thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1516
Rate :
 4
ความยาว : 13.17 นาที | Online : 2010-12-08  
    ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน  
    อาจารย์ ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน โรงเรียน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องสอนนักเรียนหญิงที่ไม่ชอบวิชาฟิสิกส์ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่รู้จะนำไปใช้ในด้านใดบ้าง น่าจะเป็นงานของผู้ชายมากกว่า แต่อ.ปิ่นศักดิ์ มีวิธีที่จะดึงดูดใจให้นักเรียนหญิง หันมาสนใจที่จะเรียนได้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ  
     
Share |
 

การจัดการชั้นเรียน : เมื่อนักเรียนชกต่อยกัน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์
ชมผลงานวิจัย "การยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน" ซึ่งมีประสบการณ์แก้ปัญหานักเรียนตีกันหลายรูปแบบมาแบ่งปัน และมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนครูในการรับมือกับปัญหานี้ เพิ่มเติม

สอนวินัยก่อนบทเรียน คุณครูสุภัตรา สาขา รร.ตรอนตรีสินธุ์
การปลูกฝังนักเรียนเรื่องวินัยในชั้นเรียนก่อนเริ่มบทเรียน โดยใช้คลิปรายการของโทรทัศน์ครู มาให้นักเรียนได้ชม และวิเคราะห์ เพื่อตระหนักรู้พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของตนเอง และนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ครูแห่งความหวัง ตอน 1 ประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี, คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า
ชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และ คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆที่ติดเชื้อเอดส์มาตั้งแต่กำเนิด การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสังคม เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ เพิ่มเติม

ครูคนคุก ตอน 1 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถเรียนหนังสือได้ นักโทษประเภทไหนที่เรียนได้ และเรียนไม่ได้ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับโทษแล้วได้ เพิ่มเติม

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : การสะท้อนและเงา อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เทคนิคการสอน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจบทเรียน เรื่อง การสะท้อน และ เงา เพิ่มเติม

 
 
โครงการดีครับแต่ครูไม่มีคอมพิวเตอร์จะดูครับ ที่โต๊ะครูไม่มีคอม ถึงมีคอมก็ไม่มีอินเตอร์เนต ถึงมีก็ไม่มีเวลาดูครับงานนอกรุมเร้าครูมากเหลือเกิน
โดย เอกราช นิลพัฒน์ (2010-12-07 09:15:30) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งจริงน้องพี่
โดย จารีย์ บุณยวรรต (2010-12-08 13:33:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมาก ทำให้เราได้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณ และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์
โดย นาย ธีระ เชื้อพราหมณ์ คอม2 53035256 (2010-12-08 16:02:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดดี มากเลยคิดจากเรื่องง่ายๆที่ให้เข้าใจ รู้จักการจินตนาการในการเรียน ทำ ให้ฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวไปเลย
โดย นายธุวานนท์ ศรีนวลชาติ 53035130 โทรคมคมนาคม (2010-12-09 09:48:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และมีวิธีดึงดูดใจที่ดี
โดย นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย์ KMITL (2010-12-22 20:15:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ดีมีสาระเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์โดยตรง และยังมีการบูรณาการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย นายนันทชัย บุญนิฉันท์ 53035259 KMITL (2011-02-14 03:32:53) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:เป็นการสอนที่ทำให้เกิดจิตนาการ เห็นจริง ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เด็กสนใจและเรียนอย่างสนุกค่ะ เยี่ยมมากค่ะ ประยุกต์ในการสอนดีมากค่ะ
โดย พยอม มาตสมบัติ คบ.ฟิสิกส์ (2011-03-24 22:33:27) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ได้รับในการชมเรื่องนี้ คือ การนำเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหัวข้อเรื่องของการสอนวิชาฟิสิกส์ จะต้องเป็นสิ่งดึงจุดสนใจของนักเรียนมาสู่จุดเดียวกันและการนำเขาสู่บทเรียนที่จะประสบความสำเร็จตามขั้นตอนของกิจกรรมได้กลุ่มของนักเรียนจะต้องมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมตามแผนที่ครูวางไว้ ซึ่งครูต้องใช้ความอดทนในพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งมีทั้งกลุ่มที่สนใจอย่างจริงจังและกลุ่มที่ต้องการความสนุกสนานอย่างเดียว ครูต้องมีประสบการณ์และเทคนิควิธีการตั้งคำถาม การขยายความจากคำตอบของนักเรียน เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ให้เกิดกับนักเรียนทำให้อยากจะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญครูจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งเนื้อหา สื่อ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดย ปราณี ศรีทองแก้ว (2011-07-14 14:30:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากเรื่องของการเกิดแสง และภาพของฟิสิกส์ ทำให้ได้เรียนรู้ว่าฟิสิกส์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย แต่กลับอยู่รอบตัวของเรา หลังจากดูรายการ ผมเริ่มชอบฟิสิกส์ขึ้นมาอีกครับ เพราะท่านอาจารย์สอนให้รู้จักการจินตนาการว่าฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยาก สอนให้นักเรียนรู้ และเข้าใจได้เป็นอย่างดี นำเรื่องยาก สอนให้เป็นเรื่องง่าย สิ่งนี้ที่ผมก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานสอนของผม ให้นักเรียนสนใจเวลาสอนมากขึ้น และท่านอาจารย์ยังสอนให้รู้จักวิเคราะห์ว่าเวลาเด็กเข้ามาเรียนแล้ว เรียนวิชาอะไรมา แล้วเราจะสอนอย่างไรต่อไป ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เราจะสอน ผมจะพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้นครับ ขอบคุณรายการดีดีอย่างนี้มากครับ
โดย อิทธิพล มะโนน้อม (2011-07-25 12:47:11) [แสดงความคิดเห็น]
หากถ้าย้อนกลับไปยังประสบการณ์ตนเองตอนม.ปลาย ก็จะคล้ายกับน้องๆ ที่ตอบว่า ฟิสิกส์ ยากค่ะ....ดังนั้นหากใครทำเรื่องยากให้กลายเป็นง่ายได้นี้แสดงว่าต้องมีเทคนิคดีมากๆ เลยค่ะ ขอชื่นชม แต่อาจารย์ปิ่นศักดิ์จะมีทัศนคติเบื้องต้นต่อผู้เรียนดีมาก และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนผู้หญิง และชอบประโยคที่อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียน ดังนั้นในการสอนแต่ละห้องแต่ละครั้ง อาจารย์ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่มีจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นคือ ให้เด็กรักในฟิสิกส์ อาจารย์มีการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องแสงได้ดีมากคือใช้การทดลองที่ไม่ซับซ้อน และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ขอเรียนรู้เทคนิคของอาจารย์ปิ่นศักดิ์เพื่อปรับใช้กับการสอนของตนเองค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-02 19:47:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากวีดีทัศน์ที่ได้ชม แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัว ตัวดิฉันเองเป็นครูเคมี ชื่นชมวิธีการนำเสนอของอาจารย์ที่ทำให้นักเรียนเปิดใจกับวิทยาศาสตร์และให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ ดีมากเลย ขอชื่นชม
โดย จิราพร ชื่นตา (2011-09-03 08:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ปิ่นศักดิ์น่าสนใจมาก ทำให้เด็กผู้หญิงชอบเรียนฟิสิกส์มากขึ้น
ซึ่งแตกต่างจากการสอนทั่วไปที่มุ่งให้นักเรียนทำโจทย์แบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว และเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและนักเรียนมีส่วนร่วมในการค้นหาคำตอบทำให้นักเรียนสามารถสร้างจินตนาการ และเกิดกระบวนการคิดที่ดียิ่งขึ้น
โดย อนุชา แป้นจันทร์ (2011-09-03 17:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนของอาจารย์มาก..ครับทำให้เด็กไม่เครียดและสนใจจะเรียนวิชาที่อาจารย์สอน
โดย อุสมาน ตาเละ (2012-01-16 22:06:05) [แสดงความคิดเห็น]
ผมดูก็ชอบครับ
โดย เฉลิมชัย โสท่าม่วง (2012-01-18 12:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการ เป็นการสอนที่ทำให้เกิดจิตนาการ เห็นจริง ลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เด็กสนใจและเรียนอย่างสนุกค่ะ เยี่ยมมากค่ะ ประยุกต์ในการสอนดีมากค่ะ :tv15:
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:32:33) [แสดงความคิดเห็น]
สอนโรงเรียนหญิงล้วนเหมือนกันค่ะ เด็กผู้หญิงมักไม่ชอบฟิสิกส์ รายการนี้เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีค่ะ จะลองนำไปใช้นะคะ
โดย ทัศน์ทยา นิภารัตน์ (2012-03-31 00:57:34) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนฟิสิกส์ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก แต่การสอนฟิสิกส์ของครูปิ่นศักดิ์ เป็นการสอนที่ทำให้สนุก กล่าวคือ มีการจำลองภาพจริงให้เด็กเห็นภาพ หาอะไรแปลกๆ ที่อยู่ใกล้ตัวมาให้เด็กดู เพื่อสร้างความสนใจของเด็กให้มีต่อการเรียน รวมทั้งทำให้เด็กเกิดการตื่นตาตื่นใจกับการลุ้นกับสิ่งที่ครูปิ่นศักดิ์เอามาสอน นอกจากนั้นครูปิ่นศักดิ์ยังมีการสอนแบบที่ดึงความสนใจของเด็กให้เข้าสู่ชั้นเรียน โดยใช้คำถามมาเป็นตัวกระตุ้นให้กับเด็กเกิดความสนใจ และมีอุปกรณ์มาช่วยสอน และยังให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอีกด้วย
โดย มนัสนันท์ คำตัน (2012-04-01 22:18:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ในชุดนี้ทำให้ กระผมในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-01 22:59:53) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหัวข้อเรื่องของการสอนวิชาฟิสิกส์ จะต้องเป็นสิ่งดึงจุดสนใจของนักเรียนมาสู่จุดเดียวกันและการนำเขาสู่บทเรียนที่จะประสบความสำเร็จตามขั้นตอนของกิจกรรมได้กลุ่มของนักเรียนจะต้องมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมตามแผนที่ครูวางไว้ ซึ่งครูต้องใช้ความอดทนในพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งมีทั้งกลุ่มที่สนใจอย่างจริงจังและกลุ่มที่ต้องการความสนุกสนานอย่างเดียว ครูต้องมีประสบการณ์และเทคนิควิธีการตั้งคำถาม การขยายความจากคำตอบของนักเรียน เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ให้เกิดกับนักเรียนทำให้อยากจะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญครูจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งเนื้อหา สื่อ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:23:48) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหัวข้อเรื่องของการสอนวิชาฟิสิกส์ จะต้องเป็นสิ่งดึงจุดสนใจของนักเรียนมาสู่จุดเดียวกันและการนำเขาสู่บทเรียนที่จะประสบความสำเร็จตามขั้นตอนของกิจกรรมได้กลุ่มของนักเรียนจะต้องมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมตามแผนที่ครูวางไว้ ซึ่งครูต้องใช้ความอดทนในพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งมีทั้งกลุ่มที่สนใจอย่างจริงจังและกลุ่มที่ต้องการความสนุกสนานอย่างเดียว ครูต้องมีประสบการณ์และเทคนิควิธีการตั้งคำถาม การขยายความจากคำตอบของนักเรียน เพื่อสร้างความสนใจใฝ่รู้ให้เกิดกับนักเรียนทำให้อยากจะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญครูจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทั้งเนื้อหา สื่อ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกด้วย
โดย พีรยุ อินทรธุ (2012-04-20 16:23:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ชุดนี้ได้รับความรู้ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการสอนได้ โดยการนำความสนใจของนักเรียนมาเชื่อมโยงกับความรู้ใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ครูต้องตั้งคำถามที่กระตุ้นกระบวนการคิด และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการสอนที่ใกล้ตัวจะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ขอขอบคุณแนวการสอนของอาจารย์ ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน ที่จะนำวิธีการสอนไปปรับใช้กับวิชาที่ดิฉันสอน
โดย เจริญศรี ม่วงพิณ (2012-04-30 15:38:31) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ได้นำเสนอเทคนิคการสอนได้ยอดเยี่ยมมากครับด้วยวิธีเทคนิคการสอนง่ายๆ นำเข้าสู่บทเรียนเร้าความสนใจแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการคิด การคำนวณ และสร้างจินตนาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป ผมจะนำเทคนิคการสอนแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนของผมต่อไปครับ
โดย นพดล บุญภา (2012-05-20 22:50:44) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจยากจังแต่ก้อทำให้รู้ว่าถ้าเรานำกิจกรรมมาสอดแทรกจะช่วยดึงดูดนักเรียนเข้ามายังบทเรียนได้ :tv02: :tv04: :tv14:
โดย ทวีศักดิ์ สุขีโมกข์ (2012-07-21 22:11:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv