาม :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ฐิติวุฒิ บุญปาละ (2012-01-12 14:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ น่าสนใจครับ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
การเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยมมาก เรื่องหลักธรรม ที่นักเรียน ได้เรียนรู้ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ เ้ป็น อย่าง ดีไม่น่าเบื่อ ซึมซับ และมีจิตสำนึกที่ดีในวิชาพระพุทธศาสนา และที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ สังคม และประเทศชาติได้ครับ
โดย ศุภเชษฐ์ พิมพ์ทอง (2012-01-12 16:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันอย่างสนุกสนาน แนะแนวครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนา จากวิชาธรรมดา มาเป็นการเรียนการสอนที่สนุกและน่าติดตาม หลักการสอนแบบดั้งเดิมดีอยู่แล้ว เรานำมาปรับให้เข้ากับบริบทก็ประสบผล พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการสอนที่ง่ายๆ สะดุดหู สะดุดตา สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน (อาราธนาธรรม) ภาษาก็ง่ายสำหรับคนในสมัยนั้น แต่มาถึงเมืองไทยแล้ว กลายเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ ยากที่จะเข้าใจไปเสียอย่างนั้น การนำมาทำให้ง่าย จึงตรงกับแนวพุทธองค์ ขอชมเชยคุณครูที่ใช้อย่างเหมาะสมครับ
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-01-12 23:03:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่องสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ขอบคุณมาก ดิฉันเห็นว่าครูทุกคนควรศึกษาและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรุ้
โดย แสงทอง บุญเชิด (2012-01-13 19:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเก่า วิธีการเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ก็ตาม แต่การนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น และสนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่องคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการนี้อย่างตั้งใจก็จะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ทำงาน ตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่เด็กไทยด้อยความสามารถที่สุด และงานนี้คุณครูท่านทำได้อย่างดี ขอชื่นชมค่ะ
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-01-16 17:37:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-24 11:29:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-24 11:30:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กิ๊บ บุญท่วม (2012-01-24 11:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหา ครูสามารถนำไปใช้ การให้นักเรียนสรุปความรู้ในสมุดธรรมดา จะไม่น่าสนใจ แต่หากนักเรียนได้ชิ้นงานจากกระดาษ 9 ช่อง นักเรียนจะภาคภูมิใจ ทั้งยังบูรณาการกับศิลปะได้ด้วย ครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ว่าหลังจากการเรียนแล้วนักเรียนเข้าใจหรือไม่ คิดวิเคราะห์ได้เพียงใด จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอวิธีที่เรารู้แต่หลงลืมไป นำมาใช้ใหม่
โดย วิสุทธิ์ สุภาพรขจรกิจ (2012-01-29 18:05:01) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:00:38) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:00:41) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:00:45) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:00:51) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:00:56) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:12) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:18) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:22) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:25) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:28) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:35) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:36) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:36) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:36) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:36) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:01:38) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:02:04) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:02:34) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:02:47) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:02) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:05) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:06) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:09) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:16) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:17) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนหลักธรรมคืออะไร คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้นจะเป็นเรื่องเก่า วิธีเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ตามการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจในเนื่อหาที่เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น และสนุกสนามกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก คุณครูได้ทำตามที่ท่านว.วชิรบอกทุกอย่าง นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเก่าใหม่ไม่ใช่เครื่องวัดเพียงแต่เราทำหรือยังการนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหาจากการได้ชมเทคนิคการสอนทางพระพุทธศาสนาของอาจาร์ยวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ดิฉันคิดว่าเป็นเทคนิคที่ดี เพราะการให้เด็กนักเรียนได้ลองตั้งคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราเรียน ทำให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจมากขึ้น และอาจาร์ยก็ให้เด็กได้ลองทำแผ่นพับ 9ช่องขึ้นมา ดิฉันคิดว่าการทำแผ่นพับในครั้งนี้ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน การเรียนการสอนของอาจาร์ยในครั้งนี้ก็ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จบค่ะ
:tv08:
โดย ดารารัตน์ คงเมือง (2012-01-31 09:03:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไม่ว่าในระดับประถมหรือมัธยมอาจเป็นเรื่องยากสำหรับครูบางท่านที่อาจไม่ได้จบเอกสังคมโดยตรงและเป็นวิชาที่นักเรียนไม่ค่อยจะให้ความสนใจเท่าที่ควรเนื่องจากอาจจะยากสำหรับนักเรียนและการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาบางคนอาจจะเบื่อได้ ถ้าไม่มีเทคนิควิธี และสื่อการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขได้ นี่ก็เป็นเทคนิคที่ดีอย่างหนึ่งที่ครูควรนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหน ขอเป็นกำลังใจให้กับครูทุกท่าน :tv08:
โดย อัญชลี สุขยิ่ง (2012-02-01 09:19:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากครับเป็นการบูรณาการข้ามวิชาส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบวิชาศิลปะมากเขาจะมีความสนุกสนานในการวาดภาพและตกแต่งแผ่นผับของเขาแถมลงทุนน้อยข้อสำคัญคือการตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์อาจารย์สามารถนำวิธีการเก่าๆมาประยุกต์ใช้ได้ดีมากครับวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้แถบทุกวิชาและถ้ามีการเรียนการสอนแบบนี้ทุกโรงเรียนน่าจะเป็ฯสิ่งดีๆกับนักเรียน
โดย ยุรนันท์ พื้นผา (2012-02-01 17:22:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดี เก่าใหม่ไม่เกี่ยวขอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้คิด และป็นวิธีที่ดีค่ะน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆด้วย
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-06 21:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดี เก่าใหม่ไม่เกี่ยวขอให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้คิด และป็นวิธีที่ดีค่ะน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆด้วย
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-06 21:18:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ มีวิธีคิดสร้งสรรค์ ในการเรียน การสอนเด็ก ๆ ทำห้เด็กไม่เบื่อ ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น และสนใจเรื่อง " พระพุทธศาสนา " มากขึ้น
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-02-07 10:24:54) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนานี้ คุณครูได้ใช้หลักเทคนิคการสอนที่ชื่อ กระดาษแผ่นพับ 9 ช่อง และได้ให้นักเรียนนำสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือจากละคร หนังสือ ข่าวต่างๆ ที่ได้รับสารมาใช้เป็นเนื้อหา และคำถามในการเขียนลงไปในกระดาษ แลัวนำมาเล่าที่หน้าชั้นเรียน และตั้งคำถาม ถามตอบกับเพื่อนภายในชั้นเรียน
โดย ดวงรัตน์ สิงหเสนี (2012-02-08 18:45:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนนักเรียนจะไม่เบื่อเป็นการนำวิชาภาษาไทยคือการเรียงความมาใช้แต่งเป็นเรื่องราวมีตัวละครในเรื่อง แล้วจึงตั้งคำถามคำตอบจากเรื่องซึ่งต้องสัมพันธ์กับหลักธรรมที่เราตั้งไว้ ทำให้เด็กได้มีการคิด วิเคราะห์ และต้องตั้งคำถามทั้งหมด 7 ข้อพร้อมทั้งคำตอบแล้วจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดซึ่งเด็กๆจะชอบและได้ใช้วิชาศิลปะวาดภาพตกแต่งระบายสีเพิ่มเติมเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
โดย ทัศนา ยอดสร้อย (2012-02-08 20:11:58) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้ได้จริงเลยทีเดียว เก่งน่าสนใจมาก
โดย วิไลวรรณ สานสี (2012-02-08 21:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการยากจริง ๆครับ สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดีได้ สมดังคำท่าน ว.วชิรเมธี ว่า "หลักการพระพุทธศาสนาต้องยึดให้มั่น แต่วิธีการต้องประยุกต์" ส่วนตัว คิอว่า "วิธีการพับกระดาษ 9 ช่อง" สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เช่น การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน องค์ความรู้ก็ยังคงอยู่ ความสุขก็มีเกิดขึ้นกับนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องการ "เข้าใกล้หลักธรรม" โดยอาศัย "ความเข้าใจ" เนื้อหา ธรรมชาติวิชา ของครู ท้ายสุดผลก็บังเกิดขึ้น คือ นักเรียนได้ "เข้าถึง" หลักธรรม ขอชื่นชมคุณครูวรรณิภาสำหรับเทคนิคดี ๆ นี้ครับ
โดย ลิขิต หลิ่มเทศ (2012-02-09 11:39:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีแบบอย่างของคุณครูที่สอนวิชาพทุธศาสนาหรือจะนำไปประยุคใช้กับวิชาอื่นได้เรียนแบบสนุกสนานไม่ทำให้นักเรียนเบื่อและทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนและค้นหาความรู้ที่การให้นักเรียนทำทำงานแต่เป็นการทำงานที่สนุกสนานทำเป็นแผ่นพัดกระดาษ 9 ช่องมีการเขียนคำถามลงไปในการ 9 ช่อง ตกแต่งให้สวยมากแล้วแลกเปลี่ยนกันถามตอบหน้าห้องเรียนให้นักเรียนรวมกิจกรรมได้ทุกคนไม่เกี่ยงความสามารถทำให้หน้าเรียนขึ้นเป็นแบบอย่างที่มากของคุณครู อาจารย์
โดย วราวุธ ธรรมราช (2012-02-10 09:58:09) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างสือการสอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระดาษแผ่นเดียว สีขาวมาทำให้น่าสนใจ ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระวิชา แผ่นพับ 9 ช่อง ของอาจารย์วรรณิกา พูลสวัสดิ์ เป็นกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจ สอนให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ ในการตั้งคำถาม การตกแต่งหนังสือให้สวยงามน่าสนใจ เป็นการจูงใจให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น นับเป็นแบบอย่างที่ดีมาก
โดย วาสนา ปราศจากศัตรู (2012-02-12 11:52:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแบบการเรียนการสอนที่ดีแบบอย่างของคุณครูที่สอนวิชาพทุธศาสนาหรือจะนำไปประยุคใช้กับวิชาอื่นได้เรียนแบบสนุกสนานไม่ทำให้นักเรียนเบื่อและทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนและค้นหาความรู้ที่การให้นักเรียนทำทำงานแต่เป็นการทำงานที่สนุกสนานทำเป็นแผ่นพัดกระดาษ 9 ช่องมีการเขียนคำถามลงไปในการ 9 ช่อง ตกแต่งให้สวยมากแล้วแลกเปลี่ยนกันถามตอบหน้าห้องเรียน
โดย สุขสันต์ พรมทา (2012-02-15 14:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
การพัยกระดาษ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน องค์ความรู้ก็ยังคงอยู่ ความสุขก็มีเกิดขึ้นกับนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องการ "เข้าใกล้หลักธรรม" โดยอาศัย "ความเข้าใจ" เนื้อหา ธรรมชาติวิชา ของครู ท้ายสุดผลก็บังเกิดขึ้น คือ นักเรียนได้ "เข้าถึง" หลักธรรม ขอชื่นชมคุณครูวรรณิภาสำหรับเทคนิคดี
โดย วรรณพร ไตรพล (2012-02-15 15:11:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ..ดิฉันก็ให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กหรือสมุดภาพนิทาน พุทธศาสนสุภาษิต แล้วให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดทั้ง 5 นำพุทธศาสนสุภาษิตมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและให้ข้อคิดที่ได้ เพื่อจัดทำชิ้นงาน ก็จะคล้ายๆกัน
โดย อธิชญาภาณิ์ ศรีชุติศาสตริน (2012-02-16 09:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคับ ผมจะนำวิธีการพับกระดาษซึ่งเรียกว่าหนังสือเล่มเล็ก มาให้นักเรียนทำซึ่งจะประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆได้ทุกวิชาชอบมากเลย และสามารถนำมาเป็นผลงานของนักเรียนได้อีกด้วย ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ในการทำหนังสือเล่มเล็ก และสามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับชั้นและทุกวิชา ขอบคุณคับเป็นแบบอย่างที่ดีมากคับ
โดย ธีรนนท์ สุภาพสวัสดิ์ (2012-02-16 14:52:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่มีความสนุกสนานสำหรับนักเรียน หน้าที่ของครูจึงต้องใช้รูปแบบที่ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เทคนิคของอาจารย์วรรณิภา ด้วยการพับกระดาษ 9 ช่องและตั้งคำถาม ถามตอบนั้นเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ทั้งได้ฝึกการคิด วิเคราะห์โดยนำข่าว เหตุการณ์ ละครมาเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ตั้งคำถามสอดแทรกด้วยความรู้ที่เป็นนามธรรม น่าเป็นแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆได้เช่นกัน แม้ว่าหนังสือเล่มเล็กจะเคยเป็นสิ่งที่ใช้กันมานาน แต่อาจารย์นำมาปรับใช้ได้ในรูปแบบใหม่ ครูทุกคนควรศึกษาและนำไปใช้ได้
โดย ช่อประภา พันธ์ไพศาล (2012-02-16 21:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ วิธีการสอนแบบไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าครูเตรียมการสอน โดยจัดทำแผนการสอน และสอนตามที่เขียนเท่านี้เด้กไทยก็เก่งแล้ว สำคัญแต่ว่าแผนการสอนทำไว้เพื่อให้ตรวจประเมิน ถึงเวลาก็หนีบหนังสือเข้าห้องบอกนักเรียนจดจากหน้าที่๑ถึงหน้า๕ เด็กไม่ได้คิดอะไรนอกจากใช้วิชาเขียนไทย ย่อความก็ยังไม่เป็น เด็กแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน แล้วจะคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร เยี่ยม :tv15: :tv15:
โดย เอื้อมพร สายเสมา (2012-02-22 08:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที ไม่ใช่ว่า จะเป็นคำถาม คำตอบ อย่างเดียวอย่างที่เห็นในตัวอย่าง จาก idea นี้ เราสามารถ ประยุกต์ ขอเรียกว่า "ความรู้เล่มเล็ก" นี้ ไปเป็นความรู้ในทุก ๆ วิชาได้ทันที โดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆ ซึ่งถ้ามองกันจริง ๆ แล้ว "ความรู้เล่มเล็ก" นี้ มีมากถึง 18 หน้าที่เดียว ความสุกสนุกสนาน ต่าง ๆ จะเป็นเทคนิค ของผู้จัดทำ "ความรู้เล่มเล็ก" ว่าจะทำให้น่าสนใจ ได้ดี มากน้อยแค่ไหน
โดย เกรียงไกร คล้ายจินดา (2012-02-23 13:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
ทำแผ่นพับ 9ช่องทำให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคาระห์ โดยใช้เหตุการณ์หรือเรื่องราวจากประสบการณ์จริงมาทำเป็นแผ่นพับขึ้นมา และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นแนวทางที่นำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆได้เช่นกัน แม้ว่าหนังสือเล่มเล็กจะเคยเป็นสิ่งที่ใช้กันมานาน แต่อาจารย์นำมาปรับใช้ได้ในรูปแบบใหม่ ครูทุกคนควรศึกษาและนำไปใช้ได้
โดย ถวิล วัดเกวี้ยพงษ์ (2012-02-27 20:49:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบกระดาษ 9 ช่อง เป็นการสอนที่ดีที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้นในการเรียนการสอนไม่ให้น่าเบื่อในรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนไป เพราะการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่มีความสนุกสนานสำหรับนักเรียน อาจารย์ก็คิดว่าจะให้นักเรียนทำแผ่นพับกระดาษลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง โดยจะมีหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนนักเรียนจะไม่เบื่อทำให้เด็กได้มีการคิด วิเคราะห์ และต้องตั้งคำถามทั้งหมด 7 ข้อพร้อมทั้งคำตอบแล้วจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้
โดย ชะนานาด อินทร์จันทร์ (2012-02-28 15:53:29) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอด น่าจะปรับใช้กับเนื้อหาวิชาบัญชีได้หรือื่นๆได้ค่ะ
พับกระดาษ ๙ ช่อง
โดย ครูพี่กานต์ (2012-02-28 22:24:08) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูวรรณิภาเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่นหน้าเบื่อนักเรียนไม่สนใจเรียน ครูวรรณิภาจึงคิดเทคนิคการสอนใหม่ๆ โดยนำเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแผ่นพับ 9 ช่อง เป็นการตั้งคำถามคำตอบทำให้ผู้เรียนเกิดคิดวิเคราะห์
เทคนิคการสอนแผ่นพับ 9 ช่อง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ไม่หน้าเบื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและตอบคำถามทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก และได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดย จุฑามาศ สงคงคา (2012-02-29 11:56:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดี วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูแล้ว ไม่ได้น่าเบื่อเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันหมดดูเป็นห้องเรียนที่น่าเรียน เมื่อใช้ในการเรียนการสอนแล้วนักเรียนเกิดองค์ความรู้ได้เอง การสอนเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่คนยุคใหม่ไม่สนใจและไม่สามารถเข้าใจได้ คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ
โดย พรวิภา นิลเพชร์ (2012-03-09 14:46:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมาก เพราะอาจารย์วรรณิภา มีการใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ เข้าใจมีการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆเข้ามา มีการเข้าถึงปัญหาของเด็กว่าเปนอย่างไร เข้าใจหรือไม่ และมีการอก้ปัญหาโดยให้เด็กตั้งคำถาม-คำตอบ โดยการตั้งคำถามโดยการตั้งแบบวิเคระห์โดยคำถามที่ว่า เช่น อุกขัง อนิจจัง อนัตตา เป็นหลักคำสอนของใคร เป็นต้นอาจารย์วรรณิภามีการนำมาประยุกต์โดยการใช้กระดาษ 9 ช่องแล้วอาจารย์ววรรณิภายังบอกอีกว่าทำอย่างไรให้เด็กเข้าใกล้ เข้าใจ และเข้าถึง พระพุทธศาสนาให้มากที่สุด โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด
โดย วิมลทิพย์ ศรเดช (2012-03-09 14:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคับ ผมจะนำวิธีการพับกระดาษซึ่งเรียกว่าหนังสือเล่มเล็ก มาให้นักเรียนทำซึ่งจะประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆได้ทุกวิชาชอบมากเลย และสามารถนำมาเป็นผลงานของนักเรียนได้อีกด้วย ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ในการทำหนังสือเล่มเล็ก และสามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับชั้นและทุกวิชา ขอบคุณคับเป็นแบบอย่างที่ดีมากคับ ซึ่งเป็นวิธีที่ผมชอบมากอ่ะ และได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด
โดย พรสิทธิ์ อภัยรัตน์ (2012-03-09 15:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:40) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:44) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:45) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:46) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:51) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:54) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:19:58) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:01) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:39) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:48) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:54) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:55) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:20:59) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:03) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:06) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:09) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:11) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:14) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:17) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:22) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:25) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:40) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:47) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:55) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:21:57) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:02) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:04) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:07) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:10) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:14) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:23) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:48) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:52) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:22:58) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:00) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:04) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:06) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:08) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:18) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:19) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:20) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:21) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:23) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:27) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ :tv17:
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:34) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:36) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:43) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:45) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:48) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:50) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:52) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เมื่อได้ลองฟังจากทีวีครู การสอนจากทีวีครูมีเทคนิคที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าการสอนแบบทัั่วไป การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย นฤดล วิชัยดิษฐ (2012-03-09 16:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
จาการ อาจารย์ วรรณิภา ได้สอนในวิชาพระพุทธศาสนาเป็นการเรียนการสอนแบบประยุกต์โดยใช้การนำแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ๆ เป็นการสอนที่ดี เทคนิคดีทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างสนุกสนานและยังทำให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และทำให้ผู้เรียน มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่ออย่างที่ผู้เรียนเคยเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาพระพุทธศาสนาขอขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปันเทคนิคดีดีเช่นนี้ค่ะ
โดย มลฤดั ศรีลิพิน (2012-03-10 11:36:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์ วรรณิภา ทูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีเทคนิคการสอนที่มีความแตกต่างจนทำให้นักเรียนเรียนแล้วมำให้การเรียนนี้ไม่น่าเบื่ออีกทั้งยังให้ความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียนไปด้วยและยังทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่าย นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเกิดความคิดมี่สร้งสรรค์ต่อผู้เรียน ในการเรียนแผ่นผับกระดาษ 9 ช่องนี้ยังทำให้การเรียนวิชาพระพุทธศาสนานี้ไม่เกิดความน่าเบื่อแต่ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะ :tv07
โดย นันทิกานต์ พวงสั้น (2012-03-11 21:07:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบกระดาษ 9 ช่อง เป็นการสอนที่ดีที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้นในการเรียนการสอนไม่ให้น่าเบื่อในรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนไป เพราะการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่มีความสนุกสนานสำหรับนักเรียน อาจารย์ก็คิดว่าจะให้นักเรียนทำแผ่นพับกระดาษลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง โดยจะมีหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีมากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนนักเรียนจะไม่เบื่อทำให้เด็กได้มีการคิด วิเคราะห์ และต้องตั้งคำถามทั้งหมด 7 ข้อพร้อมทั้งคำตอบแล้วจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้
โดย ธมลวรรณ ละออเอี่ยม (2012-03-12 11:06:41) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ขอปรบมือให้กับวีดีโอ แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ การสอนวิชาศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะให้นักเรียนเกิดความสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากมีศัพท์เฉพาะมากมาย จึงทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร การที่ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชมเชยมากดังในวิดีโอชุดนี้ ครูได้นำสื่อการสอนแบบง่ายๆที่นักเรียนสามารถหาเองได้และราคาไม่แพง มาประยุกต์ใช้ในการสอนศาสนาหรือธรรมมะ พร้อมกับฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเชิงวิเคราะหื รู้จักตั้งปัญาตั้งคำถามและหาคำตอบเอง ผมว่าการเรียนการสอหนแบบนี้ตรงกับหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วย
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:37:08) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนพระพุทธศาสนาให้มีความสุข และสนุกสนานได้ความรู้เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะเจตคติของนักเรียนที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อเหมือนที่อาจารย์พูด แต่เมื่อได้เห็นกระบวนการที่อาจารย์นำมาใช้แล้วทำให้เกิดแนวคิดอะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สนุกและนักเรียนอยากเรียนรู้ เป็นการให้ทานความรู้ในวงการศึกษาที่ดีมาก ๆ ขอบคุณนะค่ะสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้นำมาเผยแพร่
โดย สุภาพร เจริญผล (2012-03-20 12:00:43) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนเด็กโดยให้เด็กใช้การคิดวิเคราะห์ เป้นการสอนที่่ดีมากครับเพราะสมัยนี้ในสังคมไทยจะสอนเด็กแบบท่องจำมากกว่าการให้เด็ก ใช้สมองในการคิดและวิเคราะห์ หากเด้กไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์ ในอนาคตเด็กคงขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเด็กจะกลัวว่า ตอบไปแล้วจะผิดหากรู้จักใช้การวิเคราะห์แล้ว เด็กก็จะมีศักยภาพมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูดมากขึ้น เพราะฉะนั้น เด็กต้องฟังให้ได้ศัพท์ จับประเด็น แล้วเน้นวิเคราะห์ครับ
โดย ปิยะพงษ์ จรวารี (2012-03-24 22:32:18) [แสดงความคิดเห็น]
ารเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 17:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
ารเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 17:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
ารเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 17:35:50) [แสดงความคิดเห็น]
ารเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ
น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 17:36:16) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:13:28) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:14:05) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:14:19) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:14:33) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:14:46) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:15:02) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:15:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:15:45) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:15:58) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:16:12) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-03-30 18:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคกระดาษ 9 ช่อง สามารถนำไปใช้ได้ทุกสาระ เป็นเทคนิคทีน่าสนใจ อีกเทคหนึ่ง แต่สำหรับเด็กโต ควรใข้กระดาษแผ่นใหญ่กว่านี้เพราะเด็กอาจจะตั้งคำถามที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มากกกว่า 7 ข้อ คือ แผ่นละ 2 ข้อได้ไหม ได้หลากหลายสาระ รู้จักคิดตั้งคำถาม เพราะทางดิฉันเองก็ใช้เทคนิคให้นักเรียนตั้งคำถามแต่ใช้แค่กระดาษธรรมดา คราวหลังคงต้องใช้เทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนแล้วคะ ขอขอบุคุณเทคนิคการสอนของอาจารย์ด้วยคะ :tv15:
โดย พวงเพชร ชัยแก้ว (2012-03-30 21:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
จริง ๆ แล้ว วิชาพระพุทธศาสนานั้น เป็นวิชาที่น่าเบื่อ และมันไม่โดนใจวัยรุ่น เป็นวิชาที่นักเรียนคิดว่า จะต้องท่อง ต้องจำ ต้องเขียน ทำให้ปวดหัว ซึ่งนักเรียนก็ไม่อยากเข้าเรียน แต่ผมได้ดูรายการนี่้แล้ว รู้สึกว่า น่าสนุกดี เพราะครูเขาผสมผสานเรื่องราวหลาย ๆ ด้าน หลายวิชารวมกัน ไม่จะเป็นวิชาศิลปะ และวิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งวิธีการสอนของอาจารย์ในรายการนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิด ความสามารถ ความคิด และความคิดรวบยอด และแสดงผลงานของตนเองทำให้นักเรียนสนุกนะครับ ผมว่าผมจะประยุกต์การสอนแบบนี้ไปใช้ลองดู จะสอนในเรื่องที่น่าเบื่อให้เป็นเรื่องที่สนุกน่าสนใจ
โดย ภูวเนศวร์ บุญทา (2012-03-31 10:22:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของอ.วรรณิภาค่ะ ขอบคุณสำหรับแนวคิด จะได้นำไปปรับใช้ในเรื่องอื่นๆด้วย เพราะผู้เรียนจะได้คิดวิเคราะห็จากเรื่องรอบๆตัว เทคนิคกระดาษ 9 ช่อง สามารถนำไปใช้ได้ทุกสาระ เป็นเทคนิคทีน่าสนใจ อีกเทคหนึ่ง แต่สำหรับเด็กโต ควรใข้กระดาษแผ่นใหญ่กว่านี้เพราะเด็กอาจจะตั้งคำถามที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มากกกว่า 7 ข้อ คือ แผ่นละ 2 ข้อได้ไหม ได้หลากหลายสาระ รู้จักคิดตั้งคำถาม เป็นวิธีการสอนที่ดี วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่มองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูแล้ว ไม่ได้น่าเบื่อเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกัน
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-31 11:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
หลายคนคิดว่าการเรียนพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องเบื่่อหน่ายแต่ถ้าคุณครูมีเทคนิควิธีการนำเข้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย การสร้างนวตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็น TCT เท่านั้น.แค่กระดาษแผ่นเดียวก็สามารถทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะทางการเรียนรู้ได้ เช่น นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ว่าจะต้องคำถามหรือนำสเนออย่างไร..เกิดความสนุกlสนานได้ใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง เกิดทักษะการทำงานกลุ่ม..และได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริง
โดย ปุณฑริกา ชื่นชม (2012-03-31 13:16:07) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกใจจริง ๆ เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริง ๆ เป็นวิธีการสอนที่นักเรียนได้มีโอกาสออกแบบการเรียนด้วยตนเอง ได้คิดวิเคราะห์ ช่วยให้วิชาที่น่าเบื่อ เป็นวิชาที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
โดย นภาพร ชัยสิทธิ์สงวน (2012-03-31 16:45:44) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับรายวิชานี้เด็กๆคิดว่าน่าเบื่อ ไม่อยากเรียนไม่ยากจำเป็นการยากจริง ๆ สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดีได้ สมดังคำท่าน ว.วชิรเมธี ว่า "หลักการพระพุทธศาสนาต้องยึดให้มั่น แต่วิธีการต้องประยุกต์" ส่วนตัว คิอว่า "วิธีการพับกระดาษ 9 ช่อง" สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เช่น การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน องค์ความรู้ก็ยังคงอยู่ ความสุขก็มีเกิดขึ้นกับนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องการ "เข้าใกล้หลักธรรม" โดยอาศัย "ความเข้าใจ" เนื้อหา ธรรมชาติวิชา ของครู ท้ายสุดผลก็บังเกิดขึ้น คือ นักเรียนได้ "เข้าถึง" หลักธรรม ขอชื่นชมคุณครูวรรณิภาสำหรับเทคนิคดี ๆ
โดย วรารัตน์ ก๋องชัย (2012-03-31 21:38:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาถาม-ตอบกันอย่างสนุกสนาน แนะแนวครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนา จากวิชาธรรมดา มาเป็นการเรียนการสอนที่สนุกและน่าติดตาม :tv02: หลังจากได้ชมเทคนิคการสอนของท่านอาจารย์แล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเีรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆได้ และเป็นเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง :tv15: :tv15: :tv18: :tv18:
โดย ลักษณา ถิ่นผาแดง (2012-04-01 05:31:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิชาที่น่าเบื่อหน่ายกลายเป็นวิชาที่สนุกน่าสนใจ ฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา เทคนิคเล้กๆน้อยๆที่เก็บจากแนวคิดของคุณครูทุกท่านที่กรุณาเผยแพร่ให้ชาว TV ครู ได้ดู เป็นสิ่งดีมีคุณค่า บางอย่างที่เราคิดว่าเก่าไปแล้ว เราเคยทำมาแล้ว แต่หากเรานำมาปัดฝุ่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน เข้าใจบทเรียน เสริมสร้างทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ นั่นคือสุดยอดของครูแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-01 12:23:34) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:22:26) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:23:52) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:24:29) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:26:08) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:26:53) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:27:28) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:04) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:14) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:15) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:17) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:19) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:22) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:23) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:28) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้ทุกวิชา
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภาน่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมมากค่ะและสามารถจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก 9 หน้ากระทัดรัดโดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆซึ่งเด็กๆจะชอบไปพร้อมๆกันได้และนอกจากนี้สามารถใช้สรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง หรือนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆได้
โดย ณภาภัช พงษ์พ้นภัย (2012-04-01 21:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์แล้วเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาซึ่งนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและได้สรุปความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสามารถนำไปใช้
กับการสอนในสาระอื่นๆได้ด้วยการสอนแบบประยุกต์โดยใช้การนำแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ๆ เป็นการสอนที่ดี เทคนิคดีทำให้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาได้อย่างสนุกสนาน ข้าพเจ้าสอนในระดับประถมศึกษาเคยให้กระดาษเปล่าๆนักเรียนทำชิ้นงาน ต่อไปจะลองใช้้กระดาษ 9 ช่องให้นักเรียนได้ทำดู ส่วนการใช้คำถามในการเรียนถือเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก
โดย ภัทรพร น้อยพันธุ์ (2012-04-02 23:37:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ๆ วิธีการเก่า ที่ทำมานานแสนนานเหมือนที่คุณครูบางท่านบอกไว้ก็ตาม แต่การนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่แล้วทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น และสนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่องคุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการนี้อย่างตั้งใจก็จะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ทำงาน ตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่เด็กไทยด้อยความสามารถที่สุด และงานนี้คุณครูท่านทำได้อย่างดี
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-03 22:04:41) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอน ไม่มีว่าเก่า ว่าใหม่ เพราะทุกเทคนิคที่สร้างสรรค์ขึ้น สามารถเอามาปรยุกต์ปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และวิธีนี้ก็เปนอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นตัวเลือกในการสอนพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และยังสามารถเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้ในสาระอื่นๆ และกลุ่มสาระวิชาอื่นได้อีกด้วย
โดย จิตลดา ขาวขำ (2012-04-03 23:14:12) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึง เมื่อได้อย่างนี้แล้ว เด็กจะชอบวิชาพระพุทธศาสนา จากวิชาที่น่าเบื่อหน่ายกลายเป็นวิชาที่สนุกน่าสนใจ ฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา การสอนแบบนี้สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าไจได้ดี คุณครูก็มีวิธีการให้เด็กนำเอาสิ่งที่สนใจ อยู่ในความนิยมชมชอบเช่น ละคร ดารา ศิลปินที่นักเรียนสนใจมาคิดประยุกต์ให้เข้ากับหลักธรรมได้น่าสนใจ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด ทีวีครูสามารถเปลียนความคิดเราได้จริงๆ และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณคะที่แบ่งปันวิธีการ :tv15: :tv15: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-04-04 09:24:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv07:การใช้เทคนิคในการสอนนั้น ไม่ว่าเก่าหรือใหม่นั้น ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่อง คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการอย่างตั้งใจจะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ใช้ความคิด ตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์และเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กไทยด้อยความสามารถที่สุด และงานนี้คุณครูทำได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมด้วยความเคารพค่ะ :tv18: :tv18: :tv15:
โดย วรรณ์วิภา ยวงลำใย (2012-04-04 09:35:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับสุดยอดไอเดียในการนำกระดาษธรรมดา ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที ไม่ใช่ว่า จะเป็นคำถาม คำตอบ อย่างเดียวอย่างที่เห็นในตัวอย่าง จากไอเดีย นี้ เราสามารถ ประยุกต์ ขอเรียกว่า "ความรู้เล่มเล็ก" นี้ ไปเป็นความรู้ในทุก ๆ วิชาได้ทันที โดยการเพิ่ม สีสรร รูปภาพ ต่าง ๆ ซึ่งถ้ามองกันจริง ๆ แล้ว "ความรู้เล่มเล็ก" นี้ มีมากถึง 18 หน้าที่เดียว ความสุกสนุกสนาน ต่าง ๆ จะเป็นเทคนิค ของผู้จัดทำ "ความรู้เล่มเล็ก" ว่าจะทำให้น่าสนใจ ได้ดี มากน้อยแค่ไหน เยี่ยมยอดครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 11:46:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย่างมากใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการทำกิจกรรม วิธีการของครูนับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ ซี่งทำให้รู้จักคิดสร้างสรรค์ และเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน ซึ่งเราสามารถดัดแปลงให้เป็นหนังสือพับอีกก็น่าสนใจดีและใช้อุปกรณ์ง่ายๆซึ่งจะเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้ง่ายและเอาไปต่อยอดได้ดีทุกวิชา และมีโอกาสที่จะทำได้เนื่องจากไม่ใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยากเหมือนกรณีอี่นๆผมจะขอนำวิธีการของครูไปใช้ในการสอนดูนะครับ ขอขอบคุณครูอาจารย์ที่คิดค้นวิธีการแล้วนำมาเผยแผ่ให้เป็นวิทยาทานเป็นอย่างสูงครับ
โดย สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ (2012-04-05 21:38:54) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคในการสอนนั้น ไม่ว่าเก่าหรือใหม่นั้น ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่อง คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการอย่างตั้งใจจะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ใช้ปัญญาในการบูรณาการและนำสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เยี่ยมจริงๆ
โดย สิทธนศักดิ์ พงษ์วัน (2012-04-06 11:12:36) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคในการสอนนั้น ไม่ว่าเก่าหรือใหม่นั้น ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สนุกสนานกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย่อง คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราดูรายการอย่างตั้งใจจะพบว่า คุณครูวรรณิภา พูลสวัสดิ์ ได้สอนให้นักเรียนของท่านได้ใช้ปัญญาในการบูรณาการและนำสิ่งใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เยี่ยมจริงๆ
โดย สิทธนศักดิ์ พงษ์วัน (2012-04-06 11:13:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้นำสื่อการสอนเทคนิคแผ่นพับกระดาษ ๙ ช่อง ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบไม่เจาะจงเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้น นำไปใช้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาแนะแนว ปกติแล้วนักเรียนเวลาที่จัดการเรียนการสอนเมื่อไหร่ก็ตามให้นักเรียนอ่านหรือศึกษาจากหนังสือเรียนนักเรียนจะไม่ชอบอ่าน แต่เมื่อใช้เทคนิคมอบหมายงานให้นักเรียนทำสื่อการสอนร่วมกันและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนไม่ทราบว่าครูผู้สอนให้นักเรียนอ่านเนื้อหาด้วย เพราะเมื่อนักเรียนอ่านหรือศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจจึงจะสามารถทำกิจกรรมตาราง ๙ ช่องได้ และสนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน เรียนอย่างมีความสุข มีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วย :tv15: :tv15: :tv15: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-06 12:25:28) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมเทคนิคการสอนแผ่นพับกระดาษไปแล้วได้นำไปประยุกต์ใช้ในเนื้อเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยดดยเพ่ิมภาระงานให้นักเรียนแต่งกลอนลงไปในแป่นพับด้วย โอเคคะเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขคะ..
ขอบคุณโทรทัศน์ครูและอ.วรรณิภามาก ๆ คะ
โดย ฉัตรลดา พุ่มทิพย์ (2012-04-06 19:33:03) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้พุทธศาสนาเป็นการบูรณาการข้ามวิชาได้ทุกวิชา โดยส่วนตัวชอบศิลปะการพับกระดาษอยุ่แล้วและ ส่วนใหญ่เด็ก ๆจะชอบวิชาศิลปะกันมากเขาจะมีความสุขสนุกสนานกับการวาดภาพ และตกแต่งแผ่นพับของเขา ข้อสำคัญการตั้งคำถามแบบคิดวิเคราะห์ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจารย์สามารถนำเอาวิธีการเก่า ๆมาประยุกต์ใช้กับการสอนแนวใหม่ น่ารักมากค่ะ วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุกวิชา คนดี คนเก่งที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วนักเรียน
มีความสุข สนุกสนานตลอดคาบเรียน จะลองไปทำบ้างขอบคุณมากค่ะ
โดย นางสมจิตร เกษบึงกาฬ (2012-04-08 15:21:59) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ เป็นเรื่องยากมาก แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก เป็นแบบอย่างที่ดีได้ สมดังคำท่าน ว.วชิรเมธี ว่า "หลักการพระพุทธศาสนาต้องยึดให้มั่น แต่วิธีการต้องประยุกต์" ส่วนตัว คิอว่า "วิธีการพับกระดาษ 9 ช่อง" สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ เช่น การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน องค์ความรู้ก็ยังคงอยู่ ความสุขก็มีเกิดขึ้นกับนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องการ "เข้าใกล้หลักธรรม" โดยอาศัย "ความเข้าใจ" เนื้อหา ธรรมชาติวิชา ของครู ท้ายสุดผลก็บังเกิดขึ้น คือ นักเรียนได้ "เข้าถึง" หลักธรรม ขอชื่นชมคุณครูวรรณิภาสำหรับเทคนิคดี ๆ นี้ครับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-09 20:01:32) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้การเรียนไม่เบื่อหน่าย นักเรียนเรียนสนุก ฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ บูรณาการ กับคณิตศาสตร์ได้เยี่ยม แต่ไม่ควรบอกละเอียด ลองให้นักเรียนหาหลากหลายวิธี จะสนุกยิ่งขึ้น ชื่นชม เยี่ยมมากค่ะ
โดย เพ็ญศรี ใจกล้า (2012-04-10 13:52:35) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ทำให้วิชาพระพุทธศาสนาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนสนใจเรียนไม่เบื่อ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานของนักเรียน ที่สำคัญดิฉันสามารถนำหลักการสร้างนวัตกรรมทางการเรียน นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้กับวิชาภูมิศาสตร์ที่สอนได้อย่างเหมาะสม ตั้งใจว่าจะนำรูปแบบตาราง 9 ช่องไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในสาระอื่น ๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์
โดย พนัสดา ชำนาญนา (2012-04-12 02:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเทคนิคกระดาษ 9 ช่องมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนการสอนมาคิดวิเคราะห์และสรุปบทเรียน สรุปเนื้อหา สรุปความเข้าใจของตนเอง อาจจำนำมาให้ตั้งคำถามเหมือนในการนำเสนอ หรือนำไปใช้สรุปในวิธีอื่นๆ ในวิชาทุกวิชา ในเนื้อหาได้ทุเนื้อหา ครูสามารถนำไปใช้ การให้นักเรียนสรุปความรู้ในสมุดธรรมดา จะไม่น่าสนใจ แต่หากนักเรียนได้ชิ้นงานจากกระดาษ 9 ช่อง นักเรียนจะภาคภูมิใจ ทั้งยังบูรณาการกับศิลปะได้ด้วย ครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ว่าหลังจากการเรียนแล้วนักเรียนเข้าใจหรือไม่ คิดวิเคราะห์ได้เพียงใด จะนำเทคนิคนี้ไปใช้ค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอวิธีที่เรารู้แต่หลงลืมไป นำมาใช้ใหม่ :tv15:
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-04-12 22:28:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากๆเลยคะ วิธีการทำสื่อการเรียนรู้สมุดแผ่นพับไม่ยากมาก หาอุปกรณ์การทำได้ง่าย ให้นักเรียนได้ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ตกแต่งสมุดแผ่นพับตามชอบ และที่สำคัญคือทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ใช้กระบวนการกลุ่มเพิ่มการเรียนร้ในการทำงานร่วมกับเพื่อน และความสามัคคี เน้นผู้เรียนเป็นสื่อกลางจริงๆ จะลองนำไอเดียเล่านี้ไปปรับใช้ดูคะ ต้องขอบพระคุณอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่นำไอเดียดีๆมาถ่ายทอดให้ครูรุ่นหลังได้เรียนรู้วิธีการสอนที่ดี ทำให้เด็กรู้สึกว่าสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด
โดย ครูคะ (2012-04-13 01:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการพับกระดาษ 9 ช่อง สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาที่น่าเบื่อหน่ายเช่นพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งมที่น่าสนใจ สำหรับคุณครูทุกคน ไม่เฉพาะกับวิชาพระพุทธศาสนาเท่านั้น สามารถนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระวิชา ดิฉันเคยให้เด็กนักเรียนได้ทำหนังสือเล่มเล็กมาแล้ว จึงคิดว่าไม่ยาก และได้ไอเดียเพิ่มเติมจากคุณครูโรงเรียนท้ายหาด ก็คือในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ อยู่อย่างชัดเจน เน้นกระบวนการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นกระบวนการสอนที่สมบูรณ์มากๆ เลยค่ะ
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 12:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบใช้เทคนิคการพับกระดาษ 9 ช่อง สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการนำเหตุการณ์ในปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับการตั้งทำคำถาม และหาคำตอบได้อย่างสนุกสนาน นับว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้วิชาพระพุทธศานสนามีความสุขสนุกสนาน และนักเรียนได้สิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน ซึ่งเป็นผลงานของตนเอง และช่วยให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมที่ได้ตั้งคำถาม และหาคำตอบมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้นักเรียนเข้าใจ และจดจำหลักธรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ กระบวนการกลุ่มทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ทางสังคม และได้ระดมความคิด ยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ดีเยี่ยมมาก
โดย วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ (2012-04-16 18:59:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่นำเทคนิตการพับกระดาษ 9 ช่อง นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถตั้งคำถามและหาคำตอบภายในตัวมันเอง ได้อย่างสนุกสนาน ทำให้วิชาพระพุทธศาสนาไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เป็นแนวคิดที่ดี สามารถนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในอนาคตสำหรับวิชาอื่นๆ ที่นักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจได้ ทั้งยังให้นักเรียนฝึกทักษะ ความสามารถของตนเองได้ อย่างยอดเยี่ยมและสามารถปรับรูปแบบการรับรู้พระธรรมศาสนาได้อย่างมีประสิธิภาพ
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2012-04-20 15:08:22) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิควิธีการสอนของคุณครูวรรณิภามาก เพราะว่า เป็นการสอนที่สนุกและนำเกมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนและสามารถทำให้เด้กนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งและไม่เบื่อหน่ายที่จะเรียนและเป็นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของคุณครูและเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรและการนำกิจกรรมอันหลากหลายเข้ามาประกอบการสอน ทำให้นักเรียนซึบซับเนื้อหาความรู้้ ด้วยความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และฝังลึก การนำกลองเข้ามาใช้เพื่อเรียกสมาธิของนักเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุณครูก็น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถเป็นตัวอย่างที่ในกับคุณครูทุกท่านอีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:43:37) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมเรื่องชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ได้ไอเดียและความรู้หลายเรื่อง เรื่องที่ 1 เทคนิคและกระบวนการที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม การบูรณาการหลายๆวิชามารวมกัน เรื่องที่ 2 การสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้น่าเรียนสำหรับนักเรียนทำได้ไม่ยากแค่ครูเข้าใกล้ เข้าใจและเข้าถึงเรื่องที่จะสอน เรื่องที่ 3 การพับกระดาษในการทำหนังสือเล่มเล็ก เรื่องที่ 4 เทคนิคการจดจำหลักธรรม เรื่องที่ 5 จากเรื่องนี้ครูสามารถประเมินผลนักเรียนได้จากผลงาน การตั้งคำถาม การตอบคำถาม สมุดเล่มเล็ก ฯลฯ ขอบคุณและดีใจที่ได้ชมสิ่งดี ๆ จะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะ
โดย นางสาวประสานศรี ดวงแก้ว (2012-04-22 22:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ ความรู้สึกเหมือนการ์ตูนช่องค่ะ เข้ากับวัยของผู้เรียนเหมือนได้อ่านการ์ตูน ทำให้เรียนไม่น่าเบื่อ ดูแล้ว ชอบค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้กับวิชาที่ดิฉันสอนนะคะ ดิฉันสอนวชิา คอมพิวเตอร์ ค่ะ และก็วิชา ภาษาจีน ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็หาง่าย กระดาษ A4 แล้วมีการวาดรูป ระบายสีสัน ดูสวยงาม น่าสนใจ ถ้านำไปใช้กับการเป็นสมุดโน๊ตพกพา ไว้จดคำศัพท์ภาษาจีน การ์ตูนสนทนาภาษาจีน คิดว่าคงจะทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นอีกแน่ ๆ เลยค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะ ชอบมากค่ะ หลักการต้องยึดไว้ให้มั่นและวิธีการต้องประยุกต์ .จะนำไปใช้และขยายผลต่อค่ะ
โดย สุดใจ แก้วคำจันทร์ (2012-04-24 12:00:16) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแล้วแต่ความสามารถของครูผู้สอนเอง การทำหนังสือส่งเสริมการอ่านในสาระการเรียนรู้ภาษา ไทย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สื่อเล่มเล็กนี้สามารถสร้างทั้งความสุขและความสนุกไปกับการเรียน องค์ความรู้ก็ยังคงอยู่ ความสุขก็มีเกิดขึ้นกับนักเรียน ทำให้นักเรียนต้องการ "เข้าใกล้หลักธรรม" โดยอาศัย "ความเข้าใจ" เนื้อหา ธรรมชาติวิชา ของครู ท้ายสุดผลก็บังเกิดขึ้น คือ นักเรียนได้ "เข้าถึง" หลักธรรม :tv18:
โดย ไพเราะ ศรีแจ้ (2012-04-25 08:35:14) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ที่ให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แล้วทำลงใน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง เป้นวิธีการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึั้น รู้จักตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จึงสามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาได้มากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย มยุรี จูเภา (2012-04-29 10:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูวรรณิภา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ฝึกตั้งคำถาม ได้คิดวิเคราะห์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สื่อที่คุณครูนำมาใช้กับนักเรียนเป็นสื่อที่สวยงาม น่าสนใจ นักเรียนได้เรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ เช่น ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ทำให้การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา มีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
โดย สุประวีณ์ อุทปา (2012-04-30 16:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง สื่อการสอนของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่ใช้ประกอบการสอนในรายวิชา พุทธศาสนา เป็นการสร้างสื่อที่ดีและเยี่ยมมาก วิชาพุทธศาสนา เป็นวิชาที่ต้องใช้แรงจูงใจ และเทคนิคการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ขอชื่นชม อ.วรรณิภา มาก ที่คิด เตรียมการสอนมาอย่างดีเลิศ ทุกรายวิชา ครูสามารถสอนให้นักเรียน คิด วิเคราะห์ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างการฝึกตั้งคำถามของ อ.วรรณิภา ที่ต้องการให้นักเรียน คิด วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่การตั้งคำถามแบบอ่านในหนังสือแล้วคัดลอกมาถามตรง ๆ เช่นเมื่อก่อนซึ่งเป็นสาเหตุของการเบื่อหน่ายของนักเรียนในการเรียน "พุทธศาสนา" จริงอย่างที่ ท่านว.วชิรเมธี ว่าไว้ การสอนเนื้อหาพุทธศาสนาสำคัญที่เทคนิคการสอนว่าสอนอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจได้โดยไม่เบื่อหน่าย ชื่นชม อ.วรรณิภา มากค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-02 12:07:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีครับ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ดิฉันมองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ไม่น่าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ ผมเลยคิดว่าถ้าเราใช้เทคนิคการตั้งคำถามรวมกับการตกแต่งด้วยสีลงไปด้วย น่าจะทำให้เด็กสนุกและดึงดูดใจมากขึ้นตั้งชื่อว่า"พุทธศาสนาจานเดียว" โดยใช้จานกระดาษมาเล่าทศชาติหรือชาดก..... รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบใช้เทคนิคการพับกระดาษ 9 ช่อง สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการนำเหตุการณ์ในปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับการตั้งทำคำถาม และหาคำตอบได้อย่างสนุกสนาน นับว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้วิชาพระพุทธศานสนามีความสุขสนุกสนาน และนักเรียนได้สิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน ซึ่งเป็นผลงานของตนเอง
โดย ประเสริฐ ต้นโนนเชียง (2012-05-02 14:59:02) [แสดงความคิดเห็น]
การศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสำหรับผู้เรียน แต่ถ้าครูใช้เทคนิคที่เร้าใจและผู้เรียนมีส่วนในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนก็จะสนใจ การพับกระดาษ 9 ช่อง เป็นสื่อที่ใช้กันมานานแล้ว เราเรียกว่า สมุดเล่มเล็ก แต่ที่สนใจคือการถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการกลุ่ม ซึ่งสอนการคิดวิเคราะห์และ วางแผน โดยสร้างผลงานจากการใช้บทละครเล่าเรื่องและตั้งคำถามพร้อมคำตอบ 7 ข้อ ฝึกให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใกล้ เข้าใจและเข้าถึงสาระพระพุทธศาสนาได้ไม่ยาก
โดย ช่อทิพย์ สุวรรณศรี (2012-05-04 19:21:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีและน่าสนใจมากค่ะ ทำให้เด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเด็กมีความรู้ในวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น เด็กก็จะเป็นคนดีของประเทศชาติ รวมถึงเทคนิคเหล่านี้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนวิชาอื่นได้ดี นับว่าคุณครูได้ปลูกฝังทั้งเรื่องพระพุทธศาสนาและยังช่วยปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์เป็นอีกด้วย นอกจากนี้การเรียนและทำงานเป็นกลุ่มยังช่วยให้เกิดความสามัคคีอีกด้วยค่ะ
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-06 16:33:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ การให้เด็กได้ทำกิจกรรมเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนความคิดของเด็กจากเดิมที่คิดว่าวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ต้องไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนทำการเรียนการสอนทุกครั้ง และเป็นวิชาที่ครูผู้สอนคิดว่ามันเป็นวิชาปราบเซียนจริงๆ สอนยากเด็กได้เรียนก็จะเบื่อหน่าย จำเจ ไม่ค่อยสนใจจะหฟัง แต่การพับกระดาษเก้าช่อง เป็นอะไรที่แปลกใหม่ เด็กไม่เคยพบเห็น ทำให้มีความสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการนำดาราที่เด็กๆชอบมาประยุกต์ในการเรียนการสอน ทำให้เรียกความสนใจได้มาก ขอนำไปใช้ด้วยคนนะค่ะ
โดย ธัญชนก ชนะกิจ (2012-05-07 20:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวิดีโอชุดนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นวิดีโอตัวอย่างการเรียนการสอน ในรายวิชา พุทธศาสนา ซึ่งใช้เทคนิควิธีการสอนที่ดี ควรเอาเป็นแบบอย่างในการสอนเพราะว่าจากการที่เคยเห็นเด็กๆ ในบางห้องเรียน ในชั่วโมงเรียนพุทธศาสนา เห็นเด็กๆ ส่วนมากจะเบื่อวิชานี้ ไม่อยากเรียน ขี้เกรียจ เพราะวิธีการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่น่าสนใจเลย ซึ่งถ้าเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนมาใช้แบบวิดีโอนี้คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสอนที่แปลกใหม่ เด็กจะ ตื่นเต้นกับการเรียนแบบใหม่ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ประสาร (2012-05-08 11:27:11) [แสดงความคิดเห็น]
ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ เป็นเรื่องยากมาก แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก ดังตัวอย่างการฝึกตั้งคำถามของ อ.วรรณิภา ที่ต้องการให้นักเรียน คิด วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่การตั้งคำถามแบบอ่านในหนังสือแล้วคัดลอกมาถามตรง ๆ :tv06:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 17:55:57) [แสดงความคิดเห็น]
ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ เป็นเรื่องยากมาก แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก ดังตัวอย่างการฝึกตั้งคำถามของ อ.วรรณิภา ที่ต้องการให้นักเรียน คิด วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่การตั้งคำถามแบบอ่านในหนังสือแล้วคัดลอกมาถามตรง ๆ :tv06:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 17:56:04) [แสดงความคิดเห็น]
ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ เป็นเรื่องยากมาก แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก ดังตัวอย่างการฝึกตั้งคำถามของ อ.วรรณิภา ที่ต้องการให้นักเรียน คิด วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่การตั้งคำถามแบบอ่านในหนังสือแล้วคัดลอกมาถามตรง ๆ :tv06:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 17:56:16) [แสดงความคิดเห็น]
ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ เป็นเรื่องยากมาก แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก ดังตัวอย่างการฝึกตั้งคำถามของ อ.วรรณิภา ที่ต้องการให้นักเรียน คิด วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่การตั้งคำถามแบบอ่านในหนังสือแล้วคัดลอกมาถามตรง ๆ :tv06:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 17:56:21) [แสดงความคิดเห็น]
ในการนำกระดาษธรรม ๆ 1 แผ่น มาทำให้เกิดความน่าสนใจ เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย แล้วแต่ว่าเทคนิคการสอนที่นำมาใช้จะเหมาะสมกับเนื้อหาในการสอนและรายวิชามากน้อยแค่ไหน และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้ เป็นเรื่องยากมาก แต่อาจารย์ทำได้ดีมาก ดังตัวอย่างการฝึกตั้งคำถามของ อ.วรรณิภา ที่ต้องการให้นักเรียน คิด วิเคราะห์เป็น ไม่ใช่การตั้งคำถามแบบอ่านในหนังสือแล้วคัดลอกมาถามตรง ๆ :tv06:
โดย ภิภพ สุทำแปง (2012-05-11 17:56:27) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเยี่ยมมากค่ะ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ นำเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันมาตั้งเป็นคำถามแล้านำเสนอ ใช้ศิลปในการตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามน่าสนใจทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนจึงทำให้อยากเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากๆ
โดย นงนุช แหมา (2012-05-20 00:09:15) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้วิชาพุทธศาสนาที่น่าเบื่อกลายเป็นวิชาที่สนุกสนาน น่าติดตามได้ โดยการรู้จักการตั้งคำถามคำตอบเป็นคำถามแบบวิเคราะห์ไม่ใช่ถามแบบตรงๆ ทำให้นักเรียนได้รู้จักการตั้งคำถามแบบขั้นสูงไม่ใช่ความรู้ความจำ นักเรียนรู้จักการระดมสมอง การทำงานกลุ่ม เกิดความคิดแบบคล่อง ครูใช้กระดาษ1แผ่นทำให้เป็น9ช่องตามแบบของครูแล้วพับเป็นเอกสารแผ่นเล็กๆ นักเรียนตั้งชือและตบแต่งทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ เกิดการประยุกต์ใช้สื่อแบบใหม่ที่น่าสนใจน่าเปิดอ่านมากกว่าที่จะเป็นกระดาษขาวๆธรรมดา
โดย ชลธิชา ณ เชียงใหม่ (2012-05-21 20:28:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันเลือกชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แห่ง รร. ท้ายหาด จ. สมุทรสงคราม ในวันนี้เพราะเป็นจังหวะที่ดิฉันเองกำลังกลัวนักเรียนนักศึกษาเบื่อในรายวิชาที่ดิฉันกำลังรับผิดชอบอยู่ คือ วิชาภาษาไทยและวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเคยโหลดรายการตอนนี้เก็บไว้ตั้งนานมาแล้ว พอได้ดูรายการจบก็นึกภาพตอนที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างดีทีเดียว คาดว่านักเรียนนักศึกษาคงชอบไม่น้อยค่ะ วิธีการสอนของคุณครูดีมาก ยิ่งในระหว่างเรื่องและในตอนท้ายมีบทสรุปและวิเคราะห์โดยพระอาจารย์ท่าน ว.วชิรเมธีด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ผู้ชมสามารถเห็นถึงคุณค่าในเทคนิควิธีการที่คุณครูพยายามรังสรรค์มาใช้ในห้องเรียนของคุณครูได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ต้องขอบพระคุณคุณครูมากๆค่ะ ดิฉันขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตัวดิฉันเองด้วยนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย กีระกาญน์ มาอยู่วัง (2012-05-22 02:26:48) [แสดงความคิดเห็น]
พระพุทธศาสนา ให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเทคนิค วิธีการสอนของคุณครู อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ โดยใช้แผ่นพับกระดาษ ๙ ช่อง ขอชื่นชมความตั้งใจของคุณครู เกิดเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจขึ้นมาทันที อาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์แล้วนำมาปรับใช้ได้เสมอ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนการสอนตามเป้าหมาย ทำให้วิชาพุทธศาสนาที่น่าเบื่อกลายเป็นวิชาที่สนุกสนาน น่าติดตามได้ โดยการรู้จักการตั้งคำถามคำตอบเป็นคำถามแบบวิเคราะห์ไม่ใช่ถามแบบตรงๆ ทำให้นักเรียนได้รู้จักการตั้งคำถามแบบขั้นสูงไม่ใช่ความรู้ความจำ นักเรียนรู้จักการระดมสมอง การทำงานกลุ่ม เกิดความคิดแบบคล่อง และการนำเทคนิคเช่นนี้มาสอนกับเด็กกลุ่มใหม่ๆ สามารถทำให้เขาสนใจ เข้าใจ ในเนื่อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมนั้นได้
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 12:46:47) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของครูน่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เพราะวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเรียนที่น่าเบื่อที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเรียน แต่การสอนของครูทำให้นักเรียนสนใจในบทเรียน เรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง มีความภูมิใจในผลงานที่ตนเองทำขึ้น เพราะเป็นงานที่ไม่ยาก สามารถทำเองได้และยังทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน จำได้แม่นยำขึ้น นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของสื่อแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระและทุกชั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดี โดยเฉพาะวิชาที่เด็กนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ อย่างชั้น ป.2 ดิฉันเคยให้นักเรียนชั้น ป.2 ทำหนังสือเล่มเล็กด้วยกระดาษ 1 แผ่น แต่ตัดและพับไม่เหมือนกับของครู ทำในวิชาภาษาไทย กำหนดหัวข้อให้ นักเรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลที่ครูกำหนดให้ และจะต้องออกแบบชิ้นงานนักเรียนสนใจที่จะทำมาก ๆ เพราะบูรณาการวิชาศิลปะเข้าไป นักเรียนชอบที่จะวาดรูปและระบายสีภาพให้สวยงามและชื่นชมผลงานที่ตนเองทำ ชิ้นงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร ต้องขอขอบคุณคุณครูวรรณิภาเป็นอย่างมากที่ได้นำเทคนิคการสร้างการเรียนการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครู และหวังว่าคงได้รับการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ดี ๆ ในโอกาสต่อไปนะค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 14:07:32) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนดี และเข้าใจในเนื้อหาการสอนดีสนุก :tv02:
โดย วิยดา จงเทพ (2012-06-23 15:07:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก แต่เนื่องจากข้าพเจ้าสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(วิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา วิชาประวัติศาสนา และวิชาท้องถิ่นของเรา)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ของโรงเรียนเอกชน จึงได้หยิบวิธีการสอนนี้มาสอนบ้าง ปรากฎว่าเด็กๆสนุกมาก ซึ่งได้ทั้งความคิด การวิเคราะห์ รวมทั้งยังได้บูรณาการกับวิชาอื่น เช่น วิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังแนะนำเนื้อเรื่องใหม่ๆที่ตนอยากทำให้ครูด้วย นี่คงเป็นเพราะเขามีความสุขในผลงานของตนเอง จึงทำให้อยากต่อยอดผลงานและคิดสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆลงในแผ่นพับกระดาษ9ช่อง ต่อไปอีก....และปีการศึกษานี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำมาสอนอีก และจะนำส่งไปให้เพื่อนครูได้ชมนะคะ...ขอบคุณ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ด้วยคะ
โดย อัญชลี ชำนาญไพร (2012-06-24 15:34:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีทำให้เห็นเป็นรูปธรรม นักเรียนไม่เบื่อหน่ายทำให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ :tv15:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2012-07-13 14:35:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาศาสนาทุกศาสนาเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะให้นักเรียนเกิดความสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากมีศัพท์เฉพาะมากมาย จึงทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร การที่ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชมเชยมากดังในวิดีโอชุดนี้ ครูได้นำสื่อการสอนแบบง่ายๆที่นักเรียนสามารถหาเองได้และราคาไม่แพง มาประยุกต์ใช้ในการสอนศาสนาหรือธรรมมะ พร้อมกับฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดเชิงวิเคราะหื รู้จักตั้งปัญาตั้งคำถามและหาคำตอบเอง ผมว่าการเรียนการสอหนแบบนี้ตรงกับหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วย
โดย มงคล อคฺคธมฺโม (2012-07-16 19:25:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ :tv02:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2012-07-19 14:57:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรมทำให้เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง ฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ :tv17: :tv17:
โดย นิตยา โพธิ์ทา (2012-07-31 10:15:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรมทำให้เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง ฝึกให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ด้วยค่ะ
โดย ลมูลเพชร มะณี (2012-09-12 21:09:41) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดไอเดียในการสร้างความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา สามารถใช้กระดาษแผ่นเดียวมาสร้างความสนใจในการเรียน สุดยอดครับ ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กล้าแสดงออก กล้าคิด วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่หลายคนรู้สึกเบื้่อไม่อยากเรียน พอได้ชมรายการของอาจารย์แล้วทึ่งครับ ขออนุญาตนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับ ขอบคุณมากครับ
โดย สนชัย ทวีอินทร์ (2012-09-20 15:28:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบรูณาการที่น่าสนใจมากค่ะ เป็นการสร้างสื่อเพื่อเร้าความสนใจของตัวนักเรียน มีการให้นักเรียนหยิบยกเรื่องปัจจุบันใกล้ไม่ว่าจะเป็นละคร หรือรายการทีวีที่กำลังเป็นที่สนใจทั้งของสังคมและตัวนักเรียนเองมาเปรียนเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพของเรื่องบาปบุญคุณโทษที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากจะมีประโยชน์ด้านการให้ความรู้แล้ว ยังจะช่วยสร้างความตระหนักต่อสังคม จากเรื่องราวที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอีกด้วย และที่สำคัญยังให้ความสนุกสนาน ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอีกด้วย คนเราเมื่อได้ทำสิ่งไหนที่มีความสุข ก็จะสามารถจดจำเรื่องราวนั้นได้ดีกว่าการท่องจำเฉพาะในตำราเรียน
โดย ศศิวิมล เงางาม (2012-10-03 22:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการบรูณาการที่น่าสนใจมากค่ะ เป็นการสร้างสื่อเพื่อเร้าความสนใจของตัวนักเรียน มีการให้นักเรียนหยิบยกเรื่องปัจจุบันใกล้ไม่ว่าจะเป็นละคร หรือรายการทีวีที่กำลังเป็นที่สนใจทั้งของสังคมและตัวนักเรียนเองมาเปรียนเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพของเรื่องบาปบุญคุณโทษที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากจะมีประโยชน์ด้านการให้ความรู้แล้ว ยังจะช่วยสร้างความตระหนักต่อสังคม จากเรื่องราวที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอีกด้วย และที่สำคัญยังให้ความสนุกสนาน ในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอีกด้วย คนเราเมื่อได้ทำสิ่งไหนที่มีความสุข ก็จะสามารถจดจำเรื่องราวนั้นได้ดีกว่าการท่องจำเฉพาะในตำราเรียน
โดย ศศิวิมล เงางาม (2012-10-03 22:39:37) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคับ
โดย จตุพล สุทธิพันธ์ (2012-10-28 14:29:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ วิชาพระพุทธศาสนาเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ดิฉันมองแล้วน่าเบื่อ แต่เห็นเทคนิคการสอนของคุณครูอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ แล้ว ไม่น่าเบื่อนักเรียนเรียนแล้วสนุกได้ความรู้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ลัดดาวัย์ ปานสมุทร (2012-12-21 17:42:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นำเทนิคนี้ไปใช้แล้ว ดีมากค่ะ ทำทุกครบ 5 ของวิชาสังคม นักเรียนชอบ อีกทังยังได้บูรณาการอีกหลายกลุ่มสาระ ขอแสดงความนับถือค่ะ :tv15:
โดย มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี (2013-02-08 21:40:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน โดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของอ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ น่าสนใจค่ะ คิดว่า น่าจะนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการสอนของครูน่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เพราะวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเรียนที่น่าเบื่อที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเรียน แต่การสอนของครูทำให้นักเรียนสนใจในบทเรียน เรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานของตนเอง มีความภูมิใจในผลงานที่ตนเองทำขึ้น เพราะเป็นงานที่ไม่ยาก สามารถทำเองได้และยังทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน จำได้แม่นยำขึ้น นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของสื่อแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง น่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสาระและทุกชั้น เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดี
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2013-06-04 15:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนเทคนิค การพับกระดาษ 9 ช่องมากๆเลยค่ะ จะนำมาประยุกต์สอนใช้กับนักเรียนบ้าง เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้ดี รู้จักคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการสอนของครูน่าสนใจ ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย เพราะวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเรียนที่น่าเบื่อที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเรียน
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2013-11-18 19:43:13) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จัดให้มีเว็บไซต์ดีๆสำหรับครูทุกท่านหรือบุคคลทั่วไปได้มีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ได้เห็นนวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนการสอนโดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ มีความน่าสนใจมากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัว สนุกสนานกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา รู้จักการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถามที่หลากหลาย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักที่จะทำงานเป็นกลุ่ม มีการช่วยกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกที่จะนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน และคิดว่าจะนำเทคนิคการสอนโดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองบ้างค่ะ เพราะการที่นักเรียนได้ร่วมกันผลิตสื่อของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการเรียนการสอนของวิชานั้นๆ และต้องขอขอบคุณ อ. วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่ได้แบ่งปันนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเพื่อนครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองต่อไปค่ะ
โดย ฐิติมา พันฟัก (2014-07-17 22:43:02) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จัดให้มีเว็บไซต์ดีๆสำหรับครูทุกท่านหรือบุคคลทั่วไปได้มีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ได้เห็นนวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนการสอนโดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ มีความน่าสนใจมากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัว สนุกสนานกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา รู้จักการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถามที่หลากหลาย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักที่จะทำงานเป็นกลุ่ม มีการช่วยกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกที่จะนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน และคิดว่าจะนำเทคนิคการสอนโดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองบ้างค่ะ เพราะการที่นักเรียนได้ร่วมกันผลิตสื่อของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการเรียนการสอนของวิชานั้นๆ และต้องขอขอบคุณ อ. วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่ได้แบ่งปันนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเพื่อนครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองต่อไปค่ะ
โดย ฐิติมา พันฟัก (2014-07-17 22:44:09) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่จัดให้มีเว็บไซต์ดีๆสำหรับครูทุกท่านหรือบุคคลทั่วไปได้มีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ได้เห็นนวัตกรรมการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนการสอนโดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ของ อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์ มีความน่าสนใจมากค่ะ เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัว สนุกสนานกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา รู้จักการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถามที่หลากหลาย นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักที่จะทำงานเป็นกลุ่ม มีการช่วยกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกที่จะนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน และคิดว่าจะนำเทคนิคการสอนโดยแผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองบ้างค่ะ เพราะการที่นักเรียนได้ร่วมกันผลิตสื่อของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนสำคัญในการเรียนการสอนของวิชานั้นๆ และต้องขอขอบคุณ อ. วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่ได้แบ่งปันนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเพื่อนครูได้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองต่อไปค่ะ
โดย ฐิติมา พันฟัก (2014-07-17 22:44:09) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดค่ะ ขอขอบคุณ อ. วรรณิภา พูลสวัสดิ์ ที่ได้แบ่งปันกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี จะขอนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแนะแนว นะค่ะ...บทเรียนแผ่นเดียว..กระดาษ 9 ช่องชอบมากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ละมัย รูปน้อย (2014-10-11 09:47:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรื่องที่จะทำ สรุปข้อมูล และตกแต่งผลงานด้วยตนเอง คอยถามคำถาม กระตุ้นความคิดนักเรียนอยู่เสมอ และการให้นักเรียนเวียนกลุ่มกันขึ้นมาถามคำถาม ทำให้นักเรียนได้รู้จักหลักธรรมมากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูให้นักเรียนตั้งคำถามที่น่าสนใจ และตกแต่งผลงานตามจินตนาการ
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน มีการประชุม เลือกเรื่องที่จะทำ ร่วมกันตั้งคำถามและหาคำตอบ และความเข้าใจประเมินนักเรียนจากการถามและการตอบคำถามของนักเรียนเป็นวิธีการสอนที่สนุกสนาน ผู้เรียนมีความสุข กระตือรือร้นในการเรียน
โดย พิมพกานต์ สืบด้วง (2015-03-31 22:11:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรื่องที่จะทำ สรุปข้อมูล และตกแต่งผลงานด้วยตนเอง คอยถามคำถาม กระตุ้นความคิดนักเรียนอยู่เสมอ และการให้นักเรียนเวียนกลุ่มกันขึ้นมาถามคำถาม ทำให้นักเรียนได้รู้จักหลักธรรมมากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูให้นักเรียนตั้งคำถามที่น่าสนใจ และตกแต่งผลงานตามจินตนาการ
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน มีการประชุม เลือกเรื่องที่จะทำ ร่วมกันตั้งคำถามและหาคำตอบ และความเข้าใจประเมินนักเรียนจากการถามและการตอบคำถามของนักเรียนเป็นวิธีการสอนที่สนุกสนาน ผู้เรียนมีความสุข กระตือรือร้นในการเรียน
โดย พิมพกานต์ สืบด้วง (2015-03-31 22:12:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรื่องที่จะทำ สรุปข้อมูล และตกแต่งผลงานด้วยตนเอง คอยถามคำถาม กระตุ้นความคิดนักเรียนอยู่เสมอ และการให้นักเรียนเวียนกลุ่มกันขึ้นมาถามคำถาม ทำให้นักเรียนได้รู้จักหลักธรรมมากขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูให้นักเรียนตั้งคำถามที่น่าสนใจ และตกแต่งผลงานตามจินตนาการ
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน มีการประชุม เลือกเรื่องที่จะทำ ร่วมกันตั้งคำถามและหาคำตอบ และความเข้าใจประเมินนักเรียนจากการถามและการตอบคำถามของนักเรียนเป็นวิธีการสอนที่สนุกสนาน ผู้เรียนมีความสุข กระตือรือร้นในการเรียน
โดย พิมพกานต์ สืบด้วง (2015-03-31 22:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv