thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2321
Rate :
 4
ความยาว : 24.51 นาที | Online : 2011-01-05  
    โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู  
    สนทนากับรศ. ลัดดา ภู่เกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครู เรื่องการนำรายการต่างๆในโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู นำหลักการ เทคนิค กระบวนการไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนได้อย่างไร ยกตัวอย่างคลิปวิดีโอ และกรรมวิธีการประยุกต์ใช้ที่ครูไทยนำไปใช้มาให้ชมกันเต็มที่

*โทรทัศน์ครูช่วยพัฒนาครูได้อย่างไร

*โทรทัศน์ครูช่วยพัฒนาครูได้อย่างไร 2
 
     
Share |
 

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ
เพราะโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น "บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ" เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพิ่มเติม

 
 
จะสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้อย่างไรคะ จะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้าง เรียนปรึกษาคะ
โดย นางอรนุช เสียงดัง (2011-01-13 17:31:23) [แสดงความคิดเห็น]
ชุดการสอนเป็นสื่อประสมที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้เรียนที่อ่านออก เขียนคล่อง สำหรับนักเรียนป.1 ครูควรอ่านให้นักเรียนฟังในกรณีโรงเรียนทุรกันดาร ในความคิดของดิฉันกระบวนการเรียนรู้ครูจึงไม่ควรนำนวัตกรรมชุดการสอนมาใช้กับผู้เรียนป.1 ค่ะ จากประสบการณ์สอนมาแล้วชุดการสอนจะเหมาะสมมากกับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2-4 ค่ะ
โดย จินฆภา หนูทอง (2011-01-13 20:00:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชุดการสอนเป็นสื่อประสมที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้เรียนที่อ่านออก เขียนคล่อง สำหรับนักเรียนป.1 ครูควรอ่านให้นักเรียนฟังในกรณีโรงเรียนทุรกันดาร ในความคิดของดิฉันกระบวนการเรียนรู้ครูจึงไม่ควรนำนวัตกรรมชุดการสอนมาใช้กับผู้เรียนป.1 ค่ะ จากประสบการณ์สอนมาแล้วชุดการสอนจะเหมาะสมมากกับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2-4 ค่ะ
โดย จินฆภา หนูทอง (2011-01-13 20:00:53) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันดีใจค่ะ ที่ครูของเราได้มีรายการดี ๆ สำหรับครูซักที อยากให้คุณครูทุกคนได้ดูแล้วนำไปพัฒนากระบวนการของตนเองนะค่ะ รับรองนักเรียนในประเทศจะพัฒนาไปไกล ได้อย่างแน่นอนค่ะ
โดย mamare (2011-01-14 00:08:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาจริงๆ ถ้าชุดการสอนที่อาจารย์พูดถึงหมายถึงสื่อการสอนก็ควรเป็นสื่อที่แสดงให้เด็กได้เห็นการนำสำนวนภาษามาใช้ในสถานการณ์จริง ได้ฟังการออกเสียงสำนวนภาษาเหล่านั้นและมีโอกาสได้ฝึก และใช้ภาาษาเหล่านั้นในสถานการณ์จำลอง ที่สำคัญควรใช้เพลงและเกมส์ในการฝึกทักษะภาษาเหล่านี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
โดย พรทิพยื บดีพงศ์ (2011-01-16 19:18:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาจริงๆ ถ้าชุดการสอนที่อาจารย์พูดถึงหมายถึงสื่อการสอนก็ควรเป็นสื่อที่แสดงให้เด็กได้เห็นการนำสำนวนภาษามาใช้ในสถานการณ์จริง ได้ฟังการออกเสียงสำนวนภาษาเหล่านั้นและมีโอกาสได้ฝึก และใช้ภาาษาเหล่านั้นในสถานการณ์จำลอง ที่สำคัญควรใช้เพลงและเกมส์ในการฝึกทักษะภาษาเหล่านี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
โดย พรทิพยื บดีพงศ์ (2011-01-16 19:18:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดี ส่งเสริมอาชีพครูดีมาก และถ้าเรียนจบได้เป้นครูก็จะใช้เว็บไชต์ดีดีแบบนี้เป็นเครื่องมือในการสอนของตัวเองในอนาคตค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีดีทุกๆเรื่อง
โดย นางสาวแคทรียา จันทราอภิรักษ์ (2011-01-16 23:55:46) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้ดูวันที่สองคะ ได้ดูตอนนี้แล้วประทับใจ จะเข้ามาดูทุกวันเลยคะ และจะนำไปใช้จริงๆ คะ
โดย อรทัย สุดบับ (2011-01-21 17:11:44) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีค่ะ แนะนำแนวทางวิธีแก้ไขให้กับครูที่มีปัญหาในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการสอน หรือแก้ไขในตัวเด็กโทรทัศน์ครูก็จะช่วยในการแก้ปัญหาได้
โดย นางสาวเมทินี จิตราภา Com_1 KMITL (2011-01-23 21:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบ ครับ สนับสนุน และดูสม่ำเสมอ
โดย mulder (2011-02-01 10:51:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากๆ ไม่ต้องเดินทางไปหาความร้ที่อื่นให้เสียเวลาในการทำงาน
โดย จีรพจน์ ธัมมาพีชยา (2011-02-04 10:41:46) [แสดงความคิดเห็น]
คงรายการโทรทัศน์ครูให้คงอยู่กับครูไทยตลอดไปน่ะคะ
โดย ชโลทร (2011-02-10 21:54:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดี แต่ทำไมครูยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรนะคะ
โดย นพนุช คงสัมมา (2011-02-20 21:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้โทรทัศน์ครูรุ่งเรือง :tv02:
โดย patcharapon (2011-03-03 18:36:15) [แสดงความคิดเห็น]
love n่ะ
โดย patcharapon (2011-03-03 18:38:21) [แสดงความคิดเห็น]
ใช่เลยค่ะ...การสอนต้องให้ความสำคัญกับเด็ก
ทุ่มเทแบบครูฟินแลนด์....
โดย รุจิดา สุขใส (2011-03-05 23:17:05) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเด็กเหมือนเด็กเป็นลูกของเรา
โดย นายชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-03-06 20:01:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เยี่ยมมากคะ
โดย ทัศนีย์ วังทะพันธ์ (2011-04-17 17:10:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแลดีมากค่ะ เพิ่มพูนควารมรู้ได้ดีค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุทธิทิพย์ อ้นสวน (2011-04-24 22:08:48) [แสดงความคิดเห็น]
รักลูกศิษย์และสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ
โดย เยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์ (2011-05-07 19:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกแบ่งปัน ขยันเรียนรู้ นี่ละครับวิญญาณครู
โดย วลัญช์ชัย เมฆขลา (2011-07-21 08:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้เริ่มเปิดลิ้นชักแล้วนะคะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากครูท่านอื่น ๆ นำมาปรับใช้กับตัวเอง ความรู้สึกเดียวกับครูชาคริตที่ท่านกล่าวถึงเลยค่ะ โทรทัศน์ครูเป็นรายการที่สุดยอดจริง ๆ สิ่งที่จะนำไปใช้ต่อจากนี้และตลอดไป คือ จะเป็นครูด้วยใจ เพื่ออนาคตของชาติไทยเราค่ะ
โดย สุเนตร บุตรชานนท์ (2011-08-30 11:37:41) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็น 1 ในจำนวนครูนับแสนที่ยืนยันว่าโทรทัศน์ครูเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ความสุขของครูอย่างดิฉันอยู่ที่การเห็นลูกศิษย์มีความรู้ มีความสุขและมีความสนุกสนานในระหว่างการเรียน ในระหว่างที่เรากำลังสอน การสอนครั้งใดที่มองไม่เห็นรอยยิ้ม มองไม่เห็นความสนุกสนานของเด็กนักเรียนนั่นคือความทุกข์ของเรา มันจึงเกิดปัญหาในการเรียนรู้และการสอนของเรา ดังนั้นโทรทัศน์ครูจึงเป็นเครื่องมือที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของครู ช่วยทำให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้ ขอบคุณที่มีสิ่งดีๆ แบบนี้สำหรับครู
โดย ไพรินทร์ ต๋าคำ (2011-09-16 19:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์ครู และดีใจแทนคุณครูอีกหลายแสนคนในประเทศไทยที่มีรายการดีๆแบบนี้ให้ครูได้รับชม เป็นรายการที่ส่งความรู้ให้ถึงบ้าน ตั้งแต่ได้เป็นสมาชิกโทรทัศน์ครู มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเปิดดูรายการทุกวันค่ะ ใช้เวลาเพียง 15 นาที ได้รับความรู้ที่ดีๆ เทคนิคการสอนที่ทันสมัยมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทำให้มีรายการดีๆแบบนี้ให้ครูได้รับชม และรายการโทรทัศน์ครูช่วยให้ครูดีๆมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาเด็กไทยต่อไปค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ Awesome!!!!
โดย กุมารี แย้มศรี (2011-09-17 23:27:24) [แสดงความคิดเห็น]
เลือกให้เหมาะกับครู ผู้เรียน นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขทั้งครูและผู้เรียน :tv03:
โดย นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ (2011-09-22 21:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
เลือกให้เหมาะกับครู ผู้เรียน นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขทั้งครูและผู้เรียน :tv03:
โดย นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ (2011-09-22 21:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครู ที่ช่วยให้ครูได้มีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ครูได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ และที่สำคัญทำให้การเรียนไม่เบื่อหน่ายอีกต่อไป โดยเฉพาะครูมือใหม่แล้วนับว่าช่วยได้มาก รายการนี้ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์เฉพาะครูเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
โดย สุนารี อุปาละ (2011-10-07 21:39:00) [แสดงความคิดเห็น]
เด็ก คือ อนาคตของชาติ :tv03: :tv03: :tv15:
โดย มยุรีย์ คำจันทร์ (2012-02-27 21:13:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อที่แสดงให้เด็กได้เห็นการนำสำนวนภาษามาใช้ในสถานการณ์จริง ได้ฟังการออกเสียงสำนวนภาษาเหล่านั้นและมีโอกาสได้ฝึก และใช้ภาาษาเหล่านั้นในสถานการณ์จำลอง ที่สำคัญควรใช้เพลงและเกมส์ในการฝึกทักษะภาษา
โดย บุญชัย ทรเทพ (2012-03-04 09:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของตนเอง ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่อการสอนเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ไม่ผิดหวังที่เป็นหนึ่งในสมาชิกโทรทัศน์รายการที่ดีที่สุดสำหรับครูคะ
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-03-11 22:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆ เลยครับ
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-03-25 13:08:32) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู เป็นจริงคะ ดิฉันดูแล้ว ก็จดบันทึกว่าจะนำมาใช้สอนอย่างไร ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ก็ลองเอาวิธีการที่ชม ถึงแม้บางเรื่องจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติ แต่เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ดีคะ รายการโทรทัศน์ครูนี้ เมื่อก่อนดูทุกวัน แต่เมื่อมาเปลี่ยนเวลา ก็เลยได้ดูมั่ง ไม่ได้ดูมั่ง โดยมาดูย้อนหลังเอา แต่บ้างครั้งก็ไม่มีเวลาที่จะาเปิดอินเตอร์เน็ตย้อนหลังดู แต่ก็ขอให้รายการนี้มีอยู่คู่ครูไทยตลอดไปคะ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-04-05 15:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณโทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู นีคือสือและนวัตกรรมสร้างสรรค์อันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าหลากหลาเทคนิค หลากหลายวิธีที่ยอดเยียม ทำให้รับรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นที่จะนำไปปรับใช้ได้อยางเหมาะสมทีครูต้องการ เพราะจะช่วยให้ครูได้มีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หาได้ง่าย เพียงแต่มีเวลาได้ดูและศึกษาพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้ ครูดูแล้วมุ่งมั่นนำวิธีการที่ชมมาสร้างสรรค์งานการสอนของให้เหมาะสมกับบริบท สาระ และธรรมชาติวิชาได้ ไม่ว่าจะวิชาใด ชั้นใดก็ใช้ได้ ขอบคุณกับสิงดีๆทีTVครู เพือครูใหม่และครูเก่า :tv15: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-06 10:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูอย่างมากที่นำความรู้ดี ๆ มาให้ สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญในการนำรายการโทรทัศน์ครูที่ดูมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากรายการโทรทัศน์ครูได้นำสิ่งที่ดี ๆ ของทั้งโลก มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูหลาย ๆ ท่านในการพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ตลอดจนมุมมองในการนำความรู้จากรายการโทรทัศน์ที่ต่างกลุ่มสาระมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้นำเอาหลักการ แนวทางและเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถมาปรับประยุกต์ใช้ได้มาทำการสอนในรายวิชาทีีตนเองสอนอยู่
โดย วรัญญู อติศักดิ์กุล (2012-04-24 13:43:00) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้ครูอีกหลายๆๆๆๆๆๆคนได้ดูเรื่องนี้จัง เพราะมันสามารถอธิบายให้ครูได้ทราบและเข้าใจสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงๆ ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาส พลาดงานอื่นๆอีกมากมายหากครูคนใดคิดที่จะพัฒนาเยาวชนที่อยู่ในมือให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีพร้อมทั้ง 4 ด้าน อีกทั้งยังสามารถคิดต่อยอดความรู้ให้บรรเจิได้อืีกทางหนึ่งเพราะคนเป็นครูจริงต้องสามารถทำได้ มีหลายคนบอกว่าครูไทยนิสัยเสียชอบลอกแต่ไม่ปรับ ถ้าดิฉันคิดว่าสำหรับรายการในโทรทัศน์ ถ้าครูคนใดดูแล้วนำไปใช้ในกลุ่มที่ท่านสอน โดยไม่ได้ดัดแปลงเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหา ขอเพียงให้คุณได้ดูและนำไปใช้ บอกได้คำเดียวว่า ยิ่งดู ยิ่งมีความรู้ ยิ่งได้ประสบการณ์ อีกทั้งได้ถ่ายทอดวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ ดิฉันขอเชิญชวนครูทุกคนให้ดูและนำไปใช้ แล้วคุณจะรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดเท่าโทร?ัศน์ครู ณ ปัจจุบันนี้ ขอบคุณรายการดีๆ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-05-01 22:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมทำให้ได้รับวิธีการสอน กระบวนการ ในการสอนนั้นได้อย่างหลากหหลายสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมทำให้สามารถพัฒนาตนเองสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดให้แก่คนอื่นได้อีกด้วยจึงเป็นอีกเรื่องที่คุณครูในประเทศขอองเราควรได้รับบชมกันอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับตัวเองและกับผู้ที่เรียนรู้กับเราด้วยควรนำไปใช้กันอย่างยิ่ง สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีได้อย่างน่าชื่นชม
โดย วันเพ็ญ จินะอิ (2012-05-13 15:56:39) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูอย่างมากที่นำความรู้ดี ๆ มาให้ สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญในการนำรายการโทรทัศน์ครูที่ดูมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากรายการโทรทัศน์ครูได้นำสิ่งที่ดี ๆ ของทั้งโลก มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูหลาย ๆ ท่านในการพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน ตลอดจนมุมมองในการนำความรู้จากรายการโทรทัศน์ที่ต่างกลุ่มสาระมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยให้นำเอาหลักการ แนวทางและเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถมาปรับประยุกต์ใช้ได้จริง
โดย พิทยา ศรีลาศักดิ์ (2012-05-26 16:56:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากค่ะ ขอชื่นชม :tv15:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-06-12 19:55:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv