thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 5437
Rate :
 4
ความยาว : 12.54 นาที | Online : 2011-01-13  
    คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์  
    อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนารีนุกูล ในวัย 51 ปี มีความสนใจคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง เข้าอบรมกับ สสวท. จนได้เป็นครูแกนนำคอมพิวเตอร์เมื่อปี 2540 อาจารย์คิดค้นวิธีการ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และทำเวบไซต์สื่อการสอนไว้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน  
     
Share |
 

น้ำเต้าประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ คุณครูอนัญญา สมฤทธิ์
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่นทางธรรมชาติ มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่ง และเป็นการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มเติม

ผู้ค้ารุ่นเยาว์ อ.นวลจันทร์ ศรีโสธร รร.วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพ (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการวางแผนการสอนวิชาคหกรรม โดยฝึกให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น สร้างรายได้ให้ตัวเอง เพิ่มเติม

หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ คุณครูกนกลักษณ์ แปงมูล รร.ราชประชานุเคราะห์ 21
การสอนเน้นให้นักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ให้นักเรียนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และมีอาชีพติดตัว โดยให้เด็กได้ฝึกประกอบอาชีพที่นักเรียนสนใจ ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติเอง เพิ่มเติม

ปรับตัววิถีเกษตรหลังประสบเหตุอุทกภัย คุณครูสายันต์ ขันธนิยม รร.อยุธยานุสรณ์
ชมบทเรียนที่ประยุกต์ปรับให้ใช้ได้จริงกับชีวิตหลังน้ำท่วม สอนให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวเร่งด่วนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เพิ่มเติม

เสน่ห์ไม้ อ.เสกสรรค์ กาวินชัย
เทคนิคการสอนให้นักเรียนทำชิ้นงาน ฝึกทักษะต่างๆจากเศษไม้ ทั้งกระบวนการคิด ออกแบบ แก้ปัญหา จนกระทั่งได้ชิ้นงาน เพิ่มเติม

 
 
ชื่นชมกับอาจารย์ครับและยินดีกับโรงเรียนนารีนุกูลที่มีครูเก่งอย่างนี้ ผมคงต้องเข้าเวบไซต์โรงเรียนนารีนุกูลเพื่อสืบค้นสื่อการสอนของอาจารย์แล้วละครับ
โดย วินัย ใฝ่มะโนธรรม (2011-01-17 21:21:02) [แสดงความคิดเห็น]
ทำไมต้องเขียนโปรแกรมเขียนเพื่ออะไร เด็กบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่เมื่อ อ.เอาหุ่นยนต์มาใช้ในการเรียนการสอน เด็กๆ เห็นจุดมุ่งหมายมีแรงที่จะเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะนำไปควบคุมหุ่นยนต์ นั้นดีมากจริงๆครับและก็ยังชื่นชม อ.ที่ใฝ่หาความรู้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆให้ทันกับโลกปัจจุบันและยังเข้าถึงเด็กๆอีกด้วยในเรื่องของโลกออนไลน์เพื่อที่จะเนะนำการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ครับผม
โดย นายสุวิชา นาคสังข์ 53035232 คอมฯต่อเนื่อง ปี1 (2011-01-19 00:16:20) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..สุดท้ายนี้ผมขอให้ ท่าน อ.สมปอง ตรุวรรณ์และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ และเป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆและคุณครูตลอดไป สุดยอดครับ อาจารย์
โดย อานนท์ คงอินทร์ (2011-01-19 13:49:34) [แสดงความคิดเห็น]
หรา.า พี่โอ
โดย อุ๋ม รู้จักเธอ (2012-08-19 19:55:23)
น่าชื่นชมอาจารย์มากครับเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน ในปัจจุบันครูที่จะกลัวเทคโนโลยีนั้นยังมีอยู่มากในสังคมชนบท ซึ่งครูนั้นเห็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันยากโดยการปิดกั้นความคิดและไม่ค่อยเปิดใจยอมรับมันเท่าไหร่ อาจจะประกอบกับการที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผมประสบกับตัวเองเลยครับ เพราะที่บ้านป้าก็เป็นครู ลุงก็เป็นครู สนิทกัน เค้าก็มักบ่นเสมอเมื่อมีการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมอาจให้การอบรมนั้นเน้นไปเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีให้มากครับเพราะครูส่วนมากไปแล้วก็บ่นกันว่ายากมั่ง ไม่รู้เรื่องมั่ง กลับมาบ้านก็ยังทำตัวปกติ ไม่ได้นำสิ่งที่ได้ไปอบรมนั้นมาใช้ซักเท่าไหร่
โดย ทรงพล จันต๊ะโมกข์ (2011-01-19 20:42:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจโดยการได้เรียนรู้จริงโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม ในการนำหุ่นยนต์มาใช้สอนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เด็กอยากเรียนเหมือนกับว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมีจุดหมายค่ะ
โดย นางสาวบริัพัีตร์ ผลบุญ 53035210 (2011-01-20 16:25:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีครับ ให้เด็กเขียนโปรแกรมไปด้วย และนำโปรแกรมที่เขียนมาทดลองใช้ ดีกว่าเขียนโปรแกรมเฉย ๆ
โดย ทรัพย์สกุล เกตุเขียว คอมห้อง 2 53035252 (2011-01-22 13:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเก่งมากคะ น่าจะจุดประกายให้คุณครูได้หลาย ๆ คน แต่การใช้ห้องคอมของนักเรียน เป็นข้อจำกัดของคุณครูหลาย ๆ วิชา
โดย ดวงใจ (2011-01-22 16:03:11) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเทคโนโลยีให้กับนักเรียนเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เด็กก้าวทันเทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง ทำให้อาจารย์ที่เคยมีความกลัวที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ปรับตัวรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอีกด้วย
โดย นางสาวนัทธกานต์ คชินทร 53035208 คอมพิวเตอร์1 (2011-01-23 19:03:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ ทำให้เด็กมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้เด็กนำความรู้ไปต่อระดับความรู้ในระดับที่สู้ขึ้น เพื่ออนาคตจะเอาความรู้มาพัฒนาประเทศได้
โดย นาย ธีระ เชื้อพราหมณ์ 53035256 คอมห้อง2 (2011-01-24 23:57:14) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากครับ ครูหญิง ขอชื่นชมและยินดีกับความมานะพยายาม และความสำเร็จที่ได้รับ
โดย ณรงค์ศักดืิ์ รัตนสวัสดิ์ (2011-01-27 15:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน น่าชมครูที่พัฒนาการสอนทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกะเด็ก และสอนเด็กแบบปฏิบัติทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เมื่อเด็กสนุกก็ทำให้เด็กนักเรียนอยากเรียนรู้
โดย ธวัชชัย แก้วคำ (2011-01-30 17:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างดีทีเดียวและอาจารทุกคนก็ควรนำไปใช้น่ะครับเพราะยุกนี้มันเป็นยุก ไอที แล้วอะไรก็สามารถหาได้จากเว็บไซ ทั้งนั้น
โดย วชิระ เคลือบสูงเนิน ทค kmitl (2011-02-10 00:50:41) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เก่งมากคับ สุดยอดคับ
โดย (วุฒิชัย)ร้านพงค์ทิพย์ กราฟฟิก (2011-02-12 21:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเข้าไปเรียนด้วยครับ :tv02: :tv15:
โดย กนก อุไรสกุล (2011-03-15 09:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมมากค่ะ ที่อาจารย์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน ดิฉันเคยนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมหุ่นยนต์กับอาจารย์ค่ะ ยังชื่นชมอาจารย์ที่ทำโครงการที่ให้ความรู้มากมาย อาจารย์เก่งมากค่ะ
โดย ศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ อัสสัมชัญอุบล (2011-03-15 12:27:35) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดครับ ผมก็กำลังจะพัฒนาด้านหุ่นยนต์ในโรงเรียน เป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณแทนเด็กด้วยครับ
โดย เลิศพงศ์ ไปนาน (2011-03-22 18:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดดดค่า อาจารย์หนู อิอิ
คิดถึงนะคะอาจารย์ :tv02:
โดย น.ส.พรทิวา ประเสริฐ 6/3 N.N. รุ่น107 (2011-03-25 14:55:08) [แสดงความคิดเห็น]
ในโลกทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา
ในชีวิตประจำวัน เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ ครูต้องทันกับเทคโนโลยี นำเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชื่นชมคะ
โดย สมปอง ตรุวรรณ์ (2011-03-31 07:03:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมเชยด้วยความจริงใจครับที่คุณครุมีความตั้งใจและความพยายามอย่างสูงส่ง
โดย นายธีรภาพ นามวงค์ (2011-04-07 07:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
้ชื่นชมครับ ขอนำไปเป็นแบบอย่างในการสอนนักเรียนครับ :tv02:
โดย อธิคม ศรีใส (2011-04-18 07:08:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิดีโอแล้วขอชื่นชมครับ อาจารย์มีเทคนิคการสอนดีครับ สามารถนำมาปรับปรุงการสอนได้เป็นอย่างดีครับ เทคนิคการสอนต่างๆสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาต่ออย่างดีครับ อาจารย์เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี อาจารย์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เป็นต้นแบบสำหรับครูรุ่นใหม่อย่างผม และจะได้นำไปสอนนักเรียนต่อไป
โดย สถิตย์ หาญรบ (2011-05-28 17:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมปองเก่งมากคะ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมสามารถสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างสนุกสนานและเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ขอชื่นชมกับการทำงานอย่างทุ่มเทท่าน
โดย อภิญญา ล้อมรื่น (2011-06-03 12:43:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชี่นชมสิ่งดีๆที่คุณครุูสมปองนำเสนอ แต่โรงเรียนบ้านนอกไม่มีสายโทรศัพท์ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เน็ตโรงเรียนก็ช้ามากๆๆ ทำอะไรไม่ได้ :tv13:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-06-03 17:49:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสมปองเก่งมากครับ คุณครูทันสมัย ทันเด็ก จึงได้ใจเด็ก เด็กเกิดศรัทธา จึงทำให้เด็กมีแบบอย่างที่ดีในการเรียนวิชาคอมฯและการใช้เทคโนโลยี
โดย ชัยพร ดีกร (2011-07-02 20:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้สื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีมากเลยครับ เหมาะกับเด็กนักเรียนระดับ ม ต้นมากๆ ครับ การใช่สื่อที่น่าสนใจอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ จะทำให้นักเรียนสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการสอนของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ มีการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนอยู่เสมอเช่นการให้นักเรียนแข่งกันเขียนโปรแกรม นักเรียนคนไหนทำเสร็จก่อนจะได้คะแนนพิเศษ ทั้งนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้เพื่อนครูด้วยกันด้วย เพื่อที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย วุฒิพงศ์ หอมหวล (2011-07-09 12:22:42) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นห้องเรียนที่คุณครูสมปองใช้สอน มีพร้อมทุกอย่าง เด็กได้เล่นและใช้เครื่อง 1 คน 1 เครื่อง หลายโรงเรียนเด็กนักเรียนไม่มีโอกาสได้สัมผัสเครื่อง มีเครื่องคอมไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนในห้องเรียน ทำให้มีความยุ่งยาก ลำบากในการเรียนการสอน เด็กของท่านโชคดีมากครับ ขอชื่นชมด้วยความเคารพครับ
โดย ประสิทธิ์ ตะวันหะ (2011-07-14 12:32:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมปองค่ะ ซึ่งดิฉันก็เป็นครูที่สอนวิชาคอมพิวเดอร์ เห็นผลงานการสอนของคุณครูสมปองแล้วรู้สึกทึ่งในความสามารถมาก เพราะคุณครูสมปองเก่งยิ่งกว่าดิฉันเสียอีก สามารถสอนทั้งนักเรียนและเป็นอาจารย์อบรมบุคลากรครูในการจัดทำบทเรียน E-learning ได้ แบบบี้เรียกได้ว่าเป็นครูเชี่ยวชาญแท้จริงได้เลยค่ะ ดิฉันก็จะนำความรู้เทคนิควิธีการสอนของคุณครูสมปองที่ได้จากการชมนี้ไปปรับปรุงการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้กับนักเรียนโรงเรียนของดิฉันค่ะ :tv18: :tv15: :tv15:
โดย จรัญญา กันหากุล (2011-07-17 14:53:50) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชื่นชมในความสามารถและความพยายามของคุณครูหัวใจไอทีอย่างครูสมปองครับ...ที่สามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์กับการเรียนการสอนของนักเรียนซึ่งน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ครับ...เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครูยุคไอทีครับผม...เยี่ยมมากครับ :tv15: :tv07: :tv17:
โดย โยธิน อ้ายพิงค์ชัย (2011-07-21 09:46:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูสมปอง มากๆค่ะ ท่านสอนให้ความรู้เด็กแล้วยังขยายไปสู่คุณครูในโรงเรียนด้วย เก่งและมีความสามารถมาก เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ :tv07: :tv15:
โดย srinapa yodchalame (2011-07-28 16:48:16) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นคนที่จริงจังกับการสอนเด็กมาก ๆ ครับ น่าชื่นชมจริง ๆ
โดย เสนอ หน่อแก้ว (2011-08-04 14:03:03) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครูยุคไอซีที ในทุกๆ สาขาวิชา เรียกได้ว่าเป็นคุณครูที่สมบูรณ์แบบจริงๆ หากมีโอกาสคงได้ไปขอคำแนะนำดีๆ จากท่านแน่ๆ ดิฉันคิดว่า ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องนักเรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์อยู่ค่ะ เพราะความสมบูรณ์มันอยู่ที่ตัวคุณครูสมปองที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และเป็นคุณครูยุคใหม่ หัวใจไอซีที อย่างแท้จริง
โดย รมิตา พิมพะไสย์ (2011-08-06 15:34:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมืดให้เลยค่ะกับความก้าวล้ำนำเทคโนโลยีของอาจารย์และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ กับวัย 51 ปี คุณครูสูงวัยที่โรงเรียนหลายท่านปฏิเสธเ่ทคโนโลยีไปเลยค่ะ สำหรับตัวเองสนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์มาก อยากจะทำสื่อออนไลน์ แต่ติดอยู่ที่ว่าเราไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์ ก็พยายามศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูกศิษย์ แล้วก็ถามผู้รู้เอาค่ะ ตอนนี้กำลังพยายามทำ E -learning พอเห็นอาจารย์ทำแล้ว เกิดแรงบันดาลใจอยากทำให้สำเร็จ ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กาญจนา ประสาทศิลป์ (2011-08-06 16:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
ครับ เยี่ยมยอดเลยครับ กับการสอนแบบนี้ เทคนิคดี ๆ กับเด็กมากครับ ถ้าโรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องของหุ่นยนต์ เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี e-learning ไอเดียดีมากครับ การใช้โซเชล เน็ตเวิร์ก (social network)ในการพัฒนาก็ดีมากครับ น่าที่จะนำไปใช้ในหลาย ๆ โรงเรียนครับ บางโรงเรียน ก็น่าจะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีนี้ มาก ๆ ครับ อนาคต อาจารย์ต้องพก แท๊บเลต ไ้ว้ติดตัวตลอดเวลาเลยดีเดียว :tv15:
โดย ปรัชญา เพชรยิ่งวรพงศ์ (2011-08-11 19:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับวิธีการที่ อ.นำมาใช้กับนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นซึ่่งนักเรียนคงจะสนุกและสนใจในวิทยาการและการเรียนที่ไม่จำเจ
โดย รัชนี บุญศักดิ์ดี (2011-08-23 21:39:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความเอาใจใส่และภาคภูมิใจกับคุณครูที่สอนเทคโนฯเหมือนกันค่ะ
โดย ผุสดี ยืนชีวิต (2011-08-25 14:11:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์มาก ผมมีความต้องการอยากเป็นอย่างอาจารย์บ้างแต่ยังไม่มีความพร้อมด้านความรู้เท่าไร อยากจะเรียนรู้ อยากได้โปรแกรมการสร้างหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ e-learning จังเลยครับ พอที่จะแบ่งปันได้ไหมครับ หรืออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน ผมเป็นครูรุ่นเก่าแต่อยากที่จะเป็นครูรุ่นใหม่ อยากจะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ :tv18: :tv18: :tv17: :tv17:
โดย จักรกฤษณ์ อินธรรมมา (2011-09-03 11:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชื่นชมอาจารย์ท่านอย่างมากคับ การจัดการเรียนการสอนที่นำหุ่นยนต์มาเป็นตัวกระตุ้นให้ท่านสามารถนักเรียนเกิดการยากรู้ยากที่จะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ เป็นแนวทางที่ผมสามารถนำไปกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะว่าวิชาเขียนโปรแกรมนั้นบ้างครั้งการที่บอกนักเรียนว่าเขียนโปรแกรมไปทำอะไรยากมาก แต่ท่านสามารถทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียน แต่บางโรงเรียนอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการสอนแบบนี้เพราะอาจจะเกิดจากการขาดอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ แต่ถ้าฌรงเรียนไหนมีการสนับสนุนที่ดีก็จะทำให้โรงเรียนนั้นก้าวหน้าได้อย่างเร็ว :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชานนท์ พุทธรักษา (2011-09-19 14:18:43) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน น่าชมครูที่พัฒนาการสอนทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกะเด็ก และสอนเด็กแบบปฏิบัติทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เมื่อเด็กสนุกก็ทำให้เด็กนักเรียนอยากเรียนรู้
โดย วรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะ (2011-09-21 10:47:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากสื่อหุ่นยนต์ของ อ.สมปอง ซึ่งเมื่อได้ดูแล้วก็รู้สึกชื่นชม อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ที่ท่านได้มีความพยายามในการคิดหาสื่อเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในวิชาการเขียนโปรแกรมได้ง่ายและไม่ได้น่าเบื่อ สร้างความสนใจแก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพว่าการเขียนโปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้จริง และ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ยังได้คิดที่จะอบรมอาจารย์ท่านอื่นให้มีความรู้ทางด้านเทโนโลยี ในการทำ E- Learning เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นท่านอื่นที่สนใจ สามารถใช้ E- Learning ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
โดย วีรนุช หล้าน้อย (2011-09-26 16:14:34) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้ดูรายการนี้แล้ว ก็ขอชื่มชนรายการนี้รวมทั้งอาจารย์สมปอง ตรุวรรณ์ ที่ได้สรรค์สิ่งดีๆให้ครูในบางพื้นที่ ที่ยังขาดโอกาสได้การถ่ายทอดนวัฒตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างเช่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับหุ่นยนต์ที่ป้อนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาซีเข้าไป ซึ่งนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนั้น ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมมาก เพราะตัวหุ่นยนต์เองเป็นตัวที่เด็กๆชื่มชอบอยู่แล้ว เป็นการดึงดูความสนใจที่ทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น
โดย มูดีรน เต้งชู (2011-10-13 10:20:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูสมปอง น่าสนใจ ถ้านำไปใช้ได้ในการเรียนการสอนก็น่าจะทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียน และการสอนให้กับเพื่อนร่วมงานของครูสมปองเป็นสิ่งที่ดี เพราะเทคโนโลยีในปัจจบันมีความก้าวหน้ามาก ซึ่งครูต้องพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อความเจริญของเทคโนโลยีเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเคลื่อนไหวไปเร็วมาก นักเรียนก็สามารถเข้าใข้ได้ หากครูมีการพัฒนาตนเองก็จะทำให้ทันกับนักเรียนและจะได้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
ขอบคุณนะคะสำหรับรายการดีๆ
โดย สมฤทัย แก้วคำ (2011-10-14 15:03:32) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมกับความคิดของอาจารย์สมปอง ตรุวรรณ มากเลยค่ะ อาจารย์ได้นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆๆมาใช่กับการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนั้นก้าวไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้การเรียนการเทคโนโลยีกับนักเรียนมันเป็นสิ่งที่ดีกับนักเรียนมากๆๆ ให้นักเรียนได้ทันโลกทันเหตุการณ์ และนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆๆได้หลายอย่าง อาจารย์เป็นคนที่ทุ่มเทกับการสอนมากๆๆเลยค่ะ น่าชื่นชมจริงๆๆ อาจารย์คือครูที่สมบูรณ์แบบจริงๆๆ และเป็นครูยุคใหม่ หัวใจไอที อย่างแท้จริงค่ะ สุดท้ายนี้หนูขอเป็นกำลังใจให้
อาจราย์สู่ๆๆต่อไปในการสอนนะค่ะ
โดย กรรณิการ์ หล้ากันทา (2011-10-16 12:42:37) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ได้นำความรู้มาเผยแพร่ได้ดีมากมากเลยค่ะนักเรียนได้เรียนแบบออนไลน์ ทันสมัย นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลเองสนุกในการเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเอง ประกอบซอฟท์แวร์เอง ได้รวมกลุ่มการทำงานทำให้สามัคคีกัน กล้าแสดงออกแชร์ความคิดกัน พัฒนาทักษะของตนเองและได้เทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อเรียนจบไปนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาประกอบอาชีพในอนาคตได้
โดย เสาวรส มาวิน (2011-10-16 17:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอาจารย์สมปองมากเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน ในปัจจุบันครูที่จะกลัวเทคโนโลยีนั้นยังมีอยู่มากในสังคมชนบท ซึ่งครูนั้นเห็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันยากโดยการปิดกั้นความคิดและไม่ค่อยเปิดใจยอมรับมันเท่าไหร่ อาจจะประกอบกับการที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผมประสบกับตัวเองเลยครับ เพราะที่บ้านป้าก็เป็นครู ลุงก็เป็นครู สนิทกัน เค้าก็มักบ่นเสมอเมื่อมีการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจให้การอบรมนั้นเน้นไปเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีให้มากขึ้น
โดย นุชุจรี จันทร์หอม (2011-10-16 18:00:07) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมอาจารย์มากครับเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน ในปัจจุบันครูที่จะกล้าใช้เทคโนโลยีนั้นยังมีอยู่มากในสังคมชนบท ซึ่งครูนั้นเห็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวมองว่ามันยากโดยการเปิดใจยอมรับมันอาจจะประกอบกับการที่ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี ผมประสบกับตัวเองเลยครับ เพราะที่บ้านป้าก็เป็นครู ลุงก็เป็นครู สนิทกัน เค้าก็มักบ่นเสมอเมื่อมีการไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมอาจให้การอบรมนั้นเน้นไปเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีให้มากครับเพราะครูส่วนมากไปแล้วก็บ่นกันว่ายากมั่ง ไม่รู้เรื่องมั่ง กลับมาบ้านก็ยังทำตัวปกติ ไม่ได้นำสิ่งที่ได้ไปอบรมนั้นมาใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่คุณครูพร้อมจะให้ความรู้กับแค่ใหน
โดย ฮาเซ็ง มาหะ (2011-11-10 18:07:58) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ สามารถความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับนักเรียนอย่างน่าชื่นชมมากครับ
โดย พรชัย นำระนะ (2011-11-10 23:03:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์ท่านอย่างมากค่ะ การจัดการเรียนการสอนที่นำหุ่นยนต์มาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอยากรู้อยากที่เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับนักเรียนอย่างน่าชื่นชมมากค่ะ
โดย นงคราญ ทองเจือ (2011-12-07 15:21:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมคุณครูในความมุ่งมั่น และตั้งใจในการบูรณาการแนวทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับผม :tv15:
โดย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร (2011-12-08 15:58:05) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิดีโอแล้วขอชื่นชมครับ อาจารย์มีเทคนิคการสอนดีครับ สามารถนำมาปรับปรุงการสอนได้เป็นอย่างดีครับ เทคนิคการสอนต่างๆสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาต่ออย่างดีครับ อาจารย์เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี อาจารย์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทุ่มเทและเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เป็นต้นแบบสำหรับครูรุ่นใหม่อย่างผม และจะได้นำไปสอนนักเรียนต่อไป
โดย สมพงษ์ แสงกล้า (2011-12-18 19:44:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูแล้วรู้สึกว่าครูสมปอง ตรุวรรณ์เก่งมากเลยครับเก่งกว่าเอกคอมพิวเตอร์หลายคนมาก โดยส่วนตัวแล้ว ได้เห็นเทคนิคการสอนหลายๆแบบที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ในการเรียนการสอนเทคโนโลยี โดยเฉาะการเข้าถึงนักเรียนใกล้ชิดนักเรียนตามเทคโนโลยีทันเพื่อให้สามารถคุยกับนักเรียนรู้เรื่องไม่ใช่ตกยุคไปโดยเห็นว่าตนเองแก่แล้ว ในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราเข้าใจนักเรียนเราก็จะเห็นปัญหาของนักเรียนมากขึ้น และจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้น ทำให้ครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นมากเกินไปครับ
โดย นภดล รุ่งจรูญ (2011-12-24 22:02:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมปองครับที่เป็นต้นแบบให้นักเรียนและคุณครูทุกๆคนที่ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคุณครูสมปองและขอให้คุณครูและครอบครัวมีความสุขในวันปีใหม่และตลอดไปนะครับ :tv17:
โดย วุฒิศักดิ์ ครองยุทธ (2011-12-26 13:15:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครูสมปองครับที่เป็นต้นแบบให้นักเรียนและคุณครูทุกๆคนที่ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคุณครูสมปองและขอให้คุณครูและครอบครัวมีความสุขในวันปีใหม่และตลอดไปนะครับ :tv17:
โดย วุฒิศักดิ์ ครองยุทธ (2011-12-26 13:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
E-learning เป็นคำที่ผมได้ยินมานานแล้วคุ้นเคยกับมันดี เพราะผมทำด้้านนี้มานานหลายปี ผมอาจจะไม่ใช้ครุผู้สอนโดยตรง แต่เป็นผู้ผลิตสื่อการสอนประเภทนี้ให้ทั้งออนไลนืและออฟไลน์ พร้อมทั้งช่วยสอนให้ครุได้ริเริ่มใช้สื่อที่เป้นเทคโนโลยีแบบนี้ให้สามารถใช้ได้อย่างชำนาญ ทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันก้าวไกลมาก ดูขนาด BB tablet สิ มีเกลือนกลาน ตอนนี้ผมยังม่มีอะไรเลยสักเครื่องแต่ทว่า การรองรับสิ่งใหม่ๆ ความรุ้ใหม่ ๆ มันมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีแบบนี้ ผมว่า เราต้องก้าวไปกับเทคโนโลยีให้ทัน ไม่งั้นไม่ทันเด้กนักเรียนสมัยนี้แน่ ๆ
โดย ธนัชชา โพธิกุล (2012-01-16 22:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
น่านับถือ อาจารย์สมปองมากครับเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การใส่ใจเทคโนโลยีช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาก การเรียนรู้ E-learning เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนหรืิอครูรวมถึงกลุ่มเครื่องขาย ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างE-learning เกี่ยวกับบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถทำการสร้างบล็อกเป็นของเรา ในบล็อกนี้สามารถเขียนบทความหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่อาจารย์สมปองนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเป็นกระบวนการใหม่ๆที่ทำให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณมากๆครับ
โดย กฤษฎา นุชมี (2012-01-24 18:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สมปองมากครับเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้น :tv02:
โดย ฐิติพร ศรีแจ่ม (2012-02-07 21:20:42) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมคุณครูมาก ๆ ค่ะ ให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจ ให้เพื่อนครูได้ใช้เทคโนโลยี ปรบมือให้อีกครั้งค่ะ...
โดย ดวงนภา อินยะยศ (2012-02-10 21:41:38) [แสดงความคิดเห็น]
ขอปรบมือดังๆให้คุณครูเลยค่ะ เพราะการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ในการสอนน่าสนุกผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่ซับซ้อน ขออนุญาตนำเทคนิคและวิธีการไปใช้กับวิชาอื่นๆ ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-02-14 21:03:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-02-14 21:03:35) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชม อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ก่อนเลยครับ ครูไทยนี้สุดยอดจริง ๆ ครับ ไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาแท้ ๆ ยังสอนได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับ และ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ยังที่เทคนิคการสอนที่สุดยอด โดยการหาสิ่งดึงดุดและเป้าหมายให้นักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดารใจที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ และยังมาการนำ โซเชียลเน็ตเวิร์ค มาใช้ประโชยน์ โดยเฉพราะ Facebook ทำให้เด็กกล้าที่จะถามกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียน มีการทำงานแบบแข่งขันกับเพื่อน ๆ ในห้องทำให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น และไม่จดจอกับการเรียนไม่แวะไปเล่นเว็บอื่น ๆ
ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ มากเลยครับ และขอให้มีกำลังใจการสอนต่อไป ขอบคุณครับ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย อนุสรณ์ จำรัส (2012-03-17 15:01:40) [แสดงความคิดเห็น]
นี่ขนาดไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ แต่สอนได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยครับ เป็นการเรียนการสอนที่ดีมากเลยครับ
นักเรียนกล้าสนทนากับครูมากขึ้น โดยผ่าน Social Network
:tv15:
โดย เอกพงษ์ ตั้งตระกูล (2012-03-30 00:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
หุ่นยนต์หากนึกถึง ย้อนไปตั้งแต่การ์ตูน ในโทรทัศน์ ที่ฉายประจำทุกวันหยุด ในเสาร์ อาทิตย์ ทำให้เด็ก เกิดความสนใจตั้งแต่เด็ก จนอาจจะมีแรงบันดาลใจให้นิยมชมชอบ และเมื่อโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ยังฝังอยู่ในความคิด ความอ่านของเด็ก จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้การเรียนการสอนด้วยหุ่นยนต์เป็นอะไรที่แปลกให้ได้สำผัสของจริง ได้ลงมือเรียนรู้ ให้เรื่อมต้นทำงาน การเคลื่อนไหว เป็นไปตารมที่เราต้องการสั่งงานผ่านโปรแกรมในการเขียนแต่ละครั้ง
โดย ดวงดี เป็งสุรินทร์ (2012-03-30 10:20:50) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมรายการของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการนำเอาชุดหุ่นยนต์ มาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ E-Lreaning ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน และการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสื่อสาร การส่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้สามารถสร้างงาน และผลงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถ สื่อสารติดต่อ กับครูผู้สอน การสอบถาม และครูเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครู ในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น
โดย ประภาส สุภาษี (2012-03-30 15:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่แสดงความคิดเห็นนะคะ
โดย สมปอง ตรุวรรณ์ (2012-03-30 19:08:27) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:57:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:58:18) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:58:50) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 19:59:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 20:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-03-30 20:00:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับท่านอาจารย์สมปอง ของโรงเรียนนารีนุกูล แต่ในบางโรงเรียน อุปกรณ์และทรัพยากรและงบประมาณในโรงเรียนอาจมีไม่ครบ ตามที่ต้องการ จึงเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน แต่ได้ชมรายการของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ เกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการนำเอาชุดหุ่นยนต์ มาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ E-Lreaning ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน และการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสื่อสาร การส่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้สามารถสร้างงาน และผลงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถ สื่อสารติดต่อ กับครูผู้สอน การสอบถาม และครูเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครู ในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น
โดย อภิสิทธิ์ งามสอน (2012-03-31 09:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
คำพูดคำแรก ของครู ประทับใจมาก มนุษย์เราทุกคนเมื่อชอบสิ่งไหน เราก็สามารถทำสิ่งนั้นได้ดีและประสบความสำเร็จ ,,เด็กไทยทุกๆที่ประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน คือไม่กล้าถามครูตรงๆ (รวมถึงตัวผมเอง) แต่เมื่อมีการเรียนการสอนโดยรูปแบบสื่อออนไลน์คือนักเรียนสามารถแสดงออก และแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ ถึงจะพิมพ์ด้วยนิ้วมือ แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยความรู้สึก การเรียนโดยการปฏิบัติย่อมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้ดี มากกว่าการเรียนด้วยทฤษฏี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมครับ
โดย วัชระ กรรณิกา (2012-03-31 20:32:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งยืนยันได้ครับว่า คนที่พร้อมจะพัฒนา ไม่จำเป็นต้องจบมาทางคอมฯโดยตรงก็สอนคอมได้ครับ เป็นกำลังใจให้ครูทุกคนครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-04-01 14:52:23) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคุณครูสมปอง ที่ท่านไม่ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้ดีและสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญถึงขั้นถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทั่ง ๆ ที่ไม่ได้จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์ อย่างนี้ซิเรียนเก่งจริง ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะเป็นครูรุ่นเก่าแต่ก็พยามยามฝึกฝนจนขณะนี้พอมีความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านการบริหารงานพัสดุ ได้ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงกับเก่งแต่ก็เห็นว่าสื่อด้านคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานคิดว่าทุกวงการไปแล้ว
โดย สุทิน แต้มแก้ว (2012-04-01 22:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้เทคนิค ในการเรียนการสอน ที่ดี มากครับ แต่โรงเรียนเล็กๆ ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์มาประกอบการสอนได้เหมือนกับโรงเรียนใหญ่ ๆ ทำให้เด้กขาดโอกาศ แต่ โรงเรียนของท่านพร้อม ขอชื่นชม การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมไทย จะพัฒนาสู่อารยประเทศได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยครู ผู้รู้ ผู้มีคุณธรรม เด็กจึงจะดีได้เช่นต้นแบบนั้น ขอให้กำลังใจครูสู้ต่อไปครับ อย่าพึ่งคิดเกษียณนะครับ และอยากให้ครูสร้างเครือข่ายครูในกลุ่มสาระนี้ด้วยครับ เพราะครูกลุ่มการงานฯ ค่อนข้าง หากลุ่มผู้นำได้น้อย ต่างจากกลุ่มสาระอื่นๆ อย่างวิทย์ คณิต ภาษาฯ ส่วนใหญ่สาระหลักๆ จะมีการจัดอบรมบ่อยๆ จึงมีเครือข่ายเยอะมาก ....
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-04-02 15:51:15) [แสดงความคิดเห็น]
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์

นำสื่อการสอนมาจุดประกายให้นักเรียนเป็นแรงจูงใจที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จับต้องและสัมผัสได้เพื่อจูงใจนักเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบางแห่งขาดงบประมาณหรือผู้บริหารไม่สนับสนุน ในขณะที่ครูและนักเรียนพร้อม แต่อุปกรณ์ไม่พร้อม ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
ฉะนั้นครูต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตัวอย่างให้นักเรียนด้วยการพัฒนาตนเองก่อนและสามารถแนะนำคนอื่นได้ ฉะนั้นต้องประกอบไปด้วยหลายรายการจึงเกิืดผลสำเร็จ
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-04-02 20:44:45) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย ดาวรุ่ง หาญใจไทย (2012-04-03 14:50:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์เรื่อง คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ นั้น ได้รับแนวคิดในเรื่องของการเรียนการสอนแบบ E-learning ที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้น โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามในห้องเรียน...คิดว่าน่าจะนำไปเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้าง คิดว่าทำให้นักเรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก...ขอบคุณค่ะ
โดย จิตรลดา ศรีจันทร์ดี (2012-04-03 18:03:27) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจจังค่ะ....ขอชื่นชมอาจารย์ที่มีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องมีประจำตัว..ครูเป็นผู้ทีเข้าใจนักเรียนมาก ๆ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงยิ่งค่ะ ครูทำให้หนูเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา หนูอยากทำได้เหมือนครูจังค่ะ.แต่โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ หนูคงจะประยุกต์การสอนของอาจารย์ที่นำตัวอย่างมาให้ดู เพื่อกระตุ้นความอยากของนักเรียน คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ ประทับใจ และหนูจะพยายามทำตามอย่างคุณครูให้ได้ค่ะ...ขอบคุณอีกครั้งค่ะ..
โดย ดวงนภา อินยะยศ (2012-04-03 22:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์สมปองมากค่ะ อาจารย์สมปองเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอนและทำให้เด็กอยากที่จะเรียนดิฉันจะนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนของตัวเองบ้างเพื่อพัฒนาการเรีนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดและเพื่อนักเรียนจะได้อยากที่จะเรียนรู้และไม่เบื่อหน่ายในการเรีนที่ยาก ชอบมากค่ะและหวังว่านักเรียนก็คงจะชอบกับการเรียนแบบนี้เช่นกันจะพยายามให้เต็มที่นะคะ ขอมอบคำชมเชยให้ครูสมปองอีกครั้งค่ะ
โดย สุธาทิพย์ เจียรสถิต (2012-04-05 12:40:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างครูที่น่าเอาเป็นต้นแบบเป็นอย่างมากค่ะ รู้ัทันเหตุการณ์ทันสมัยมาก ๆ ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คุณครูดินเทรนต์เลยก็ว่าได้ค่ะ มีเทคนิคในการเรียนการสอนดีมากค่ะ เข้ากับเด็กได้ดีมากค่ะ ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ๆ ทำให้นักเรียนกล้าถาม กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแสดงออก พูดกับครูมากขึ้น อาจารย์สมปองก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาก ๆ สมแล้วที่เป็นครูต้นแบบทั้งที่ไม่ได้จบเอกคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ แต่กลับทำได้ขนาดนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้บ้างค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ครูดอกแก้ว มีระหารนอก (2012-04-05 13:15:37) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ข้าพเจ้า นายสิปป์แสง สุขผล ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้ดูวีดีโอการสอนของโทรทัศน์ครูจนจบแล้ว
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม ที่มีรายการดีๆแบบนี้ ที่นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาให้ครูได้ศึกษากัน จากการดูวีดีโอ ขอชื่นชมคุณครูผู้สอนที่ได้คิดค้นเทคนิคการสอน และนำมาใช้ในห้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไปได้ จากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ผลิตรายการดีๆ และขอให้มีการนำเสนอรายการแบบนี้ต่อไป
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมวิดีโอการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสมปองนั้น ขอชื่นชมแนวคิด และวิสัยทัศน์ของครูสมปองมากค่ะ คุณครูสมปองเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะนิสัยการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นควรจะเป็นบุคลิก ลักษณะของคนที่เป็นครูอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากครูสมปองคือการที่ครูสมปองได้แสดงให้เราเห็นว่าอายุไม่สามารถมาจำกัดขีดความสามารถของเราได้ ถ้าเพียงแต่เราพยายาม และตั้งใจเหมือนกับที่ครูสมปองได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนในการจัดการเรียนรู้
โดย ยุวดี (2012-04-06 22:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์สมปอง ที่คิดค้นวิธีการ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และทำเวบไซต์สื่อการสอนไว้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียน นอกจากนี้คุณครูยังทำโครงการอบรมขยายผลไปยังเพื่อนครูผู้สอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูผู้สอนได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้
โดย จิราภรณ์ สุริยนต์ (2012-04-09 10:51:55) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์สมปองด้วยอีกคนนะครับ เพราะว่าอาจารย์สมปองเป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกัน ก็ตรงที่มีการยอมรับ ปรับเปลี่ยน และนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยสอนนั้นก็ทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และยังทำให้เด็กเรียนกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆ กล้าที่ซักถามในเรื่องต่างๆโดยใช้สื่อที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ เพราะถ้าให้เด็กนักเรียนซักถามต่อหน้าเพื่อนๆเด็กบ้างคนก็จะไม่ค่อยกล้าซักเท่าไรครับ ดังนั้นผมขอชื่นชมอาจารย์สมปองครับ
โดย นำชัย นาคอยู่ (2012-04-09 15:24:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ การเรียนการสอนของคุณครูสมปองแล้วรู้สึกชื่นชม เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันครูจะต้องพัฒนาตนเองด้านไอทีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน การสอนของคุณครูสมปองที่ได้นำเอาสื่อ บทเรียนออนไลน์ หรือเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้การสอนเป็นการปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน ตรวจงาน การให้คะแนนเด็กนักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจครูสมปองคือการนำเข้าสู่บทเรียนของท่านอาจารย์ที่นำเอาหุ่นยนต์มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังมีในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานโดยการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย เก่งจริง ๆๆ :tv15: :tv15:
โดย ศรีประภา หัสโก (2012-04-11 00:45:04) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากค่ะคุณครูสมปองนักเรียนโชคดีมากเลยค่ะที่มีครูเก่งๆแบบนี้และยังสามารถถ่ายทอดให้ความรู้กับครูในโรงเรียนให้มีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ครูหลายคนที่เห็นสื่อวีดีโอนี้คงจะมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างและศึกษาวิธีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้สนุกและเรียนรู้อย่างเข้าใจ เห็นคุณค่ามากกว่าที่จะเอาเวลาไปเล่นเกม เล่นเว็บที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากกกว่า
โดย จิรปรียา ชัยทะ (2012-04-13 07:38:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอาจารย์มากครับเกี่ยวกับ แนวคิดที่ว่าครูนั้นควรที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะได้ลดช่วงว่างระหว่าครูกับนักเรียน อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนารีนุกูล นำสื่อการสอนมาจุดประกายให้นักเรียนเป็นแรงจูงใจที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จับต้องและสัมผัสได้เพื่อจูงใจนักเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบางแห่งขาดงบประมาณหรือผู้บริหารไม่สนับสนุน ในขณะที่ครูและนักเรียนพร้อม แต่อุปกรณ์ไม่พร้อม ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น จากที่ได้รับชมวิดีโอการจัดการเรียนการสอนของคุณครูสมปองนั้น ขอชื่นชมแนวคิด และวิสัยทัศน์ของครูสมปองมากค่ะ คุณครูสมปองเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะนิสัยการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นควรจะเป็นบุคลิก ลักษณะของคนที่เป็นครูอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากครูสมปองคือการที่ครูสมปองได้แสดงให้เราเห็นว่าอายุไม่สามารถมาจำกัดขีดความสามารถของเราได้ ถ้าเพียงแต่เราพยายาม และตั้งใจเหมือนกับที่ครูสมปองได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนในการจัดการเรียนรู้
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2012-04-13 12:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมรายการนี้แล้ว ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจที่จะสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมมากขึ้น เนื่องจากครูผู้สอนเป็นครูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันคือการเขียนโปรแกรม ต้องยอมรับว่าคุณครูสมปองเป็นครูที่ไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ จนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับทั้งนัักเรียน และคุณครูในโรงเรียนได้ ขอบคุณมากครับ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้ทำเพื่อนักเรียนของเรา สมกับเป็นครูแกนนำ สสวท ขอบคุณครับ
โดย จักรวาล ภู่อ่ำ (2012-04-19 11:06:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนสามารถเข้าถึงนักเรียน และช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน เห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีมากกว่าที่จะในด้านที่ไม่เป็นประโยชน์เช่น การเล่นเกมส์และการ chat ขอให้คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างสิ่งดี ๆ พัฒนาตนเอง และเป็นวิทยากรให้กับคุณครูที่มุ่งมั่นจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนแนวการสอน และนำไปสู่การสร้างสื่อ e-leaning หรืออาจจะก้าวไปสู่การมีเว็บไซต์เป็นของตนเองเหมือนคุณครูสมปอง :tv15:
โดย ณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน (2012-04-19 14:09:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการนี้ และตอนนี้บ่อยมาก ครูมีความสามารถและเก่งมาก ท่านถือว่าเป็นแรงกำลังใจให้ครูหลายๆคน ยิ่งด้านเทคโนโลยีถือว่า เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทันสมัยตลอดเวลา แต่ขอชื่นชม ครูเก่งมากคร้า :tv15: :tv15:
โดย ไลลา มะแอ (2012-04-23 16:08:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ การเรียนการสอนของคุณครูสมปองแล้วรู้สึกชื่นชม เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันครูจะต้องพัฒนาตนเองด้านไอทีอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน การสอนของคุณครูสมปองที่ได้นำเอาสื่อ บทเรียนออนไลน์ หรือเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้การสอนเป็นการปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน ตรวจงาน การให้คะแนนเด็กนักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจครูสมปองคือการนำเข้าสู่บทเรียนของท่านอาจารย์ที่นำเอาหุ่นยนต์มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังมีในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานโดยการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย เก่งจริง ๆๆ
:tv12: :tv18: :tv17: :tv01: :tv01: :tv02: :tv18: :tv18: :tv17:
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-23 16:48:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ครูสมปอง ครับ ผมเองก็สนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แต่ทรัพยากรในโรงเรียนไม่เื้อื้ออำนวย อยากทราบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เบื้องต้น และหลักการเลือกซื้อหุ่นยนต์สำหรับเรียนเบื้องต้นนะครับ ไม่มีความรู้แต่อยากเรียนรู้และนำมาสอนเด็กครับ ใครพอมีความรู้แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย กิตติธัช สืบสุนทร (2012-04-24 08:36:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูคลิปวีดีโอคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ ทำให้รู้สึกว่าเลือดความเป็นครูสูบฉีดแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ในฐานะที่เป็นนิสิตครูต้องไปฝึกสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอย่างเตรียมอุดมภาคเหนือ อยากมีสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนที่ดีเหมือนคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เวบไซต์ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ อยากทำหุ่นยนต์ได้ อยากมีCAIเป็นของตัวเอง ตอนนี้กำลังศึกษาการสร้างCAIไว้สั่งงานนักเรียน ไว้ให้นักเรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน และยังทำให้นักเรียนที่อายจะถามในห้องสามารถมาฝากคำถามในเว็บได้ :tv05:
โดย อัจฉรา สารผล (2012-04-25 14:03:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นคุณครูตัวอย่างมากครับ มีการติดตามเทคโนโลยีอยุ่ตลอดเวลาเพื่อก้าวทันยุคสมัย ที่เติบโตขึ้นทุกวัน ครูต้องคอยศึกษาแล้วนำมาสอนเด็ก สมัยนี้ e learning เป็นสื่อการสอนออนไลน์ที่ช่วยให้เด็กกล้าที่จะคิดที่จะทำ แล้วศึกษาเพิ่มเติมจากในคาบเรียน การนำตัวอย่างหุ่นยนต์มา โชวเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ชื่นชมมากครับ ความพยายามบวกกับความอยากรู้ อยากลอง กล้าที่จะเรียนรู็สิ่งใหม่ๆถือเป็นสิ่งที่ดีครับ
โดย อินทร สมบัติใหม่ (2012-04-28 23:36:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจนสามารถเข้าถึงนักเรียน คะ :tv02:
โดย สุวรรลี บินสเล (2012-05-01 13:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความเป็น "ครู" ของอาจารย์มากครับ มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ที่จะสอนให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ ขอชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของอาจารย์มากครับ เด็ก ๆ ที่อาจารย์สอนเท่าที่ดูจากวิดีโอ ดูเค้ามีความสุขและตั้งใจมากที่ได้เรียนกับอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่เป็นแบบอย่างที่ดี ๆ ให้กับคุณครูทุกท่าน :tv15:
โดย ปรีชา ดีนาง (2012-05-12 14:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจโดยการได้เรียนรู้จริงโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม ในการนำหุ่นยนต์มาใช้สอนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เด็กอยากเรียนเหมือนกับว่าการเขียนโปรแกรมนั้นมีจุดหมายและได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ช่นชมแงเศรัทธาคุณครูมากค่ะ
โดย ยุพิน เกิดสมบัติ (2012-05-15 19:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดิทัศน์ ขอชื่นชมอาจารย์สมปอง ตรุวรรณ มากที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช่กับการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนั้นก้าวไปไกลแล้ว ทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาความรู้ให้กับตนเองได้อย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น ไม่ใช้ในทางท่ไม่เป็นประโยชน์อย่างปัจจุบัน จึงคิดว่าครูทุกท่านควรหันมาสนใจ พยายามเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระที่รับผิดชอบ ก็จะเป็นต่อการพัฒนาเยาวชนอย่างมาก ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมปอง และคุณครู..ที่ช่วยจุดประกายทุกท่าน
โดย สุเทพ ป้อมลอย (2012-05-20 05:52:58) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมในตัวอาจารย์สมปองเป็นอย่างมากเลยค่ะ เพราะตัวเองก็เป็นครูไอที แต่ยังไม่สามารถทำได้เท่ากับที่อาจารย์ทำอยู่เลยค่ะ แต่ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปค่ะ จะพยายามพัฒนาตัวเองในด้านไอทีให้มากขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ
โดย ศุกลักษณ์ ขวัญแสน (2012-05-26 14:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สมปอง ตรุวรรณ์ เป็นครูที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ถึงจะไม่ได้จบวิชาเอกคอมพิวเตอร์มาโดยตรงก็ตาม แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดียิ่ง ขอชื่นชมในความพยายามของอาจารย์สมปอง จากการชมวีดิทัศน์ของอาจารย์สมปองทำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนอย่างเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ครั้งนี้ไปปรับใช้ในรายวิชาที่ตนเองสอน
โดย ธัญกร อรัญโสติ (2012-05-29 18:05:29) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีมากเลยครับ เหมาะกับเด็กนักเรียนระดับ ม ต้นมากๆ ครับ การใช่สื่อที่น่าสนใจอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ จะทำให้นักเรียนสนใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี สำหรับการสอนของ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ มีการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนอยู่เสมอเช่นการให้นักเรียนแข่งกันเขียนโปรแกรม นักเรียนคนไหนทำเสร็จก่อนจะได้คะแนนพิเศษ ทั้งนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้เพื่อนครูด้วยกันด้วย เพื่อที่จะใช้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได้
โดย ประชา แก้วสวัสดิ์ (2012-06-01 00:00:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากๆ ทำให้เด็กมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทำให้เด็กนำความรู้ไปต่อระดับความรู้ในระดับที่สู้ขึ้น เพื่ออนาคตจะเอาความรู้มาพัฒนาประเทศได้
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-16 09:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมปอง เก่งมากเลยค่ะ ขยันมากด้วยค่ะดูเทปนี้แล้วทำให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจที่จะขยันเรียนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนด้วยตัวเอง ทั้งในศาสตร์ที่ที่เรียนมา และสิ่งที่เราชอบและสนใจ
โดย รวิสรา หมื่นคำ (2012-06-30 11:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมอ.สมปอง ตรุวรรณ์ มากๆ อาจารย์คิดค้นวิธีการ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเข้าใจ และสนุก เพื่อให้นักเรียนเอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนการสอนของคุณครูสมปองที่ได้นำเอาสื่อ บทเรียนออนไลน์ หรือเรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้การสอนกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน ตรวจงาน การให้คะแนนเด็กนักเรียนจะได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจครูสมปองคือการนำเข้าสู่บทเรียนของท่านอาจารย์ ที่นำเอาหุ่นยนต์มาให้นักเรียนดู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ตนเองสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ นอกจากนี้ท่านอาจารย์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่เพื่อนครูในโรงเรียนของท่าน เก่งจริงๆๆค่ะ
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-11 13:53:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม คุณครูสมปอง ครับ คุณครูเก่งมาก มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูหลายๆคนกล้าคิดกล้าทำ กล้าพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี โดยไม่คำนึงเรื่องอายุ
โดย พิศาล ไสยสาลี (2012-07-20 05:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
อันดับแรกขอปรบมือดังดัง ให้ อ.สมปอง ตรุวรรณ์ เมื่อได้รับชมวีดีโอของอาจารย์แล้วเกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการนำเอาชุดหุ่นยนต์ มาใช้เป็นสื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนให้เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และการสร้างสื่อ E-Lreaning ในการนำเสนอผลงานของนักเรียน และการสอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสื่อสาร การส่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้สามารถสร้างงาน และผลงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้นักเรียนสามารถ สื่อสารติดต่อ กับครูผู้สอน การสอบถาม และครูเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนครู ในการสร้างสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน วิชาต่างๆ มากยิ่งขึ้น
:tv02:
โดย ภารดี ไฝดีโบ๊ต (2012-07-22 23:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นความรุ้ วิชาที่น่าสนใจครับ น่าจะดึงดูดความสนใจของเด็กได้ นักเรียนจะได้ใช้ความคิดและการวิเคาระห์ด้วยตนเองได้ อยากจะพัฒนาตนเองให้ได้แบบนี้จังครับ
โดย กฤษฎา สาทะติ (2012-08-09 15:28:14) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากค่ะ ชื่นชม คุณครูเก่งมาก มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-08-13 20:49:06) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจถึงความรู้สึกของนักเรียน และใช้เทคโนโลยี เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน น่าชมครูที่พัฒนาการสอนทางเทคโนโลยี ทัดเทียมกะเด็ก และสอนเด็กแบบปฏิบัติทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข เมื่อเด็กสนุกก็ทำให้เด็กนักเรียนอยากเรียนรู้
โดย ทองสุข ประเสริฐสุข (2012-10-09 22:57:23) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า สร้างแรงบัลดาลใจให้กับลูกศิษย์ และเพื่อนครูด้วยกัน อาจารย์อายุถึง 51 ปี ยังมีความมุ่งมั่นขนาดนี้ คุณครูท่านอื่นที่มีอายุมาก ๆ และเกิดความท้อแท้ ควรเอาตัวอย่างคุณครูสมปอง เป็นแรงบัลดาลใจ เปิดโลกทัศน์รับความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา อาจเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างด้วย เทคนิควิธีการการสอนของอาจารย์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ด้านอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังขาดแคลนส่วนนี้อย่างมาก ก็คงจะให้นักเรียนได้ดูและรับชมวีดิโอนี้เพื่อระตุ้นแรงบัลดาลใจให้กับนักเรียนต่อไป
โดย อภิรมย์ ผิวละออ (2012-10-31 00:22:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุุณทุก ๆ สื่อที่ได้ช่วยจุดประกายความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ขอชื่นชมคุณครูทุกคนเลยว่า ใข้เทคนิคการสอนได้ดีมาก :tv15:
โดย บัญชา ช่อทับทิม (2013-06-23 17:58:56) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเข้าไปเรียนด้วยครับ
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2014-07-10 06:50:20) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:11:51) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:49) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:50) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ :tv15:
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:54) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:55) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจท่านอาจารย์สมปองและชื่นชมการทำงานของท่านด้วยความนับถือยิ่ง..และผมนำเอาตัวอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและไปใช้ในการเรียนการสอนกับอนาคตของชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนที่ท่านทำอยู่..การเรียนการสอนที่เกิดจากการถ่ายทอดของครูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ สมคำว่า ครู ผมขอชื่นชมความพยายามของครูซึ่งเป็นครูรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ ตัวอย่างวิธีการ แบบนี้ ครูรุ่นใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เพราะสังคมต้องก้าวไปสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นครับ...อาจารย์ท่านเก่งจริงๆ :tv15:
โดย วิกรณ์ นิยม (2014-07-14 00:12:56) [แสดงความคิดเห็น]
อันดับแรกขอชื่นชมครูสมปองนะคะ ที่สามารถนำเฟสบุ๊คเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้ เพราะว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในปัจจุบันไปให้ความสำคัญในด้านการสนทนา หรือการแชททางอินเทอร์เน็ตมาก และใช้ไม่เป็นเวลาที่สำคัญคือ ผู้เรียนชอบนำมาใช้ในเวลาเรียนค่ะ ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ดิฉันก็สอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกันค่ะ ดิฉันคือว่าศาสตร์ของการเขียนโปรแกรมเป็นศาสตร์ที่ยากพอสมควร และส่งให้ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจ แต่ก็ขอชื่นชมนะคะ ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาสอนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ และความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี เก่งมาก ๆ ค่ะ :tv15:
โดย ตันหยง อ้นสุวรรณ (2014-07-17 01:55:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv